www.rashlanut-refuit.org

‏חוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ``ד - 1994‏

חוק לנפגעי גזזת
‏חוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד - 1994‏

 

החוק לפיצוי נפגעי גזזת משנת 1994, נועד להסדיר את גובה הפיצויים ולקבוע את הזכאות לתשלום פיצויים, לאנשים שחלו ונפגעו כתוצאה מטיפולי ההקרנות שבוצעו לחולי גזזת בשנות החמישים של המאה שעברה.

 

הגדרות‏ החוק

 

גזזת היא מחלת עור פטרייתית המכונה באנגלית: ringworm of the scalp, tinea capitis.
‏החל מינואר 1946 עד דצמבר 1960 נהגו לטפל בישראל או מחוצה לה כחלק מההכנות לעלייה ארצה, במחלת הגזזת או לצורך מניעתה באמצעות הקרנות. למרבה הצער ההקרנות הללו גרמו למחלות קשות כגון גידולים במוח, בבלוטת התריס ובבלוטת הרוק וגם לסרטן הדם. לפי חוק זה כל אדם שחלה במחלה קשה בעקבות טיפולי ההקרנות, זכאי לקבל פיצוי כספי, שישולם בידי המדינה. כמו כן, קרובי משפחה של אדם שנפטר כתוצאה מטיפולי ההקרנות זכאים גם הם לפיצוי.

 

פיצוי חד פעמי‏

 

החוק קובע כי כל אדם שנפגע עקב טיפולי ההקרנות במחלת הגזזת, ונקבעו לו בידי הועדה הרפואית שמונתה לעניין זה, אחוזי נכות בשיעור 40% ומעלה, זכאי לפיצוי חד פעמי מהמדינה. נפגעים בעלי עד 74% נכות זכאים לפיצוי בסך 50,000 שקל, ונפגעים בעלי 75% ומעלה, זכאים לפיצוי בסך 100,000 שקל.

 

קצבה חודשית‏

 

בנוסף לפיצוי חד פעמי, נפגעים בעלי 40% נכות, זכאים לקצבה חודשית מהמדינה. נפגעים בשיעור נכות של 100% זכאים לקצבה חודשית בשווי 25% מהשכר הממוצע לפי חוק הביטוח הלאומי. נפגעים בעלי נכות בשיעור הנמוך מ- 100%, זכאים לקצבה ביחס לאחוזי הנכות שנקבעו.

 

‏מענק במקום קצבה‏

 

נפגעים שנקבעו להם בין 5% עד 40% נכות זכאים לקבל מענק חד פעמי מהמדינה, בהתאם לאחוזי הנכות שקבעה הועדה הרפואית.

 

החמרת מצב‏

 

במקרה וחלה החמרה במצבו הרפואי של הנפגע, כתוצאה מהמחלה, לאחר כששה חודשים ממועד קביעת אחוזי הנכות ואחוזי הנכות של הנפגע עלו בעשרה אחוזים ויותר, הוא זכאי למענק משלים, או לקבלת קצבה, בהתאם לשינוי שחל באחוזי הנכות.

 

הגשת תביעה‏

 

את התביעה לפיצוי חד פעמי, לקצבה או למענק יש להגיש למשרד הבריאות, בתנאי שלא הוגשו תביעות אחרות בעניין זה. התשלום מוענק לזכאים על ידי המוסד לביטוח לאומי, לאחר שהועדה הרפואית קבעה את שיעור אחוזי הנכות. הפיצויים ישולמו רק למי שהוא תושב ישראל.

 

מכון לאבחון וטיפול בגזזת‏

 

שר הבריאות יקים מכון לאומי למחקר בנושא מחלת הגזזת והטיפול בה, ייעודו של המכון הוא לעקוב אחרי חולי הגזזת שטופלו בהקרנות. במסגרת פעילות המכון החולים יאותרו, ירשמו ויתועדו. כמו כן במרכז יפותחו שיטות לשיקום ולטיפול בנפגעי הגזזת ויוקם מערך לאבחון מוקדם של המחלות.

 

‏מענק לשאירים‏

 

במקרים של מוות בעקבות הפגיעה מטיפולי הגזזת, המדינה תשלם פיצויים לשאירי הנפטר. בן זוג עם ילדים זכאי למענק השווה לסכום הקצבה כפול 36. בן זוג ללא ילדים זכאי למענק בסכום של 60%, בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לנפגע טרם פטירתו.


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן
שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

חוק יסוד כבוד האדם וחירותו - נוסח החוק בישראל, קראו עוד על חוקים, פסקי דין, מאמרים ופניות לעורכי דין באתר רשלנות רפואית...