www.rashlanut-refuit.org

פסק דין העוסק במרוץ ההתיישנות במסגרת תביעת רשלנות רפואית - אבחון שבר

תא 87 / 67 קלרה זיסברג נ’ הסתדרות מדיצינית הדסה


התיישנות תביעת רשלנות רפואית
• אי ידיעת העובדות המהוות את עילת התביעה

עובדות המקרה:


התובעת החליקה על ריצפת בית-החולים בו עבדה ונפגעה בידה. רופא בית-החולים שבדק אותה, אמר לה, כי צילומי הרנטגן אינם מראים כל ליקוי ועליה לקבל טיפול שמרני ומקובל להקלת הכאבים. כעבור כתשע שנים מאז הפגיעה, ועקב כאבים חזקים, נבחנו צילומי הרנטגן ע"י רופא אחר ואז התברר כי הנפילה גרמה לשבר שלא אובחן וכתוצאה מכך גם לא קיבלה טיפול מתאים. עקב זאת עותרת התובעת לחייב את בית החולים לפצותה בגין רשלנות בטיפול הרפואי. טענת הנתבעת הינה כי התביעה התיישנה.

 

מה הזמן המרבי לאחר אירוע הנזק בו ניתן להגיש תביעה נזיקית בגין רשלנות רפואית?


ס’ 89(2) לפקודת הנזיקין קובע כי הזמן המירבי שאחריו לא ניתן להגיש תביעה נזיקית ברשלנות רפואית הוא 10 שנים.

מה הדין במצב בו לא יכל התובע לדעת כי הוא זכאי להגיש תביעה נזיקית בגין רשלנות רפואית?


במצב כזה, התובע רשאית להסתמך על סעיף 8 לחוק ההתיישנות שלפיו, אם נעלמו מן התובע עובדות המהוות את עילת התובענה, מסיבות שלא היו תלויות בו, ושאף בזהירות סבירה לא יכול היה למנוע אותן, תתחיל תקופת ההתיישנות ביום שבו נודעו לתובע עובדות אלה.

במקרה זה נפסק כי התובעת לא היתה יכולה לגלות ולדעת את המעשים והמחדלים של הנתבעת שהתבטאו בהתעלמות מממצאים המורים על קיומו של שבר, במתן טיפול בלתי נכון ואולי גם מזיק.


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן
שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

האם תביעה בעניין רשלנות רפואית במחלקת בריאות הנפש בבית החולים תידחה מחמת התיישנות? 

כתב התביעה בגין הרשלנות הרפואית הוגש כשבועיים לפני תום ההתיישנות, חוות הדעת הרפואית הוגשה אחרי, האם התביעה תתיישן? 

בית החולים טען כי תביעה בגין רשלנות רפואית אשר הוגשה כנגדו, הוגשה באיחור, 8 שנים אחרי האירוע... 

התובע הגיש נגד הנתבעים תביעה בגין נזקי גוף, שנגרמו לו, לטענתו, עקב רשלנות הנתבעים בטיפול הרפואי שהעניקו לו. התובע מבקש להתיר לו להגיש באיחור חוות דעת רפואית... 

התובעת החליקה על ריצפת בית-החולים וכתוצאה מכך סבלה משבר. עם זאת השבר אובחן רק לאחר תשע שנים. מהו מרוץ התיישנות בתביעות רשלנות רפואית? 

האירועים בגינם מוגשת תביעת הרשלנות הרפואית ארעו אמנם במהלך חודש 11/1992, אך בעת שהתובעת היתה עדיין קטינה... 

תחום ההיריון והמיילדות הוא התחום שבו הוגשו התביעות הרבות ביותר לאחר תום תקופת ההתיישנות הרגילה 

דין ההתיישנות מושתת על איזון בין מספר רציונאלים המכונים "טעמי ההתיישנות". 

תקופת ההתיישנות הכללית בתביעות נזיקין עומדת על 7 שנים 

מרוץ ההתיישנות מתחיל ביום שבו נוצרה התביעה 

בעקבות אירועים אלה, טופלה התובעת במשך ארבע שנים במכון הפריה חוץ גופית. התובעת טענה כי שנתיים לאחר סיום הטיפולים (אשר העלו חרס), פנתה היא לייעוץ אצל פרופסור מומחה במכון. לטענתה, האחרון אמר לה כי טיפולי הפוריות אינם מצליחים, וזאת גם בגין הטיפול הרשלני לו זכתה בבית החולים בהריונותיה... 

בחישוב תקופת ההתיישנות לא יבוא במנין הזמן שבו עדיין לא מלאו לתובע שמונה עשרה שנה... 

בתביעות שעילתן רשלנות רפואית, המועד הרלוונטי לקביעת תחילת מרוץ ההתיישנות, הוא מועד ביצוע הפעולה הרפואית בעטיה טוען התובע כי נפגע 

התובע הגיש תביעה שעילתה רשלנות רפואית כנגד הנתבעים אך לא צירף לתביעה חוות דעת רפואית כנדרש... האם התיישנות? 

תביעות לשיפוי או השבה נוצרות במצבים של ביטוחי כפל או כאשר מי שמיטיב את נזקו של הניזוק אינו המזיק  

בבתי המשפט המחוזיים ובבתי משפט השלום, רוב התיקים הוגשו בתוך תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק  

האם תחול התיישנות על תביעה של אישה שנפגעה עקב נטילת תרופה על ידי אמה במהלך ההיריון? מהן "בנות דס" ומה הדין החל עליהן? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

סעיף 6 לאותו חוק קובע, כי תקופת ההתיישנות מתחילה ביום שבו נולדה עילת התובענה. השאלה המתבקשת היא, מתי נולדה עילת התביעה?