www.rashlanut-refuit.org

פסק דין העוסק ברשלנות רפואית במתן הקרנות נגד גזזת - התפתחות סרטן

פסק דין העוסק ברשלנות רפואית במתן הקרנות נגד גזזת - התפתחות סרטן

האם ניתן לתבוע את המדינה בעילה של אי יידוע אודות הסיכון המוגבר לחלות במחלות סרטניות עקב ההקרנות שעברו המערערים כנגד מחלת הגזזת?
ע"א 9106/07 מ"י - משרד הבריאות נ’ חנה פז

עובדות המקרה


המערערים טופלו בילדותם בהקרנות כנגד מחלת הגזזת ובבגרותם אובחנו אצלם גידולים סרטניים. המערערים הגישו תביעת נזיקין נגד המדינה בטענה לרשלנות רפואית, שעיקרה הפרת חובת היידוע של המערערים אודות הסיכון המוגבר בו הם נמצאים ללקות במחלות סרטניות עקב ההקרנות שעברו.

 

המדינה הגישה בקשה לדחיית תביעת המערערים על הסף וזאת מאחר שכל שלושת המערערים הגישו בעבר תביעות לפי חוק הגזזת, תביעתו של המערער 2 נדחתה על בסיס הקביעה שהמערער לא קיבל טיפול בהקרנות נגד מחלת הגזזת, ותביעתם של שני המערערים האחרים התקבלה והוכרה זכאותם לפיצויים בדרך של מענק וקצבת נכות חודשית על פי חוק הגזזת. לפיכך, ולאור סעיף 11 לחוק הגזזת סברה המדינה כי דין התביעות להידחות על הסף.

 

האם יש לקבל את הערעור?


1. חוק הגזזת נחקק על מנת להעניק פיצוי לפנים משורת הדין לחולי גזזת אשר עברו הקרנות על ידי המדינה מאחר שההנחה היא כי המדינה לא התרשלה במתן ההקרנות, שכן באותה עת בה ניתנו ההקרנות סברה הקהילה הרפואית שזו הדרך לטפל במחלת הגזזת ולא צפתה את הנזקים שגורם הטיפול באמצעי זה, לפיכך היה צורך לחוקק חוק אשר יאפשר מתן פיצוי למוקרנים שיש חשש כי ניזוקו מהקרנות אלו.


2. חוק הגזזת קובע פיצוי חד פעמי וכן קצבה חודשית (ולחלופין מענק) עבור הזכאים על-פי החוק (סעיפים 2-4 לחוק הגזזת). על מנת להיחשב לזכאי על פי החוק יש לצלוח שני שלבים. בשלב הראשון על התובע להוכיח בפני ועדת מומחים כי ניתן לו טיפול בהקרנה (סעיף 8 לחוק הגזזת). בשלב השני על התובע להוכיח בפני ועדה רפואית כי לקה באחת המחלות המנויות בתוספת לחוק (סעיף 9 לחוק הגזזת). ויודגש, התובע אינו נצרך להוכיח את התרשלותה של המדינה במתן ההקרנות, הוא אינו צריך להוכיח כל קשר סיבתי בין ההקרנות לבין המחלה שלקה בה, דיני ההתיישנות הכלליים אינם חלים על תביעה לפי חוק הגזזת, והוועדות השונות אינן קשורות בדיני הראיות וסדרי הדין פרט להוראות ולכללים שיקבעו על ידי שר המשפטים בתקנות.


3. הפרשנות הראויה לסעיף 11 לחוק הגזזת היא כי כל עוד אין אדם זכאי לפיצויים לפי חוק הגזזת או לפי חוק אחר בשל נזקי ההקרנות, יכול הוא לתבוע גם במסלול הנוסף. דהיינו, אם תבע אדם לפי חוק הגזזת ונקבע כי הוא זכאי, אין הוא יכול לתבוע את המדינה בנזיקין בשל נזקי ההקרנות. כמו כן, אם תבע אדם בנזיקין ונפסקו לו פיצויים כלשהם, אין הוא יכול לתבוע יותר לפי חוק הגזזת. מנגד, כל עוד לא נקבע שהאדם זכאי לפי אחד החוקים – אם למשל טרם התבררה תביעתו, או נדחתה תביעתו – זכאי הוא לתבוע במסלול הנוסף. פרשנות כזו אינה מאפשרת כמובן מתן פיצוי כפל בגין אותו נזק.


4. תכלית החוק. כאמור, תכלית חוק הגזזת הינה סוציאלית, דהיינו הוא נובע מרצונה של המדינה לסייע לתושביה הנזקקים מסיבה כלשהי לעזרתה, כאשר הסיוע ניתן שלא על בסיס אשמה כלשהי או רשלנות של המדינה. חוק הגזזת בא לסייע למטופלי ההקרנות להתמודד כלכלית עם מחלות קשות בהן לקו בעקבות, כך יש להניח, ההקרנות שבוצעו בהם כטיפול במחלת הגזזת. הצורך לסייע לקבוצת חולים זו נבע, יש לשער, הן מההבנה שסיכוייה של אותה קבוצה לקבל פיצויים באמצעות המסלול הנזיקי נמוכה, ואף נמוכה ביותר, בעיקר בשל הקושי להוכיח את רשלנות המדינה וזאת מאחר שההקרנות בוצעו על פי הידע הרפואי שהיה קיים באותה עת; והן מתחושת האחריות והצדק הנובעת מהעובדה שהמדינה היא שביצעה את ההקרנות באותם עולים חדשים ולפיכך היא זו שגרמה לנזקם, גם אם בתום לב ומתוך כוונות טובות. תכלית זו מחייבת כמובן פרשנות לטובת הנפגעים.


5. סעיף 11 לחוק הגזזת עוסק ב"עילות המנויות בחוק זה". דהיינו, באשר לעילה שאינה מנויה בחוק הגזזת אין מחלוקת כי אין הנפגע מוגבל בהגשת תביעותיו על ידי סעיף 11. דא עקא, חוק הגזזת כלל אינו מונה במפורש אילו עילות כלולות בחוק. עם זאת, ניתן להסיק מהוראות החוק וממטרתו כי העילה המרכזית עליה ביקש החוק לחול הינה גרימת מחלות מסוימות כתוצאה מההקרנות שניתנו לחולי מחלת הגזזת בתקופה הנזכרת בחוק. כך עולה אף מדברי ההסבר להצעת החוק שהוזכרו לעיל. מכאן המסקנה היא כי העילה בגינה מבקשים המערערים והמשיבה לתבוע, שעניינה באי יידוע המוקרנים בדבר הסיכונים העומדים בפניהם עקב ההקרנות, אינה נכללת בחוק הגזזת, ולפיכך לא חל עליה סעיף 11 לחוק זה.

לסיכום,

 

עילת התביעה שעניינה באי יידוע התובעים בדבר הסיכון הכרוך בהקרנות אינה עילה המנויה בחוק הגזזת, ולפיכך סעיף 11 לחוק זה אינו חל עליה.


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן
שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

התובעת סובלת ממחלת סרטן השד, זאת משום שקופת החולים ובית החולים לא השכילו לאבחן את הסרטן במועד. אי לכך, התפשטה המחלה בגופה של התובעת... 

התובעת טוענת כי איחור בביצוע ממוגרפיה גרם לאבחון מאוחר של סרטן השד. אי לכך, תובעת היא פיצויים בגין רשלנות רפואית... 

המנוחה לא הופנתה על ידי הרופאים לביצוע בדיקת קולונסקופיה ועל כן לא אובחן סרטן המעי הגס ממנו סבלה. האם מדובר ברשלנות רפואית? 

לתובע, נער צעיר, התגלה גידול שפיר בראשו. בסמוך לאחר גילויו, הוסר רובו של הגידול בהליך ניתוחי, אולם לתובע נגרמו בעטיו של הגידול ושל הניתוח נזקים רבים. 

התובעת נבדקה על-ידי רופא כאשר היתה חולה בסרטן. הרופא טעה באבחנה בסוברו כי מדבר במקרה פסיכיאטרי ועל יסוד אבחנתו נשלחה התובעת לביתה ללא טיפול במחלתה.  

התובעת סובלת ממחלת הסרטן. לטענתה, הרופאה שטיפלה בה במסגרת עבודתה בקופ"ח הכללית התרשלה בגילוי סרטן השד, וכתוצאה מכך הטיפול המאוחר - לרבות כריתת השד. 

התובעת פנתה באוקטובר 1994, בגיל 34, לרופא המשפחה שלה, בבקשה שיפנה אותה לבדיקת ממוגרפיה של השד. הרופא סרב לבקשתה. לאחר מספר פניות נוספות לרופא נבדקה התובעת והתגלה אצל התובעת סרטן שד גרורתי 

התובע חש בהפרעה בראיה בעינו השמאלית. הוא הופנה לבדיקות, ונערכה לו בדיקה בתהודה מגנטית – MRI, אשר ממצאיה העידו על גידול בבלוטת יותרת המוח שפגע בעצב הראיה השמאלי. התובע עבר ניתוח להסרת הגידול. לטענתו הרופאים התרשלו כלפיו בביצוע הניתוח הראשון ובמעקב אחר דליפת נוזל ה-CSF לאחר הניתוח הראשון ולאחר הניתוח השני. רשלנות זו גרמה לכך שהוא לקה פעמיים בדלקת קרום המוח ונותר עם פגיעות נוירולוגיות ופסיכיאטריות קשות בגינן הוא תובע פיצוי מהנתבעים.  

המנוחה עברה טיפולים קרינתיים וכימוטרפיים שלא הועילו. המחלה התפשטה במהירות לאיברים הפנימיים בבטנה. בחודש דצמבר 1995 הגידול הסרטני גרם לחסימת הפרשת השתן מהכליות 

המנוחה שהיא ילידת שנת 1972, נפטרה ביום 7.10.03 ממחלת הסרטן במעי הגס. התובעים טוענים כי הנתבעים אחרו באיבחון המחלה, בשל טיפול בלתי סביר במנוחה. 

בית המשפט קבע כי רופאים בבית החולים שניידר לא התייחסו כנדרש לבדיקות שנערכו לפעוט ואי לכך לא אבחנו גידול בראש הילד... 

רופאי קופת חולים כללית התרשלו באבחון גידול בראשו של התובע. האם יזכה התובע לפיצויים והאם יש לפסוק עבורו פיצויים גם בגין הפגיעה בתפקודו המיני? 

בית המשפט העליון קיבל ערעור של מכבי שירותי בריאותי ורופאה מטעמה והפחית את שיעור אחריותן של האחרונות בנוגע לאי אבחון סרטן בעקבות רשלנות רפואית ממנה נפטרה מנוחה. בהתבסס על חוות דעת רפואית אשר הוצגה בפני בית המשפט, הוסכם בין הצדדים כי לפני הרשלנות הרפואית המדוברת... 

האם רופאי הדסה עין כרם התרשלו כלפי התובע באבחון גידול סרטני בראשו, או שמא ערעור הרופאים יתקבל בבית המשפט העליון... 

בני משפחתה של אישה אשר נפטרה מסרטן טענו כי מדובר ברשלנות רפואית וזאת משום שהרופאים לא דאגו למעקב ראוי אחר המנוחה... 

בית המשפט קבע כי תלונותיו של התובע הצדיקו ביצוע בירור נוירולוגי מעמיק יותר מהבירור אשר נעשה בפועל. אי לכך, מדובר ברשלנות רפואית מצד הרופאים הנתבעים... 

האם רשלנות רפואית של המדינה התבטאה בכך שלא נמסרו לתובעת פרטים בדבר הסיכון לחלות בסרטן בעקבות הקרנות שעברה בילדותה נגד גזזת? 

האם מעקב הריון פרטי אשר לא הסתיים בביצוע הלידה על ידי הרופא הפרטי מהווה הפרה של חובת האחריות כלפי המטופלת? 

האם רופאי בית החולים התרשלו כלפי המנוחה בכך שלא אבחון את מחלת סרטן הריאות ממנה סבלה לאחר צילום רנטגן אקראי שבוצע בעקבות דימום ומצוקה רפואית בתום לידה?  

התובעת טענה כי רופאת המשפחה ורופאי קופת חולים התרשלו בכך שהתעלמו מתלונותיה לאורך שנים, תוך שהם אינם עורכים את הבדיקות והבירורים הנדרשים...