www.rashlanut-refuit.org

פסק דין בעניין רשלנות רפואית בניתוח - חוות דעת רפואית מטעם קופה``ח

פסק דין בעניין רשלנות רפואית בניתוח - חוות דעת רפואית מטעם קופה``ח

תא 42736/07 

עובדות המקרה


מדובר בתביעה לפיצויים בגין רשלנות רפואית בניתוח שעילתה נזקים שעל פי הנטען, נגרמו לתובעת, עקב ביצוע כושל של ניתוח מיותר בגבה התחתון. לטענת התובעת, הנתבעת התרשלה באי העברת מידע מלא בדבר מצבה הרפואי לאורטופד אשר טיפל בה, המליץ על הניתוח וביצע אותו.

 

בין היתר, הוגשו מטעם הנתבעת, חוות דעת של ד"ר חוליו ויינשטיין, מומחה בתחום הסכרת וחוות דעתה של ד"ר ויויאן דרורי, מומחית בתחום הנוירולוגי. הבקשה דנן היא להורות על הוצאת חוות דעת שנערכו על ידי ד"ר ויינשטיין וד"ר דרורי והוגשו כחוות דעת מטעם הנתבעת, מן הטעם שמדובר במומחים אשר טיפלו בתובעת ולאור קשריהם עם הנתבעת.

האם יש לקבל את הבקשה להוצאת חוות הדעת?


1. תקנה 126 לתקנות סדר הדין האזרחי, קובעת כי: "מומחה שייעץ עצה או חיווה דעתו לאדם בעניין שבתחום מומחיותו, לא יוזמן מטעם בית המשפט כמומחה באותו עניין, כשאותו אדם צד בו".


2. סעיף 20 לפקודת הראיות, קובע כי: "בית המשפט רשאי, אם אין הוא רואה חשש לעיוות דין, לקבל כראיה, בכתב, חוות דעתו של מומחה בשאלה שבמדע, שבמחקר, שבאמנות או שבידיעה מקצועית (להלן - חוות דעת), ותעודה של רופא על מצב בריאותו של אדם...".


3. ביהמ"ש אינו סבור כי קבלת חוות דעת של מומחה רפואי, אשר טיפל בתובעת, במסגרת קופת החולים, מקום בו מדובר בתביעה שהוגשה כנגד קופת החולים, מעלה חשש לעיוות דין, באופן ובמידה השוללים קבילות חוות הדעת כראיה. מדובר בחוות דעת מטעם הנתבעת, להבדיל מחוות דעת של מומחה מטעם בית המשפט וככל שמדובר בחוות דעת, מטעם אחד הצדדים לסכסוך, נקודת המוצא היא כי מטרת חוות הדעת לתמוך בטענותיו של אותו צד מטעמו היא מוגשת.


4. אין בנסיבות הנטענות, כדי לגרוע מקבילותן של חוות הדעת כראיה. אין מדובר בשאלה של קבילות אלא בשאלה של משקל. מכלול הגורמים והנתונים העובדתיים, בכל הנוגע למידת והיקף מעורבותם של המומחים האמורים, בטיפול בתובעת, אם בכלל, או קיום קשר מקצועי - כלכלי, עם קופת החולים - הנתבעת, כפי שיתבררו לאשורם, במסגרת שמיעת הראיות, יכול ויובאו בחשבון, בהערכת משקלן של חוות הדעת, אך אין בהם כדי לפגום בקבילותן של חוות הדעת כראיה מטעם הנתבעת ולעניין הערכת משקל חוות הדעת, לאור טענות בדבר קשר מקצועי - כלכלי בין המומחה לבעל הדין מטעמו הוגשה חוות הדעת.


לסיכום,

 

 הבקשה להוצאת חוות הדעת הרפואיות נדחית. קבלת חוות דעת של מומחה רפואי במקרה דנן, אינה מעלה חשש לעיוות דין באופן ובמידה השוליים את קבילות חוות הדעת כראיה.
 


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן
שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

ככלל, שכרו של המומחה הרפואי הממונה מטעמו של ביהמ"ש משולם ע"י הצדדים. האם לאחד הצדדים ינתן פטור מתשלום שכרו של המומחה? 

בקשה למחיקת תביעה על הסף יכולה להתקבל במספר מקרים. האם תימחק התביעה במקום בו חוות הדעת הרפואית לא צורפה, למרות הארכת המועד? 

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

חישוב פיצויים בעקבות רשלנות רפואית. אתר "רשלנות רפואית" מציג מידע עדכני הכולל מאמרים, מדריכים, דוגמאות וכדומה... 

האם מכתב הפנייה לחדר מיון יכול לשמש כראייה קבילה בבית המשפט, בתביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

האם בית החולים סורוקה בב"ש התנהל ברשלנות רפואית כאשר בחן את התובעת ולא זיהה שהיא סובלת ממחלה נדירה? קראו עוד... 

האם בית המשפט יתיר הוספת חוות דעת רפואית משפטית לאחר החלפת עורך דין במסגרת תביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

בעקבות פערים בין חוות הדעת המומחים מטעם הצדדים, מינה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו אשר בחן את התובעת והעמיד נכותה על 10% באופן זמני ו-5% לצמיתות... 

האם ניגוד עניינים בין שני מומחים מטעם בעלי דין שונים במסגרת תביעה, מהווה עילה לביטול חוות הדעת של אחד מהם? 

האם רופא עובד מדינה רשאי להגיש חוות דעת רפואית נגד המדינה במסגרת תביעת רשלנות רפואית? 

האם רופא אשר נתבע במסגרת תביעה בגין רשלנות רפואית, רשאי להציג את גרסתו המקצועית בתוך תצהיר עדותו הראשי? 

דיון בבית המשפט העליון בנוגע לפסילת מומחה רפואי במסגרת תביעת רשלנות רפואית העוסקת בייצוגית נגד חברת תרופות... 

תביעות העוסקות ברשלנות רפואית נתמכות בחוות דעת רפואיות של מומחים מטעם בעלי הדין ומטעם בית המשפט בעצמו. מומחים מאת בית המשפט מתמנים על פי רוב במקום בו קיימת מחלוקת בין מומחי הצדדים ועל בית המשפט להכריע בסוגיה רפואית... 

ככלל לא יפעל רופא נגד מי שנמצא בטיפולו ולא יעשה שימוש לרעה במידע הרפואי הנמצא ברשותו", וכפועל יוצא לא יערוך חוות דעת העלולה לפגוע במטופל שלו, אלא אם כן חוייב לעשות כן על ידי בית המשפט... 

באשר לטענה שיש לפסול את חוות דעת המומחה, מאחר והוא עבד עבור הנתבעת בעבר, לא מצאתי שיש בה לבסס את הבקשה וכדי להקים את הטענה של חשש ממשי למשוא פנים... 

האם ניתן להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית ללא תמיכת חוות דעת רפואית מטעם התביעה? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

מהו הדין במידה והרופא המומחה אשר חתום על חוות הדעת הרפואית נפטר במהלך המשפט? כיצד יש להתייחס לחוות דעתו? האם יש להמציא חוות דעת חדשה? בתוך כמה זמן? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

מתי ימנה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו? מתי יטיל בית המשפט את מימון חוות הדעת הרפואית על הנתבעים? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

בבקשה נטען, כי עסקינן בנזק מיוחד ולא בנזק כללי ועל כן מבקשת התובעת מבית המשפט כי יפטור אותה מהגשת חוות דעת רפואית  

האם בית המשפט יפטור תובע מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של מצב כלכלי קשה? האם ימונה מומחה רפואי מטעם בית המשפט במקום מומחה מטעם התובע? 

האם קופת החולים התרשלה באי העברת מידע מלא בדבר מצבה הרפואי לאורטופד אשר טיפל בה?