www.rashlanut-refuit.org

פסק דין בעניין תביעת רשלנות רפואית - פטור מתשלום שכרו של המומחה מטעם ביהמ``ש

פסק דין בעניין תביעת רשלנות רפואית - פטור מתשלום שכרו של המומחה מטעם ביהמ``ש

תא 1148/08

 

עובדות המקרה


התובע הגיש תביעה לפיצוי בין נזקי גוף שעילתה רשלנות רפואית נטענת של הנתבעת. לכתב תביעתו צירף חוות דעת רפואית התומכת בטענותיו. הנתבעת הגישה כתב הגנה בו הכחישה את חבותה הנטענת ותמכה טענותיה בחוות דעת רפואית מטעמה.

 

בהחלטה מיום 19.12.08 הורה ביהמ"ש על מינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט אשר שכר טרחתו יחולק בשלב זה באופן שווה בין הצדדים. התובע הגיש בקשה לפטור אותו מהפקדת חלקו כאמור. בבקשתו טוען התובע כי בעקבות הטיפול הרשלני אשר קיבל לטענתו נאלץ לעבור טיפולים רפואיים נוספים ונגרמו לו הוצאות. כמו כן הוא טוען כי בעקבות טיפול זה נורה לו נכות בשיעור של 7%. התובע מוסיף וטוען כי מצבו הכלכלי הינו כזה שידו אינה משגת לממן עלות חוות הדעת כאמור.


האם יש לקבל את הבקשה?


מחד על בית המשפט לעמוד על המשמר ולא למנוע מאדם להביא דבריו בפני בית המשפט ולנהל תביעתו כראוי בשל חסרון כיס. ברור הוא במצב דנן יכולותיהם הכלכליות של הצדדים אינן שקולות וקיים פער ניכר. ברי הוא כי יכולתה של הנתבע לשאת בעלות חלקה בשכר טרחת המומחה הינו פשוט יותר מזה של התובע. מאידך על בית המשפט לשית הוצאותיו של צד על הד האחר רק כאשר קיימים נימוקים מתאימים לכך.


אין לקבוע בשלב זה כי סביר הוא יותר כי הנתבעת אחראית למצבו של התובע. התובע נפגע בתאונת עבודה ועל פי תביעתו הוא נותרה לו נכות בשיעור של 7%. התובע מיחס הנכות לרשלנות הרפואית ולא לתאונת העבודה. כאשר קיימות לפני חוות דעת נוגדות, ואין מאזן הסתברויות נוטה לטובת מי מהצדדים, יש מקום למינוי מומחה רפואי אשר בעלות שכר טרחתו ישאו הצדדים במשותף.


אין להתעלם מחוסר האיזון הכלכלי שבין הצדדים. אולם על מנת להשית הוצאותיו של צד על כתפי הצד שכנגד, כאשר לא קיימת ודאות כי היה והצד שכנגד יזכה בדין יוכל להשיב לו את הוצאותיו, לא די באמור בבקשה דנן. הבקשה אינה מפרטת מדוע לא עובד המבקש הסובל על פי שיטתו מ-7% נכות. הבקשה אינה מפרטת הכנסותיו הוצאותיו , מצב חשבונותיו וכדומה. כמו כן אינה מפרטת מקורות אחרים לגיסו כספים. לפיכך, יש להורות על מחיקתה של הבקשה.


לסיכום,

 

לא ניתן לקבל את הבקשה למתן פטור לתובע מהפקדת חלקו בשכרו של המומחה הרפואי. הבקשה אינה מפרטת מדוע לא עובד המבקש הסובל על פי שיטתו מ-7% נכות. הבקשה אינה מפרטת הכנסותיו הוצאותיו, מצב חשבונותיו וכדומה. כמו כן, הבקשה לא פירטה מקורות אחרים לגיוס הכספים.
 


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן
שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

ככלל, שכרו של המומחה הרפואי הממונה מטעמו של ביהמ"ש משולם ע"י הצדדים. האם לאחד הצדדים ינתן פטור מתשלום שכרו של המומחה? 

בקשה למחיקת תביעה על הסף יכולה להתקבל במספר מקרים. האם תימחק התביעה במקום בו חוות הדעת הרפואית לא צורפה, למרות הארכת המועד? 

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

חישוב פיצויים בעקבות רשלנות רפואית. אתר "רשלנות רפואית" מציג מידע עדכני הכולל מאמרים, מדריכים, דוגמאות וכדומה... 

האם מכתב הפנייה לחדר מיון יכול לשמש כראייה קבילה בבית המשפט, בתביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

האם בית החולים סורוקה בב"ש התנהל ברשלנות רפואית כאשר בחן את התובעת ולא זיהה שהיא סובלת ממחלה נדירה? קראו עוד... 

האם בית המשפט יתיר הוספת חוות דעת רפואית משפטית לאחר החלפת עורך דין במסגרת תביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

בעקבות פערים בין חוות הדעת המומחים מטעם הצדדים, מינה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו אשר בחן את התובעת והעמיד נכותה על 10% באופן זמני ו-5% לצמיתות... 

האם ניגוד עניינים בין שני מומחים מטעם בעלי דין שונים במסגרת תביעה, מהווה עילה לביטול חוות הדעת של אחד מהם? 

האם רופא עובד מדינה רשאי להגיש חוות דעת רפואית נגד המדינה במסגרת תביעת רשלנות רפואית? 

האם רופא אשר נתבע במסגרת תביעה בגין רשלנות רפואית, רשאי להציג את גרסתו המקצועית בתוך תצהיר עדותו הראשי? 

דיון בבית המשפט העליון בנוגע לפסילת מומחה רפואי במסגרת תביעת רשלנות רפואית העוסקת בייצוגית נגד חברת תרופות... 

תביעות העוסקות ברשלנות רפואית נתמכות בחוות דעת רפואיות של מומחים מטעם בעלי הדין ומטעם בית המשפט בעצמו. מומחים מאת בית המשפט מתמנים על פי רוב במקום בו קיימת מחלוקת בין מומחי הצדדים ועל בית המשפט להכריע בסוגיה רפואית... 

ככלל לא יפעל רופא נגד מי שנמצא בטיפולו ולא יעשה שימוש לרעה במידע הרפואי הנמצא ברשותו", וכפועל יוצא לא יערוך חוות דעת העלולה לפגוע במטופל שלו, אלא אם כן חוייב לעשות כן על ידי בית המשפט... 

באשר לטענה שיש לפסול את חוות דעת המומחה, מאחר והוא עבד עבור הנתבעת בעבר, לא מצאתי שיש בה לבסס את הבקשה וכדי להקים את הטענה של חשש ממשי למשוא פנים... 

האם ניתן להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית ללא תמיכת חוות דעת רפואית מטעם התביעה? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

מהו הדין במידה והרופא המומחה אשר חתום על חוות הדעת הרפואית נפטר במהלך המשפט? כיצד יש להתייחס לחוות דעתו? האם יש להמציא חוות דעת חדשה? בתוך כמה זמן? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

מתי ימנה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו? מתי יטיל בית המשפט את מימון חוות הדעת הרפואית על הנתבעים? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

בבקשה נטען, כי עסקינן בנזק מיוחד ולא בנזק כללי ועל כן מבקשת התובעת מבית המשפט כי יפטור אותה מהגשת חוות דעת רפואית  

האם בית המשפט יפטור תובע מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של מצב כלכלי קשה? האם ימונה מומחה רפואי מטעם בית המשפט במקום מומחה מטעם התובע? 

האם קופת החולים התרשלה באי העברת מידע מלא בדבר מצבה הרפואי לאורטופד אשר טיפל בה?