www.rashlanut-refuit.org

פסק דין בעניין הפרת חובת סודיות על ידי רופא משפחה - האם רשלנות?

פסק דין בעניין הפרת חובת סודיות על ידי רופא משפחה - האם רשלנות?

תא (י-ם) 8432/06 ‏ ‏ פלוני (קטין) נ’ שירותי בריאות כללית


• הפרת חובת הסודיות הרפואית
הולדה בעוולה-אימתי?
• מקור והיקף חובת הסודיות הרפואית
• המצופה מרופא סביר בהקשר שמירת הסודיות הרפואית

עובדות המקרה:


האם הפרת סודיות על ידי רופאת משפחה, וחשיפת הריון בפני הורי האב כאשר מדובר בצעירים, הינה רשלנות רפואית בהריון? התביעה הינה תביעה נזיקית, לפיצוי בגין נזקי התובעים שנגרמו, לטענתם, עקב פגיעה בחופש הבחירה לאור הפרת חובת הסודיות הרפואית על ידי הנתבעת. התובעת, בהיותה תלמידת תיכון, ניהלה קשר רומנטי ארוך וקבוע עם חבר. כחלק מקשר זה, היא התגוררה, יחד עם החבר, ביחידת הדיור אשר בקומת הקרקע בבית הוריו.


בשלהי שנת 2001, לאור חשד אשר התעורר בקרבה כי היא נכנסה להיריון כתוצאה מיחסיה עם החבר, פנתה התובעת בסיוע החבר לד"ר וינר (הנתבעת), אשר היתה רופאת הילדים של החבר ומשפחתו, וזו הפנתה אותה לבצע בדיקת דם. מכאן נחלקות הגרסאות, אולם הצדדים אינם חולקים על כך שבביקור של אימו של החבר אצל הנתבעת, סיפרה האחרונה לאם החבר על דבר ההיריון, זאת, טרם ידעה על כך התובעת.


בימים שלאחר מכן, התנהל ויכוח בין משפחת החבר לבין אם התובעת ומשפחתה, כאשר אביו של החבר עמד על ביצוע הפלה והתנגד נחרצות לחתונה, ואימה של התובעת מנסה לשכנעו להסכים לחתונה. כעבור שבועיים, כאשר סיפרה אם התובעת על דבר ההיריון לאביה, עמדתו הנחרצת היתה כנגד הפסקת ההיריון ובעד חתונה.

 

האם הפרת חובת הסודיות הרפואית שללה את זכות הבחירה של התובעת אשר רצתה להפסיק את ההיריון?


בית המשפט פסק כי לא כך הם פני הדברים וכי לתובעת היתה האפשרות לבחור את דרכה. כמו כן, לו הידיעה של אבי התובעת היתה הגורם שמנע את הבחירה החופשית, כטענתה, הרי שהנתבעת אינה אחראית להגעת המידע לידי האב, ובידי התובעת ומשפחתה, ובידי הורי החבר היתה היכולת למנוע את גילוי דבר ההיריון לאב, לו חפצו בכך.

האם המקרה המתואר מתאים לעילת התביעה הנזיקית של "הולדה בעוולה"?


התובעים ניסו לעגן התביעה בעילה של הולדה בעוולה, אולם לא כך הוא הדבר. מדובר בסוגיה משפטית הקרויה "לידה בלתי רצויה", ובמשפט האמריקאי מכונה "התעברות בעוולה". בסוגיה זו, נולד ילד בריא וה"פגיעה" הנטענת, היא עצם המשך ההריון הבלתי רצוי, קיומו של היילוד וההוצאות הכרוכות בגידולו.

מה מקור והיקף חובת הסודיות הרפואית?


חובות הרופא כלפי מטופליו הינן חובות קדומות אשר מצאו את ביטוין כבר בשבועת הרופאים הקדומה – "שבועת היפוקרטס", אשר נועדה לקבוע נורמות התנהגות בסיסיות, ביניהן שמירה על פרטיות החולה, הבטחת סודיות המידע הרפואי, הגשת עזרה רפואית לכל חולה וכדומה.


באחד הנוסחים של שבועת היפוקרטס, נקבעה החובה לשמור על הסודיות הרפואית, כדלקמן:

"אני מתחייב לשמור את כל המידע שהגיע לאוזני לגבי החולים בסוד, ולא לעשות בו שימוש זדוני או להפיצו ברבים מתוך כוונה רעה."

 

שבועת הרופא העברי נוסחה על ידי ד"ר ליפמן היילפרין בשנת 1952, לכבוד סיום המחזור הראשון של בית הספר לרפואה בירושלים וזו לשון שבועת הרופא העברי:

"אתם ניצבים היום כולכם לפני מוריכם בדרכי הרפואה וחוקותיה לעברכם בברית הרפואה למען תקיימו את תורתה בכל מאודכם בשום שכל וביושר לבב ולמען קום דור רופאים דרוכי מעש ואמוני יעוד לעזרת האדם הדווי.


וזאת הברית אשר אנוכי כורת אתכם היום לאמור:


על משמרתכם הופקדתם יומם ולילה לעמוד לימין החולה במצוקתו בכל עת ובכל שעה.


ושמרתם עד מאוד חיי האדם מרחם אמו והיה שלומו ראש חרדתכם כל הימים.


ועזרתם לאדם החולה באשר הוא חולה אם גר אם נכרי ואם אזרח אם נקלה ואם נכבד.


והשכלתם להבין לנפש החולה לשובב את רוחו בדרכי תבונות ובאהבת אנוש.


אל תמהרו להוציא משפט ושקלתם את עצתכם במאזני החכמה הצרופה הכור הניסיון.


שמרו אמונים לאדם שהאמין בכם אל תגלו סודו ואל תלכו רכיל.


יחכם לבכם גם לבריאות הרבים להעלות ארוכה למדווי העם.


תנו כבוד ויקר לרבותיכם שנחלצו להנחותכם במעגלי הרפואה.


תרבו חכמה ואל תרפו כי היא חייכם וממנה תוצאות חיים.


היזהרו בכבוד חבריכם כי בכבודם הם תכובדו גם אתם.


דברי הברית האלה קרובים אליכם מאוד בפיכם ובלבבכם לעשותם ועניתם כלכם אמן."

מהו הערך המוגן על ידי חובת שמירת הסודיות?


בסעיפים 18-19 לכללי האתיקה של הרופאים נקבע:


18. השמירה על הסודיות היא תנאי הכרחי לאמון החולה: החולה ימסור לרופא כל מידע הנחוץ לאבחנה ולטיפול מתוך בטחון שהרופא ישמור בסודיות כל מה שנמסר לו וכל מה שיתגלה תוך כדי הטיפול.


19. יש להבטיח שכל מידע שיימסר לרופא או שיגלה הרופא במסגרת הטיפול בחולה לא יועבר לאדם או גוף אחר, למעט אם ביקש זאת החולה.

מדברים אלו עולה כי חובת שמירת הסודיות נועדה על מנת לשמור על האמון המלא שבין החולה לרופא, שהינו תנאי הכרחי לצורך אבחנה וטיפול, ולמעשה מדובר על שמירת פרטיותו של החולה.

מה מצופה מרופא סביר בהקשר שמירת חובת הסודיות?


בית המשפט פסק כי רופא סביר ונבון אינו אמור להפר את חובת שמירת הסודיות הרפואית כלל, (אף לא כלפי בן משפחתו של המטופל (מאחר שהתובעת סברה כי בני הזוג עומדים בפני נישואים. כפי שפורט, חובת שמירת הסודיות הרפואית הינה אחד הבסיסים לקיומו של מקצוע הרפואה, ולולא שמירת הסודיות, המטופלים לא היו רוחשים את האמון המתחייב כלפי הרופא המטפל. בכך התרשלה הנתבעת.

האם מתקיים קש"ס בין ההתרשלות לנזק?


בית המשפט פסק כי במקרה דנן, הפגיעה בפרטיות הינה פגיעה ישירה הנובעת ישירות מהפרת חובת שמירת הסודיות ואין התערבות של גורם מנתק בין העוולה לנזק. בניגוד לכך, יתר הנזקים להם טוענת התובעת הינם תולדה של התערבות רצונית של אחרים, של יתר החוליות בשרשרת האירועים, אשר מנתקים את הקשר הסיבתי על פי מבחן זה.


הפיצוי:


בהתאם לכך פסק בית המשפט על פיצוי בסך 180,000 ש"ח על כך שהנתבעת הפרה את חובת שמירת הסודיות הרפואית המוטלת עליה, ובכך פגעה בפרטיותה של התובעת. יתר רכיבי התביעה נדחו בגלל העדר הקשר הסיבתי כאמור.


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן

שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

פסק דין בעניין רשלנות רפואית בטיפול ניסיוני באוטם שריר הלב

בעקבות אוטם בשריר הלב שאירע למטופל, ניתן לו בבית החולים "הדסה" טיפול ניסיוני... 

הסכמה מדעת לביצוע הרדמה מקומית ולא הרדמה כללית - האם רשלנות?

האם קיבל הרופא את הסכמתו מדעת של המטופל לביצוע הניתוח בהרדמה מקומית? תביעה שעניינה רשלנות רפואית הוגשה לבית המשפט... 

האם מתמחה אשר לא אבחן מחלה ולא התייעץ עם רופא מומחה התרשל?

האם רופא מתמחה חייב להתייעץ עם רופא בכיר ממנו במקום בו הוא אינו משכיל לאבחן את המחלה ממנה סובל המטופל? 

האם חייבת להיות נוכחות של רופא מומחה בלידה לאחר הריון בסיכון?

השאלה באילו נסיבות קמה חובה, מכוח עוולת הרשלנות, לבצע הליך רפואי באמצעות רופא מומחה איננה פשוטה. האם לאחר הריון בסיכון חייב רופא מומחה להיות נוכח בחדר הלידה?. 

סיבת המוות לא ידועה - האם היה סירוב לניתוח לאחר המוות?

האם במקרים בהם סיבת המוות איננה ידועה, חייבים הרופאים להציע ביצוע ניתוח לאחר המוות? דוגמא לפסק דין... 

פסק דין בעקבות אובדן כושר ראיה לאחר ניתוח לייזר רשלני

התובעת עברה ניתוח לייזר לתיקון קוצר ראייה. תביעתה של התובעת כנגד הנתבעים הינה כי הנתבעים התרשלו בביצוע הניתוח בעינה וגרמו ברשלנותם לאובדן כושר ראיה... 

פסק דין בעניין פרוטוקול ועדה רפואית בתפקיד ראיה במסגרת תביעת רשלנות

האם פרוטוקול ועדה רפואית יכול לשמש בתור ראיה במסגרת תביעה בגין רשלנות רפואית בניתוח לקיצור קיבה? 

פסק דין העוסק בהעדר הסכמה והעדר רשומה רפואית - ניתוח לטיפול באגודל קופץ

האם העדר הסכמה מדעת והעדר רשומה רפואית, עולים כדי רשלנות רפואית במהלך ניתוח לטיפול באגודל קופץ? 

פסק דין בנוגע לבחירת הליך ניתוחי להסרת גידול מכליה - האם רשלנות?

האם הרופאים היו אמורים לבחון דרכים אלטרנטיביות לטיפול בהסרת גידול מכליה. האם מדובר בהפרת ההסכמה מדעת שהינה זכות במסגרת חוק זכויות החולה? 

רשלנות רפואית ופיצויים בגין טיפול על ידי טכנאי שיניים מתחזה

התובע עבר סדרת טיפולי שיניים. בעקבות רשלנות רפואית של הרופא הנתבע, שותף בטיפול חברו בתור טכנאי שיניים אשר היה מתחזה ללא הסמכה...