www.rashlanut-refuit.org

פסילת מומחה רפואי בגין מתן ייעוץ למשרד עורכי דין הנתבעים, האמנם?

פסילת מומחה רפואי בגין מתן ייעוץ למשרד עורכי דין הנתבעים, האמנם?

באפריל 2000 הגישה המבקשת תביעה כנגד בית אבות ועובדת מטעמו בעקבות נזק נפשי אשר נגרם לה כתוצאה באירוע טראגי שאירע בבית האבות. המבקשת טענה כי נגרם לה נזק נפשי וזאת בגין העובדה שמצאה היא את אמה, אשר אושפזה במוסד, ללא רוח חיים לאחר שנרצחה על ידי אחת מעובדות המעון.

 

המבקשת טענה כי הנכות הנפשית ממנה היא סובלת עומדת על כ-40% לצמיתות. עם זאת, מומחה רפואי אשר מונה מטעם בית האבות טען במסגרת חוות דעת רפואית מטעמו כי מדובר בנכות הפחותה מ-5%. בעקבות המרחק בין המומחים השונים, פנה בית המשפט ומינה מומחה רפואי מטעמו.

 

עוד מאמרים בנושא:
פסילת חוות דעת רפואית בתביעת רשלנות רפואית, באילו מקרים?
שיקולים למתן פטור מצירוף חוות דעת רפואית לתביעת רשלנות רפואית

 

ביולי 2001 הגיש המומחה מטעם בית המשפט את חוות דעתו הרפואית והעמיד את נכותה של המבקשת על 10% באופן זמני, ו-5% באופן קבוע. המבקשת הפנתה שאלות רבות למומחה הרפואית ויש לציין כי בשנת 2004 נקבעה לה נכות נפשית בשיעור 40% מהמוסד לביטוח לאומי (המוסד לביטוח לאומי העמיד את נכותה התפקודית של התובעת על 100%).

 

המבקשת ביקשה את מינויו של מומחה רפואי נוסף מטעם בית המשפט אך בקשתה זו נדחתה. הלכה פסוקה היא כי פער בין חוות דעת רפואית של מומחה מטעם בית המשפט, לבין חוות דעת רפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי, איננו מהווה עילה למינוי מומחה נוסף. בינואר 2007 הגיע המומחה הרפואי מטעם בית המשפט על מנת להעיד על חוות דעתו. בטרם נתן המומחה עדותו, מסר הוא לבית המשפט כי בשנה-שנתיים האחרונות הוא מעניק ייעוץ משפטי למשרד ב"כ המשיבה. אי לכך, חקירתו של המומחה נפסקה והמבקשת הגישה בקשה לפסול את חוות דעתו.

 

האם יש לפסול את חוות הדעת הרפואית?


השאלה המשפטית אשר נדונה בבקשת הפסילה הייתה כדלקמן – האם יש לפסול חוות דעת רפואית אשר הוגשה בשנת 2001, וזאת בגין קשריו של המומחה הרפואי עם משרד ב"כ המשיבה בשנת 2005. כמו כן, האם ניתן לפסול חוות דעת רפואית זו בטרם ניתנה עדותו של המומחה בבית המשפט. למעשה, האם מתן עדות זו יכול להיחשב כניגוד עניינים כאשר ברור שהמומחה הרפואי עובד בשיתוף עם משרד ב"כ המשיבה.


הלכה פסוקה היא כי עד מומחה חייב בחובות שונות כלפי בית המשפט והצדדים, ועליו להישמר מכל מצב הנדמה כניגוד עניינים. כמו כן, מיותר לציין כי מתן ייעוץ למשרד של בא כוח מי מהצדדים גם בתיקים אחרים הינו ניגוד עניינים. השופט מצא הגדיר זו בפסיקתו באופן הפשוט ביותר - "הרי זה פשוט וברור, כי רופא שפרנסתו תלויה במי שהינו צד להליך פסול מלהתמנות כמומחה יועץ באותו הליך". עם זאת, בית המשפט קבע במקרה דנן כי דברים אלו הינם בבחינת פשיטא.

 

עוד פסקי דין בנושא:
חיוב אישה אשר תבעה בית חולים בגין רשלנות רפואית בצירוף חוות דעת רפואית
שיקולי בית המשפט במתן פטור מצירוף חוות דעת רפואית
האם הורים לקטינים הסובלים מפיגור יקבלו פטור מצירוף חוות דעת רפואית?
הוספת חוות דעת רפואית לאור גילוי נזקים נוספים במהלך הדיונים
מינוי מומחה מטעם בית המשפט ופטור מהגשת חוות דעת רפואית, אימתי?


בפסק הדין נכתב בתחילה כי עמדתה של המבקשת הינה מקובלת שכן המומחה אמור להימנע מניגוד עניינים. כמו כן, חובה זו חלה על המומחה החל ממינויו ועד לסיום תפקידו. עם זאת, בית המשפט קבע כי יש לדחות את הבקשה. במקרה דנא מדובר בעדות בדיעבד כאשר חוות הדעת הראשונית ניתנה לפני שנוצרו הקשרים בין המומחה לבין משרד ב"כ המשיבה. כמו כן, הייעוץ אשר ניתן למשרד זה היה לאחר מתן חוות הדעת ובנושא רפואי אחר.

 

"ראוי כי מומחים רפואיים מטעם בית המשפט לא יהיו מומחים המעניקים חוות דעת פרטיות"


השופט רובינשטיין, אשר דן בבקשת הפסילה, הביע מורת רוח ממינוי מומחים רפואיים מטעם בית המשפט כאשר מדובר במומחים המעניקים גם חוות דעת פרטיות לעורכי דין. "מסופקני אם יש שופט הדן בתיקי רשלנות רפואית שלא חלפה בו מחשבת כפירה באשר למומחים רפואיים הנשכרים על-ידי הצדדים, ובלא לפגוע בפלוני או אלמוני אישית בתיק זה או אחר, הריהם לא אחת שכירי חוות דעת", כתב השופט, "ומכל מקום, על בית המשפט להציב 'מקדם חשדנות' - מבלי לפגוע - באשר לחוות הדעת, אך יכולתו לבור את הבר מן התבן מוגבלת. האופציה במצב הקיים היא מינוי מומחה או מומחים מטעם בית המשפט, ולטעמי צריך שיתמנו לעניין זה אך מומחים שאינם נותנים חוות דעת פרטיות".


עם זאת, כאמור, הבקשה נדחתה. השופט קבע כי לא מדובר במקרה אשר חל בעיינו האיסור הנורמטיבי אלא יישומן של נורמות מוסכמות במציאות נתונה. חוות הדעת הרפואית של המומחה במקרה דנן הוגשה שנים רבות לפני התקשרותו עם משרדי ב"כ המשיבה. במצב זה, שהינו מצב של בדיעבד, נראה כי יש להתחשב בכך שהמומחה לא ייעץ למשיבה באותו העניין.
 


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן

שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

פסק דין בעניין תביעת רשלנות רפואית - פטור מתשלום שכרו של המומחה מטעם ביהמ"ש

ככלל, שכרו של המומחה הרפואי הממונה מטעמו של ביהמ"ש משולם ע"י הצדדים. האם לאחד הצדדים ינתן פטור מתשלום שכרו של המומחה? 

פסק דין בעניין אי צירוף חוות דעת רפואית לתביעה למרות הארכת מועד הגשתה

בקשה למחיקת תביעה על הסף יכולה להתקבל במספר מקרים. האם תימחק התביעה במקום בו חוות הדעת הרפואית לא צורפה, למרות הארכת המועד? 

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

חישוב פיצויים בעקבות רשלנות רפואית. אתר "רשלנות רפואית" מציג מידע עדכני הכולל מאמרים, מדריכים, דוגמאות וכדומה... 

האם מסמך פנייה לחדר מיון יכול להיות "חוות דעת רפואית"?

האם מכתב הפנייה לחדר מיון יכול לשמש כראייה קבילה בבית המשפט, בתביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

האם בית החולים סורוקה התרשל בטיפול במחלת כליה נדירה?

האם בית החולים סורוקה בב"ש התנהל ברשלנות רפואית כאשר בחן את התובעת ולא זיהה שהיא סובלת ממחלה נדירה? קראו עוד... 

הוספת חוות דעת רפואית במהלך תביעת רשלנות רפואית לאחר החלפת עו"ד

האם בית המשפט יתיר הוספת חוות דעת רפואית משפטית לאחר החלפת עורך דין במסגרת תביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

אישור חוות דעת רפואית למרות ניגוד עניינים קטן

בעקבות פערים בין חוות הדעת המומחים מטעם הצדדים, מינה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו אשר בחן את התובעת והעמיד נכותה על 10% באופן זמני ו-5% לצמיתות... 

ניגוד עניינים בין שני מומחים במהלך תביעה

האם ניגוד עניינים בין שני מומחים מטעם בעלי דין שונים במסגרת תביעה, מהווה עילה לביטול חוות הדעת של אחד מהם? 

בקשה להחלפת מומחה רפואי בתביעת רשלנות רפואית

בית המשפט המחוזי קיבל את בקשתה של תובעת, אשר הגישה תביעה בגין רשלנות בניתוח גניקולוגי, להחלפת מומחה רפואי שמונה מטעם בית המשפט... 

רשלנות רפואית באבחון מחלה וביצוע בדיקת MRI באיחור

רן שקד הוכיח את הקשר שבין איחור באבחון המחלה, נכותה של מרשתו, נפילתה בבית ונזקיה הרפואיים והשיג למרשתו פיצוי מרשים כאמור ....  

רשלנות רפואית - פסילת חוות דעת רפואית

ככלל לא יפעל רופא נגד מי שנמצא בטיפולו ולא יעשה שימוש לרעה במידע הרפואי הנמצא ברשותו", וכפועל יוצא לא יערוך חוות דעת העלולה לפגוע במטופל שלו, אלא אם כן חוייב לעשות כן על ידי בית המשפט... 

דחיית בקשה לפסילת מומחה שמונה מטעם בית המשפט

באשר לטענה שיש לפסול את חוות דעת המומחה, מאחר והוא עבד עבור הנתבעת בעבר, לא מצאתי שיש בה לבסס את הבקשה וכדי להקים את הטענה של חשש ממשי למשוא פנים... 

דחיית תביעה על הסף בהיעדר חוות דעת רפואית

האם ניתן להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית ללא תמיכת חוות דעת רפואית מטעם התביעה? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

המומחה שחתם על חוות הדעת נפטר

מהו הדין במידה והרופא המומחה אשר חתום על חוות הדעת הרפואית נפטר במהלך המשפט? כיצד יש להתייחס לחוות דעתו? האם יש להמציא חוות דעת חדשה? בתוך כמה זמן? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

רשלנות רפואית - הנתבע לא יממן חוות דעת מומחה לתובעת

מתי ימנה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו? מתי יטיל בית המשפט את מימון חוות הדעת הרפואית על הנתבעים? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

פסק דין - פטור מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של נזק מיוחד

בבקשה נטען, כי עסקינן בנזק מיוחד ולא בנזק כללי ועל כן מבקשת התובעת מבית המשפט כי יפטור אותה מהגשת חוות דעת רפואית  

פסק דין - בקשה למינוי מומחה מטעם ביהמ"ש במקום מומחה מטעם התביעה

האם בית המשפט יפטור תובע מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של מצב כלכלי קשה? האם ימונה מומחה רפואי מטעם בית המשפט במקום מומחה מטעם התובע? 

פסק דין בעניין רשלנות רפואית בניתוח - חוות דעת רפואית מטעם קופה"ח

האם קופת החולים התרשלה באי העברת מידע מלא בדבר מצבה הרפואי לאורטופד אשר טיפל בה? 

פסק דין ברשלנות רפואית - "הדבר מעיד על עצמו" ללא הגשת חוות דעת רפואית?

האם בתביעת רשלנות רפואית ניתן לטעון כי די בראיות הקיימות בכדי להוכיח רשלנות ואין צורך בחוות דעת מטעם מומחה... 

פסק דין בנוגע להארכת מועד הגשת חוו"ד - רשלנות רפואית בניתוח גב

ככלל, חוות דעת רפואית צריכה להיות מצורפת לכתב תביעת הרשלנות הרפואית