www.rashlanut-refuit.org

מינוי מומחה מטעם בית המשפט ופטור מהגשת חוות דעת רפואית, אימתי?

מינוי מומחה מטעם בית המשפט ופטור מהגשת חוות דעת רפואית, אימתי?

תביעות אשר עניינן רשלנות רפואית דורשות מהתובע לצרף לכתב התביעה חוות דעת רפואית מטעמו התומכת בטענותיו. חוות דעת רפואית מוגשת לבית המשפט, וכנגדה מוצגת חוות דעת נגדית מצד הנתבעים. יש לציין כי חוות דעת רפואיות עלולות להיות יקרות ולעלות אלפי שקלים. ישנם בעלי דין רבים אשר מתקשים לעמוד בהוצאה כלכלית זו מחמת מצבם הכלכלי. במקרים אלו, רשאי בית המשפט למנות מומחה רפואי מטעמו על מנת לבחון את טענותיו של התובע. עם זאת, יש לציין כי מינוי מומחה רפואי למטרה זו, מטעם בית המשפט, הינו החריג לכלל.

 

עוד פסקי דין בנושא:
חיוב אישה אשר תבעה בית חולים בגין רשלנות רפואית בצירוף חוות דעת רפואית
שיקולי בית המשפט במתן פטור מצירוף חוות דעת רפואית
האם הורים לקטינים הסובלים מפיגור יקבלו פטור מצירוף חוות דעת רפואית?
הוספת חוות דעת רפואית לאור גילוי נזקים נוספים במהלך הדיונים
חוות דעת רפואית הוגשה לאחר תום מרוץ התיישנות

 

בהתאם לקבוע בתקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד, בעל דין המבקש להוכיח ענין שברפואה לביסוס טענה מטענותיו, יצרף לכתב טענותיו חוות דעת רפואית. חובה זו הינה חובה בעלת חשיבות מכרעת בתביעות אשר עוסקות ברשלנות רפואית. תביעות אלו דורשת מהערכאות המשפטיות לדון בחבות ובנזק כאשר בחינה זו נעשית על בסיס חוות הדעת הרפואית. למעשה, ההלכה הפסוקה יוצאת מנקודת הנחה כי חוות דעת של מומחה רפואי היא הגורם המרכזי אשר מקים את עילת התביעה בתביעות מסוג זה. מטעם זה, תקנה 137(א) לתקנות סדר הדין, קובעת כי בעל דין שלא עשה כאמור בתקנה 127, ולא פטר אותו בית המשפט או הרשם מכך, לא ייזקק בית המשפט להוכחה של ענין שברפואה מטעמו לענין הנדון.

 

פטור, אימתי?

 

בית המשפט רשאי לפטור בעל דין מצרוף חוות דעת רפואית בהתאם לסיפא של תקנה 127 לתקנות סדר הדין. עם זאת, פטור זה יוענק לבעל דין רק על בסיס טעמים מיוחדים שירשמו. ובכן, מהם הטעמים המיוחדים בגינם יינתן פטור לבעל דין מהגשת חוות דעת בעניין שברפואה?

 


בפסק דין אשר ניתן על ידי בית המשפט העליון בשנת 2000, נקבע כי הטעמים המיוחדים אשר יושבים בבסיסה של תקנה 127 לתקנות סדר הדין הינם עניינים בשאלת עצם הצורך בחוות הדעת נוכח נסיבות המקרה המיוחד הנדון בפני בית המשפט. בפסק דין אשר ניתן על בית המשפט המחוזי בבאר שבע בשנת 2006 נקבעו שלושה מבחנים מצטברים לקבלת פטור מהצגת חוות דעת מומחה.

 

עוד מאמרים בנושא:
פסילת חוות דעת רפואית בתביעת רשלנות רפואית, באילו מקרים?
שיקולים למתן פטור מצירוף חוות דעת רפואית לתביעת רשלנות רפואית

 

המבחן הראשון הינו נסיבות מיוחדות המסבירות מדוע לא יהיה זה צודק לדרוש מהצד להגיש חוות דעת בכוחות עצמו. המבחן השני הוא שהתביעה או ההגנה, בעלת סיכוי סביר להתקבל ולו לכאורה. המבחן השלישי הוא הצגה של ראשית ראייה (או ראייה לכאורה) שהעניין שברפואה מבוסס אף שלא הוגשה חוות דעת רפואית. בית המשפט נדרש לבחון תנאים מצטברים אלו ולהגיע להכרעתו על בסיס הנסיבות הקונקרטיות של המקרה המונח לפניו.

 

להלן מספר כללי אצבע אותם בוחן בית המשפט בבואו לדון בבקשת פטור מסוג זה:

- האם יש המלצת מומחה קיים על מינוי מומחה בתחום נוסף.

- האם יש ספק בחוזקה של התביעה במישור האחריות.

- האם תחסם דרכו של בעל דין מלהוכיח תביעתו בשל חסרון כיס ומה המשמעות כלפי הצד שכנגד.

- יתרון קיצור ההליכים במקרה של מינוי מומחה מטעם בית המשפט.

- סעיף סל של נסיבות מיוחדות.

 


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן

שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

פסק דין בעניין תביעת רשלנות רפואית - פטור מתשלום שכרו של המומחה מטעם ביהמ"ש

ככלל, שכרו של המומחה הרפואי הממונה מטעמו של ביהמ"ש משולם ע"י הצדדים. האם לאחד הצדדים ינתן פטור מתשלום שכרו של המומחה? 

פסק דין בעניין אי צירוף חוות דעת רפואית לתביעה למרות הארכת מועד הגשתה

בקשה למחיקת תביעה על הסף יכולה להתקבל במספר מקרים. האם תימחק התביעה במקום בו חוות הדעת הרפואית לא צורפה, למרות הארכת המועד? 

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

חישוב פיצויים בעקבות רשלנות רפואית. אתר "רשלנות רפואית" מציג מידע עדכני הכולל מאמרים, מדריכים, דוגמאות וכדומה... 

האם מסמך פנייה לחדר מיון יכול להיות "חוות דעת רפואית"?

האם מכתב הפנייה לחדר מיון יכול לשמש כראייה קבילה בבית המשפט, בתביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

האם בית החולים סורוקה התרשל בטיפול במחלת כליה נדירה?

האם בית החולים סורוקה בב"ש התנהל ברשלנות רפואית כאשר בחן את התובעת ולא זיהה שהיא סובלת ממחלה נדירה? קראו עוד... 

הוספת חוות דעת רפואית במהלך תביעת רשלנות רפואית לאחר החלפת עו"ד

האם בית המשפט יתיר הוספת חוות דעת רפואית משפטית לאחר החלפת עורך דין במסגרת תביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

אישור חוות דעת רפואית למרות ניגוד עניינים קטן

בעקבות פערים בין חוות הדעת המומחים מטעם הצדדים, מינה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו אשר בחן את התובעת והעמיד נכותה על 10% באופן זמני ו-5% לצמיתות... 

ניגוד עניינים בין שני מומחים במהלך תביעה

האם ניגוד עניינים בין שני מומחים מטעם בעלי דין שונים במסגרת תביעה, מהווה עילה לביטול חוות הדעת של אחד מהם? 

בקשה להחלפת מומחה רפואי בתביעת רשלנות רפואית

בית המשפט המחוזי קיבל את בקשתה של תובעת, אשר הגישה תביעה בגין רשלנות בניתוח גניקולוגי, להחלפת מומחה רפואי שמונה מטעם בית המשפט... 

רשלנות רפואית באבחון מחלה וביצוע בדיקת MRI באיחור

רן שקד הוכיח את הקשר שבין איחור באבחון המחלה, נכותה של מרשתו, נפילתה בבית ונזקיה הרפואיים והשיג למרשתו פיצוי מרשים כאמור ....  

האם ניתן להציג חוות דעת רפואית הסותרת את קביעותיו של מומחה מטעם בית המשפט?

תביעות העוסקות ברשלנות רפואית נתמכות בחוות דעת רפואיות של מומחים מטעם בעלי הדין ומטעם בית המשפט בעצמו. מומחים מאת בית המשפט מתמנים על פי רוב במקום בו קיימת מחלוקת בין מומחי הצדדים ועל בית המשפט להכריע בסוגיה רפואית... 

רשלנות רפואית - פסילת חוות דעת רפואית

ככלל לא יפעל רופא נגד מי שנמצא בטיפולו ולא יעשה שימוש לרעה במידע הרפואי הנמצא ברשותו", וכפועל יוצא לא יערוך חוות דעת העלולה לפגוע במטופל שלו, אלא אם כן חוייב לעשות כן על ידי בית המשפט... 

דחיית בקשה לפסילת מומחה שמונה מטעם בית המשפט

באשר לטענה שיש לפסול את חוות דעת המומחה, מאחר והוא עבד עבור הנתבעת בעבר, לא מצאתי שיש בה לבסס את הבקשה וכדי להקים את הטענה של חשש ממשי למשוא פנים... 

דחיית תביעה על הסף בהיעדר חוות דעת רפואית

האם ניתן להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית ללא תמיכת חוות דעת רפואית מטעם התביעה? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

המומחה שחתם על חוות הדעת נפטר

מהו הדין במידה והרופא המומחה אשר חתום על חוות הדעת הרפואית נפטר במהלך המשפט? כיצד יש להתייחס לחוות דעתו? האם יש להמציא חוות דעת חדשה? בתוך כמה זמן? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

רשלנות רפואית - הנתבע לא יממן חוות דעת מומחה לתובעת

מתי ימנה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו? מתי יטיל בית המשפט את מימון חוות הדעת הרפואית על הנתבעים? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

פסק דין - פטור מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של נזק מיוחד

בבקשה נטען, כי עסקינן בנזק מיוחד ולא בנזק כללי ועל כן מבקשת התובעת מבית המשפט כי יפטור אותה מהגשת חוות דעת רפואית  

פסק דין - בקשה למינוי מומחה מטעם ביהמ"ש במקום מומחה מטעם התביעה

האם בית המשפט יפטור תובע מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של מצב כלכלי קשה? האם ימונה מומחה רפואי מטעם בית המשפט במקום מומחה מטעם התובע? 

פסק דין בעניין רשלנות רפואית בניתוח - חוות דעת רפואית מטעם קופה"ח

האם קופת החולים התרשלה באי העברת מידע מלא בדבר מצבה הרפואי לאורטופד אשר טיפל בה? 

פסק דין ברשלנות רפואית - "הדבר מעיד על עצמו" ללא הגשת חוות דעת רפואית?

האם בתביעת רשלנות רפואית ניתן לטעון כי די בראיות הקיימות בכדי להוכיח רשלנות ואין צורך בחוות דעת מטעם מומחה...