www.rashlanut-refuit.org

משרד הבריאות

משרד הבריאות

רשלנות רפואית ומשרד הבריאות: משרד הבריאות הינו הגוף הממשלתי אשר אמון על בריאות הציבור. תחתיו עובדים בתי החולים הגדולים והוא בדרך כלל מחזיק בתקציב השלישי בגודלו במשרדי הממשלה...

משרד הבריאות הינו הגוף הממשלתי אשר אמון על בריאות הציבור. תחתיו עובדים בתי החולים הגדולים והוא בדרך כלל מחזיק בתקציב השלישי בגודלו במשרדי הממשלה...


רשלנות רפואית – משרד הבריאות


משרד הבריאות הינו הגוף הממשלתי אשר אמון על בריאות הציבור. תחתיו עובדים בתי החולים הגדולים והוא בדרך כלל מחזיק בתקציב השלישי בגודלו במשרדי הממשלה. בין תפקידיו המרכזיים של משרד הבריאות נמצאת קביעת המדיניות הבריאותית במדינה.

 

מתוקף חוק ביטוח בריאות ממלכתי, אשר משרד הבריאות אחראי על אכיפתו, בסמכותו של המשרד גם לפקח על רישוי השירותים הרפואיים (אשר מוענקים בקופות החולים ודרכן), מינוי מחקרים לאבחון ואספקה של שירותי מנע על ידי מומחים מטעמו או על ידי הפעלת מוסדות מקצועיים.

 

מנכ"ל המשרד ומועצת הבריאות


האחראי על עבודת המשרד ויישום המדיניות המונחת על ידי שר הבריאות הינו מנכ"ל משרד הבריאות (כיום מאייש עמדה זו ד"ר איתן חי-עם מקיבוץ מגן). מנכ"ל המשרד משמש גם כיועץ ואיש סודו של שר הבריאות ותחתיו פועלות יחידות ואגפי המשרד השונים.


בין יחידות המשרד השונות ישנה גם מועצת הבריאות. במועצה מכהנים 47 חברים ותפקידיה הן ייעוץ לשר, פיקוח על אכיפת החוק, ביצוע מחקרים וסקרים, העברת חוות דעת מקצועיות ופרסום מידע עדכני ושוטף עבור האזרחים בגין זכויות המגיעות להן מקופות החולים.


משרד הבריאות מחולק לחטיבות ואגפים שונים העוסקים בתחומים ספציפיים כגון חטיבת משאבי האנוש האחראית על רישוי בעלי מקצוע רפואיים על פי החוקים המתאימים, חטיבת משאבי בריאות (האחראית על תכנון, בנייה ופיקוח על מוסדות רפואיים), חטיבת הסיעוד (האחראית על תחום הסיעוד כולל מתן אישורים לעובדים זרים), חטיבת בתי החולים (המתמקדת בעבודתם של בתי החולים) ועוד.


קבילות הציבור


היות ומשרד הבריאות נמצא בראש הפירמידה של מרבית המוסדות והשירותים הרפואיים במדינה, פעמים רבות מוגשות תביעות בגין רשלנות רפואית המעמידות את המדינה על ספסל הנאשמים. תביעות אלו יכולות להיות תביעות כנגד בתי חולים, רופאים מנתחים, אישור תרופות מזיקות, פיקוח רשלני (לדוגמא רישוי רפואה מזיקה או מתן תעודת אחות לאישה שאיננה אחות מוסמכת) וכו’.


בנוסף, למשרד הבריאות גם אגף לקבילות הציבור. כל אזרח אשר נפגע משירותי הבריאות או בתי החולים הממלכתיים, רשאי להגיש קבילה למשרד הבריאות. בקבילה זו עליו לפרט את שמו, פרטי הפגיעה, פרטיו לרבות ת.ז ודואר אלקטרוני, שמה של קופ"ח בה הוא מבוטח וכן להמציא את העתקים של המסמכים הרפואיים הרלבנטיים לנשוא הקובלנה.


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן
שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

משרד הבריאות רואה בחומרה את הפרסומים לאור העובדה, כי הם מתפרסמים על ידי אנשים המזדהים כמומחים לנושא בעוד שאין להם תוקף מקצועי הנשען על עובדות ומדע... 

משרד הבריאות מזהיר את הציבור מרכישה ושימוש בתוסף תזונה בשם "הרבא גרא" 100% צמחים סיניים טבעיים... 

במסגרת הערכה מחודשת ובהתאם להחלטות ה- FDA ו-MHRA, הוחלט לשנות את תנאי השיווק ואופן השימוש של התכשירים נגד צינון ו/או שיעול, הניתנים דרך הפה... 

לקראת פתיחת שנת הלימודים, התקיימה הערכת מצב בהשתתפות סגן שר הבריאות, הרב יעקב ליצמן, שר החינוך גדעון סער ונציגי המשרדים... 

בעקבות אזהרה שהוציאה רשות המזון והתרופות של ארה"ב (ה-FDA) מפני שימוש ב"סיגריות אלקטרוניות", החליט משרד הבריאות שלא לאשר יותר יבוא של סיגריות אלקטרונית, גם כאלה שאינן מכילות ניקוטין... 

הפסקת הריון מותרת על פי חוק שנתקבל בכנסת בשנת 1977. החוק מפרט את המצבים בהם מותר לבצע הפסקת הריון... 

שירותי בריאות כללית (אשר במסגרתם פועל בית החולים "קפלן") והרופאים הנתבעים, תלו את הגנתם בממצאי ועדת חקירה של משרד הבריאות אשר מונתה לחקור את הנושא... הועדה קבעה כי לא הייתה רשלנות ובעקבות כך הגישה המשפחה ערעור לבית המשפט... 

האם משרד הבריאות יהיה אחראי גם על רשלנות רפואית במכוני יופי? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית...