www.rashlanut-refuit.org

פסק דין בנוגע לרשלנות רפואית בביצוע אינטובציה - שיתוק במיתר קול

פסק דין בנוגע לרשלנות רפואית בביצוע אינטובציה - שיתוק במיתר קול

תא 2508/04

 

עובדות המקרה


תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף שעילתה רשלנות רפואית של בית החולים הסקוטי (אנגלי) בנצרת, שם טופל התובע. לתובע נגרם שיתוק במיתר הקול השמאלי, לאחר ביצוע אינטובציה – החדרת צינור לקנה על מנת לבצע הנשמה מלאכותית - פעולה שנדרשה לצורך הצלת חיים.

 

לטענת התובע בנסיבות המקרה יש להחיל את כלל "הדבר מדבר בעדו" לפי סעיף 41 לפקודת הנזיקין, הואיל ואין לו את היכולת לדעת מה היו הנסיבות שהביאו לקרות הנזק, נזקו נגרם אצל הנתבע תוך כדי ועקב הפעולה הרפואית ואירוע הנזק מתיישב יותר עם המסקנה שהנתבע לא נקט באמצעי זהירות סבירה מאשר עם המסקנה שהוא נקט בזהירות סבירה בעת ביצוע האינטובציה. התובע מוסיף כי הנתבע הפר את ההסכם המפורש או מכללא הקיים בינו לבין הנתבע בדבר מתן טיפול רפואי נאות, סביר ומקובל לפי חוק זכויות החולה.

האם יש לקבל את התביעה?


רשלנות רפואית, ככל רשלנות אחרת, מוצאת ביטויה בסעיפים 35-36 לפקודת הנזיקין, והיא מחייבת חובת זהירות, הפרת חובת הזהירות וגרימת נזק, תוך בחינת הקשר הסיבתי שבין הפרת החובה והנזק שנגרם. חובת הזהירות, כשלעצמה, נבחנת בשני אופנים, הן קיומה של חובת זהירות מושגית והן קיומה של חובת זהירות קונקרטית.


אין ספק כי קיימת חובת זהירות, מושגית וקונקרטית, של הנתבע ביחס לתובע, ובפועל גם לא נטען אחרת. נקודת המוצא העקרונית היא, שביחסים שבין רופא למטופל קיימת חובת זהירות מושגית. באשר לחובת הזהירות הקונקרטית – זו נקבעת על פי מבחן הצפיות במישור הטכני והנורמטיבי. משמעות הדבר היא שיש לבחון את השאלה האם רופא סביר יכול היה לצפות, בנסיבותיו המיוחדות של המקרה, את התרחשות הנזק. רק אם התשובה לשאלה זו תענה בחיוב, כי אז יש לבחון האם רופא סביר גם צריך היה לצפות את התרחשות אותו נזק, שכן רק בגין סיכון בלתי סביר מוטלת חובת זהירות קונקרטית. הגישה היא, על פי רוב, כי מרגע שרופא החל במתן טיפול רפואי, קמה מצדו חובת זהירות קונקרטית כלפי המטופל.


הפרת חובת הזהירות מתרחשת כאשר קיימת סטייה מחובת הזהירות הסבירה הנדרשת מרופא ובעקבות זאת נגרם לחולה נזק. מבחן הרופא הסביר קובע כי: "כדי שהרופא ייחשב כרופא סביר, החלטותיו ופעולותיו צריכות להיות מבוססות על שיקולים סבירים, ברמה מקובלת, כלומר על הרופא לבסס החלטותיו על ידע עדכני הנתמך בספרות מקצועית, בניסיון קודם ובהתאם לנורמות המקובלות באותה עת בעולם הרפואה".


הדבר מדבר בעד עצמו


שלושה תנאים מצטברים, נדרשים לצורך תחולת הכלל הדבר מדבר בעד עצמו: לתובע לא הייתה ידיעה או לא הייתה לו יכולת לדעת מהן הנסיבות שהביאו לאירוע שבו ניזוק, הנזק נגרם על ידי נכס שהיה בשליטתו המלאה של הנתבע, אירוע המקרה מתיישב יותר עם המסקנה שהנתבע התרשל מאשר עם המסקנה שנקט זהירות סבירה.


ענייננו איננו מתאים להחלתו של כלל "הדבר מעיד על עצמו". התנאי השלישי, שעניינו הוכחה בראיות כלליות כי נסיבות המקרה מתיישבות יותר עם קיומה של התרשלות מאשר עם היעדרה, איננו מתקיים. לבית המשפט עצמו אין ידע המאפשר מסקנה כזו ועיון בחוות-הדעת אף הוא אינו תומך במסקנה בדבר התקיימותה של התרשלות סטטיסטית.


האם התרשל הנתבע בעת החדרת הטובוס ?


הוכח בנסיבות המקרה כי שיתוק מיתר הקול השמאלי נגרם כתוצאה של ביצוע האינטובציה.


ככל שמדובר בנזק הנובע מאינטובציה (טענה המוכחשת על ידו), הרי מדובר בנזק יטרוגני (השפעה בריאותית שלילית הנגרמת על ידי טיפול רפואי), שעצם קיומו אינו מקים אחריות. מדובר באינטובציה שבוצעה ביחידה מאולתרת לטיפול נמרץ וזאת לאור הבהילות והדחיפות שהצריכו נקיטת התערבות רפואית ופעולה שנדרשה להצלת חייו של התובע, וקל וחומר שבמקרה זה יכול להתרחש נזק יטורוגני. ניתן לראות בנזק זה התממשות של סיכון סביר, שאין עוולת הרשלנות באה להטיל אחריות בגינו.


האם התרשל הנתבע משלא ערך תיעוד מלא של פעולת האינטובציה?


הנתבע התרשל משלא תיעד את ביצוע פעולת האינטובציה בזמן אמת. רק כ- 8 חודשים לאחר ביצוע האינטובציה, לאחר שהוגשה תביעה על ידי התובע ולבקשת ב"כ הנתבע, תיעד ד"ר ח' את האינטובציה כחלקה. אכן העדר רישום יכול לנבוע מכך שהאינטובציה הייתה חלקה, אך העדר רישום יכול גם לנבוע מהתרשלות בעצם העובדה שלא נרשמו הבעיות שעלו במהלך האינטובציה.


יחד עם זאת, בוודאי שאין קשר בין הנזק שנגרם – שיתוק במיתר הקול השמאלי – לבין העדר רישום בזמן אמת.


העדר הרישום אין בו גם כדי להעביר את נטל ההוכחה לנתבע. לאור העובדה שהוכח בענייננו כי הנתבע לא התרשל בביצוע האינטובציה, העדר הרישום לבדו אין בו כדי להטיל אחריות על הנתבע או להעביר את נטל ההוכחה.


לסיכום,

 

יש לדחות את התביעה. הגם שלתובע, נגרם שיתוק של מיתר הקול השמאלי, לא הוכח כי נזק זה, נגרם כתוצאה מהתרשלות – חריגה כלשהי מסטנדרט הזהירות הנדרש - בביצוע האינטובציה.
 


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן

שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

פיצויים בגין רשלנות רפואית בניתוח כריתת רחם - פגיעה בעצב

פגיעה בעצב עקב ניתוח כריתת רחם רשלני - התובעת עברה ניתוח לכריתת רחם וטפולות בבית חולים ע"ש קפלן ברחובות שנמצא תחת ניהולה ו/או בבעלותה של הנתבעת, קופת חולים של ההסתדרות הכללית.  

פסק דין בנוגע לזריקת אפידורל רשלנית - התפתחות תסמונת Drop Foot

האם בעקבות זריקת אפידורל שנעשתה תוך רשלנות רפואית - נגרמה לתובעת תופעת Drop Foot 

פיצויים לאחר רשלנות רפואית בביצוע ניתוח למטופל הסובל מאיטמות במעי הגס

התובע נולד סובל מתסמונת רשלנות רפואית vater. התובע נזקק ובין היתר לניתוחים לתיקון מום בוושת ובקנה הנשימה ולקיבוע אבי העורקים. לאחר מכן נותח התובע בשיטת פניה לפתיחת איטמות המעי הגס... 

הסכמה מדעת לביצוע הרדמה מקומית ולא הרדמה כללית - האם רשלנות?

האם קיבל הרופא את הסכמתו מדעת של המטופל לביצוע הניתוח בהרדמה מקומית? תביעה שעניינה רשלנות רפואית הוגשה לבית המשפט... 

רשלנות רפואית בטיפול על ידי מתמחה - לידה תוך מתן פטוצין

האם ביצוע הלידה על ידי רופא מתמחה, ולא רופא מומחה, למרות מצבה הפתולוגי המורכב של האישה, מהווה רשלנות רפואית של בית החולים? האם מתן פטוצין לזירוז הלידה מחייב השגחה של רופא מומחה? קראו עוד... 

האם מתמחה אשר לא אבחן מחלה ולא התייעץ עם רופא מומחה התרשל?

האם רופא מתמחה חייב להתייעץ עם רופא בכיר ממנו במקום בו הוא אינו משכיל לאבחן את המחלה ממנה סובל המטופל? 

רשלנות רפואית - שירותי רפואת חירום לא תיקנו לחצן מצוקה

האם חברה המעניקה שירותים רפואיים לשעת חירום, באמצעות לחצני מצוקה, פעלה ברשלנות כלפי אחד ממנוייה כאשר לא תיקנה את לחצן המצוקה שברשותו? 

נטל הראייה בעקבות העדר רשומה רפואית - ניתוח כריתת גידול בצוואר הרחם

האם בית החולים התרשל במהלך ניתוח לכריתת רחם, והאם הניתוח התארך מעבר לרגיל? מהו נטל הראייה והאם יונח על כתפי הנתבעים? 

התקף לב סוער מול התקף לב שקט, האם רשלנות רפואית?

תופעות אלו - שכולן היו גלויות לאנשי הצוות הרפואי - לא טופלו, לטענת המשפחה באופן ראוי וסביר, ומשכך לא אובחן אירוע הלב שגרם באופן ישיר למותו של המנוח... 

רשלנות רפואית בגין אי שמירה על חולה סכיזופרניה ומניעת התאבדותו

בית המשפט קבע, תוך הסתמכות על דו"ח ועדה מיוחדת מטעם משרד הבריאות, כי בית החולים תל השומר אשם ברשלנות רפואית כלפי מטופלת שאושפזה במחלקה הפנימית במוסד... 

רשלנות רפואית באבחון מחלה וביצוע בדיקת MRI באיחור

רן שקד הוכיח את הקשר שבין איחור באבחון המחלה, נכותה של מרשתו, נפילתה בבית ונזקיה הרפואיים והשיג למרשתו פיצוי מרשים כאמור ....  

האם רופא אשר דיווח לפי חוק כלי ירייה התנהל ברשלנות כלפי מטופל?

האם רופא אשר דיווח על מטופל מכוח הוראות חוק כלי ירייה ופקודת התעבורה, התנהל ברשלנות שגרמה נזקים לפציינט? 

תביעה בגין רשלנות רפואית בבית חולים והפעלת חוק חקירת סיבות מוות

האם ניתן להפעיל את סעיף 19 לחוק חקירת סיבות מוות כאשר מדובר בהליך בגין רשלנות רפואית? 

תביעת רשלנות בהריון לאחר אי הפניה לדיקור מי שפיר למרות כליות עובר גדולות

האם הרופאים היו צריכים להפנות אישה לדיקור מי שפיר לאחר שאובחנו אצל העובר כליות גדולות, בגבול העליון של הנורמה? האם רשלנות באבחון תסמונת דאון? 

תביעה נגד בית אבות בגין רשלנות לאחר נפילת קשישה במסיבת פורים

קשישה נפלה בבית אבות. האם מדובר בנפילה שהתרחשה בגין רשלנות הצוות הרפואי? 

אבנדיה ורשלנות רפואית - תביעה ייצוגית והסדר פשרה על סך 12 מיליון ש"ח

בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר הסדר פשרה על סך 12 מיליון שקלים בגין רשלנות רפואית במתן תרופה בנוגע לאבנדיה... 

רשלנות רפואית חמורה של וטרינר ושלילת רישיון לצמיתות

ווטרינר אשר רישיונו נשלל על ידי מנכ"ל משרד הבריאות, וזאת בשל "רשלנות חמורה", הגיש ערעור על כך לבית המשפט המחוזי. בית המשפט המחוזי בבאר שבע קבע כי דין הערעור להידחות... 

האם רשלנות בית אבות גרמה לנפילת קשישה וכתוצאה מכך לפטירתה?

קשישה נפלה מספר פעמים בבית אבות. בני המשפחה הגישו, לאחר פטירתה של הקשישה כתוצאה מהנפילה האחרונה, תביעה כנגד בית האבות בגין רשלנות רפואית... 

בית המשפט העליון דחה ערעור שעניינו רשלנות במתן חיסון לתינוק

בית המשפט העליון קבע כי לא הוכחה רשלנות רפואית במתן חיסון לתינוק בשנת חייו הראשונה... 

ניתוח כריתת רחם והרמת שלפוחית שתן - האם נעשה ברשלנות?

האם בית החולים ביקור חולים התרשל בביצוע ניתוח כריתת רחם והרמת שלפוחית שתן? האם עסקינן ברשלנות רפואית בניתוח? תגיות: גוש אקוגני, ילוד מכשירני, Goldenhar Syndrome, מיופיה גבוהה, נשימה ברונכיאלית, אין אונות, נוירופיזיולוגי, כריתת רחם,