www.rashlanut-refuit.org

חוות דעת מקצועית של רופא נתבע במסגרת תצהיר עדות, האמנם?

חוות דעת מקצועית של רופא נתבע במסגרת תצהיר עדות, האמנם?

במקרים בהם מוגשת תביעה בגין רשלנות רפואית, חייבים בעלי הדין לצרף לתביעתם חוות דעת רפואיות התומכות בגרסתם. עם זאת, היות ומדובר בנתבעים שהינם רופאים או אנשים מטעם המוסדות הרפואיים, האם יכולים אלו להגיש חוות דעת מקצועית במסגרת תצהיר עדותם הראשית? בקשה לפסילת סעיפים בתצהיר עדות הוגשה לפתחו של בית המשפט המחוזי.


המבקשים – קטין שנולד כשהוא סובל מנכות רפואית קשה והוריו הגישו תביעה בגין רשלנות רפואית שמקורה, על פי הנטען, בהחמצה רשלנית של דיספלזיית עצם קשה של הקטין. מדובר במקרה של רשלנות רפואית בהריון אשר התרחשה, על פי כתב התביעה, עת היה הקטין עובר בבטן אימו.


הצדדים הגישו חוות דעת רפואיות הן בשאלת האחריות הן בשאלת הנזק. בנוסף, הגישה ההגנה תצהירי עדות ראשית של שלושה רופאים אשר טיפלו באם הקטין במהלך הריונה. עם קבלת תצהירי העדות הראשית של הרופאים, הגישו המבקשים לבית המשפט המחוזי שתי בקשות. במסגרת בקשות אלו, טענו המבקשים כי יש למחוק סעיפים מסוימים מתצהירי הרופאים. על פי הנטען, הסעיפים הרלבנטיים מהווים עדויות סברה ו/או עדויות שבמומחיות, שאינן קבילות כראייה במסגרת תצהירי עדות ראשית.

 

ההורים והקטין טוענים - אנו בעמדת נחיתות


ההורים והקטין טענו בבית המשפט כי מדובר בסוגיה עקרונית אשר נוגעת לכלל תצהירי העדות הראשית המוגשים על ידי עדים שהינם רופאים. לטענתם, עסקינן בעדים אשר מציגים חוות דעת מקצועית, זאת כאשר הם אינם מוגדרים על ידי בית המשפט כמומחים.

 

אי לכך, נמצאים הם (המבקשים) בעמדת נחיתות מולם, היות וברשותם ארבע חוות דעת רפואיות, ואילו למבקשים חוות דעת רפואית אחת בלבד. המבקשים טענו כי העדים-הרופאים נתנו, במסווה של הסברים אודות דרך פעולתם, מעין חוות דעת, המוגשת בנפרד ובנוסף לזו של המומחה הרפואי מטעמם.


בית המשפט המחוזי דחה את הבקשות בקובעו כי במקרה של עדויות של אנשי מקצוע, כמו הרופאים במקרה שנדון לפניו, יכולות עדויות אלה להכיל גם התייחסויות לעניינים הקשורים לעבודתם. "אין זה אלא סביר" – כך נקבע – "כי מקום בו נבחנות פעולות של רופא במהלך תקופה מסוימת, או במועד ספציפי, יש לשמוע את דעתו של העד-הרופא גם באשר למחשבות ולדעות שעל פיהן פעל".


השופטים ציינו כי במקום בו מועלות טענות כלפי הטיפול הרפואי של רופא-נתבע, יש לאפשר לו להבהיר את מסכת השיקולים, הפעולות והלבטים אשר הנחו אותו במסגרת המקרה דנא. השופטים פסקו כי יש לדחות את הבקשות, שכן העד-הרופא, איננו מעיד כמומחה, והוא רשאי להסביר את פעולותיו לצורך בחינה זו.


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן

שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

פסק דין בעניין תביעת רשלנות רפואית - פטור מתשלום שכרו של המומחה מטעם ביהמ"ש

ככלל, שכרו של המומחה הרפואי הממונה מטעמו של ביהמ"ש משולם ע"י הצדדים. האם לאחד הצדדים ינתן פטור מתשלום שכרו של המומחה? 

פסק דין בעניין אי צירוף חוות דעת רפואית לתביעה למרות הארכת מועד הגשתה

בקשה למחיקת תביעה על הסף יכולה להתקבל במספר מקרים. האם תימחק התביעה במקום בו חוות הדעת הרפואית לא צורפה, למרות הארכת המועד? 

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

חישוב פיצויים בעקבות רשלנות רפואית. אתר "רשלנות רפואית" מציג מידע עדכני הכולל מאמרים, מדריכים, דוגמאות וכדומה... 

האם מסמך פנייה לחדר מיון יכול להיות "חוות דעת רפואית"?

האם מכתב הפנייה לחדר מיון יכול לשמש כראייה קבילה בבית המשפט, בתביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

האם בית החולים סורוקה התרשל בטיפול במחלת כליה נדירה?

האם בית החולים סורוקה בב"ש התנהל ברשלנות רפואית כאשר בחן את התובעת ולא זיהה שהיא סובלת ממחלה נדירה? קראו עוד... 

הוספת חוות דעת רפואית במהלך תביעת רשלנות רפואית לאחר החלפת עו"ד

האם בית המשפט יתיר הוספת חוות דעת רפואית משפטית לאחר החלפת עורך דין במסגרת תביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

אישור חוות דעת רפואית למרות ניגוד עניינים קטן

בעקבות פערים בין חוות הדעת המומחים מטעם הצדדים, מינה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו אשר בחן את התובעת והעמיד נכותה על 10% באופן זמני ו-5% לצמיתות... 

ניגוד עניינים בין שני מומחים במהלך תביעה

האם ניגוד עניינים בין שני מומחים מטעם בעלי דין שונים במסגרת תביעה, מהווה עילה לביטול חוות הדעת של אחד מהם? 

האם יותר לרופא עובד מדינה להגיש חוות דעת רפואית נגד המדינה?

האם רופא עובד מדינה רשאי להגיש חוות דעת רפואית נגד המדינה במסגרת תביעת רשלנות רפואית? 

חוות דעת מקצועית של רופא נתבע במסגרת תצהיר עדות, האמנם?

האם רופא אשר נתבע במסגרת תביעה בגין רשלנות רפואית, רשאי להציג את גרסתו המקצועית בתוך תצהיר עדותו הראשי? 

אובייקטיביות מומחה רפואי במסגרת תביעה ייצוגית נגד חברת תרופות

דיון בבית המשפט העליון בנוגע לפסילת מומחה רפואי במסגרת תביעת רשלנות רפואית העוסקת בייצוגית נגד חברת תרופות... 

האם ניתן להציג חוות דעת רפואית הסותרת את קביעותיו של מומחה מטעם בית המשפט?

תביעות העוסקות ברשלנות רפואית נתמכות בחוות דעת רפואיות של מומחים מטעם בעלי הדין ומטעם בית המשפט בעצמו. מומחים מאת בית המשפט מתמנים על פי רוב במקום בו קיימת מחלוקת בין מומחי הצדדים ועל בית המשפט להכריע בסוגיה רפואית... 

רשלנות רפואית - פסילת חוות דעת רפואית

ככלל לא יפעל רופא נגד מי שנמצא בטיפולו ולא יעשה שימוש לרעה במידע הרפואי הנמצא ברשותו", וכפועל יוצא לא יערוך חוות דעת העלולה לפגוע במטופל שלו, אלא אם כן חוייב לעשות כן על ידי בית המשפט... 

דחיית בקשה לפסילת מומחה שמונה מטעם בית המשפט

באשר לטענה שיש לפסול את חוות דעת המומחה, מאחר והוא עבד עבור הנתבעת בעבר, לא מצאתי שיש בה לבסס את הבקשה וכדי להקים את הטענה של חשש ממשי למשוא פנים... 

דחיית תביעה על הסף בהיעדר חוות דעת רפואית

האם ניתן להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית ללא תמיכת חוות דעת רפואית מטעם התביעה? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

המומחה שחתם על חוות הדעת נפטר

מהו הדין במידה והרופא המומחה אשר חתום על חוות הדעת הרפואית נפטר במהלך המשפט? כיצד יש להתייחס לחוות דעתו? האם יש להמציא חוות דעת חדשה? בתוך כמה זמן? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

רשלנות רפואית - הנתבע לא יממן חוות דעת מומחה לתובעת

מתי ימנה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו? מתי יטיל בית המשפט את מימון חוות הדעת הרפואית על הנתבעים? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

פסק דין - פטור מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של נזק מיוחד

בבקשה נטען, כי עסקינן בנזק מיוחד ולא בנזק כללי ועל כן מבקשת התובעת מבית המשפט כי יפטור אותה מהגשת חוות דעת רפואית  

פסק דין - בקשה למינוי מומחה מטעם ביהמ"ש במקום מומחה מטעם התביעה

האם בית המשפט יפטור תובע מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של מצב כלכלי קשה? האם ימונה מומחה רפואי מטעם בית המשפט במקום מומחה מטעם התובע? 

פסק דין בעניין רשלנות רפואית בניתוח - חוות דעת רפואית מטעם קופה"ח

האם קופת החולים התרשלה באי העברת מידע מלא בדבר מצבה הרפואי לאורטופד אשר טיפל בה?