www.rashlanut-refuit.org

רשלנות רפואית - חוות דעת סותרות

רשלנות רפואית - חוות דעת סותרות

כאשר מונחות לפתחו של בית המשפט תביעות שעניינן רשלנות רפואית, על פי רוב יציגו שני הצדדים מומחים רפואיים מטעמם. במרבית הפעמים, מן הסתם, סותרות חוות הדעת הרפואיות אחת את השנייה, או מציגות נתונים זהים מכיוונים שונים. עם זאת, רובם ככולם של השופטים אינם רופאים וחסרי ידע ברפואה. כיצד אם כן מגיע השופט לכדי החלטה, איזו חוות דעת מתקבלת עליו יותר ואיזו חוות דעת הוא מעדיף?

 

שני המישורים לבדיקת חוות הדעת


הלכה היא כי בבוא בית המשפט להכריע בין חוות דעת מקצועיות נוגדות עליו להפעיל שיקול דעת שיפוטי ולא שיקול דעת מקצועי. ככלל, עדותו של מומחה נבחנת על ידי בית המשפט בשני מישורים –

 

  • מישור המהימנות האישית - במסגרתו נבחנת מהימנותו של המומחה ככל עד אחר.
  • מישור האמינות המקצועית - במסגרתו נבחנים רמתו המקצועית של המומחה, וטיב ואופי הבדיקה או הבירור האחר שערך ומכוחם הגיע למסקנותיו.


על פי שני מישורים אלו, נקבעת בדרך כלל יכולתו של בית המשפט לאמץ את חוות דעתו ולסמוך עליה  לצרכי הכרעה בהליך השיפוטי שבמסגרתו הוגשה כראיה. יש לציין כי לא אחת נקבע שעל בית המשפט, בהסתמכו על חוות דעת מומחים, לקבוע מהי הרמה המקצועית הטובה בתחום רפואי מסוים, ומהן הפעולות הרפואיות שניתן היה לבצע (ושהיה צריך לבצע) - אל מול מה שנעשה בפועל.


חשיבותו של תחום ההתמחות

 

כאשר מדובר בנזק, שגרם מומחה רפואי, או בנזק שהידע לגביו ולגבי אופן גרימתו נמצאים בידי מומחה רפואי בתחום, רצוי שאת חוות הדעת יערוך רופא מומחה בעל הכלים והידע הרלבנטיים. במילים אחרות – ככל שיתמחה המומחה הרפואי בתחום הספיצפי בו עוסק הרופא הנתבע, כך יוכל להתחקות באופן אמין האם התנהלותו הייתה בגדר "הרופא הסביר". דהיינו - עם עוסקת התביעה בדלקת בכליות, חוות דעת של נפרולוג (מומחה לכליות) תהיה טובה יותר מחוות דעת של קרדיולוג.

 

האם יכול בית המשפט לדחות חוות דעת רפואית של אחד הצדדים?


בפסיקה שעסקה בנושא בעבר נקבע כי בית המשפט אינו מחויב לאמץ כ"כזה ראה וקדש" את המלצותיו של מומחה רפואי. ההכרעה הסופית בכל השאלות השנויות במחלוקת, כמו גם בשאלות הרפואיות, שמורה לבית המשפט והוא אינו יכול להתנער מחובה זו. מדובר למעשה באמרה המשפטית - ’בית המשפט, ולא המומחה, הוא הפוסק האחרון גם בשאלות הרפואיות, שנמסרו לחוות דעתו של המומחה, ולהלכה אינו חייב בית המשפט לפסוק על-פי חוות דעתו’.

 

אמנם, על דרך השגרה לא יטה בית המשפט להתערב בקביעות שבחוות הדעת הרפואית של מומחה, המתבססות על הידע והמומחיות של איש המקצוע. עם זאת, בהיותו הפוסק האחרון, רשאי בית המשפט וגם מחויב להעביר תחת שבט ביקורתו את חוות דעתו של המומחה הרפואי.

 

יש לזכור, כי עדותו של המומחה אינה אלא ראיה מתוך מכלול הראיות. בית המשפט, רשאי על פי שיקול דעתו לסטות במקרים מסוימים באופן חלקי או מלא ממסקנות המומחה הרפואי. כך, למשל אם ממכלול הראיות עולה, כי המסקנות בחוות הדעת נסמכו על תשתית עובדתית בלתי מהימנה. העובדה שמומחה רפואי הינו בעל התמחות, אינה הופכת אותו לחסין מביקורת.

 

בידי בית המשפט נתונה הסמכות לפסוק גם בניגוד לקביעת המומחה, שעה שמכלול הראיות, הכולל בחובו גם מסמכים רפואיים בנוגע לסוגיה שבמחלוקת, מצביע על מסקנה שונה מזו אליה הגיע המומחה.


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן
שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

ככלל, שכרו של המומחה הרפואי הממונה מטעמו של ביהמ"ש משולם ע"י הצדדים. האם לאחד הצדדים ינתן פטור מתשלום שכרו של המומחה? 

בקשה למחיקת תביעה על הסף יכולה להתקבל במספר מקרים. האם תימחק התביעה במקום בו חוות הדעת הרפואית לא צורפה, למרות הארכת המועד? 

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

חישוב פיצויים בעקבות רשלנות רפואית. אתר "רשלנות רפואית" מציג מידע עדכני הכולל מאמרים, מדריכים, דוגמאות וכדומה... 

האם מכתב הפנייה לחדר מיון יכול לשמש כראייה קבילה בבית המשפט, בתביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

האם בית החולים סורוקה בב"ש התנהל ברשלנות רפואית כאשר בחן את התובעת ולא זיהה שהיא סובלת ממחלה נדירה? קראו עוד... 

האם בית המשפט יתיר הוספת חוות דעת רפואית משפטית לאחר החלפת עורך דין במסגרת תביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

בעקבות פערים בין חוות הדעת המומחים מטעם הצדדים, מינה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו אשר בחן את התובעת והעמיד נכותה על 10% באופן זמני ו-5% לצמיתות... 

האם ניגוד עניינים בין שני מומחים מטעם בעלי דין שונים במסגרת תביעה, מהווה עילה לביטול חוות הדעת של אחד מהם? 

האם רופא עובד מדינה רשאי להגיש חוות דעת רפואית נגד המדינה במסגרת תביעת רשלנות רפואית? 

האם רופא אשר נתבע במסגרת תביעה בגין רשלנות רפואית, רשאי להציג את גרסתו המקצועית בתוך תצהיר עדותו הראשי? 

דיון בבית המשפט העליון בנוגע לפסילת מומחה רפואי במסגרת תביעת רשלנות רפואית העוסקת בייצוגית נגד חברת תרופות... 

תביעות העוסקות ברשלנות רפואית נתמכות בחוות דעת רפואיות של מומחים מטעם בעלי הדין ומטעם בית המשפט בעצמו. מומחים מאת בית המשפט מתמנים על פי רוב במקום בו קיימת מחלוקת בין מומחי הצדדים ועל בית המשפט להכריע בסוגיה רפואית... 

ככלל לא יפעל רופא נגד מי שנמצא בטיפולו ולא יעשה שימוש לרעה במידע הרפואי הנמצא ברשותו", וכפועל יוצא לא יערוך חוות דעת העלולה לפגוע במטופל שלו, אלא אם כן חוייב לעשות כן על ידי בית המשפט... 

באשר לטענה שיש לפסול את חוות דעת המומחה, מאחר והוא עבד עבור הנתבעת בעבר, לא מצאתי שיש בה לבסס את הבקשה וכדי להקים את הטענה של חשש ממשי למשוא פנים... 

האם ניתן להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית ללא תמיכת חוות דעת רפואית מטעם התביעה? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

מהו הדין במידה והרופא המומחה אשר חתום על חוות הדעת הרפואית נפטר במהלך המשפט? כיצד יש להתייחס לחוות דעתו? האם יש להמציא חוות דעת חדשה? בתוך כמה זמן? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

מתי ימנה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו? מתי יטיל בית המשפט את מימון חוות הדעת הרפואית על הנתבעים? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

בבקשה נטען, כי עסקינן בנזק מיוחד ולא בנזק כללי ועל כן מבקשת התובעת מבית המשפט כי יפטור אותה מהגשת חוות דעת רפואית  

האם בית המשפט יפטור תובע מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של מצב כלכלי קשה? האם ימונה מומחה רפואי מטעם בית המשפט במקום מומחה מטעם התובע? 

האם קופת החולים התרשלה באי העברת מידע מלא בדבר מצבה הרפואי לאורטופד אשר טיפל בה?