www.rashlanut-refuit.org

מהם עילות התביעה הנפוצות?

מהם עילות התביעה הנפוצות?

 

עילות התביעה הנפוצות נבחנו ע"י מאגר המבוסס על נתונים מתוך 4559 תיקי ביהמ"ש שהוגשו לביהמ"ש במשך עשור, בין השנים 1993-2002.


עילות התביעה הנפוצות בבתי המשפט המחוזיים – ב-148 תיקים הפרת חובה חוזית, ב-66 תיקים הפרת חובה חקוקה לפי חוק זכויות החולה, ב-165 תיקים הפרת חובה חקוקה אחרת, ב-14 תיקים הפרת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, בתיק אחד כליאת שווא, ב-3 תיקים פגיעה בפרטיות, ב-1301 תיקים עוולת הרשלנות, ב-244 תיקים עוולת התקיפה, ב-4 תיקים תרמית. העילה השכיחה ביותר היא עוולת הרשלנות.


עילות התביעה הנפוצות בבתי משפט השלום – ב-151 תיקים הפרת חובה חוזית, ב-121 תיקים הפרת חובה חקוקה לפי חוק זכויות החולה, ב-188 תיקים הפרת חובה חקוקה אחרת, ב-15 תיקים הפרת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ב-3 תיקים כליאת שווא, ב-6 תיקים פגיעה בפרטיות, ב-1444 תיקים עוולת הרשלנות, ב-302 תיקים עוולת התקיפה, ב-3 תיקים תרמית. העילה השכיחה ביותר היא עוולת הרשלנות.


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן

שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

ממה מורכבת ההוצאה הציבורית לבריאות בישראל?

מימון קופה"ח מגיע מכספי סל הבריאות במורכבים מתקבולי מס בריאות ומהשלמת מימון מתקציב המדינה  

אופן סיום התיקים בהם הועבר נטל ההוכחה

אופן סיום התיקים בהם הועבר הנטל לנתבע נבחן על בסיס מאגר נתונים נתונים מתוך 4559 תיקי ביהמ"ש שהוגשו לביהמ"ש במשך עשור 

האם סכומי הפיצויים הכוללים שנפסקו בבתי המשפט עלו במשך השנים?

עד שנת 2000 הייתה מגמה כללית הן של עלייה במספר התיקים שניתנו בהם פסקי דין, 

סכומי הפיצויים שנפסקו בבתי המשפט בהתאם לתחומי הרפואה השונים

סכומי הפיצויים הממוצעים נבחנו על בסיס מאגר נתונים הכולל מתוך 4559 תיקי ביהמ"ש שהוגשו לביהמ"ש במשך עשור 

האם סכומי הפיצויים בגין כאב וסבל עלו במשך השנים?

אף שסכום הפיצויים הממוצע בגין כאב וסבל שנפסק בבתי המשפט עלה עד שנת 2000, הרי שמשנת 2001 מסתמנת מגמת ירידה  

משך הזמן מיום המעשה הרשלני ועד התביעה

בבתי המשפט המחוזיים ובבתי משפט השלום, רוב התיקים הוגשו בתוך תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק  

מהם התחומים הנפוצים של רשלנות רפואית בסוגית התיישנות

תחום ההיריון והמיילדות הוא התחום שבו הוגשו התביעות הרבות ביותר לאחר תום תקופת ההתיישנות הרגילה 

מהו מספר חוות הדעת הממוצע בתיקי בתי המשפט?

מספר חוות הדעת השכיח ביותר בבתי המשפט המחוזיים הוא שתיים  

באיזה אופן הסתיימו התיקים שלא הוגשו בהם חוות דעת?

אופן סיום התיקים נבחן על פי מאגר המבוסס על נתונים מתוך מתוך 4559 תיקי ביהמ"ש שהוגשו לביהמ"ש במשך עשור 

האם יש קשר בין מספר חוות הדעת שהוגשו לבין אופן סיום התיק?

הקשר בין מספר חוות הדעת הרפואיות שהוגשו לבין אופן סיום התיק נבחן על פי מאגר המבוסס על נתונים מתוך 4559 תיקי ביהמ"ש שהוגשו לביהמ"ש במשך עשור