www.rashlanut-refuit.org

הודעה לצד ג` בתביעת רשלנות רפואית, באילו מקרים?

הודעה לצד ג` בתביעת רשלנות רפואית, באילו מקרים?

מטרתה העיקרית של הודעה לצד שלישי היא לרכז בתביעה אחת את כל ההליכים המשפטיים בעניין מסוים, ולחסוך בכך התדיינויות נוספות, בין הנתבע לבין הצד השלישי.


סעיף 216 לתקנות סדר הדין האזרחי עוסק במתן הודעה לצד שלישי בתביעות מסוימות, וקובע כי בתביעה שנפתחה במסירת כתב תביעה והוגש בה כתב הגנה, רשאי הגורם שנתבע לתת לכל אדם, לרבות אדם שהוא בעל דין בתובענה, הודעה לצד שלישי במקרים הבאים:


כאשר הנתבע טוען נגד הצד השלישי שהוא זכאי להשתתפות או לשיפוי ממנו עבור תשלום פיצויים שייפסק נגדו על ידי בית המשפט. כאשר הנתבע טוען נגד הצד השלישי שהוא זכאי כלפיו לסעד הכרוך בנושא התביעה וכאשר עולה שאלה או מחלוקת בין הנתבע לצד השלישי הכרוכה בנושא התביעה וראוי שהיא תיפתר גם ביניהם לבין הצד השלישי.


התובע הגיש בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו, שלפיה ניתנה לנתבעים הארכת מועד למשלוח הודעה לצד שלישי, וכן ניתן להם היתר המצאה אל מחוץ לתחום המדינה. על פי עובדות התביעה, בעת שהתובע ששהה אצל משפחתו בוונצואלה אובחנה אצלו מחלת הסרטן, והוא עבר בבית חולים שם ניתוח כריתה נרחבת של הגידול. התובע הגיש את תביעתו כנגד הרופאים בארץ בגין רשלנותם באבחון מחלת הסרטן.


לטענתו, כתוצאה מרשלנות הרופאים המחלה אובחנה באיחור, ולכן הטיפול החל באיחור, דבר שהביא למצב הבריאותי הקשה בו הוא נמצא כיום וגרם נזק חמור. כאמור, מטרתה העיקרית של הודעה לצד שלישי בתביעת רשלנות רפואית היא לרכז בתביעה אחת את כל ההליכים המשפטיים בעניין מסוים, ולחסוך בכך התדיינויות נוספות, בין הנתבע לצד השלישי.


במקרה זה, צירופו של בית החולים בוונצואלה כצד להליך, על ידי הודעת צד שלישי, מרכזת שני הליכים משפטיים באותו עניין, בתובענה אחת. עם זאת, בית המשפט סבר כי אין לקבל את טענת התובע, שלפיה העילה שבבסיס ההודעה לצד שלישי שונה מהעילה שבכתב התביעה, ולפיכך קבע כי אין מקום למתן ההודעה.


התביעה בעילת רשלנות רפואית הוגשה בגין אי אבחון מחלת הסרטן, מחדל אשר הוביל למצבו כיום, כאשר הנתבעים רצו לשלוח הודעת צד שלישי לבית החולים בוונצואלה, בטענה כי הטיפול שניתן שם היה שגוי, וגרם להישנות הגידול הסרטני. קביעת היקף אחריותו של בית החולים, אם בכלל, רלוונטית להכרעה בשאלת היקף אחריותם של הנתבעים, ככל שקיימת. נראה, כי זו הסיבה שבגינה קיבל בית המשפט המחוזי את הבקשה, על אף הפגמים הפרוצדוראליים שנפלו בה.


המשיבים הגישו את בקשתם להארכת המועד להגשת ההודעה לצד ג' ללא תצהיר לאימות העובדות הכלולות בה, ואף לא סיפקו טעם לאיחור. בית המשפט ראה לנכון לאפשר הגשת ההודעה לצד ג' על אף הפגמים שנפלו בה. עם זאת, נקבע כי החלטת בית המשפט אינה נטולת בסיס, שכן בנסיבות המתאימות, ראוי לסטות מכללי הפרוצדורה, כאשר הדבר דרוש לשם עשיית צדק ואינו פוגע בצדדים אחרים.

בית המשפט התחשב בכך שהתובע מצוי במצב בריאותי קשה, עם זאת, סבר כי הגשת הודעת צד ג' אינה חייבת להוביל לעיכוב בתיק. ולאחר שהוגשה הודעת צד ג', יש לבית המשפט שיקול דעת רחב להורות על בירור ההודעה בכל שלב של ההליך, הן בשעת הדיון בתובענה העיקרית, הן לאחר סיום הדיון והן לאחר מתן פסק. 

המצאת הודעה אל מחוץ לתחום המדינה

צד המבקש היתר המצאה אל מחוץ לתחום המדינה, נדרש להוכיח, כי עניינו בא בגדרה של אחת החלופות שבתקנה 500 לתקנות סדר הדין האזרחי, העוסקת בהמצאת הודעה אל מחוץ לתחום המדינה, במקרים שבהם בעל דין זר הוא בעל דין דרוש או נכון והתביעה הוגשה כהלכה כלפי בעל הדין המקומי, ואף גם כאשר מתקיימים התנאים, ההחלטה נתונה לשיקול דעתו של בית המשפט.

במקרה זה, ההודעה לבית החולים הייתה ראויה להתברר יחד עם התביעה נגד הנתבעים, אם בית החולים היה בארץ, מאחר ששתי התביעות כרוכות זו בזו, הן בנוגע לשאלת האחריות לנזק, והן לגבי סוגיית גובה הנזק. כמו כן, בבסיס ההודעה לצד שלישי קיימת תביעה ראויה לדיון.

כאשר התקיימו התנאים הקבועים בתקנת המשנה, בית המשפט בוחן את המקרה מתוך ראיה כוללת של כלל הנסיבות, זאת מתוקף שיקול הדעת הנתון לו, לפי תקנה 500, כאשר בין השיקולים בשלב זה קיים שיקול הפורום הנאות.

האם בית המשפט בארץ הוא הפורום המתאים לדון בתביעה? 

הטענה כי מדובר בפורום לא נאות לא הועלתה בערכאה הדיונית, ודי בכך כדי למנוע מהתובע להעלותה במסגרת בקשת רשות הערעור. צורפה לבקשה חוות דעת רפואית, אשר מעידה על עילת תביעה טובה, על מיקומו של הנתבע, הצד השלישי, ועל נימוקי הבקשה. אין טעם לבטל את הבקשה רק כדי שהנתבעים יגישו בקשה חדשה, כאשר כאמור, חוות הדעת מצביעה לכאורה על קיומה של עילה נגד צד שלישי. 

בסופו של דבר נקבע כי מחלתו הקשה של התובע מעוררת תחושה קשה לגבי כל עיכוב בבירור המשפט, ואולם בית המשפט, הסביר כי העיכוב שנגרם עד כה מקורו בתובע עצמו. חזקה על בית המשפט שייתן למצבו הבריאותי משקל בניהול ההליך, כפי שעשה עד עתה. לכן אין מקום להתערב בשיקול דעתו של בית המשפט המחוזי והבקשה נדחתה ללא צו להוצאות. 
 
 

 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן
שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

פגיעה בעצב עקב ניתוח כריתת רחם רשלני - התובעת עברה ניתוח לכריתת רחם וטפולות בבית חולים ע"ש קפלן ברחובות שנמצא תחת ניהולה ו/או בבעלותה של הנתבעת, קופת חולים של ההסתדרות הכללית.  

האם בעקבות זריקת אפידורל שנעשתה תוך רשלנות רפואית - נגרמה לתובעת תופעת Drop Foot 

התובע נולד סובל מתסמונת רשלנות רפואית vater. התובע נזקק ובין היתר לניתוחים לתיקון מום בוושת ובקנה הנשימה ולקיבוע אבי העורקים. לאחר מכן נותח התובע בשיטת פניה לפתיחת איטמות המעי הגס... 

האם קיבל הרופא את הסכמתו מדעת של המטופל לביצוע הניתוח בהרדמה מקומית? תביעה שעניינה רשלנות רפואית הוגשה לבית המשפט... 

האם ביצוע הלידה על ידי רופא מתמחה, ולא רופא מומחה, למרות מצבה הפתולוגי המורכב של האישה, מהווה רשלנות רפואית של בית החולים? האם מתן פטוצין לזירוז הלידה מחייב השגחה של רופא מומחה? קראו עוד... 

האם רופא מתמחה חייב להתייעץ עם רופא בכיר ממנו במקום בו הוא אינו משכיל לאבחן את המחלה ממנה סובל המטופל? 

האם חברה המעניקה שירותים רפואיים לשעת חירום, באמצעות לחצני מצוקה, פעלה ברשלנות כלפי אחד ממנוייה כאשר לא תיקנה את לחצן המצוקה שברשותו? 

האם בית החולים התרשל במהלך ניתוח לכריתת רחם, והאם הניתוח התארך מעבר לרגיל? מהו נטל הראייה והאם יונח על כתפי הנתבעים? 

תופעות אלו - שכולן היו גלויות לאנשי הצוות הרפואי - לא טופלו, לטענת המשפחה באופן ראוי וסביר, ומשכך לא אובחן אירוע הלב שגרם באופן ישיר למותו של המנוח... 

בית המשפט קבע, תוך הסתמכות על דו"ח ועדה מיוחדת מטעם משרד הבריאות, כי בית החולים תל השומר אשם ברשלנות רפואית כלפי מטופלת שאושפזה במחלקה הפנימית במוסד... 

רן שקד הוכיח את הקשר שבין איחור באבחון המחלה, נכותה של מרשתו, נפילתה בבית ונזקיה הרפואיים והשיג למרשתו פיצוי מרשים כאמור ....  

האם רופא אשר דיווח על מטופל מכוח הוראות חוק כלי ירייה ופקודת התעבורה, התנהל ברשלנות שגרמה נזקים לפציינט? 

האם ניתן להפעיל את סעיף 19 לחוק חקירת סיבות מוות כאשר מדובר בהליך בגין רשלנות רפואית? 

האם הרופאים היו צריכים להפנות אישה לדיקור מי שפיר לאחר שאובחנו אצל העובר כליות גדולות, בגבול העליון של הנורמה? האם רשלנות באבחון תסמונת דאון? 

קשישה נפלה בבית אבות. האם מדובר בנפילה שהתרחשה בגין רשלנות הצוות הרפואי? 

בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר הסדר פשרה על סך 12 מיליון שקלים בגין רשלנות רפואית במתן תרופה בנוגע לאבנדיה... 

קשישה נפלה מספר פעמים בבית אבות. בני המשפחה הגישו, לאחר פטירתה של הקשישה כתוצאה מהנפילה האחרונה, תביעה כנגד בית האבות בגין רשלנות רפואית... 

בית המשפט העליון קבע כי לא הוכחה רשלנות רפואית במתן חיסון לתינוק בשנת חייו הראשונה... 

האם בית החולים ביקור חולים התרשל בביצוע ניתוח כריתת רחם והרמת שלפוחית שתן? האם עסקינן ברשלנות רפואית בניתוח? 

תביעה בגין רשלנות רפואית בניתוח בקע בבית החולים אוגוסטה ויקטוריה בירושלים נדחתה... תגיות: VASOSPASM, סטרואידים, תסמינים, שבר דחיסה, SHOULDER DYSTOCIA, פארא, שערי צדק, חסימת מעיים,