www.rashlanut-refuit.org

טיפול שיניים ללא הסכמה מדעת, מתי תוגש תביעה בגין רשלנות רפואית?

טיפול שיניים ללא הסכמה מדעת, מתי תוגש תביעה בגין רשלנות רפואית?

סעיף 13 לחוק זכויות החולה קובע כי על כל מטפל לקבל את הסכמתו החופשית והמודעת של המטופל לטיפול רפואי, כולל טיפולי שיניים. כדי לקבל הסכמה מדעת, הרופא נדרש למסור למטופל את כל המידע רפואי הדרוש לו, באורח סביר, טרם מתן הטיפול, כדי לאפשר לו להחליט האם להסכים לטיפול המוצע או לבחור באפשרות אחרת.

 

רופא שיניים נדרש למסור למטופל את האבחנה שלו לגבי מצבו הנוכחי והתפתחות צפויה של מצב הפה והשיניים ללא קבלת טיפול רפואי. להסביר מהו הטיפול המוצע בין אם מדובר בשיקום הפה, טיפול שורש, עקירת שיניים, השתלת שיניים וכדומה. על הרופא להציע חלופות לטיפול המוצע, לפרט מהם הסיכויים והסיכונים של הטיפול, אופי ומשך הטיפול ואפשרות טיפול חדשני.

 

הסכמת המטופל לטיפול יכולה להינתן בכתב, בעל פה או על דרך ההתנהגות, כמו באמצעות הנהון בראש או ביד. עם זאת, ישנם מספר מצבים שבהם ניתן לתת טיפול גם ללא הסכמתו מדעת של המטופל, כמו בנסיבות של מצב חירום רפואי כאשר נשקפת סכנה ממשית למטופל ולא ניתן לקבל את הסכמתו החופשית.

 

במקרה שבו הרופא כפה טיפול רפואי על המטופל, ביצע בו טיפול ללא הסכמתו או ביצע טיפול בהסכמה אך לא מסר לו מידע בדבר מצבו הרפואי או הטיפול המוצע, ניתן להגיש תביעה כספית לפיצויים נגד המטפל ונגד המוסד הרפואי שבו ניתן הטיפול, בעילת רשלנות רפואית, בגין הפגיעה באוטונומיה לקבל החלטה מושכלת בדבר טיפול רפואי עתידי.

 

זריקת הרדמה בטיפול שורש ללא הסכמה

 

האם ניתן להגיש תביעה נגד רופא בעקבות רשלנות רפואית בטיפול שיניים אשר מתבטאת במתן זריקת הרדמה ללא הסכמה מדעת? סוגיה זו הונחה לפתחו של בית המשפט במסגרת תביעה בגין רשלנות רפואית של כללית סמייל.

 

התובע הגיע ביוני 2009 למרפאת השיניים כללית סמייל כדי לעבור טיפול שורש. בעת ביצוע זריקת הרדמה, חש התובע מעין זרם חשמלי חזק בנקודת הדקירה וזאת בגין פגיעה בעצב אשר מתחת ללשונו.

 

התובע טען כי כתוצאה מהזריקה הרשלנית, סבל הוא במשך כחודשיים מאובדן תחושה ותחושה עמומה באזור השפה התחתונה והסנטר. התובע הוסיף כי רק כשבוע לפני הגשת תביעתו חזרה התחושה במלואה. התובע טען כי פנה פעמים רבות לנתבעת אך זו לא ענתה לפניותיו.

 

כתוצאה מהימנעות זו, נאלץ התובע לפנות לרופאים אחרים ונגרמו לו נזקים כספיים שונים. התובע העמיד את תביעתו על סך של 30,000 שקלים בעקבות הבדיקות אשר נאלץ לבצע לאחר הטיפול הרשלני, אובדן ימי עבודה, הוצאות נסיעה, החזר עלות הטיפול הרשלני, תשלום עתידי עבור טיפולי שיניים במרפאות אחרות ואי רצונו לממש את זכויותיו בביטוח מטעם הנתבעת.

 

רשלנות בקבלת הסכמה מדעת

 

בית המשפט קבע כי יש לקבל את התביעה בחלקה וזאת מן הטעמים הבאים. ראשית, התובע הוכיח כי אכן סבל מאובדן תחושה לאחר הטיפול. התובע אמנם לא הציג חוות דעת רפואית מטעמו, אך עדות לסבלו ניתן היה למצוא בפניותיו הרבות לרופאים לאחר הטיפול בכללית סמייל.

 

זאת ועוד, בית המשפט קבע כי התובע הוכיח שניסה ליצור קשר עם הנתבעת אך ניסיונותיו אלו העלו חרס. למעשה, בית המשפט קבע כי התובע זכאי לפיצויים בעקבות התנהלות הנתבעת לאחר הטיפול.

 

התובע לא השכיל להוכיח כי מדובר במקרה של רשלנות רפואית בטיפול שיניים. לכתב התביעה לא צורפה חוות דעת רפואית מפורטת אשר מספרת מהי הרשלנות המדוברת, מהו הנזק שנגרם, וכיצד מתקיים קשר סיבתי בין שני אלה. עם זאת, רשלנותו של הרופא הייתה בכך שלא הוסברו לתובע הסיכונים אשר כרוכים במתן זריקת ההרדמה, ולא פורטו בפניו תוצאות הלוואי האפשריות שלה.

 

הרופא המטפל לא הוזמן על ידי הנתבעת לעדות בבית המשפט ועניין זה עמד לכללית סמייל לרועץ. למעשה, הנתבעת לא הציגה ולו ראשית ראיה לדברים אשר הוסברו לתובע עובר למתן הטיפול.

 

נושא ההסכמה מדעת לקבלת טיפול רפואי מוסדר במסגרת פרק ד' לחוק זכויות החולה תשנ"ו 1996. החוק קובע כי קבלת הסכמה מדעת לטיפול רפואי צריכה להיות לאחר שהמטפל מסר למטופל את המידע הדרוש לו - באופן סביר – לצורך קבלת החלטה האם להסכים לטיפול המוצע. בין היתר, הרופא חייב להסביר למטופל בדבר הסיכונים הכרוכים בטיפול המוצע, לרבות תופעות לוואי, כאב ואי נוחות.

 

במקרה זה, בית המשפט קבע כי אכן התובע הוכיח שסבל מאי נוחות וכאבים למשך כחודשיים. כמו כן, עובדה היא כי הנתבעת לא הבהירה לתובע שקיימת אפשרות שהדבר אכן יתרחש. לפיכך, מדובר ברשלנות רפואית.

 

הנתבעת טענה כי גם לו היה הרופא מסביר למטופל אודות זריקת האלחוש, עדיין היה התובע בוחר לעבור את הטיפול. בית המשפט דחה טענה זו וקבע שנזקו בר הפיצוי של התובע הוא בגין הפגיעה באוטונומיה שלו לקבל החלטה מושכלת בדבר טיפול רפואי עתידי. בסופו של דבר נפסק כי התובע זכאי לפיצויי בסך 1,500 שקלים בגין רשלנות רפואית, 700 שקלים עבור ההוצאות הרפואיות הנוספות, וסך 400 שקלים הוצאות משפט.

 

 


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן
שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

פסק דין העוסק ברשלנות רפואית ואחריות רופא בגין נזק נדיר. המטופל התעלף במהלך ניסיונו לקום לאחר טיפול עקירת שן בינה... 

במסגרת הטיפול ביצע הנתבע , ביום 3.1.96, השתלה, בלסת השמאלית התחתונה ובלסת הימנית התחתונה של התובע. בצד השמאלי עבר הטיפול בהצלחה. לעומת זאת, בשעת הקדיחה בצד הימני, הרגיש לפתע התובע זרם חזק וכאב בלתי נסבל למרות ההרדמה.  

התובעת עברה השתלת עצם באזור שיניים 46, 47 הנמצאות בלסת התחתונה הימנית וזאת כהכנה להחדרת שני שתלים באזור זה. 

לטענת התובעת, הנתבע שהינו רופא שיניים התרשל בטיפול בה.תביעת התובעת התקבלה 

התובעת פנתה לנתבע, כירורג ברפואת שיניים, לצורך טיפול בבעיית שיניים ופה שהתמקדה בתנוסדיות חלקית של השיניים שנותרו בפיה 

התובע קיבל תוכנית לטיפול בחלל הפה. הטיפול כשל ולתובע נגרמו נזקים בגינם הגיש תביעה זו 

פיצוי בשל נזקי רשלנות בטיפול השתלת שתלי שיניים אשר גרמה לתובעת ללקויות קשות בחלל הפה. התובעת נזקקה לטיפולים מתקנים  

התובע הגיע לקליניקת הנתבע לשם ביצוע עקירת שן בינה, עקירה שבמסגרתה, טופל התובע בין היתר בחומר מרדים (אלחוש). לאחר הטיפול נפל התובע על פניו שתיים משיניו זזו. התובע קיבל טיפול מידי 

התובעת מבקשת לחייב את הנתבע, רופא שיניים, לפצותה בגין נזקים שנגרמו לה במהלך טיפולו בשינייה. לטענתה, הנתבע התקין בלסתה התחתונה גשר שאינו תקין, ללא התאמה לסגר הטבעי של פיה ובניגוד למקובל.  

התובע עבר טיפול שורש בשיניו על ידי הנתבע. הטיפול כשל וגרם לתובע לריקבון מתחת לשיניים המטופלות  

בעקבות טיפול שיניים רשלני, התובע סבל מכאבים עזים ונפיחות בחניכיים, שלא ירדה עד לעקירת השיניים.  

רופא שיניים פרטי הסכים לעקור שן לחולת סכרת, למרות שהיה מודע לסיכונים. זמן קצר לאחר העקירה, המטופלת נפטרה. 

לאחר טיפול שיניים צבאי, לקתה המטופלת בזיהום קשה בעצם שהצריך טיפולים מסובכים בארצות הברית. 

האם חובת מתן טיפול חלה גם על רופאי שיניים? האם רופא שיניים חייב לתת טיפול רפואי מכוח חוק זכויות החולה? 

האם טיפול שיניים שלא נעשה ברשלנות, אך שגרם נזק בעצב הפנים, יזכה את הנפגע בפיצויים? 

בית המשפט פסק פיצויים בסך כ-60,000 ₪ בגין רשלנות בטיפול שיניים אשר קיבל אזרח ישראלי המתגורר בארצות הברית... 

האם רופא שיניים היה צריך להציע למטופלת טיפול חלופי יקר, וזאת למרות שהוא ידע כי מצבה הכלכלי איננו מן המשופרים? 

האם רופא שיניים העניק למטופלת טיפול שורש בשן, מבלי להסתמך על בדיקה מעמיקה לפני כן? 

האם טיפולים ליישור שיניים חייבים להתבצע על ידי רופא שיניים מומחה באורטודנטיה? האם במקרה שהרופא איננו מומחה מדובר ברשלנות רפואית? 

בית המשפט קבע כי טיפול השיניים אשר ניתן לתובעת היה תוך רשלנות רפואית. לאחר מינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט, נקבע כי יש לקבל את התביעה...