www.rashlanut-refuit.org

פסק דין העוסק ברשלנות רפואית - האם דחיית תביעה בגין אובדן צילומי רנטגן?

פסק דין העוסק ברשלנות רפואית - האם דחיית תביעה בגין אובדן צילומי רנטגן?

בתיק זה הוגשה תביעה לפיצויים בגין נזקים שנגרמו לעזבון בשל מותו המצער של המנוח סבית סמיר ז"ל, אשר נפטר ביום 5.6.2002. התובעים טוענים בתביעתם כי המנוח נפטר עקב שרשרת של מחדלים ואבחנות שגויות של הנתבעים, אשר רשלנותם הרפואית הביאה למותו המצער של המנוח.

 

התובענה מייחסת לבית החולים רשלנות, שגרמה לפטירתו של המנוח, בין היתר, בטענה שהאבחון הרנטגני, שבוצע למנוח בעת אשפוזו מיום 1.4.2001 והאבחנות הקליניות שהתבססו עליו היו שגויים ולא אובחנו סיכויים לתחילתו של תהליך תופס מקום (סרטני), אשר אילו היה מאובחן בזמן, היה ניתן למזער את נזקיו.

 

בבקשה דנן עותרת המבקשת, לסילוק התובענה על הסף בשל כך שלא צורפה לתביעה חוות דעת רפואית, כפי דרישת התקנות, לרבות בשאלת הקשר הסיבתי בין טענות התובעים לבין הנזק ולכן אין כתב התביעה מגלה עילה ודינו סילוק על הסף.


האם יש לקבל את הבקשה לסילוק על הסף?


1. הנחת המוצא הינה, שחוות הדעת של מומחה בעניין רפואי היא אשר מקימה את עילת התביעה, להבדיל מחוות דעת של מומחים בתחומים אחרים. בשל מרכזיותה של חוות הדעת הרפואית, כמקימה את עילת התביעה, יש לצרפה לכתבי הטענות, אלא אם קיימים טעמים מיוחדים לפטור.


2. תקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי משקפת אפוא את הכלל הבסיסי של המוציא מחברו עליו הראיה. מטעם זה נקבע בתקנה 137(א) כי "בעל דין שלא עשה כאמור בתקנה 127 ...ולא פטר אותו בית המשפט או הרשם מכך, לא ייזקק בית המשפט להוכחה של ענין שברפואה מטעמו לענין הנדון".


3. הזכות להגיש חוות דעת מומחה הינה חלק מזכותו הבסיסית של בעל דין להביא את ראיותיו ולמתן יומו בבית המשפט, זכות הנתפסת כזכות יסוד בגדר זכות הגישה לערכאות והזכות להליך נאות.


4. בענייננו לא מתקיימים טעמים המצדיקים נעילת דלתות ביהמ"ש בפני התובעים.


5. אכן, החובה להגיש חוות דעת בעניין שברפואה עם הגשת התביעה, מהווה מעין "מסננת" ראשונית למניעת הגשת תביעות סרק. בתביעת רשלנות רפואית, חוות הדעת בשאלת האחריות והקשר הסיבתי, היא שמקימה את עילת התביעה, ואי הגשת חוות דעת מטעמו של תובע, מעוררת ספק לגבי עילת התביעה וכך גם לגבי נזק נטען.

 

לאור כך שצילומי ה-C.T הושחתו, בהיותם בידי ביה"ח וניתן להמציא רק את הפענוח, אין לומר, כבר כעת, שמדובר בתביעת סרק, לפחות לגבי הטענה בדבר נזק ראייתי. לפיכך, אין מקום למחוק, בשלב זה, את התביעה, אלא יש לברר את נסיבות השחתת הצילום ואת טענת התובעים לנזק ראייתי.

 

לסיכום,

 

לא מתקיימים טעמים המצדיקים נעילת דלתות ביהמ"ש בפני התובעים ולפיכך נדחית הבקשה לסילוק על הסף.
 


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן
שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

ככלל, שכרו של המומחה הרפואי הממונה מטעמו של ביהמ"ש משולם ע"י הצדדים. האם לאחד הצדדים ינתן פטור מתשלום שכרו של המומחה? 

בקשה למחיקת תביעה על הסף יכולה להתקבל במספר מקרים. האם תימחק התביעה במקום בו חוות הדעת הרפואית לא צורפה, למרות הארכת המועד? 

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

חישוב פיצויים בעקבות רשלנות רפואית. אתר "רשלנות רפואית" מציג מידע עדכני הכולל מאמרים, מדריכים, דוגמאות וכדומה... 

האם מכתב הפנייה לחדר מיון יכול לשמש כראייה קבילה בבית המשפט, בתביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

האם בית החולים סורוקה בב"ש התנהל ברשלנות רפואית כאשר בחן את התובעת ולא זיהה שהיא סובלת ממחלה נדירה? קראו עוד... 

האם בית המשפט יתיר הוספת חוות דעת רפואית משפטית לאחר החלפת עורך דין במסגרת תביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

בעקבות פערים בין חוות הדעת המומחים מטעם הצדדים, מינה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו אשר בחן את התובעת והעמיד נכותה על 10% באופן זמני ו-5% לצמיתות... 

האם ניגוד עניינים בין שני מומחים מטעם בעלי דין שונים במסגרת תביעה, מהווה עילה לביטול חוות הדעת של אחד מהם? 

האם רופא עובד מדינה רשאי להגיש חוות דעת רפואית נגד המדינה במסגרת תביעת רשלנות רפואית? 

האם רופא אשר נתבע במסגרת תביעה בגין רשלנות רפואית, רשאי להציג את גרסתו המקצועית בתוך תצהיר עדותו הראשי? 

דיון בבית המשפט העליון בנוגע לפסילת מומחה רפואי במסגרת תביעת רשלנות רפואית העוסקת בייצוגית נגד חברת תרופות... 

תביעות העוסקות ברשלנות רפואית נתמכות בחוות דעת רפואיות של מומחים מטעם בעלי הדין ומטעם בית המשפט בעצמו. מומחים מאת בית המשפט מתמנים על פי רוב במקום בו קיימת מחלוקת בין מומחי הצדדים ועל בית המשפט להכריע בסוגיה רפואית... 

ככלל לא יפעל רופא נגד מי שנמצא בטיפולו ולא יעשה שימוש לרעה במידע הרפואי הנמצא ברשותו", וכפועל יוצא לא יערוך חוות דעת העלולה לפגוע במטופל שלו, אלא אם כן חוייב לעשות כן על ידי בית המשפט... 

באשר לטענה שיש לפסול את חוות דעת המומחה, מאחר והוא עבד עבור הנתבעת בעבר, לא מצאתי שיש בה לבסס את הבקשה וכדי להקים את הטענה של חשש ממשי למשוא פנים... 

האם ניתן להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית ללא תמיכת חוות דעת רפואית מטעם התביעה? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

מהו הדין במידה והרופא המומחה אשר חתום על חוות הדעת הרפואית נפטר במהלך המשפט? כיצד יש להתייחס לחוות דעתו? האם יש להמציא חוות דעת חדשה? בתוך כמה זמן? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

מתי ימנה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו? מתי יטיל בית המשפט את מימון חוות הדעת הרפואית על הנתבעים? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

בבקשה נטען, כי עסקינן בנזק מיוחד ולא בנזק כללי ועל כן מבקשת התובעת מבית המשפט כי יפטור אותה מהגשת חוות דעת רפואית  

האם בית המשפט יפטור תובע מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של מצב כלכלי קשה? האם ימונה מומחה רפואי מטעם בית המשפט במקום מומחה מטעם התובע? 

האם קופת החולים התרשלה באי העברת מידע מלא בדבר מצבה הרפואי לאורטופד אשר טיפל בה?