www.rashlanut-refuit.org

פסק דין העוסק בהוספת חוות דעת לאחר הגשת כתב תביעה בגין רשלנות רפואית

פסק דין העוסק בהוספת חוות דעת לאחר הגשת כתב תביעה בגין רשלנות רפואית

האם יש להוציא את חוות הדעת של התובעים מתיק ביהמ"ש?


ביום 16.8.07 הגישו התובעים תובענה לפיצויים בגין "נזקי גוף – רשלנות רפואית". כנטען בכתב התביעה, המנוח יעקב גיגי היה מאושפז בבית החולים הפסיכיאטרי בכפר שאול בירושלים, וביום 20.4.07 התאבד.

 

לכתב התביעה לא צורפה חוות דעת רפואית. רק ביום 6.4.09 הגישו התובעים חוות דעת פסיכיאטרית מטעמם. ביום 12.7.09 הגיש ב"כ הנתבעת "בקשה דחופה להוצאת חוות דעת התובעים מתיק בית המשפט". ב"כ הנתבעת חזר על טענותיו שבבקשה המקורית והוסיף כי לא מצא בתגובה שום הסבר מדוע לבית המשפט יש סמכות עניינית לדון בתביעה.


האם יש לקבל את הבקשה?


1. בשלב זה המדובר בצעד קיצוני, לא מידתי, ועל כן אמנע מלהורות כן. עם זאת אני מאריך את המועד לנתבעת להגשת חוות דעת מטעמה עד ליום 9.8.09, והתובעים יוכלו להגיש חוות דעת משלימה עד ליום 31.8.09. בנוסף ניתן צו לגילוי מסמכים ועיון לנתבעת עד ליום 9.8.09.


2. משהותיר התובע את הסעד המבוקש בלא פירוט, כפי שמתירה לו תקנה 16(ג) האמורה לעשות, והגיש את תביעתו לבית המשפט המחוזי, משמעות הדבר היא כי הניח שמדובר בתביעה שהסעד המבוקש בה מצוי בתחום הסמכות העניינית של אותו בית משפט. משעשה כן, קנה בית המשפט המחוזי סמכות עניינית לדון בתביעה ואין הוא רשאי להעבירה לבית משפט השלום רק מפני שהוא סבור כי סכום הפיצוי המוערך שבו עשוי התובע לזכות בסופו של יום לא יעלה על תחום סמכותו של בית משפט השלום.


3. בענייננו, נמנע ב"כ התובעים מלציין בכתב התביעה את גילו של המנוח בעת פטירתו. גם בחוות הדעת שהוגשה, כאמור לאחר 20 חודשים מיום הגשת התובענה, לא צוין גילו של המנוח. רק מדו"ח וועדת בדיקה שמונתה לבדיקת נסיבות מותו של המנוח עולה כי המנוח היה בן 66 במותו. בכתב התביעה עתרו התובעים לפצותם בסך של 160,000 ₪ בגין ראשי נזק מסוימים, כמו כן עתרו לפיצוי בגין נזק כללי מבלי שנקבו בסכום. על פני הדברים ברור, שגם אם תתקבל התובענה, ואינני מביע דעה כלשהי לעניין זה, סביר להניח כי סכום הפיצוי שיפסק יהיה נמוך משמעותית מגבול סמכותו של בית המשפט השלום.


4. בנסיבות העניין, ייתכן שהיה מקום לשקול העברת התובענה לבית משפט השלום, כפי שאף המלצתי מספר פעמים לב"כ התובעים לעשות כן, המלצות שלא נענו וייתכן שיהיה מקום לנקוט בצעדים שמנה בית המשפט העליון בהחלטתו לעניין הטלת הוצאות אם אמנם יתברר כי סכום הפיצוי שייפסק, אם אמנם ייפסק, לא יעבור את גבול סמכותו של בית משפט השלום.

 

לסיכום,

 

אין להוציא את חוו"ד התובעים מהתיק. מדובר בצעד קיצוני ולא מידתי. בנוסף, במקרה דנן היה מקום לשקול העברת התובענה לביהמ"ש השלום


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן

שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

פסק דין בעניין תביעת רשלנות רפואית - פטור מתשלום שכרו של המומחה מטעם ביהמ"ש

ככלל, שכרו של המומחה הרפואי הממונה מטעמו של ביהמ"ש משולם ע"י הצדדים. האם לאחד הצדדים ינתן פטור מתשלום שכרו של המומחה? 

פסק דין בעניין אי צירוף חוות דעת רפואית לתביעה למרות הארכת מועד הגשתה

בקשה למחיקת תביעה על הסף יכולה להתקבל במספר מקרים. האם תימחק התביעה במקום בו חוות הדעת הרפואית לא צורפה, למרות הארכת המועד? 

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

חישוב פיצויים בעקבות רשלנות רפואית. אתר "רשלנות רפואית" מציג מידע עדכני הכולל מאמרים, מדריכים, דוגמאות וכדומה... 

האם מסמך פנייה לחדר מיון יכול להיות "חוות דעת רפואית"?

האם מכתב הפנייה לחדר מיון יכול לשמש כראייה קבילה בבית המשפט, בתביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

האם בית החולים סורוקה התרשל בטיפול במחלת כליה נדירה?

האם בית החולים סורוקה בב"ש התנהל ברשלנות רפואית כאשר בחן את התובעת ולא זיהה שהיא סובלת ממחלה נדירה? קראו עוד... 

הוספת חוות דעת רפואית במהלך תביעת רשלנות רפואית לאחר החלפת עו"ד

האם בית המשפט יתיר הוספת חוות דעת רפואית משפטית לאחר החלפת עורך דין במסגרת תביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

אישור חוות דעת רפואית למרות ניגוד עניינים קטן

בעקבות פערים בין חוות הדעת המומחים מטעם הצדדים, מינה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו אשר בחן את התובעת והעמיד נכותה על 10% באופן זמני ו-5% לצמיתות... 

ניגוד עניינים בין שני מומחים במהלך תביעה

האם ניגוד עניינים בין שני מומחים מטעם בעלי דין שונים במסגרת תביעה, מהווה עילה לביטול חוות הדעת של אחד מהם? 

האם יותר לרופא עובד מדינה להגיש חוות דעת רפואית נגד המדינה?

האם רופא עובד מדינה רשאי להגיש חוות דעת רפואית נגד המדינה במסגרת תביעת רשלנות רפואית? 

חוות דעת מקצועית של רופא נתבע במסגרת תצהיר עדות, האמנם?

האם רופא אשר נתבע במסגרת תביעה בגין רשלנות רפואית, רשאי להציג את גרסתו המקצועית בתוך תצהיר עדותו הראשי? 

אובייקטיביות מומחה רפואי במסגרת תביעה ייצוגית נגד חברת תרופות

דיון בבית המשפט העליון בנוגע לפסילת מומחה רפואי במסגרת תביעת רשלנות רפואית העוסקת בייצוגית נגד חברת תרופות... 

האם ניתן להציג חוות דעת רפואית הסותרת את קביעותיו של מומחה מטעם בית המשפט?

תביעות העוסקות ברשלנות רפואית נתמכות בחוות דעת רפואיות של מומחים מטעם בעלי הדין ומטעם בית המשפט בעצמו. מומחים מאת בית המשפט מתמנים על פי רוב במקום בו קיימת מחלוקת בין מומחי הצדדים ועל בית המשפט להכריע בסוגיה רפואית... 

רשלנות רפואית - פסילת חוות דעת רפואית

ככלל לא יפעל רופא נגד מי שנמצא בטיפולו ולא יעשה שימוש לרעה במידע הרפואי הנמצא ברשותו", וכפועל יוצא לא יערוך חוות דעת העלולה לפגוע במטופל שלו, אלא אם כן חוייב לעשות כן על ידי בית המשפט... 

דחיית בקשה לפסילת מומחה שמונה מטעם בית המשפט

באשר לטענה שיש לפסול את חוות דעת המומחה, מאחר והוא עבד עבור הנתבעת בעבר, לא מצאתי שיש בה לבסס את הבקשה וכדי להקים את הטענה של חשש ממשי למשוא פנים... 

דחיית תביעה על הסף בהיעדר חוות דעת רפואית

האם ניתן להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית ללא תמיכת חוות דעת רפואית מטעם התביעה? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

המומחה שחתם על חוות הדעת נפטר

מהו הדין במידה והרופא המומחה אשר חתום על חוות הדעת הרפואית נפטר במהלך המשפט? כיצד יש להתייחס לחוות דעתו? האם יש להמציא חוות דעת חדשה? בתוך כמה זמן? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

רשלנות רפואית - הנתבע לא יממן חוות דעת מומחה לתובעת

מתי ימנה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו? מתי יטיל בית המשפט את מימון חוות הדעת הרפואית על הנתבעים? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

פסק דין - פטור מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של נזק מיוחד

בבקשה נטען, כי עסקינן בנזק מיוחד ולא בנזק כללי ועל כן מבקשת התובעת מבית המשפט כי יפטור אותה מהגשת חוות דעת רפואית  

פסק דין - בקשה למינוי מומחה מטעם ביהמ"ש במקום מומחה מטעם התביעה

האם בית המשפט יפטור תובע מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של מצב כלכלי קשה? האם ימונה מומחה רפואי מטעם בית המשפט במקום מומחה מטעם התובע? 

פסק דין בעניין רשלנות רפואית בניתוח - חוות דעת רפואית מטעם קופה"ח

האם קופת החולים התרשלה באי העברת מידע מלא בדבר מצבה הרפואי לאורטופד אשר טיפל בה?