www.rashlanut-refuit.org

פסק דין - בקשה למינוי מומחה מטעם ביהמ``ש במקום מומחה מטעם התביעה

פסק דין - בקשה למינוי מומחה מטעם ביהמ``ש במקום מומחה מטעם התביעה

תא 16071/08 

עובדות המקרה


התובע, יליד 14.8.04, הגיש תביעה לפי פקודת הנזיקין, בשל נזקים שנגרמו לו, לטענתו, בעקבות ברית מילה שערכו לו הנתבעים. בכתב התביעה וכן בבקשה שצורפה לה, ביקש התובע, המיוצג על ידי לשכת הסיוע המשפטי, שבית המשפט יפטור אותו מהגשת חוות דעת רפואית, וימנה מומחה מטעמו לבדיקתו. כמו כן ביקש התובע שהנתבעים ישאו בעלות שכרו של המומחה. בכתב התביעה וכן בבקשה לא פורט דבר באשר לתחום מומחיותו של המומחה המבוקש. הטעמים שפורטו בתביעה ובבקשה, היו חוסר יכולת כלכלית של משפחתו של התובע לשאת בעלות מימונה של חוות הדעת הרפואית.

האם יש לקבל את הבקשה?


1. הנחת המוצא היא, שחוות הדעת של מומחה בעניין רפואי היא שמקימה את עילת התביעה, להבדיל מחוות דעת של מומחים בתחומים אחרים.


2. סמכות בית המשפט למנות מומחים מטעמו מעוגנת בתקנות 127 ו-130(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, הקובעות כדלקמן : רצה בעל דין להוכיח ענין שברפואה לביסוס טענה מטענותיו, יצרף לכתב טענותיו תעודת רופא או חוות דעת של מומחה, לפי הענין, שנערכה לפי סעיף 24 לפקודת הראיות; אולם רשאי בית המשפט או הרשם לפטור בעל דין מצירוף חוות דעת מטעמים מיוחדים שיירשמו. בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת ולאחר שנתן לבעלי הדין הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיהם, למנות מומחה או מומחים לענין במחלוקת בין בעלי הדין (להלן - מומחה מטעם בית המשפט).


3. הטעמים המיוחדים שאליהם מכוונת תקנה 127 הנ"ל עניינם בשאלת עצם הצורך בחוות-הדעת נוכח נסיבות המקרה המיוחד הנדון בפני בית-המשפט.


4. אמנם עולה מהבקשה ומהמסמכים שצורפו, שמשפחתו של התובע סובלת מקשיים כלכליים ממשיים. יחד עם זאת, עצם המצוקה הכלכלית אינה מקימה באופן אוטומטי זכאות למינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט והטלת עלותו על כתפי הנתבעים או הצד השלישי. מעיון בבקשה ובמסמכים הרפואיים עולה שאין וודאות כלשהי בכך שנותרה לתובע נכות רפואית המצדיקה מינוי מומחה רפואי. כתב התביעה אינו טוען לנכות כלשהי, והוא עוסק לכל היותר בכאב וסבל, ובנזקים אסטטיים.


5. שאלת האחריות שנויה במחלוקת, בין היתר כיוון שכלל לא ברור מכתב התביעה וכן מהמסמכים הרפואיים שקיימת נכות רפואית או שמדובר ברשלנות מצד מי מהנתבעים או מצד הצד השלישי.


6. קשה לאתר בנסיבות העניין "כיס עמוק" אשר ראוי להטיל עליו עלותה של חוות דעת רפואית, מקום שכלל לא ברור שהיא נחוצה.


לסיכום,

 

 יש לדחות את הבקשה. אמנם, משפחתו של התובע סובלת מקשיים כלכליים ממשיים. יחד עם זאת, עצם המצוקה הכלכלית אינה מקימה באופן אוטומטי זכאות למינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט והטלת עלותו על כתפי הנתבעים או הצד השלישי.
 


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן
שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

ככלל, שכרו של המומחה הרפואי הממונה מטעמו של ביהמ"ש משולם ע"י הצדדים. האם לאחד הצדדים ינתן פטור מתשלום שכרו של המומחה? 

בקשה למחיקת תביעה על הסף יכולה להתקבל במספר מקרים. האם תימחק התביעה במקום בו חוות הדעת הרפואית לא צורפה, למרות הארכת המועד? 

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

חישוב פיצויים בעקבות רשלנות רפואית. אתר "רשלנות רפואית" מציג מידע עדכני הכולל מאמרים, מדריכים, דוגמאות וכדומה... 

האם מכתב הפנייה לחדר מיון יכול לשמש כראייה קבילה בבית המשפט, בתביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

האם בית החולים סורוקה בב"ש התנהל ברשלנות רפואית כאשר בחן את התובעת ולא זיהה שהיא סובלת ממחלה נדירה? קראו עוד... 

האם בית המשפט יתיר הוספת חוות דעת רפואית משפטית לאחר החלפת עורך דין במסגרת תביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

בעקבות פערים בין חוות הדעת המומחים מטעם הצדדים, מינה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו אשר בחן את התובעת והעמיד נכותה על 10% באופן זמני ו-5% לצמיתות... 

האם ניגוד עניינים בין שני מומחים מטעם בעלי דין שונים במסגרת תביעה, מהווה עילה לביטול חוות הדעת של אחד מהם? 

האם רופא עובד מדינה רשאי להגיש חוות דעת רפואית נגד המדינה במסגרת תביעת רשלנות רפואית? 

האם רופא אשר נתבע במסגרת תביעה בגין רשלנות רפואית, רשאי להציג את גרסתו המקצועית בתוך תצהיר עדותו הראשי? 

דיון בבית המשפט העליון בנוגע לפסילת מומחה רפואי במסגרת תביעת רשלנות רפואית העוסקת בייצוגית נגד חברת תרופות... 

תביעות העוסקות ברשלנות רפואית נתמכות בחוות דעת רפואיות של מומחים מטעם בעלי הדין ומטעם בית המשפט בעצמו. מומחים מאת בית המשפט מתמנים על פי רוב במקום בו קיימת מחלוקת בין מומחי הצדדים ועל בית המשפט להכריע בסוגיה רפואית... 

ככלל לא יפעל רופא נגד מי שנמצא בטיפולו ולא יעשה שימוש לרעה במידע הרפואי הנמצא ברשותו", וכפועל יוצא לא יערוך חוות דעת העלולה לפגוע במטופל שלו, אלא אם כן חוייב לעשות כן על ידי בית המשפט... 

באשר לטענה שיש לפסול את חוות דעת המומחה, מאחר והוא עבד עבור הנתבעת בעבר, לא מצאתי שיש בה לבסס את הבקשה וכדי להקים את הטענה של חשש ממשי למשוא פנים... 

האם ניתן להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית ללא תמיכת חוות דעת רפואית מטעם התביעה? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

מהו הדין במידה והרופא המומחה אשר חתום על חוות הדעת הרפואית נפטר במהלך המשפט? כיצד יש להתייחס לחוות דעתו? האם יש להמציא חוות דעת חדשה? בתוך כמה זמן? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

מתי ימנה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו? מתי יטיל בית המשפט את מימון חוות הדעת הרפואית על הנתבעים? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

בבקשה נטען, כי עסקינן בנזק מיוחד ולא בנזק כללי ועל כן מבקשת התובעת מבית המשפט כי יפטור אותה מהגשת חוות דעת רפואית  

האם בית המשפט יפטור תובע מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של מצב כלכלי קשה? האם ימונה מומחה רפואי מטעם בית המשפט במקום מומחה מטעם התובע? 

האם קופת החולים התרשלה באי העברת מידע מלא בדבר מצבה הרפואי לאורטופד אשר טיפל בה?