www.rashlanut-refuit.org

פסק דין בעניין הארכת מועד הגשת חוות דעת בתביעת רשלנות רפואית

פסק דין בעניין הארכת מועד הגשת חוות דעת בתביעת רשלנות רפואית

תא (נצ’) 6244-07 בי"ח פוריה טבריה נ’ עוקבי אריאל


• הארכת מועד הגשת חוות דעת רפואית מטעמים כלכליים
• הוכחה ראייתית של עניין שברפואה
התיישנות תביעות רשלנות רפואית
התיישנות בגין עילת תביעה חדשה - אימתי?


עובדות המקרה:


התובע הגיש נגד הנתבעים תביעה בגין נזקי גוף, שנגרמו לו, לטענתו, עקב רשלנות הנתבעים בטיפול הרפואי שהעניקו לו. במסגרת כתב התביעה עתר התובע להארכת מועד להגשת חוות דעת רפואית מטעמו ב- 90 ימים, בשל אילוצים כלכליים, שלא אפשרו לו להגישה יחד עם כתב התביעה.


מה האופן בו ניתן לבסס טענות רשלנות רפואית בבית המשפט מבחינה ראייתית?


תקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי קובעת, כי "רצה בעל דין להוכיח עניין שברפואה לביסוס טענה מטענותיו, יצרף לכתב טענותיו תעודת רופא או חוות דעת של מומחה, לפי העניין שנערכה לפי סע’ 24 לפקודת הראיות...".


במקרה זה היה מדובר בתביעה בגין נזקי גוף שנגרמו לתובע, על פי הנטען, עקב רשלנותם של הנתבעים במהלך הטיפול שהעניקו לתובע. לצורך הוכחת הטענות המועלות בכתב התביעה זקוק התובע לחוות דעת רפואית, אחרת הוא לא יוכל להוכיח, למעט אם תתקבל הטענה בדבר תחולת הכלל "הדבר מדבר בעדו", את עילת התובענה (כלל המעביר את נטל ההוכחה לנתבע שצריך להוכיח כי לא היתה הרשלות, הכלל מופעל במצבים בהם לתובע אין אפשרות להוכיח את רשלנות הנתבע).

מה מגמת בתי המשפט בהארכת המועד שנקבע להגשת חוות הדעת הרפואית?


מאחר שמדובר במסמך חשוב מעין כמותו להוכחת עילת התביעה, נוהגים בתי המשפט בסלחנות ומאריכים את המועדים להגשת חוות דעת, אף אם אין בפיו של התובע טעם מיוחד, אשר מצדיק הארכת המועד. לדברי בית המשפט:


"בנסיבות המקרה ראוי, לדעתי, להיעתר לבקשה כזו אם תוגש. הוכחת רשלנות מצד המשיבות בנסיבות המקרה מותנית בהגשת חוות דעת רפואית בעניינים רפואיים אשר יהיה בה לבסס רשלנות כזו. חוות הדעת השנייה אם תמצא מהימנה ומשכנעת, כוללת חוות דעת בעניינים שברפואה שיש בהם לבסס טענת רשלנות כזו מצד המשיבות, ועל כן יש לה חשיבות לצורך הכרעה בשאלות האמיתיות השנויות במחלוקת בין הצדדים. ללא חוות דעת כזו, ייבצר מהמבקשת להוכיח את טענתה בדבר התרשלות רפואית מצד המשיבות או מין מהן".


האם מהרגע שהחל הליך משפטי נפסקת ספירת ה"התיישנות" גם אם עדין לא הוגשו חוות דעת?

 

ההליך לא ייחשב כהליך חדש המקים עילת התיישנות כאשר חוות הדעת שבכוונת התובע להגיש באה כדי לתמוך ולהוכיח פרטי הרשלנות המפורטים בכתב התביעה, ואינה מהווה עילת תביעה חדשה, השונה באופן מהותי מכתב התביעה המקורי.


מה ההבחנה שמבצע בית המשפט לבחינה האם מתקיימת "עילת תביעה חדשה"?


ההלכה הפסוקה מבחינה בין עילת תביעה במובן הרחב לבין עילת התביעה במובן הצר. לעניין שאלת ההתיישנות מגדירים את "עילת התביעה" הגדרה רחבה, הכוללת את סיפור המעשה בכללותו. כאשר תיקון כתב התביעה אינו חורג מגדר עילת התביעה במובנה הרחב ומטרתו אך ורק השלמת החסר, יתיר בית המשפט תיקון כתב התביעה ולא תעמוד לנתבע, במקרה זה, טענת ההתיישנות.
 


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן

שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

פסק דין בעניין תביעת רשלנות רפואית - פטור מתשלום שכרו של המומחה מטעם ביהמ"ש

ככלל, שכרו של המומחה הרפואי הממונה מטעמו של ביהמ"ש משולם ע"י הצדדים. האם לאחד הצדדים ינתן פטור מתשלום שכרו של המומחה? 

פסק דין בעניין אי צירוף חוות דעת רפואית לתביעה למרות הארכת מועד הגשתה

בקשה למחיקת תביעה על הסף יכולה להתקבל במספר מקרים. האם תימחק התביעה במקום בו חוות הדעת הרפואית לא צורפה, למרות הארכת המועד? 

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

חישוב פיצויים בעקבות רשלנות רפואית. אתר "רשלנות רפואית" מציג מידע עדכני הכולל מאמרים, מדריכים, דוגמאות וכדומה... 

האם מסמך פנייה לחדר מיון יכול להיות "חוות דעת רפואית"?

האם מכתב הפנייה לחדר מיון יכול לשמש כראייה קבילה בבית המשפט, בתביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

האם בית החולים סורוקה התרשל בטיפול במחלת כליה נדירה?

האם בית החולים סורוקה בב"ש התנהל ברשלנות רפואית כאשר בחן את התובעת ולא זיהה שהיא סובלת ממחלה נדירה? קראו עוד... 

הוספת חוות דעת רפואית במהלך תביעת רשלנות רפואית לאחר החלפת עו"ד

האם בית המשפט יתיר הוספת חוות דעת רפואית משפטית לאחר החלפת עורך דין במסגרת תביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

אישור חוות דעת רפואית למרות ניגוד עניינים קטן

בעקבות פערים בין חוות הדעת המומחים מטעם הצדדים, מינה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו אשר בחן את התובעת והעמיד נכותה על 10% באופן זמני ו-5% לצמיתות... 

ניגוד עניינים בין שני מומחים במהלך תביעה

האם ניגוד עניינים בין שני מומחים מטעם בעלי דין שונים במסגרת תביעה, מהווה עילה לביטול חוות הדעת של אחד מהם? 

האם יותר לרופא עובד מדינה להגיש חוות דעת רפואית נגד המדינה?

האם רופא עובד מדינה רשאי להגיש חוות דעת רפואית נגד המדינה במסגרת תביעת רשלנות רפואית? 

חוות דעת מקצועית של רופא נתבע במסגרת תצהיר עדות, האמנם?

האם רופא אשר נתבע במסגרת תביעה בגין רשלנות רפואית, רשאי להציג את גרסתו המקצועית בתוך תצהיר עדותו הראשי? 

אובייקטיביות מומחה רפואי במסגרת תביעה ייצוגית נגד חברת תרופות

דיון בבית המשפט העליון בנוגע לפסילת מומחה רפואי במסגרת תביעת רשלנות רפואית העוסקת בייצוגית נגד חברת תרופות... 

האם ניתן להציג חוות דעת רפואית הסותרת את קביעותיו של מומחה מטעם בית המשפט?

תביעות העוסקות ברשלנות רפואית נתמכות בחוות דעת רפואיות של מומחים מטעם בעלי הדין ומטעם בית המשפט בעצמו. מומחים מאת בית המשפט מתמנים על פי רוב במקום בו קיימת מחלוקת בין מומחי הצדדים ועל בית המשפט להכריע בסוגיה רפואית... 

רשלנות רפואית - פסילת חוות דעת רפואית

ככלל לא יפעל רופא נגד מי שנמצא בטיפולו ולא יעשה שימוש לרעה במידע הרפואי הנמצא ברשותו", וכפועל יוצא לא יערוך חוות דעת העלולה לפגוע במטופל שלו, אלא אם כן חוייב לעשות כן על ידי בית המשפט... 

דחיית בקשה לפסילת מומחה שמונה מטעם בית המשפט

באשר לטענה שיש לפסול את חוות דעת המומחה, מאחר והוא עבד עבור הנתבעת בעבר, לא מצאתי שיש בה לבסס את הבקשה וכדי להקים את הטענה של חשש ממשי למשוא פנים... 

דחיית תביעה על הסף בהיעדר חוות דעת רפואית

האם ניתן להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית ללא תמיכת חוות דעת רפואית מטעם התביעה? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

המומחה שחתם על חוות הדעת נפטר

מהו הדין במידה והרופא המומחה אשר חתום על חוות הדעת הרפואית נפטר במהלך המשפט? כיצד יש להתייחס לחוות דעתו? האם יש להמציא חוות דעת חדשה? בתוך כמה זמן? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

רשלנות רפואית - הנתבע לא יממן חוות דעת מומחה לתובעת

מתי ימנה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו? מתי יטיל בית המשפט את מימון חוות הדעת הרפואית על הנתבעים? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

פסק דין - פטור מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של נזק מיוחד

בבקשה נטען, כי עסקינן בנזק מיוחד ולא בנזק כללי ועל כן מבקשת התובעת מבית המשפט כי יפטור אותה מהגשת חוות דעת רפואית  

פסק דין - בקשה למינוי מומחה מטעם ביהמ"ש במקום מומחה מטעם התביעה

האם בית המשפט יפטור תובע מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של מצב כלכלי קשה? האם ימונה מומחה רפואי מטעם בית המשפט במקום מומחה מטעם התובע? 

פסק דין בעניין רשלנות רפואית בניתוח - חוות דעת רפואית מטעם קופה"ח

האם קופת החולים התרשלה באי העברת מידע מלא בדבר מצבה הרפואי לאורטופד אשר טיפל בה?