www.rashlanut-refuit.org

רשלנות רפואית - סוגיית התקיפה הרפואית

רשלנות רפואית - סוגיית התקיפה הרפואית

אתר "רשלנות רפואית" מציג מידע עדכני לגבי עוולת התקיפה בגין רשלנות רפואית. המידע כולל מאמרים, מדריכים, דוגמאות וכדומה...


חובת הרופא לספק לחולה את המידע שבידו באשר לטיפול הניתן לו, לתוצאותיו האפשריות ולסיכונים הכרוכים בו, על מנת שיסכים לקבלת הטיפול, נגזרת מחובת הזהירות הכללית שאותה חבים הרופא ובית החולים לחולה.

 

במידה ולא הוסברו לחולה הסיכונים הכרוכים בבדיקה, אזי גם אם נתן הסכמה לבדיקה או לטיפול הרפואי, אין לכך נפקות והבדיקה או הטיפול יחשבו כמעשה תקיפה המהווה עוולה בנזיקין לפי סעיף 23(א) לפקודת הנזיקין.

עוולת התקיפה, אשר מוגדרת בסעיף 23 לפקודת הנזיקין, מגדירה תקיפה כשימוש בכוח מכל סוג שהוא, ובמתכוון, נגד גופו של אדם על ידי הכאה, נגיעה, הזזה או בכל דרך אחרת, בין במישרין ובין בעקיפין, שלא בהסכמת האדם או בהסכמתו שהושגה בתרמית, וכן ניסיון או איום, על ידי מעשה או על ידי תנועה, להשתמש בכוח כאמור נגד גופו של אדם כשהמנסה או המאיים גורם שהאדם יניח, מטעמים סבירים, שאכן יש לו אותה שעה הכוונה והיכולת לבצע את זממו.
 
מהו הקשר בין עוולת התקיפה לבין ההסכמה מדעת?
 
במקרים מסוימים של רשלנות רפואית, מתקיימת עילה לתביעה בגין עוולת התקיפה. מקרים אלו מאופיינים בעיקר כאשר הרופא מבצע טיפול רפואי בתובע, נגד רצונו וללא הסכמתו כפי שכתוב בחוק.
 
לעומת זאת, במקרים מסוימים יכיר בית המשפט בצורך הרפואי לבצע את הטיפול גם ללא הסכמתו של החולה וזאת במקרים של חוסר הכרה, התפתחות רפואית חריגה במהלך ניתוח (כמו כריתת רחם במהלך לידה עקב סיבוכים) ועוד.
 
עוולת התקיפה עלולה לחול גם בנוגע לבדיקות רפואיות מסוימות הנעשות באופן חודרני ופולשני (למשל בטיפולים גינקולוגיים).
 
בשנים האחרונות משתדלים בבתי המשפט להימנע בשימוש בעוולת התקיפה ודיונים רבים מתמקדים בהסכמתו מדעת של הרופא. תלונות בגין טיפול רפואי תוקפני מצומצמות למקרים חריגים ונדירים.   

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן
שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

הרחבת ניתוח ללא הסכמה , פגיעה באוטונומיה - התובע החל לסבול מתסמונת אפיקונדליטיס במרפק ימין אשר מכונה גם TENNIS ELBOW. התובע עסק בפעילות ספורטיבית ענפה ונהג לשחק טניס, כדור סל, ג’ודו ולשחות.  

האם נטל הראיה בתביעה שעניינה רשלנות רפואית בבדיקת קולונסקופיה יעבור לכתפי הרופאים בגין רשלנות רפואית בניהול רשומות רפואיות וקבלת הסכמה מדעת... 

האם התובעת זכאית לפיצויים בגין ניתוח ליישור מחיצת אף שנעשה תוך כדי רשלנות רפואית? 

התובע עבר ניתוח לקיבוע מפרק ירך, אך בגין רשלנות רפואית, נגרמו לו נזקים ברגל וביניהם שיתוק חלקי... 

המועד בו יש למסור לחולה את המידע הרפואי יהיה בשלב מוקדם ככל האפשר 

עוולת התקיפה תוכר רק כאשר לחולה לא נמסר כלל מידע על סוג הטיפול הצפוי לו או כאשר לא נמסר לו על התוצאה הבלתי נמנעת של אותו טיפול  

בעקבות אוטם בשריר הלב שאירע למטופל, ניתן לו בבית החולים "הדסה" טיפול ניסיוני... תגיות: בדיקת M.R.I,