www.rashlanut-refuit.org

פסק דין בעניין מוות לאחר תאונת דרכים - תביעה על בסיס רשלנות רפואית?

תא 6118/07 

עובדות המקרה


המנוח, שהיה נהג אוטובוס, נפגע ביום 22.9.02, עת מעד במדרגות האוטובוס כאשר עצר לצורך תדלוק והחל לרדת מהאוטובוס. בעקבות התאונה, הובל התובע לבית חולים כשהוא סובל מכאבים בצוואר ובגב התחתון, ובבדיקות שנעשו במועד זה וסמוך לאחר מכן נמצאה ירידה בתחושה בגב התחתון.

 

התובע המשיך להתלונן במשך חודשים על כאבי גב תחתון עם הקרנה לרגל. בהיות התאונה – תאונת עבודה, פנה התובע למל"ל (אגף נפגעי עבודה) למיצוי זכויותיו. התובע התלונן במל"ל, בין היתר, על אי תפקוד אורולוגי (אינאונות). ביום 26.12.05 התקבל התובע לבי"ח הלל יפה לבדיקת אונות (זקפות לילה), אליה הופנה ע"י המל"ל במסגרת בירור תביעתו לקצבת נכות מעבודה.

 

הבדיקה לא היתה פולשנית, וכללה שהיית לילה בחדר הבדיקה כשהמכשור הרפואי מחובר לגופו. התובע שהה לבדו בחדר הבדיקה. במהלך הלילה, נפטר המנוח, ללא שהיתה סיבה חיצונית למותו, בהיותו בן 36 שנים. הבדיקה הפתולוגית שבוצעה סמוך לאחר הפטירה קבעה כי המוות נגרם עקב כשל לבבי. לא נמצאו בבדיקות הטוקסיקולוגיות סמים, תרופות או חומר רעיל.


האם עילת התביעה של התובע תהא לפי חוק הפיצויים או שמא לפי דיני הנזיקין?


1. חוק הפיצויים הינו ביסודו חוק סוציאלי, ועקרון האחריות המוחלטת הקבוע בו נועד להגשים כמה מטרות: ראשית, החוק נועד לייעל את הליכי המשפט בתיקי תאונות דרכים ולקצרם ובכך להקל על הנפגעים בקבלת הפיצוי. כמו כן החוק נועד להקל את העומס הרב שהוטל על בתי-המשפט כתוצאה ממתכונת ההליכים הקודמת, אשר הייתה כרוכה בבירור שאלת האשם. ולבסוף, המטרה שלפיה יובטח פיצוי לכל אדם הנפגע בתאונת דרכים בלא קשר לשאלת אשמם של אחרים או אשמו שלו תוך פיזור הנזק והטלתו על כלל המשתמשים ברכב באמצעות מנגנון ביטוח חובה. לצורך הגשמת מטרות אלה נקבע, בין היתר, עקרון ייחוד העילה. על-פי עקרון זה, מקום שבו קמה לנפגע עילת תביעה על-פי חוק הפיצויים נשללת ממנו עילת התביעה בשל נזק גוף על-פי דיני הנזיקין הכלליים.


2. כדי לקבוע האם עומדת לתובע עילה לפי חוק הפלת"ד לגבי פטירת המנוח, יש להיזקק למבחני הקשר הסיבתי הנדרש, מבחינה משפטית, קשר אשר הפסיקה מבססת על מבחן הצפיות ועל מבחן הסיכון. החשיפה לסיכונים הנובעים מרשלנות רפואית במהלך בדיקה או טיפול עקב התאונה היא, איפוא, בגדר "תחום הסיכון" הנובע מתאונת הדרכים, ועונה על מבחן הצפיות, שכן כאשר אדם נדרש, עקב תאונת דרכים, לסדרת בדיקות וטיפולים ממושכת, הוא חשוף למעשים/מחדלים רשלניים מצד הגורמים המטפלים, אליהם לא היה נחשף אלמלא פגיעתו בתאונה.


3. אם ייקבע – לאחר קבלת חוות דעת המומחה מטעם בית המשפט – כי אין כל קשר סיבתי בין המעשים או המחדלים של הגורמים המטפלים לבין הפטירה, ממילא לא תוכח גם עילת התביעה לפי חוק הפלת"ד, וייקבע כי פטירתו של המנוח בבית החולים דווקא היתה מקרית, בגדר "זירת אירוע" גרידא. לעומת זאת, אם ייקבע כי במעשים ו/או במחדלים אלה היה כדי לגרום או לתרום לתוצאה המצערת של הפטירה, הרי שכלל ייחוד העילה מורה כי תביעת העזבון בגין הפטירה וקיצור תוחלת חיי המנוח תיכלל בתביעה לפי חוק הפלת"ד, וזאת בין אם היה במעשים ומחדלים אלה משום רשלנות רפואית ובין אם לאו.


4. יש לדחות על הסף את התביעה כנגד נתבעים 3-4 ולקבוע כי עילת התביעה של התובע תבורר במלואה לפי חוק הפלת"ד.


לסיכום,

 

עילת התביעה של התובע תבורר לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.
 


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן

שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

מהי התרשלות?

המבחן לקיום התרשלות בתביעות רשלנות רפואית הוא קנה המידה של הרופא הסביר, הבוחן כיצד רופא סביר היה נוהג בנסיבות העניין במקום המזיק-הנתבע 

מהו הקשר הסיבתי בתביעות רשלנות רפואית?

כדי שתקום אחריות נזיקית צריך שיהיה קשר סיבתי בין הפרת האחריות של הרופא לנזק שנגרם לחולה 

פסק דין בעניין פורום נאות לדיון בגין רשלנות רפואית בניתוח בחו"ל

התביעה הינה תביעת פיצויים בגין רשלנות רפואית שנגרמה לטענת התובע בניתוח שבוצע בסלובניה. עקב גידול שנתגלה בגופו, בירר התובע ומצא... 

פסק דין בנוגע לסעיף 76 לפקודת הנזיקין - תביעה בגין רשלנות רפואית לאחר תאונה

האם סעיף 76 לפקודת הנזיקין חוסם בפני התובע את דרכו להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית לאחר תאונת דרכים? 

מהו המועד לבחינת סבירות התנהגותו של הרופא?

יש לבחון את סבירות התנהגותו של הרופא שלגביה נטען כי היא מהווה התרשלות  

האם הרופא התרשל כאשר בחר בין שתי דרכי טיפול שונות?

רפואה איננה מדע מדויק וייתכנו דרכים שונות לטפל באותה מחלה או לבצע את אותו ניתוח. 

רופא הפועל בהתאם לפרקטיקה המקובלת - איננו מתרשל?

אין די בכך שהרופא נהג לפי פרקטיקה מקצועית מקובלת ובכך שבחר בטיפול מסוים מבין מספר אפשרויות שעמדו בפניו 

האם בחירה בפרקטיקה מחמירה פוטרת מאחריות?

כאשר מאמץ הרופא פרקטיקה חדשה, אין הוא משתחרר מהחובה לשקול את מכלול השיקולים המקצועיים העומדים לרשותו 

האם חלה חובה על הרופא לאתר סיכונים לפני מתן הטיפול?

לפני מתן טיפול חלה על הרופא חובה לחקור ולבדוק על סיכונים הידועים בספרות המקצועית 

האם על הרופא להמשיך ולחקור ולא להסתפק בממצאים הגלויים?

אין הרופא יוצע ידי חובתו בכך בלבד שהוא מקבל את ההחלטה ההולמת את הממצאים הגלויים 

פסק דין - האם ניתן למנות אפוטרופוס לדין בתביעת רשלנות רפואית?

בני זוג הגישו תביעת רשלנות רפואית. לטענת בן הזוג, בת זוגתו נפטרה כתוצאה מרשלנות רפואית 

פסק דין - תביעת רשלנות רפואית ללא צו להוצאות בשל מצוקה כלכלית?

התובעים עותרים להתיר להם למחוק את התביעה ללא צו להוצאות וזאת בשל מצוקתם הכלכלית הנטענת והקושי הנפשי הרב הכרוך בניהול התיק עד תומו...  

פסק דין בעניין תיקון כתב ערעור ושינוי שכ"ט עו"ד - תביעת רשלנות רפואית

השאלה היא האם סכום פיצויים שנפסק במסגרת תביעת רשלנות רפואית בעילת הולדה בעוולה כולל את שכר טרחת עורך הדין ... 

פסק דין בעניין תיקון כתב ערעור על החלטה בנושא רשלנות רפואית

נטען בבקשה כי כתב הערעור מתפרש על פני 48 עמודים. נימוקי הערעור אף כוללים סיפורים ארוכים ולא ענייניים, תוך הטחת עלבונות במשיבים... 

פסק דין בעניין רשלנות בניתוח הצרת אבי עורקים - פיצויים עונשיים בגין שיתוק

נזקו של המערער, המתבטא בשיתוק ובעיוות בידו השמאלית, נובע מפגיעה עצבית שארעה במהלך ניתוח לתיקון היצרות באבי העורקים. האם התובע יזכה לפיצויים עונשיים... 

פסק דין בעקבות אי מתן פטור להפקדת עירבון - לא הוצג מצב כלכלי קשה

פסק דין הדוחה מתן פטור בגין מצב כלכלי קשה. התובע לא הציג מצב כלכלי נטען, ובעל דין המבקש פטור חייב בכך. סוגיה בעניין רשלנות רפואית בניתוח אלקטיבי... 

פסק דין בנוגע לעיכוב תשלום פיצויים בגין רשלנות רפואית - הגשת ערעור

בפסק הדין נקבע כי המבקשים נהגו ברשלנות עת ניתחו את המשיב בשני ניתוחים לתיקון רוחק ראייה – ניתוחי לייזר... 

פסק דין בנוגע לתביעת רשלנות רפואית - הפחתת עירבון בגין חיסרון כיס

התובעים בתביעת רשלנות רפואית במהלך לידה מבקשים לפטור עצמם מהפקדת עירבון לאור מצבם הכלכלי הקשה... 

פסק דין - האם יכול ביהמ"ש לשנות את סוג הערובה בתביעת רשלנות רפואית?

הנתבעים המבקשים לשנות את סוג הערובה שעליהם להפקיד, חויבו בבית המשפט לתשלום פיצויים בגין נזקי רשלנות רפואית שגרמו לתובע 

פסק דין המורה על פטור מתשלום אגרה במקרה בו תדחה תביעת רשלנות רפואית

המערערים בעילה של רשלנות רפואית במהלך בדיקות היריון שבוצעו, מבקשים פטור מתשלום אגרה שכן תביעתם נדחתה