www.rashlanut-refuit.org

פסק דין בנוגע לטיפולי שיניים רשלניים לאחר תאונת דרכים

התובעת הגישה כנגד הנתבעים תביעה לפיצויים על נזקים שנגרמו לה, לטענתה, כתוצאה מטיפול שיניים רשלני שהעניקו לה. ביום 10.3.09 הגיש הנתבע מס’ 2 בקשה לדחיית התביעה על הסף מהטעם שהנזקים שנגרמו לתובעת, לפי הנטען, נגרמו בעקבות טיפול שניתן לה כתוצאה מתאונת-דרכים בה נפגעה, בין היתר, בשיניה.

 

הנתבע טען שלאור הוראת ייחוד העילה הקבועה בסעיף 8(א) לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התובעת אינה רשאית להגיש תביעת נזיקין בגין נזקים שנגרמו בעקבות תאונת הדרכים ולכן יש לדחות את תביעתה על הסף. בהעדר תגובה לבקשה מטעם התובעת, ולבקשת הנתבע, ניתנה ביום 19.5.09 החלטה בבקשה, והתביעה נמחקה. כעת עותרת התובעת לביטול פסק הדין.


האם יש לקבל את הבקשה?


1. בבואו לדון בבקשה לביטול פסק-דין לפי שיקול דעת, נדרש בית המשפט למבחן כפול: א. בחינת הסיבה למחדלו של הצד אשר לא הגיש את כתב הטענות במועד. ב. בחינת סיכויי ההצלחה של המבקש את ביטול פסק הדין.


2. אין ספק שאי הגשת התגובה במועד מקורו במחדל, וגם אם נדרשה לב"כ התובעת ארכה להגשת תגובתה היה עליה להגיש בקשה מתאימה. יחד עם זאת, לאור הנימוקים שציינה אודות מעבר המשרד על הכרוך בכך, ובהתחשב בכך שניתן לפצות את הנתבע על הטרחה שנגרמה לו בפסיקת הוצאות מתאימות, ובמיוחד לאור סיכויי טענותיה של התובעת בבקשה לדחיית התביעה על הסף להתקבל (ועל כך יורחב בדיון בבקשה לגופה), יש להיעתר לבקשה לביטול פסק הדין, תוך חיוב התובעת בהוצאות הנתבע.


בקשת הנתבע לדחיית התביעה על הסף מחמת ייחוד העילה


3. את עקרון ייחוד העילה יש לפרש כקובע שלילה מוחלטת של עילה בנזיקין מהנפגע לעניין כל נזק אשר לגביו קמה לו עילת תביעה על-פי חוק הפיצויים. לנפגע בתאונת דרכים עומדת בעיקרון עילה מכוח חוק הפיצויים גם בגין החמרת נזק שאירעה עקב טיפול רפואי רשלני. גם התרשלות בטיפול הרפואי, אפילו רשלנות בדרגה גבוהה, עשויה לבוא בתחום הסיכון שיוצר השימוש ברכב באופן שמתקיים קשר סיבתי בין השימוש לבין הנזק הסופי שנגרם לנפגע. ולכן, גם במקרה כזה לא תקום לנפגע עילת תביעה על פי פקודת הנזיקין ותביעתו בגין מלוא נזקיו תופנה כנגד מבטחת השימוש ברכב.


4. יחד עם זאת, כאשר עילת התביעה היא רשלנות שגרמה להחמרת נזקי התאונה, והרשלנות ארעה לאחר שמוצתה העילה לפי חוק הפיצויים, לא תישלל זכותו של התובע לתבוע את נזקיו אלה לפי דיני הנזיקין.


5. מהמסמכים שצירפה התובעת ניתן להסיק שהטיפול בוצע ביום התאונה או לכל היותר זמן קצר אחריה ובכל מקרה עסקינן ברשלנות שנעשתה, לפי הנטען, עוד קודם למתן פסק הדין בתביעתה לפי חוק הפיצויים. במקרה זה הרשלנות אירעה לפני מתן פסק הדין בתביעה לפי חוק הפיצויים אך התגלתה לתובעת, לטענתה, במועד מאוחר יותר, לאחר מתן פסק הדין.


6. במקום בו ארעה הרשלנות לפני שמוצתה העילה לפי חוק הפיצויים אך היא התגלתה רק לאחר מיצוי העילה ולא ניתן היה לצפותה או לגלותה קודם לכן, לא תישלל הזכות לתבוע נזקים אלה לפי דיני הנזיקין.


7. על התובעת להוכיח את טענתה על המועד בו התגלה לה מעשה הרשלנות בטיפול הרפואי שניתן לה ועל כך שלא ניתן היה לצפותו במועד מוקדם יותר, קודם למיצוי תביעתה לפי חוק הפיצויים, אך עובדות אלה יש לברר בראיות ואין לחסום על הסף את דרכה של התובעת מהוכחת תביעתה ונזקיה.


לסיכום,

 

יש לקבל את הבקשה. במקום בו ארעה הרשלנות לפני שמוצתה העילה לפי חוק הפיצויים אך היא התגלתה רק לאחר מיצוי העילה ולא ניתן היה לצפותה או לגלותה קודם לכן, לא תישלל הזכות לתבוע נזקים אלה לפי דיני הנזיקין.
 


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן

שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

מהי התרשלות?

המבחן לקיום התרשלות בתביעות רשלנות רפואית הוא קנה המידה של הרופא הסביר, הבוחן כיצד רופא סביר היה נוהג בנסיבות העניין במקום המזיק-הנתבע 

מהו הקשר הסיבתי בתביעות רשלנות רפואית?

כדי שתקום אחריות נזיקית צריך שיהיה קשר סיבתי בין הפרת האחריות של הרופא לנזק שנגרם לחולה 

פסק דין בעניין פורום נאות לדיון בגין רשלנות רפואית בניתוח בחו"ל

התביעה הינה תביעת פיצויים בגין רשלנות רפואית שנגרמה לטענת התובע בניתוח שבוצע בסלובניה. עקב גידול שנתגלה בגופו, בירר התובע ומצא... 

פסק דין בנוגע לסעיף 76 לפקודת הנזיקין - תביעה בגין רשלנות רפואית לאחר תאונה

האם סעיף 76 לפקודת הנזיקין חוסם בפני התובע את דרכו להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית לאחר תאונת דרכים? 

מהו המועד לבחינת סבירות התנהגותו של הרופא?

יש לבחון את סבירות התנהגותו של הרופא שלגביה נטען כי היא מהווה התרשלות  

האם הרופא התרשל כאשר בחר בין שתי דרכי טיפול שונות?

רפואה איננה מדע מדויק וייתכנו דרכים שונות לטפל באותה מחלה או לבצע את אותו ניתוח. 

רופא הפועל בהתאם לפרקטיקה המקובלת - איננו מתרשל?

אין די בכך שהרופא נהג לפי פרקטיקה מקצועית מקובלת ובכך שבחר בטיפול מסוים מבין מספר אפשרויות שעמדו בפניו 

האם בחירה בפרקטיקה מחמירה פוטרת מאחריות?

כאשר מאמץ הרופא פרקטיקה חדשה, אין הוא משתחרר מהחובה לשקול את מכלול השיקולים המקצועיים העומדים לרשותו 

האם חלה חובה על הרופא לאתר סיכונים לפני מתן הטיפול?

לפני מתן טיפול חלה על הרופא חובה לחקור ולבדוק על סיכונים הידועים בספרות המקצועית 

האם על הרופא להמשיך ולחקור ולא להסתפק בממצאים הגלויים?

אין הרופא יוצע ידי חובתו בכך בלבד שהוא מקבל את ההחלטה ההולמת את הממצאים הגלויים 

פסק דין - האם ניתן למנות אפוטרופוס לדין בתביעת רשלנות רפואית?

בני זוג הגישו תביעת רשלנות רפואית. לטענת בן הזוג, בת זוגתו נפטרה כתוצאה מרשלנות רפואית 

פסק דין - תביעת רשלנות רפואית ללא צו להוצאות בשל מצוקה כלכלית?

התובעים עותרים להתיר להם למחוק את התביעה ללא צו להוצאות וזאת בשל מצוקתם הכלכלית הנטענת והקושי הנפשי הרב הכרוך בניהול התיק עד תומו...  

פסק דין בעניין תיקון כתב ערעור ושינוי שכ"ט עו"ד - תביעת רשלנות רפואית

השאלה היא האם סכום פיצויים שנפסק במסגרת תביעת רשלנות רפואית בעילת הולדה בעוולה כולל את שכר טרחת עורך הדין ... 

פסק דין בעניין תיקון כתב ערעור על החלטה בנושא רשלנות רפואית

נטען בבקשה כי כתב הערעור מתפרש על פני 48 עמודים. נימוקי הערעור אף כוללים סיפורים ארוכים ולא ענייניים, תוך הטחת עלבונות במשיבים... 

פסק דין בעניין רשלנות בניתוח הצרת אבי עורקים - פיצויים עונשיים בגין שיתוק

נזקו של המערער, המתבטא בשיתוק ובעיוות בידו השמאלית, נובע מפגיעה עצבית שארעה במהלך ניתוח לתיקון היצרות באבי העורקים. האם התובע יזכה לפיצויים עונשיים... 

פסק דין בעקבות אי מתן פטור להפקדת עירבון - לא הוצג מצב כלכלי קשה

פסק דין הדוחה מתן פטור בגין מצב כלכלי קשה. התובע לא הציג מצב כלכלי נטען, ובעל דין המבקש פטור חייב בכך. סוגיה בעניין רשלנות רפואית בניתוח אלקטיבי... 

פסק דין בנוגע לעיכוב תשלום פיצויים בגין רשלנות רפואית - הגשת ערעור

בפסק הדין נקבע כי המבקשים נהגו ברשלנות עת ניתחו את המשיב בשני ניתוחים לתיקון רוחק ראייה – ניתוחי לייזר... 

פסק דין בנוגע לתביעת רשלנות רפואית - הפחתת עירבון בגין חיסרון כיס

התובעים בתביעת רשלנות רפואית במהלך לידה מבקשים לפטור עצמם מהפקדת עירבון לאור מצבם הכלכלי הקשה... 

פסק דין - האם יכול ביהמ"ש לשנות את סוג הערובה בתביעת רשלנות רפואית?

הנתבעים המבקשים לשנות את סוג הערובה שעליהם להפקיד, חויבו בבית המשפט לתשלום פיצויים בגין נזקי רשלנות רפואית שגרמו לתובע 

פסק דין המורה על פטור מתשלום אגרה במקרה בו תדחה תביעת רשלנות רפואית

המערערים בעילה של רשלנות רפואית במהלך בדיקות היריון שבוצעו, מבקשים פטור מתשלום אגרה שכן תביעתם נדחתה