www.rashlanut-refuit.org

חוקים

חוקים

החוקים הקשורים ברשלנות רפואית? מהו חוק זכויות החולה? מהי פקודת הנזיקין? חוק ביטוח בריאות ממלכתי? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית...


מאז קום המדינה נחקקו חוקים רבים העוסקים בתפקיד הרופאים והמוסדות הרפואים. חוקים אלו נועדו לקבוע את התקנות וההיבטיים המשפטיים בעקבות רשלנות של רופאים ומוסדות. הפרה של חוקים אלו מהווה הפרת חובה חקוקה, אשר בגינה יהיה זכאי התובע לפיצויים.  

 

חוקים רבים נחקקו בנושא אחריות הרופאים והמוסדות הרפואיים להענקת הטיפולים הטובים ביותר, תוך כדי הפגנת מיומנות ומקצועיות, על בסיס המכשור הקיים והספרות המקצועית. החקיקה מהווה את יסודות המשפט אשר בעזרתם יקבעו זכויותיהם של התובעים והנתבעים בבואם אל בין כתלי בית הדין.
 
חוקי הבריאות, דיני הנזיקין ופקודות הרפואה, מהווים את המשפט הרפואי בישראל כאשר העוסקים בתחום מחויבים אליו מתוקף תפקידם.
 
באתר "רשלנות רפואית" נציג בפניכם את החקיקה הבריאות על מנת שתוכלו לעיין בה ולהתרשם מההגנה המגיע לכם מטעם המחוקק. בין החוקים תמצאו את החוקים הקושרים בין המוסדות הממשלתיים לאחריות (כגון הביטוח הלאומי או משרד הבריאות), בין חברות הביטוח, הרופאים הפרטיים, בתי החולים, קופות החולים וכו'.
 
מדובר במאגר אשר יעניק לכם כלי באמצעותו תוכלו לבחון את זכויותיכם כפי שהן נובעות מלשון החוק.
 

 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן
שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

חוק יסוד כבוד האדם וחירותו - נוסח החוק בישראל, קראו עוד על חוקים, פסקי דין, מאמרים ופניות לעורכי דין באתר רשלנות רפואית...