www.rashlanut-refuit.org

חוק ביטוח נפגעי חיסון, תש``ן-1989

חוק ביטוח נפגעי חיסון, תש"ן-1989

 

החוק לביטוח נפגעי חיסון משנת 1986 נועד לפצות כל אדם שנפגע כתוצאה מקבלת חיסון. החוק מתייחס בעיקר לילדים ופעוטות, אך גם לאנשים בוגרים, אשר בעקבות קבלת החיסון הם נחשפו למחלות שונות ונגרמו להם נזקים גופניים, נפשיים או שכליים וגם במקרי מוות.

 

לפי החוק, כל אדם שמקבל חיסון וכל אדם שבא במגע עם המחוסן, מבוטח על ידי המדינה. סכומי הביטוח ושאר תנאי הפוליסה נקבעים בתקנות בהסכמתו של שר האוצר.

 

הזכאות לגמול הביטוח אינה תלויה במוסד הרפואי שנתן את החיסון, באשם תורם, או בכל גורם אחר והיא עומדת בפני עצמה, במידה והוכח קשר סיבתי בין החיסון לבין הפגיעה. זאת בניגוד לתביעה בגין נזקי גוף, בה נדרש התובע להוכיח כי המטפל או המוסד הרפואי שנתן את החיסון התרשל ונדרשת חוות דעת רפואית.

 

במקרה והוגשה תביעה לפי הוראות חוק זה, תקבע ועדת מומחים, הכוללת את יושב הראש ושני רופאים המתמחים בתחום הרפואה הרלוונטי, האם קיים קשר סיבתי בין קבלת החיסון לבין הפגיעה. כמו כן, הועדה תחליט מהו שיעור הנכות שנגרם למחוסן, בהתאם להוראות סעיף 61 לחוק הביטוח הלאומי. על קביעת ועדת המומחים ניתן לערער לפני בית המשפט המחוזי.

 

חשוב לציין, כי אדם שהגיש תביעה לפי חוק זה, אינו רשאי להגיש תביעה נזיקית, לפי פקודת הנזיקין בשל אותה הפגיעה, וכן, אדם שהגיש בעבר תביעה נזיקית, אינו רשאי להגיש תביעה נוספת לפי חוק זה.

 

החיסונים המזכים את המחוסנים בפוליסת ביטוח, בתנאי שלא ניתנו כחלק מטיפול רפואי, המוגדרים בחוק זה הם: חיסון משולש (DTP), המורכב מקרמת, צפדת ושעלת, חיסון שיתוק ילדים, חיסון משולב (MMR), הכולל: חצבת, חזרת ואדמת, חיסון נגד דלקת קרום המוח, חיסון נגד דלקת כבד נגיפית וכל חיסון אחר שניתן בהתאם לסעיף 19 לפקודת בריאות העם משנת 1940.

 

תקנות ביטוח נפגעי חיסון, תשנ"ג-1992

 

הסכום המשמש למימון דמי הביטוח, הנקבע בשנת 1992 הוא סכום של חמישה שקלים, הוא צמוד למדד ומשתנה בהתאם לאגרת השירותים. המחוסן או האפוטרופוס שלו נדרשים לשלם את הסכום באופן חד פעמי, לביטוח כלל החיסונים שקיבל המחוסן בקופת חולים, בתחנה לבריאות המשפחה או בבית הספר, והתשלום יועבר לחשב משרד הבריאות.

 

סכומי הביטוח המשולמים כפיצוי לנפגעי החיסונים, שנקבעו בשנת 1992, שהינם כאמור צמודים למדד, הם:
במקרה של מוות לקטין סך של 10,000 שקל, שישולמו להורי הקטין.
במקרה מוות לבגיר סך של 250,000 שקל, שישולמו לבן או בת הזוג של הבגיר ולילדיו.
בגין ליקויים גופניים, נפשיים או שכליים, מלאים וצמיתים סך של 250,000 שקל.

 

דמי הביטוח ישולמו למבוטחים בידי משרד הבריאות, לאחר שועדת המומחים תקבע כי קיים קשר סיבתי בין החיסון ובין הנזק. פיצוי לאדם שנגרמה לו נכות יחושב על פי אחוזי הנכות ובהתאם לסכום הביטוח.


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן
שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

חוק יסוד כבוד האדם וחירותו - נוסח החוק בישראל, קראו עוד על חוקים, פסקי דין, מאמרים ופניות לעורכי דין באתר רשלנות רפואית...