www.rashlanut-refuit.org

מהו הנזק הראייתי?

תלונות בגין רשלנות רפואית בניתוח נגזרות מדיני הנזיקין והמשפט. מאמרים ופסיקות רבות בתחום הנזיקין עוסקים בסוגיית ההרתעה של נתבעים אשר מעלימים ראיות על מנת למנוע מהתובעים להוכיח טענותיהם (שכן נטל ההוכחה מוטל על כתפי התובע).

 

העברת נטל ההוכחה


במקרים של רשלנות רפואית, פעמים רבות ישנם פערי מידע בין התובע לנתבע ולעיתים סומך התובע את טענתו על הרישום הרפואי ותיעוד ההליך הרפואי. לדוגמא, כאשר מנסה אדם להוכיח כי הוענקה לו במהלך הניתוח תרופה אשר הסבה לו את הנזק נשוא תביעתו, תלוי הוא בתיעוד הרפואי של הליך הניתוח המפרט את התרופות אשר הוענקו לו במהלכו.

 

במידה והמוסד הרפואי איננו משכיל להמציא גיליון רפואי מסודר ומתועד של ההליך, לרבות שמות התרופות שהוענקו למטופל, עלול לעבור נטל ההוכחה לכתפיהם של הנתבעים.

להעברת נטל ההוכחה ישנה משמעות רבת מעלה שכן במידה ולא הצליחו הרופאים או המוסד הרפואי להוכיח מעל ספק סביר (של 51%) כי לא התרשלו בתפקידם ועמדו במבחן ה"רופא הסביר", תתקבלנה טענותיו של התובע.

דוגמא נוספת לגרימת נזק ראייתי המעביר את נטל ההוכחה לכתפי הנתבעים ניתן למצוא כאשר הרופאים מיאנו לבצע בדיקה כלשהיא אשר, לטענת התובע, היה בה כדי למנוע את הנזק נשוא תביעתו. במידה וייקבע כי יש ממש בטענותיו (אפילו אם הן עמומות בבסיסן), יהיה על הצוות הרפואי להוכיח כי לא היה בין ממצאי הבדיקה מדוברת לבין קרות הנזק קשר סיבתי מעל לרף הספק הסביר.

בתי המשפט נוטים להתייחס בחשדנות כלפי עדויות בעל פה המוענקות על ידי רופאים ורואים בתיעוד רפואי מדויק ומהימן חשיבות ממעלה ראשונה. השופטים מכירים בכך כי רופא, אשר מטפל בעשרות חולים מדי יום, איננו יכול לזכור כל חולה וחולה, או כל טיפול וטיפול. אי לכך, רק רישום רפואי מדויק, יותיר את נטל ההוכחה על כתפי התובע.


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן

שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

מהי התרשלות?

המבחן לקיום התרשלות בתביעות רשלנות רפואית הוא קנה המידה של הרופא הסביר, הבוחן כיצד רופא סביר היה נוהג בנסיבות העניין במקום המזיק-הנתבע 

מהו הקשר הסיבתי בתביעות רשלנות רפואית?

כדי שתקום אחריות נזיקית צריך שיהיה קשר סיבתי בין הפרת האחריות של הרופא לנזק שנגרם לחולה 

פסק דין בעניין פורום נאות לדיון בגין רשלנות רפואית בניתוח בחו"ל

התביעה הינה תביעת פיצויים בגין רשלנות רפואית שנגרמה לטענת התובע בניתוח שבוצע בסלובניה. עקב גידול שנתגלה בגופו, בירר התובע ומצא... 

פסק דין בנוגע לסעיף 76 לפקודת הנזיקין - תביעה בגין רשלנות רפואית לאחר תאונה

האם סעיף 76 לפקודת הנזיקין חוסם בפני התובע את דרכו להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית לאחר תאונת דרכים? 

מהו המועד לבחינת סבירות התנהגותו של הרופא?

יש לבחון את סבירות התנהגותו של הרופא שלגביה נטען כי היא מהווה התרשלות  

האם הרופא התרשל כאשר בחר בין שתי דרכי טיפול שונות?

רפואה איננה מדע מדויק וייתכנו דרכים שונות לטפל באותה מחלה או לבצע את אותו ניתוח. 

רופא הפועל בהתאם לפרקטיקה המקובלת - איננו מתרשל?

אין די בכך שהרופא נהג לפי פרקטיקה מקצועית מקובלת ובכך שבחר בטיפול מסוים מבין מספר אפשרויות שעמדו בפניו 

האם בחירה בפרקטיקה מחמירה פוטרת מאחריות?

כאשר מאמץ הרופא פרקטיקה חדשה, אין הוא משתחרר מהחובה לשקול את מכלול השיקולים המקצועיים העומדים לרשותו 

האם חלה חובה על הרופא לאתר סיכונים לפני מתן הטיפול?

לפני מתן טיפול חלה על הרופא חובה לחקור ולבדוק על סיכונים הידועים בספרות המקצועית 

האם על הרופא להמשיך ולחקור ולא להסתפק בממצאים הגלויים?

אין הרופא יוצע ידי חובתו בכך בלבד שהוא מקבל את ההחלטה ההולמת את הממצאים הגלויים 

פסק דין - האם ניתן למנות אפוטרופוס לדין בתביעת רשלנות רפואית?

בני זוג הגישו תביעת רשלנות רפואית. לטענת בן הזוג, בת זוגתו נפטרה כתוצאה מרשלנות רפואית 

פסק דין - תביעת רשלנות רפואית ללא צו להוצאות בשל מצוקה כלכלית?

התובעים עותרים להתיר להם למחוק את התביעה ללא צו להוצאות וזאת בשל מצוקתם הכלכלית הנטענת והקושי הנפשי הרב הכרוך בניהול התיק עד תומו...  

פסק דין בעניין תיקון כתב ערעור ושינוי שכ"ט עו"ד - תביעת רשלנות רפואית

השאלה היא האם סכום פיצויים שנפסק במסגרת תביעת רשלנות רפואית בעילת הולדה בעוולה כולל את שכר טרחת עורך הדין ... 

פסק דין בעניין תיקון כתב ערעור על החלטה בנושא רשלנות רפואית

נטען בבקשה כי כתב הערעור מתפרש על פני 48 עמודים. נימוקי הערעור אף כוללים סיפורים ארוכים ולא ענייניים, תוך הטחת עלבונות במשיבים... 

פסק דין בעניין רשלנות בניתוח הצרת אבי עורקים - פיצויים עונשיים בגין שיתוק

נזקו של המערער, המתבטא בשיתוק ובעיוות בידו השמאלית, נובע מפגיעה עצבית שארעה במהלך ניתוח לתיקון היצרות באבי העורקים. האם התובע יזכה לפיצויים עונשיים... 

פסק דין בעקבות אי מתן פטור להפקדת עירבון - לא הוצג מצב כלכלי קשה

פסק דין הדוחה מתן פטור בגין מצב כלכלי קשה. התובע לא הציג מצב כלכלי נטען, ובעל דין המבקש פטור חייב בכך. סוגיה בעניין רשלנות רפואית בניתוח אלקטיבי... 

פסק דין בנוגע לעיכוב תשלום פיצויים בגין רשלנות רפואית - הגשת ערעור

בפסק הדין נקבע כי המבקשים נהגו ברשלנות עת ניתחו את המשיב בשני ניתוחים לתיקון רוחק ראייה – ניתוחי לייזר... 

פסק דין בנוגע לתביעת רשלנות רפואית - הפחתת עירבון בגין חיסרון כיס

התובעים בתביעת רשלנות רפואית במהלך לידה מבקשים לפטור עצמם מהפקדת עירבון לאור מצבם הכלכלי הקשה... 

פסק דין - האם יכול ביהמ"ש לשנות את סוג הערובה בתביעת רשלנות רפואית?

הנתבעים המבקשים לשנות את סוג הערובה שעליהם להפקיד, חויבו בבית המשפט לתשלום פיצויים בגין נזקי רשלנות רפואית שגרמו לתובע 

פסק דין המורה על פטור מתשלום אגרה במקרה בו תדחה תביעת רשלנות רפואית

המערערים בעילה של רשלנות רפואית במהלך בדיקות היריון שבוצעו, מבקשים פטור מתשלום אגרה שכן תביעתם נדחתה