www.rashlanut-refuit.org

שיקולי בית המשפט במתן פטור מצירוף חוות דעת רפואית

שיקולי בית המשפט במתן פטור מצירוף חוות דעת רפואית

תביעות רשלנות רפואית הינן תביעות פיצויים אשר מוגשות על ידי מטופלים כנגד רופאים, מטפלים, טכנאים, מוסדות רפואיים וכדומה. מכיוון שהשופטים (ברובם המכריע) אינם רופאים, חלה על תביעות אלו תקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי. תקנה זו קובעת כי אדם אשר מבקש להוכיח בבית המשפט עניין ברפואה אשר מבסס טענותיו, צריך לצרך לכתב טענותיו חוות דעת רפואית. במידה ובעל דין לא צירף לתביעתו חוות דעת רפואית כאמור, ובית המשפט לא פטר אותו מכך, בית המשפט לא יזקק להוכחה של עניין שברפואה מטעם בעל הדין.


תקנה זו משקפת אפוא את הכלל הבסיסי בדיני הנזיקין – המוציא מחברו עליו הראיה. במקרים בהם מדובר ברשלנות רפואית, חוות דעתו של המומחה מבססת את עילת התביעה ומרכזיותה מקים את עילת התביעה. עם זאת, כאמור, בית המשפט רשאי, מטעמים מיוחדים אשר יירשמו, לפטור בעל דין מצירוף חוות דעת רפואית לתביעתו. למעשה, מתקין התקנות הכיר בכך שישנם מקרים בהם יהיה זה נכון לפטור בעל דין מצירוף חוות דעת רפואית לתביעת רשלנות רפואית, וזאת בשל חשש לגרימת עוול רק בשל אי הגשת חוות דעת.

 

עוד מאמרים בנושא:
שיקולים למתן פטור מצירוף חוות דעת רפואית לתביעת רשלנות רפואית


הלכה פסוקה היא כי לא די בחיסרון כיס בלבד בכדי לפטור בעל דין ממינוי מומחה רפואי. העיקרון המוביל אשר מנחה את בית המשפט בעניין זה הוא כי השימוש בסמכות לפטור מצירוף חוות דעת רפואית יעשה בצמצום. כמו כן, נפסק כי יש צורך בקיומם של שני תנאים מצטברים: הראשון - ראייה לנכות רפואית או עניין אחר שברפואה, והשני - חסרון-כיס של התובע.
 

שיטת המשפט בישראל הינה השיטה האדברסרית – במסגרתה אמור כל בעל דין להביא את ראיותיו באופן עצמאי. בית המשפט פוטר בעלי דין מהבאת כלל הראיות המחזקות טענותיה רק במקרים חריגים בלבד, ואין זה תחליף לחובתו של האחרון להציג ראיות להוכחת טענותיו. לדוגמא, בברע"א 7474/00 עיריית תל-אביב נ' המוסד לביטוח לאומי, דחה בית המשפט את בקשתו של תובע להסתמך בתביעתו על החלטות שניתנו על ידי הוועדות הרפואיות מטעם המוסד לביטוח לאומי. במקרה זה, בית המשפט ציין, בין השאר, כי לא ניתן לחקור את הרופאים אשר נתנו את חוות הדעת הרפואית. בבר"ע (מחוזי חיפה 1775/07 חיים ענבל נ' דאנס - בר/צוות בראבו ואח',

 

השופט עמית מנה מספר שיקולים אשר בית המשפט אמור לבחון בבואו להחליט בסוגיה זו:

  • העובדה שחוות דעת רפואית, בעניין רשלנות רפואית, מבססת את עילת התביעה הינה משמעותית. דהיינו, אי צירוף חוות דעת רפואית לתביעות אלו, פוגעת באופן ממשי בהתייחסות בית המשפט לטענות הנטענות.
  • ספק ניכר בחוזקה של התביעה במישור האחריות. במקרים אלו, אין להטיל על בעל הדין שכנגד עלות נוספת בדמות שכר טרחת מומחה מטעם בית המשפט.
  • השופט חייב להתייחס לכך שפטור מחוות דעת רפואית עשויעלול לבוא על חשבון הנתבעים. מנגד - יש להביא בחשבון, שחסימת דרכו של בעל דין מלהוכיח את תביעתו, אך בשל חסרון כיס, משמעה פגיעה בזכות הגישה לערכאות. לכן, על מבקש הפטור נטל הוכחה כבד להראות שאין באפשרותו לממן חוות דעת מטעמו. במסגרת זו יש להביא בחשבון את זהות התובע ואת מהות חווה"ד שהוא מבקש להביא.
  • מינוי מומחה מטעם בית המשפט עשוי לחסוך בדיקת התובע ע"י מספר מומחים, על כל המשתמע מכך. לעיתים, יש בבדיקה עצמה משום אי נוחות רבה לתובע.
  • התובע אשר מבקש פטור מהצגת חוות דעת רפואית בעצם מוותר על זכותו העקרונית להביא ראיות. הזכות להציג ראיות הינה זכות הנתפסת כזכות יסוד, והיא משלימה את זכות הגישה לערכאות ואת הזכות להליך נאות ומשתלבת עימן
  • כאשר בעל דין מבקש לפטור אותו מלהגיש חוות דעת של מומחה מטעמו, הוא מוותר על יתרון דיוני וראייתי, דבר העשוי ליתן יתרון ראייתי בידי הנתבעים. נימוק זה מכתיב, דווקא, נקיטת מדיניות מקלה במתן הפטור.
  • סמכותו של בית המשפט למנות מומחה מטעמו, באה לסייע לפתרון הסכסוך באופן יעיל, ומגשימה בכך את מטרת ההליך השיפוטי.
     

 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן

שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

פסק דין בעניין תביעת רשלנות רפואית - פטור מתשלום שכרו של המומחה מטעם ביהמ"ש

ככלל, שכרו של המומחה הרפואי הממונה מטעמו של ביהמ"ש משולם ע"י הצדדים. האם לאחד הצדדים ינתן פטור מתשלום שכרו של המומחה? 

פסק דין בעניין אי צירוף חוות דעת רפואית לתביעה למרות הארכת מועד הגשתה

בקשה למחיקת תביעה על הסף יכולה להתקבל במספר מקרים. האם תימחק התביעה במקום בו חוות הדעת הרפואית לא צורפה, למרות הארכת המועד? 

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

חישוב פיצויים בעקבות רשלנות רפואית. אתר "רשלנות רפואית" מציג מידע עדכני הכולל מאמרים, מדריכים, דוגמאות וכדומה... 

האם מסמך פנייה לחדר מיון יכול להיות "חוות דעת רפואית"?

האם מכתב הפנייה לחדר מיון יכול לשמש כראייה קבילה בבית המשפט, בתביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

האם בית החולים סורוקה התרשל בטיפול במחלת כליה נדירה?

האם בית החולים סורוקה בב"ש התנהל ברשלנות רפואית כאשר בחן את התובעת ולא זיהה שהיא סובלת ממחלה נדירה? קראו עוד... 

הוספת חוות דעת רפואית במהלך תביעת רשלנות רפואית לאחר החלפת עו"ד

האם בית המשפט יתיר הוספת חוות דעת רפואית משפטית לאחר החלפת עורך דין במסגרת תביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

אישור חוות דעת רפואית למרות ניגוד עניינים קטן

בעקבות פערים בין חוות הדעת המומחים מטעם הצדדים, מינה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו אשר בחן את התובעת והעמיד נכותה על 10% באופן זמני ו-5% לצמיתות... 

ניגוד עניינים בין שני מומחים במהלך תביעה

האם ניגוד עניינים בין שני מומחים מטעם בעלי דין שונים במסגרת תביעה, מהווה עילה לביטול חוות הדעת של אחד מהם? 

האם יותר לרופא עובד מדינה להגיש חוות דעת רפואית נגד המדינה?

האם רופא עובד מדינה רשאי להגיש חוות דעת רפואית נגד המדינה במסגרת תביעת רשלנות רפואית? 

חוות דעת מקצועית של רופא נתבע במסגרת תצהיר עדות, האמנם?

האם רופא אשר נתבע במסגרת תביעה בגין רשלנות רפואית, רשאי להציג את גרסתו המקצועית בתוך תצהיר עדותו הראשי? 

אובייקטיביות מומחה רפואי במסגרת תביעה ייצוגית נגד חברת תרופות

דיון בבית המשפט העליון בנוגע לפסילת מומחה רפואי במסגרת תביעת רשלנות רפואית העוסקת בייצוגית נגד חברת תרופות... 

האם ניתן להציג חוות דעת רפואית הסותרת את קביעותיו של מומחה מטעם בית המשפט?

תביעות העוסקות ברשלנות רפואית נתמכות בחוות דעת רפואיות של מומחים מטעם בעלי הדין ומטעם בית המשפט בעצמו. מומחים מאת בית המשפט מתמנים על פי רוב במקום בו קיימת מחלוקת בין מומחי הצדדים ועל בית המשפט להכריע בסוגיה רפואית... 

רשלנות רפואית - פסילת חוות דעת רפואית

ככלל לא יפעל רופא נגד מי שנמצא בטיפולו ולא יעשה שימוש לרעה במידע הרפואי הנמצא ברשותו", וכפועל יוצא לא יערוך חוות דעת העלולה לפגוע במטופל שלו, אלא אם כן חוייב לעשות כן על ידי בית המשפט... 

דחיית בקשה לפסילת מומחה שמונה מטעם בית המשפט

באשר לטענה שיש לפסול את חוות דעת המומחה, מאחר והוא עבד עבור הנתבעת בעבר, לא מצאתי שיש בה לבסס את הבקשה וכדי להקים את הטענה של חשש ממשי למשוא פנים... 

דחיית תביעה על הסף בהיעדר חוות דעת רפואית

האם ניתן להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית ללא תמיכת חוות דעת רפואית מטעם התביעה? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

המומחה שחתם על חוות הדעת נפטר

מהו הדין במידה והרופא המומחה אשר חתום על חוות הדעת הרפואית נפטר במהלך המשפט? כיצד יש להתייחס לחוות דעתו? האם יש להמציא חוות דעת חדשה? בתוך כמה זמן? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

רשלנות רפואית - הנתבע לא יממן חוות דעת מומחה לתובעת

מתי ימנה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו? מתי יטיל בית המשפט את מימון חוות הדעת הרפואית על הנתבעים? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

פסק דין - פטור מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של נזק מיוחד

בבקשה נטען, כי עסקינן בנזק מיוחד ולא בנזק כללי ועל כן מבקשת התובעת מבית המשפט כי יפטור אותה מהגשת חוות דעת רפואית  

פסק דין - בקשה למינוי מומחה מטעם ביהמ"ש במקום מומחה מטעם התביעה

האם בית המשפט יפטור תובע מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של מצב כלכלי קשה? האם ימונה מומחה רפואי מטעם בית המשפט במקום מומחה מטעם התובע? 

פסק דין בעניין רשלנות רפואית בניתוח - חוות דעת רפואית מטעם קופה"ח

האם קופת החולים התרשלה באי העברת מידע מלא בדבר מצבה הרפואי לאורטופד אשר טיפל בה?