www.rashlanut-refuit.org

פסילת חוות דעת רפואית בתביעת רשלנות רפואית, באילו מקרים?

פסילת חוות דעת רפואית בתביעת רשלנות רפואית, באילו מקרים?

בעת הגשת תביעה בגין רשלנות רפואית, נדרשים הצדדים להגיש חוות דעת רפואיות מטעמם כדי לבסס את טענותיהם, ולהוכיח אם מדובר או לא מדובר במקרה של רשלנות רפואית המצדיק תשלום פיצויים

 

מומחה רפואי מטעם התביעה, מתייחס בחוות הדעת לנסיבות המקרה המסוים שבגינן פנה התובע לבית המשפט, לקשר הסיבתי בין האירוע הנטען ולנזק שנגרם כתוצאה מהפרת חובת הזהירות, להיקף הנזק ושיעורו וקובע האם הייתה רשלנות רפואית. מומחה רפואי מטעם הנתבע, יכול באמצעות בחינת המקרה ורצף האירועים, לסתור את הטענות ולהוכיח כי אין מדובר ברשלנות. 

 

במהלך הדיון המשפטי, רשאי כל צד לחקור את מומחה מטעם הצד השני על חוות דעתו ואף במקרים מסוימים ניתן לחקור את המומחה שמונה מטעם בית המשפט, לאור פער בחוות הדעת של מומחים מטעם הצדדים, או חילוקי דעות המצריכים מינוי מומחה מטעם בית המשפט, המוסכם על בעלי הדין.

 

מעמדו של מומחה אשר מונה מטעם בית המשפט גבוה יותר ממעמדם של המומחים מטעם הצדדים. ואף לפני מספר שנים, נקבע כי כאשר בית המשפט ממנה מומחה מטעמו, מומחי הצדדים לא ייחקרו. ובמקרה שבעל דין מעוניין לחקור את מומחי הצדדים, עליו לבקש אישור מבית המשפט ובית המשפט יתיר את החקירה בהיקף שייקבע על ידו. 

 

לזהות המומחה שכותב את חוות הדעת, הן לתובע והן לנתבע, ישנה חשיבות מכרעת, מאחר שבתי המשפט נוטים לייחס משקל רב יותר לדעותיהם של רופאים מומחים. עם זאת, כאשר מתן חוות הדעת מעורר בעיות אתיות וחשש לניגוד עניינים מול אחד הצדדים, בית המשפט רשאי לפסול את חוות הדעת. 

 

פסילת מומחה רפואי שמונה מטעם בית המשפט

 

קטין כבן 16 שנים, הגיש באמצעות הוריו תביעה בגין רשלנות רפואית בהריון נגד קופת חולים ומכון רפואי פרטי. בני המשפחה טענו כי בשל רשלנות בבדיקת אולטרסאונד, הרופאים לא אבחנו את מבנה ראשו המיוחד של הקטין כבר במהלך ההריון. לטענתם, ניתן היה להפסיק את ההריון אך הרופאים לא השכילו לאבחן שהקטין סובל ממבנה ראש עגול כמעט לחלוטין. התביעה הוגשה בשנת 2000 לבית המשפט המחוזי ובשנת 2005 נערך דיון קדם משפטי בנוכחות הצדדים.

 

בית המשפט הודיע לבעלי הדין כי הוא מעוניין לקבל חוות דעת רפואית בעניין נשוא התובענה ועל כן הוא שוקל מינוי מומחה בתחום האולטרסאונד מטעמו. התובע והנתבע, אשר צירפו לכתביהם חוות דעת רפואיות מטעמם, מחו על החלטת השופט אך חרף כך מונה מומחה רפואי העוסק בבית החולים בתחום זה. 

 
ניגוד עניינים בין המומחים
 
עורך דינו של התובע התנגד למינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט וטען כי בית המשפט צריך לפסול את חוות דעתו, וזאת משום שהנתבעת האמיתית בתיק נשוא התובענה היא חברת ביטוח של קופת חולים אשר המומחה הרפואי שמונה נוהג להעניק לה חוות דעת רפואיות. עורך דינו של התובע הוסיף כי בין המומחה הרפואי אשר מונה על ידי בית המשפט, לבין המומחה הרפואי אשר צירף חוות דעתו לכתב ההגנה, ישנם יחסי היכרות וידידות. מדובר אפוא בניגוד עניינים. 
 
המומחה אשר מונה מטעם בית המשפט טען כי אין חשש ממשוא פנים והשופט קבע כי דין הבקשה לפוסל אותו להידחות. התובעים לא אמרו נואש והגישו ערעור על החלטה זו לבית המשפט העליון. העליון קבע כי דין הערעור להתקבל ויש לפסול את מינויו של המומחה הרפואי מטעם בית המשפט. בית המשפט כתב בהחלטתו כי הצורך בשמירה על פני האובייקטיביות והצדק של המומחה הרפואי, בשילוב עם הנסיבות אשר הועלו בבקשה, מטים את הכף לטובת קבלת הערעור ומינוי מומחה אחר.
 
מעמדו של מומחה מטעם בית המשפט
 
האיזון הראוי בין המשקל אשר בית המשפט מעניק למומחה מטעמו, לבין מומחה מטעם אחד הצדדים, אינו עניין טכני גרידא. משפטנים רבים סבורים כי מדובר אפוא בניסיון של המחוקק להצר את צעדיהם של נפגעי תביעות רשלנות רפואית כחלק ממהלך אשר מטרתו בלימת הגשת התביעות בעניין זה.
 
לפני כעשור הממשלה ביקשה להגביל את זכויותיהם של התובעים בגין רשלנות רפואית במסגרת חוק ההסדרים, אך בסופו של היום הוחלט למחוק מהצעת החוק את הסעיף הרלבנטי ולמנות ועדה ממשלתית אשר תבחן כיצד ניתן יהיה "להקטין את ההוצאה הציבורית" בשל תביעות נגד המדינה העוסקות ברשלנות רפואית. 
 
הוועדה פרסמה את מסקנותיה ומהן עלה כי בין נציגי משרד המשפטים, לבין נציגי האוצר והבריאות, נתגלעה מחלוקת של ממש בנוגע לקביעת סכום מקסימאלי בגין ראש הנזק כאב וסבל לאחר תביעת פיצויים שעניינה רשלנות רפואית. מצד אחד, נציגי משרד המשפטים טענו כי מדובר בהגבלה בלתי חוקתית אשר לא תעמוד במבחן בג"צ. מצד שני, נציגי האוצר והבריאות טענו כי יש להגביל את הפיצוי בגין ראש נזק זה על ידי חקיקה מתאימה.
 
הוועדה דנה גם בשאלה האם חוות דעת רפואיות גורמות לסחבת בניהול תביעות בגין רשלנות רפואית. לשם כך אספה הוועדה נתונים בנוגע ל-4,500 תביעות אשר הוגשו בשנים האחרונות. מסקנותיה בעניין זה היו כי כמות חוות הדעת הרפואיות משפיעה באופן משמעותי על ניהול התביעה. אורך הזמן הממוצע של תביעות רשלנות רפואית עמד על כשלוש שנים. הליך זה מתארך בשנה נוספת אם מוגש ערעור על פסיקת בית משפט קמא, ושנתיים וחצי נוספות כאשר נדון העניין בגלגול שלישי. 
 

 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן
שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

ככלל, שכרו של המומחה הרפואי הממונה מטעמו של ביהמ"ש משולם ע"י הצדדים. האם לאחד הצדדים ינתן פטור מתשלום שכרו של המומחה? 

בקשה למחיקת תביעה על הסף יכולה להתקבל במספר מקרים. האם תימחק התביעה במקום בו חוות הדעת הרפואית לא צורפה, למרות הארכת המועד? 

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

חישוב פיצויים בעקבות רשלנות רפואית. אתר "רשלנות רפואית" מציג מידע עדכני הכולל מאמרים, מדריכים, דוגמאות וכדומה... 

האם מכתב הפנייה לחדר מיון יכול לשמש כראייה קבילה בבית המשפט, בתביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

האם בית החולים סורוקה בב"ש התנהל ברשלנות רפואית כאשר בחן את התובעת ולא זיהה שהיא סובלת ממחלה נדירה? קראו עוד... 

האם בית המשפט יתיר הוספת חוות דעת רפואית משפטית לאחר החלפת עורך דין במסגרת תביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

בעקבות פערים בין חוות הדעת המומחים מטעם הצדדים, מינה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו אשר בחן את התובעת והעמיד נכותה על 10% באופן זמני ו-5% לצמיתות... 

האם ניגוד עניינים בין שני מומחים מטעם בעלי דין שונים במסגרת תביעה, מהווה עילה לביטול חוות הדעת של אחד מהם? 

האם רופא עובד מדינה רשאי להגיש חוות דעת רפואית נגד המדינה במסגרת תביעת רשלנות רפואית? 

האם רופא אשר נתבע במסגרת תביעה בגין רשלנות רפואית, רשאי להציג את גרסתו המקצועית בתוך תצהיר עדותו הראשי? 

דיון בבית המשפט העליון בנוגע לפסילת מומחה רפואי במסגרת תביעת רשלנות רפואית העוסקת בייצוגית נגד חברת תרופות... 

תביעות העוסקות ברשלנות רפואית נתמכות בחוות דעת רפואיות של מומחים מטעם בעלי הדין ומטעם בית המשפט בעצמו. מומחים מאת בית המשפט מתמנים על פי רוב במקום בו קיימת מחלוקת בין מומחי הצדדים ועל בית המשפט להכריע בסוגיה רפואית... 

ככלל לא יפעל רופא נגד מי שנמצא בטיפולו ולא יעשה שימוש לרעה במידע הרפואי הנמצא ברשותו", וכפועל יוצא לא יערוך חוות דעת העלולה לפגוע במטופל שלו, אלא אם כן חוייב לעשות כן על ידי בית המשפט... 

באשר לטענה שיש לפסול את חוות דעת המומחה, מאחר והוא עבד עבור הנתבעת בעבר, לא מצאתי שיש בה לבסס את הבקשה וכדי להקים את הטענה של חשש ממשי למשוא פנים... 

האם ניתן להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית ללא תמיכת חוות דעת רפואית מטעם התביעה? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

מהו הדין במידה והרופא המומחה אשר חתום על חוות הדעת הרפואית נפטר במהלך המשפט? כיצד יש להתייחס לחוות דעתו? האם יש להמציא חוות דעת חדשה? בתוך כמה זמן? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

מתי ימנה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו? מתי יטיל בית המשפט את מימון חוות הדעת הרפואית על הנתבעים? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

בבקשה נטען, כי עסקינן בנזק מיוחד ולא בנזק כללי ועל כן מבקשת התובעת מבית המשפט כי יפטור אותה מהגשת חוות דעת רפואית  

האם בית המשפט יפטור תובע מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של מצב כלכלי קשה? האם ימונה מומחה רפואי מטעם בית המשפט במקום מומחה מטעם התובע? 

האם קופת החולים התרשלה באי העברת מידע מלא בדבר מצבה הרפואי לאורטופד אשר טיפל בה?