www.rashlanut-refuit.org

פסק דין בנוגע לעיכוב תשלום פיצויים בגין רשלנות רפואית - הגשת ערעור

בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו מתאריך 5.1.2009 עד להכרעה בערעור שהגישו המבקשים על פסק הדין. בפסק הדין נקבע כי המבקשים נהגו ברשלנות בניתוחים עת ניתחו את המשיב בשני ניתוחים לתיקון רוחק ראייה – ניתוחי לייזר.

 

עוד נקבע כי המבקשים יפצו את המשיב בסכום כולל של 1,389,287 ש"ח, סכום הכולל גם שכר טרחת עורך דין בשיעור של 13% מסכום התביעה. המבקשים הגישו ערעור על פסק הדין הכולל שני ראשים: עצם קביעת האחריות ושאלת הנזק.


האם יש לקבל את הבקשה?


1. בעת בחינת בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין עד להכרעה בערעור, לפי תקנות 469-468 לתקנות סדר הדין האזרחי, שוקל בית המשפט הן את סיכויי הערעור והן את מאזן הנוחות.


2. מבחינת סיכויי הערעור, המבקשים מעלים שורת טענות כלפי פסק הדין נשוא הערעור, הן לגבי עצם קביעת האחריות והן לגבי קביעת נזקי המשיב. המשיב מנגד טוען כי הטענות המועלות כעת על ידי המבקשים נדחו כולן על ידי בית המשפט הנכבד קמא ועל כן סיכויי הערעור קלושים. מבלי לקבוע מסמרות בעניין, נראה שבשלב ראשוני זה שבו מצוי הערעור לא ניתן לשלול לגמרי את סיכויי הערעור, ולפיכך יש להמשיך ולבחון כאן את שיקולי מאזן הנוחות.


3. פסק הדין, נשוא הערעור, הוא פסק דין המשית חיוב כספי על המבקשים. הלכה פסוקה היא כי ביצועו של פסק דין כזה לא יעוכב, אלא אם הראה המבקש כי קיים חשש ממשי שביצוע פסק הדין יגרום נזק בלתי הפיך אם יתקבל הערעור. נזק שכזה יכול להיגרם, בין השאר, מקום שבו המבקש עיכוב ביצוע מצליח להראות כי לא יוכל לגבות את הכספים שהעביר לצד שנגד במידה ויזכה בערעור. נסיבות המקרה שלפנינו מלמדות כי סכום הכסף שנפסק בפסק הדין הינו סכום משמעותי שאיננו מצוי בידי המשיב כדבר שבשגרה.


4. מעבר לכך, כעולה מפסק הדין היקף עבודתו של המשיב אכן צומצם באחרונה, כפי שנמסר על ידי המשיב עצמו. על כן, טענת המבקשים ולפיה עלול להיווצר מצב שבו לא ניתן יהיה, מעשית, להשיב את מלוא סכום הפיצויים שישולם למשיב – אם יזכו בערעורם – איננה מופרכת ולא ניתן להתעלם ממנה לחלוטין. מאידך גיסא, מובן כי למשיב אינטרס לגיטימי בקבלת סכום הכסף שנפסק לטובתו בפסק הדין – הן מטעמי מדיניות משפטית כללית, כמתואר לעיל והן מטעמים פרטניים, מובנים ומוצדקים בעיקרם.


5. נוכח האיזון המתבקש בין השיקולים הרלבנטיים השונים, והעובדה שחלק מהפיצויים נפסקו לגבי העתיד, יש להורות כדלקמן: ביצועו של פסק דינו של בית המשפט הנכבד קמא יעוכב חלקית לגבי 25% מסכומי החיוב שנקבעו בפסק הדין ובלבד ש-75% מסכומי החיוב הנותרים ישולמו למשיב, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית בתוך 10 ימים מעת קבלת החלטה זו. פתרון זה משקלל כראוי בין האינטרס של המשיב בביצוע מיידי של פסק הדין ובין החשש של המבקשים, שאין לבטלו, כי אם יתקבל ערעורם לא יוכלו לקבל בחזרה את מלוא הסכום שישלמו.

לסיכום,

 

יש לקבל חלקית את הבקשה. ביצועו של פסק דינו של בית המשפט הנכבד קמא יעוכב חלקית לגבי 25% מסכומי החיוב שנקבעו בפסק הדין ובלבד ש-75% מסכומי החיוב הנותרים ישולמו למשיב, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית בתוך 10 ימים מעת קבלת החלטה זו.
 


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן
שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

המבחן לקיום התרשלות בתביעות רשלנות רפואית הוא קנה המידה של הרופא הסביר, הבוחן כיצד רופא סביר היה נוהג בנסיבות העניין במקום המזיק-הנתבע 

כדי שתקום אחריות נזיקית צריך שיהיה קשר סיבתי בין הפרת האחריות של הרופא לנזק שנגרם לחולה 

התביעה הינה תביעת פיצויים בגין רשלנות רפואית שנגרמה לטענת התובע בניתוח שבוצע בסלובניה. עקב גידול שנתגלה בגופו, בירר התובע ומצא... 

האם סעיף 76 לפקודת הנזיקין חוסם בפני התובע את דרכו להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית לאחר תאונת דרכים? 

יש לבחון את סבירות התנהגותו של הרופא שלגביה נטען כי היא מהווה התרשלות  

רפואה איננה מדע מדויק וייתכנו דרכים שונות לטפל באותה מחלה או לבצע את אותו ניתוח. 

אין די בכך שהרופא נהג לפי פרקטיקה מקצועית מקובלת ובכך שבחר בטיפול מסוים מבין מספר אפשרויות שעמדו בפניו 

כאשר מאמץ הרופא פרקטיקה חדשה, אין הוא משתחרר מהחובה לשקול את מכלול השיקולים המקצועיים העומדים לרשותו 

לפני מתן טיפול חלה על הרופא חובה לחקור ולבדוק על סיכונים הידועים בספרות המקצועית 

אין הרופא יוצע ידי חובתו בכך בלבד שהוא מקבל את ההחלטה ההולמת את הממצאים הגלויים 

בני זוג הגישו תביעת רשלנות רפואית. לטענת בן הזוג, בת זוגתו נפטרה כתוצאה מרשלנות רפואית 

התובעים עותרים להתיר להם למחוק את התביעה ללא צו להוצאות וזאת בשל מצוקתם הכלכלית הנטענת והקושי הנפשי הרב הכרוך בניהול התיק עד תומו...  

השאלה היא האם סכום פיצויים שנפסק במסגרת תביעת רשלנות רפואית בעילת הולדה בעוולה כולל את שכר טרחת עורך הדין ... 

נטען בבקשה כי כתב הערעור מתפרש על פני 48 עמודים. נימוקי הערעור אף כוללים סיפורים ארוכים ולא ענייניים, תוך הטחת עלבונות במשיבים... 

נזקו של המערער, המתבטא בשיתוק ובעיוות בידו השמאלית, נובע מפגיעה עצבית שארעה במהלך ניתוח לתיקון היצרות באבי העורקים. האם התובע יזכה לפיצויים עונשיים... 

פסק דין הדוחה מתן פטור בגין מצב כלכלי קשה. התובע לא הציג מצב כלכלי נטען, ובעל דין המבקש פטור חייב בכך. סוגיה בעניין רשלנות רפואית בניתוח אלקטיבי... 

בפסק הדין נקבע כי המבקשים נהגו ברשלנות עת ניתחו את המשיב בשני ניתוחים לתיקון רוחק ראייה – ניתוחי לייזר... 

התובעים בתביעת רשלנות רפואית במהלך לידה מבקשים לפטור עצמם מהפקדת עירבון לאור מצבם הכלכלי הקשה... 

הנתבעים המבקשים לשנות את סוג הערובה שעליהם להפקיד, חויבו בבית המשפט לתשלום פיצויים בגין נזקי רשלנות רפואית שגרמו לתובע 

המערערים בעילה של רשלנות רפואית במהלך בדיקות היריון שבוצעו, מבקשים פטור מתשלום אגרה שכן תביעתם נדחתה