www.rashlanut-refuit.org

רשלנות רפואית - פיצויים בשל נזקי טיפול שיניים שניתן לנתבעת

רשלנות רפואית - פיצויים בשל נזקי טיפול שיניים שניתן לנתבעת

עובדות המקרה:

 

לטענת התובעת, הנתבע שהינו רפא שיניים התרשל בטיפול בה. ההרתשלות באה לידי ביטוי המובנים הבאים:

 

(1) רופא השיניים לא אבחן נכונה את מצב השיניים.

(2) רופא השיניים לא ביצע צילומי רנטגן בטרם קביעת האבחנה ודרכי הטיפול, ואף לא לאחר מכן.

(3) רופא השיניים לא טיפל בתובעת כמתחייב ממצב השיניים והפה.

(4) רופא השיניים לא ניקה עששת מעל פני האזורים הנגועים לפני הטיפול בהם.

(5) רופא השיניים ביצע טיפול שיקומי בשיניים לא בריאות ועששתיות.

(6) רופא השיניים לא בדק כושר עמידותן ומידת חוזקן של השיניים הנושאות גשרים.

(7) רופא השיניים הרכיב גשרים באופן, בשיטה ובמבנה רעוע שנדון מראש לכשלון.

 

(8) רופא השיניים לא ביצע טיפול שורש בשיניים, שנושאות הכתרים ו/או ביצע טיפול שורש לקוי וחלקי.

(9) רופא השיניים הרכיב כתרים יצוקים, שלא תאמו את מבנה השן, ללא מדידת  מתכת ו/או שלב ביניים אחר ומבלי שעמד על מצב השורשים וטיפולי השורש, והתאימם למידה רק בזמן ההרכבה.

(10) רופא השיניים סרב להחליף כתרים בעלי מבנה שלא תאם את השן.

(11) רופא השיניים לא שמר על הגיינה, ניקיון וגיהות כפי שרופא שיניים סביר היה נוהג בנסיבות העניין, וגרם לזיהומים אצל התובעת.

(12) רופא השיניים לא הסביר לתובעת את מהות הטיפול ואת הסיכונים הכרוכים בו, ולא הסביר לה על קיומן  של שיטות טיפול אחרות.

(13) רופא השיניים לא ניהל רשומה רפואית נאותה ומקובלת.

(14) רופא השיניים לא טיפל בתובעת כפי שרופא שיניים סביר היה נוהג בנסיבות העניין.

 

כתוצאה ממעשיו ומחדליו של הנתבע, נגרמו לתובעת, לטענתה, הפסדים רבים, לרבות ימי עבודה, הוצאות נסיעה, אוכל מיוחד, תרופות לרופאים פרטיים, לרבות טיפול שיקומי כמוצע על ידי הרופאים. כמו כן, נגרם לה כאב וסבל רב.

 

הפיצויים שנפסקו:

 

ההוצאות הרפואיות לטיפולי השיניים של התובעת - 20,700 ש"ח;

הפסד השתכרות בעבר -5,000 ש"ח;

הוצאות נסיעה-2,500 ש"ח;

כאב וסבל- 50,000 ש"ח;

 

סה"כ 78,200 ש"ח 

 


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן
שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

פסק דין העוסק ברשלנות רפואית ואחריות רופא בגין נזק נדיר. המטופל התעלף במהלך ניסיונו לקום לאחר טיפול עקירת שן בינה... 

במסגרת הטיפול ביצע הנתבע , ביום 3.1.96, השתלה, בלסת השמאלית התחתונה ובלסת הימנית התחתונה של התובע. בצד השמאלי עבר הטיפול בהצלחה. לעומת זאת, בשעת הקדיחה בצד הימני, הרגיש לפתע התובע זרם חזק וכאב בלתי נסבל למרות ההרדמה.  

התובעת עברה השתלת עצם באזור שיניים 46, 47 הנמצאות בלסת התחתונה הימנית וזאת כהכנה להחדרת שני שתלים באזור זה. 

לטענת התובעת, הנתבע שהינו רופא שיניים התרשל בטיפול בה.תביעת התובעת התקבלה 

התובעת פנתה לנתבע, כירורג ברפואת שיניים, לצורך טיפול בבעיית שיניים ופה שהתמקדה בתנוסדיות חלקית של השיניים שנותרו בפיה 

התובע קיבל תוכנית לטיפול בחלל הפה. הטיפול כשל ולתובע נגרמו נזקים בגינם הגיש תביעה זו 

פיצוי בשל נזקי רשלנות בטיפול השתלת שתלי שיניים אשר גרמה לתובעת ללקויות קשות בחלל הפה. התובעת נזקקה לטיפולים מתקנים  

התובע הגיע לקליניקת הנתבע לשם ביצוע עקירת שן בינה, עקירה שבמסגרתה, טופל התובע בין היתר בחומר מרדים (אלחוש). לאחר הטיפול נפל התובע על פניו שתיים משיניו זזו. התובע קיבל טיפול מידי 

התובעת מבקשת לחייב את הנתבע, רופא שיניים, לפצותה בגין נזקים שנגרמו לה במהלך טיפולו בשינייה. לטענתה, הנתבע התקין בלסתה התחתונה גשר שאינו תקין, ללא התאמה לסגר הטבעי של פיה ובניגוד למקובל.  

התובע עבר טיפול שורש בשיניו על ידי הנתבע. הטיפול כשל וגרם לתובע לריקבון מתחת לשיניים המטופלות  

בעקבות טיפול שיניים רשלני, התובע סבל מכאבים עזים ונפיחות בחניכיים, שלא ירדה עד לעקירת השיניים.  

רופא שיניים פרטי הסכים לעקור שן לחולת סכרת, למרות שהיה מודע לסיכונים. זמן קצר לאחר העקירה, המטופלת נפטרה. 

לאחר טיפול שיניים צבאי, לקתה המטופלת בזיהום קשה בעצם שהצריך טיפולים מסובכים בארצות הברית. 

האם חובת מתן טיפול חלה גם על רופאי שיניים? האם רופא שיניים חייב לתת טיפול רפואי מכוח חוק זכויות החולה? 

האם טיפול שיניים שלא נעשה ברשלנות, אך שגרם נזק בעצב הפנים, יזכה את הנפגע בפיצויים? 

בית המשפט פסק פיצויים בסך כ-60,000 ₪ בגין רשלנות בטיפול שיניים אשר קיבל אזרח ישראלי המתגורר בארצות הברית... 

האם רופא שיניים היה צריך להציע למטופלת טיפול חלופי יקר, וזאת למרות שהוא ידע כי מצבה הכלכלי איננו מן המשופרים? 

האם רופא שיניים העניק למטופלת טיפול שורש בשן, מבלי להסתמך על בדיקה מעמיקה לפני כן? 

האם טיפולים ליישור שיניים חייבים להתבצע על ידי רופא שיניים מומחה באורטודנטיה? האם במקרה שהרופא איננו מומחה מדובר ברשלנות רפואית? 

בית המשפט קבע כי טיפול השיניים אשר ניתן לתובעת היה תוך רשלנות רפואית. לאחר מינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט, נקבע כי יש לקבל את התביעה...