www.rashlanut-refuit.org

פסק דין בעניין הצגת מצב כלכלי - מינוי מומחה רפואי מטעם ביהמ``ש

פסק דין בעניין הצגת מצב כלכלי - מינוי מומחה רפואי מטעם ביהמ``ש

תא 11194/08

 

עובדות המקרה

 


 

 

בקשה למינוי מומחים רפואיים מטעם בית משפט. מדובר בתובענה לרשלנות רפואית בקשר ל-3 מקרי נפילה שאירעו לתובעת 1, ילידת 1922, בזמן אשפוזה המחלקה הפנימית ג’ במרכז הרפואי בני ציון.

 

בבקשה נטען, כי לתובעת עילת תביעה נגד הנתבעים ביחס לטיפול רשלני שניתן על ידם. במעמד הדיון בבקשה לא הואיל ב"כ התובעת להעלות טענות או להציג אסמכתאות לעניין מצבה הכלכלי של התובעת שבגינו ימנה ביהמ"ש מומחה. ב"כ הנתבעים מתנגדת לבקשה וטוענת כי העובדה שהתובעת מעסיקה פיליפינית יש בה להעיד על אמצעיה של התובעת.


האם יש לקבל את הבקשה?


1. תנאי מוקדם לבחינת הבקשה הוא, כי גם בהעדר חוות דעת רפואית, ישתכנע בית המשפט, כי קיימת ראייה לנכות רפואית או עניין אחר שברפואה.


2. כבר נפסק כי בנסיבות חריגות, יינתן פטור לבעל דין מהגשת חוות דעת רפואית מטעמו ותחת זאת ימונה מומחה מטעם בית המשפט, כאשר בין הנסיבות המיוחדות צוינה האפשרות לפיה בעל הדין מבקש הפטור הוכיח שאין באפשרותו לממן חוות דעת מטעמו. על מבקש הפטור נטל כבד להראות, שאין באפשרותו לממן חוות-דעת מטעמו.


3. הדיון בבקשה למינוי מומחים היה ידוע לב"כ התובעת מבעוד מועד ועליו היה להיערך ולהציג אסמכתאות לעניין מצבה הכלכלי של התובעת לנוכח היעדר חוות דעת רפואית מטעמה. בנסיבות בהן לא הונחו בפני ביהמ"ש אסמכתאות לגבי אמצעיה ו/או הכנסותיה של התובעת מכל מקור שהוא אין בדעתי להיעתר לבקשה כמות שהיא.


4. עם זאת, לנוכח הראיות וגילה של התובעת ניתנת בזאת, לפנים משורת הדיון , ניתנת לב"כ התובעת שהות להגיש תצהיר מטעם התובעת בצירוף אסמכתאות לעניין מצבה הכלכלי.


לסיכום,

 

כדי לאשר את הבקשה למינוי מומחה מטעם בית המשפט, ניתנת לב"כ התובעת שהות להגיש תצהיר מטעם התובעת בצירוף אסמכתאות לעניין מצבה הכלכלי. רק לאחר הגשת האסמכתאות, תינתן החלטה בבקשה למינוי מומחה
 


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן

שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

פסק דין בעניין תביעת רשלנות רפואית - פטור מתשלום שכרו של המומחה מטעם ביהמ"ש

ככלל, שכרו של המומחה הרפואי הממונה מטעמו של ביהמ"ש משולם ע"י הצדדים. האם לאחד הצדדים ינתן פטור מתשלום שכרו של המומחה? 

פסק דין בעניין אי צירוף חוות דעת רפואית לתביעה למרות הארכת מועד הגשתה

בקשה למחיקת תביעה על הסף יכולה להתקבל במספר מקרים. האם תימחק התביעה במקום בו חוות הדעת הרפואית לא צורפה, למרות הארכת המועד? 

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

חישוב פיצויים בעקבות רשלנות רפואית. אתר "רשלנות רפואית" מציג מידע עדכני הכולל מאמרים, מדריכים, דוגמאות וכדומה... 

האם מסמך פנייה לחדר מיון יכול להיות "חוות דעת רפואית"?

האם מכתב הפנייה לחדר מיון יכול לשמש כראייה קבילה בבית המשפט, בתביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

האם בית החולים סורוקה התרשל בטיפול במחלת כליה נדירה?

האם בית החולים סורוקה בב"ש התנהל ברשלנות רפואית כאשר בחן את התובעת ולא זיהה שהיא סובלת ממחלה נדירה? קראו עוד... 

הוספת חוות דעת רפואית במהלך תביעת רשלנות רפואית לאחר החלפת עו"ד

האם בית המשפט יתיר הוספת חוות דעת רפואית משפטית לאחר החלפת עורך דין במסגרת תביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

אישור חוות דעת רפואית למרות ניגוד עניינים קטן

בעקבות פערים בין חוות הדעת המומחים מטעם הצדדים, מינה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו אשר בחן את התובעת והעמיד נכותה על 10% באופן זמני ו-5% לצמיתות... 

ניגוד עניינים בין שני מומחים במהלך תביעה

האם ניגוד עניינים בין שני מומחים מטעם בעלי דין שונים במסגרת תביעה, מהווה עילה לביטול חוות הדעת של אחד מהם? 

האם יותר לרופא עובד מדינה להגיש חוות דעת רפואית נגד המדינה?

האם רופא עובד מדינה רשאי להגיש חוות דעת רפואית נגד המדינה במסגרת תביעת רשלנות רפואית? 

חוות דעת מקצועית של רופא נתבע במסגרת תצהיר עדות, האמנם?

האם רופא אשר נתבע במסגרת תביעה בגין רשלנות רפואית, רשאי להציג את גרסתו המקצועית בתוך תצהיר עדותו הראשי? 

אובייקטיביות מומחה רפואי במסגרת תביעה ייצוגית נגד חברת תרופות

דיון בבית המשפט העליון בנוגע לפסילת מומחה רפואי במסגרת תביעת רשלנות רפואית העוסקת בייצוגית נגד חברת תרופות... 

האם ניתן להציג חוות דעת רפואית הסותרת את קביעותיו של מומחה מטעם בית המשפט?

תביעות העוסקות ברשלנות רפואית נתמכות בחוות דעת רפואיות של מומחים מטעם בעלי הדין ומטעם בית המשפט בעצמו. מומחים מאת בית המשפט מתמנים על פי רוב במקום בו קיימת מחלוקת בין מומחי הצדדים ועל בית המשפט להכריע בסוגיה רפואית... 

רשלנות רפואית - פסילת חוות דעת רפואית

ככלל לא יפעל רופא נגד מי שנמצא בטיפולו ולא יעשה שימוש לרעה במידע הרפואי הנמצא ברשותו", וכפועל יוצא לא יערוך חוות דעת העלולה לפגוע במטופל שלו, אלא אם כן חוייב לעשות כן על ידי בית המשפט... 

דחיית בקשה לפסילת מומחה שמונה מטעם בית המשפט

באשר לטענה שיש לפסול את חוות דעת המומחה, מאחר והוא עבד עבור הנתבעת בעבר, לא מצאתי שיש בה לבסס את הבקשה וכדי להקים את הטענה של חשש ממשי למשוא פנים... 

דחיית תביעה על הסף בהיעדר חוות דעת רפואית

האם ניתן להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית ללא תמיכת חוות דעת רפואית מטעם התביעה? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

המומחה שחתם על חוות הדעת נפטר

מהו הדין במידה והרופא המומחה אשר חתום על חוות הדעת הרפואית נפטר במהלך המשפט? כיצד יש להתייחס לחוות דעתו? האם יש להמציא חוות דעת חדשה? בתוך כמה זמן? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

רשלנות רפואית - הנתבע לא יממן חוות דעת מומחה לתובעת

מתי ימנה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו? מתי יטיל בית המשפט את מימון חוות הדעת הרפואית על הנתבעים? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

פסק דין - פטור מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של נזק מיוחד

בבקשה נטען, כי עסקינן בנזק מיוחד ולא בנזק כללי ועל כן מבקשת התובעת מבית המשפט כי יפטור אותה מהגשת חוות דעת רפואית  

פסק דין - בקשה למינוי מומחה מטעם ביהמ"ש במקום מומחה מטעם התביעה

האם בית המשפט יפטור תובע מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של מצב כלכלי קשה? האם ימונה מומחה רפואי מטעם בית המשפט במקום מומחה מטעם התובע? 

פסק דין בעניין רשלנות רפואית בניתוח - חוות דעת רפואית מטעם קופה"ח

האם קופת החולים התרשלה באי העברת מידע מלא בדבר מצבה הרפואי לאורטופד אשר טיפל בה?