www.rashlanut-refuit.org

פסק דין בעניין ערעור על פסיקה בגין רשלנות רפואית - דחייה בעקבות איחור

האם יש להתיר בקשת ערעור במקרה של דחיית בקשה להארכת מועד להגשת הודעת צד ג’?
רעא 2949/09 

עובדות המקרה


בשנת 2003 הגישו המשיבים לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו תביעת בעילה של רשלנות רפואית נגד המבקשים ונגד מרפאת גבעת סביון בע"מ. ביום 27.11.08 החליט בית המשפט, בהסכמת הצדדים, על מחיקת התביעה נגד המכון. ביום 1.1.09 נערך דיון קדם משפט בתביעה, במסגרתו דנו הצדדים באפשרות של פתרון הסכסוך על דרך הפשרה. ביום 4.2.09 הגישו המבקשים בקשה להארכת מועד להגשת הודעת צד ג’ נגד המכון.

 

ביום 2.3.09 דחה בית המשפט המחוזי את הבקשה משני טעמים: האחד, כי באת-כוחם של המבקשים הסכימה למחיקת התביעה נגד המכון; השני, נוכח התמשכות ההליכים והצורך בקידום הדיון בתביעה. נגד החלטה זו מופנית הבקשה דנן.


האם יש להתיר את הבקשה?


1. כאשר מדובר במספר נתבעים בתביעת נזיקין, העילה למשלוח צד ג’ בין הנתבעים עצמם נולדת רק כאשר אחד הנתבעים נמחק מהתובענה. זאת, שכן במסגרת הדיון בתביעת נזיקין רשאי בית המשפט להכריע בשאלת ההשתתפות בין הנתבעים ואין כלל צורך במשלוח הודעת צד ג’. רק כאשר בית המשפט אינו יכול עוד להכריע בשאלת ההשתתפות, למשל, כאשר נמחקת התביעה נגד אחד הנתבעים, קמה העילה למשלוח הודעות צד ג’.


2. לא נראה כי יש בהסכמת המבקשים למחיקת התביעה נגד המכון כדי לחסום דרכם מלהגיש הודעת צד ג’. עם זאת, מרגע שנמחקה התביעה נגד המכון היה על המבקשים להקדים ולהגיש את הודעת צד ג’. זאת הם לא עשו.


3. במקרה הרגיל, קובעת תקנה 220(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, כי נתבע יגיש הודעת צד ג’ תוך התקופה בגדרה עליו להגיש את כתב הגנתו, היינו תוך 30 ימים. בענייננו, תקופה זו תימנה מיום מחיקת התביעה נגד המכון.


4. במקרה דנא, הגישו המבקשים את הבקשה בחלוף למעלה מ-60 ימים מהמועד בו נמחקה התביעה נגד המכון. המבקשים לא נתנו כל הסבר להשתהות בהגשת הבקשה. במהלך הזמן שחלף מהמועד בו נמחקה התביעה נגד המכון ועד שהוגשה הבקשה להארכת מועד התקיים דיון קדם משפט נוסף, במסגרתו דנו הצדדים באפשרות להגיע לפשרה. היינו, המבקשים היו מודעים לכך שקבועות ישיבות נוספות וצפויה התקדמות של ההליך. בנסיבות אלה היה על המבקשים להגיש הודעת צד ג’ בהקדם. משהם השתהו ללא הסבר, צדק בית המשפט המחוזי כאשר לא נעתר לבקשתם.


לסיכום,

 

בקשת רשות הערעור נדחית. במקרה דנא, הגישו המבקשים את הבקשה בחלוף למעלה מ-60 ימים מהמועד בו נמחקה התביעה נגד המכון כאשר המבקשים לא נתנו כל הסבר להשתהות בהגשת הבקשה.
 


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן

שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

מהי התרשלות?

המבחן לקיום התרשלות בתביעות רשלנות רפואית הוא קנה המידה של הרופא הסביר, הבוחן כיצד רופא סביר היה נוהג בנסיבות העניין במקום המזיק-הנתבע 

מהו הקשר הסיבתי בתביעות רשלנות רפואית?

כדי שתקום אחריות נזיקית צריך שיהיה קשר סיבתי בין הפרת האחריות של הרופא לנזק שנגרם לחולה 

פסק דין בעניין פורום נאות לדיון בגין רשלנות רפואית בניתוח בחו"ל

התביעה הינה תביעת פיצויים בגין רשלנות רפואית שנגרמה לטענת התובע בניתוח שבוצע בסלובניה. עקב גידול שנתגלה בגופו, בירר התובע ומצא... 

פסק דין בנוגע לסעיף 76 לפקודת הנזיקין - תביעה בגין רשלנות רפואית לאחר תאונה

האם סעיף 76 לפקודת הנזיקין חוסם בפני התובע את דרכו להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית לאחר תאונת דרכים? 

מהו המועד לבחינת סבירות התנהגותו של הרופא?

יש לבחון את סבירות התנהגותו של הרופא שלגביה נטען כי היא מהווה התרשלות  

האם הרופא התרשל כאשר בחר בין שתי דרכי טיפול שונות?

רפואה איננה מדע מדויק וייתכנו דרכים שונות לטפל באותה מחלה או לבצע את אותו ניתוח. 

רופא הפועל בהתאם לפרקטיקה המקובלת - איננו מתרשל?

אין די בכך שהרופא נהג לפי פרקטיקה מקצועית מקובלת ובכך שבחר בטיפול מסוים מבין מספר אפשרויות שעמדו בפניו 

האם בחירה בפרקטיקה מחמירה פוטרת מאחריות?

כאשר מאמץ הרופא פרקטיקה חדשה, אין הוא משתחרר מהחובה לשקול את מכלול השיקולים המקצועיים העומדים לרשותו 

האם חלה חובה על הרופא לאתר סיכונים לפני מתן הטיפול?

לפני מתן טיפול חלה על הרופא חובה לחקור ולבדוק על סיכונים הידועים בספרות המקצועית 

האם על הרופא להמשיך ולחקור ולא להסתפק בממצאים הגלויים?

אין הרופא יוצע ידי חובתו בכך בלבד שהוא מקבל את ההחלטה ההולמת את הממצאים הגלויים 

פסק דין - האם ניתן למנות אפוטרופוס לדין בתביעת רשלנות רפואית?

בני זוג הגישו תביעת רשלנות רפואית. לטענת בן הזוג, בת זוגתו נפטרה כתוצאה מרשלנות רפואית 

פסק דין - תביעת רשלנות רפואית ללא צו להוצאות בשל מצוקה כלכלית?

התובעים עותרים להתיר להם למחוק את התביעה ללא צו להוצאות וזאת בשל מצוקתם הכלכלית הנטענת והקושי הנפשי הרב הכרוך בניהול התיק עד תומו...  

פסק דין בעניין תיקון כתב ערעור ושינוי שכ"ט עו"ד - תביעת רשלנות רפואית

השאלה היא האם סכום פיצויים שנפסק במסגרת תביעת רשלנות רפואית בעילת הולדה בעוולה כולל את שכר טרחת עורך הדין ... 

פסק דין בעניין תיקון כתב ערעור על החלטה בנושא רשלנות רפואית

נטען בבקשה כי כתב הערעור מתפרש על פני 48 עמודים. נימוקי הערעור אף כוללים סיפורים ארוכים ולא ענייניים, תוך הטחת עלבונות במשיבים... 

פסק דין בעניין רשלנות בניתוח הצרת אבי עורקים - פיצויים עונשיים בגין שיתוק

נזקו של המערער, המתבטא בשיתוק ובעיוות בידו השמאלית, נובע מפגיעה עצבית שארעה במהלך ניתוח לתיקון היצרות באבי העורקים. האם התובע יזכה לפיצויים עונשיים... 

פסק דין בעקבות אי מתן פטור להפקדת עירבון - לא הוצג מצב כלכלי קשה

פסק דין הדוחה מתן פטור בגין מצב כלכלי קשה. התובע לא הציג מצב כלכלי נטען, ובעל דין המבקש פטור חייב בכך. סוגיה בעניין רשלנות רפואית בניתוח אלקטיבי... 

פסק דין בנוגע לעיכוב תשלום פיצויים בגין רשלנות רפואית - הגשת ערעור

בפסק הדין נקבע כי המבקשים נהגו ברשלנות עת ניתחו את המשיב בשני ניתוחים לתיקון רוחק ראייה – ניתוחי לייזר... 

פסק דין בנוגע לתביעת רשלנות רפואית - הפחתת עירבון בגין חיסרון כיס

התובעים בתביעת רשלנות רפואית במהלך לידה מבקשים לפטור עצמם מהפקדת עירבון לאור מצבם הכלכלי הקשה... 

פסק דין - האם יכול ביהמ"ש לשנות את סוג הערובה בתביעת רשלנות רפואית?

הנתבעים המבקשים לשנות את סוג הערובה שעליהם להפקיד, חויבו בבית המשפט לתשלום פיצויים בגין נזקי רשלנות רפואית שגרמו לתובע 

פסק דין המורה על פטור מתשלום אגרה במקרה בו תדחה תביעת רשלנות רפואית

המערערים בעילה של רשלנות רפואית במהלך בדיקות היריון שבוצעו, מבקשים פטור מתשלום אגרה שכן תביעתם נדחתה