www.rashlanut-refuit.org

התיישנות תביעה לאחר שמונה שנים ממותה של המטופלת, האמנם?

בית המשפט העליון נדרש לדון בערעור אשר הוגש על ידי בית החולים הדסה, כנגד החלטתו של בית המשפט המחוזי. בית החולים טען כי תביעה בגין רשלנות רפואית אשר הוגשה כנגדו, הוגשה באיחור והתיישנה במרוצת השנים. מדובר בתביעה אשר הוגשה בשנת 2001, שמונה שנים לאחר מותה של מטופלת בבית החולים.

עורכי הדין מטעם הדסה טענו כי עילת התביעה נוצרה בשנת 1993, עם מותה של המנוחה, ועל כן בשנת 2001 התיישנה התביעה. בעלה של המנוחה טען כנגדם כי עילת התביעה נוצרה כאשר קיבל את המסמכים הרפואיים נשוא מותה של אשתו, וזהו מקרה אשר נופל במסגרת תקופת ההתיישנות.

התיישנות שלא מדעת

 

מדובר בסוגיה הקרויה בעגה המשפטית – התיישנות שלא מדעת. עילה זו לדחיית טענת התיישנות מפורטת בסעיף 8 לחוק ההתיישנות. סעיף זה קובע כי במקום בו נעלמו עובדות המהוות את עילת התביעה מן התובע, ומסיבות שלא היו תלויות בו, תחל תקופת ההתיישנות ביום שבו נודעו העובדות הרלבנטיות. בעניינים העוסקים ברשלנות רפואית, על התובע להוכיח שלא ידע בפועל את העובדה כי מדובר ברשלנות מצד הצוות המטפל.  
 

כמו כן, התובע צריך לשכנע את בית המשפט שלא היה יכול הוא לגלות אודות הרשלנות גם ב"זהירות סבירה". מדובר למעשה באמת מידתו של "האדם הסביר". מצד אחד, ברור כי אין זה מן הרצוי שכל אדם שעבר טיפול רפואי יפנה מיד לקבל חוות דעת רפואית לגבי ההליך הרפואי. עם זאת, ברי כי אין בשיקולים אלו בכדי להפחית את החובה המוטלת על הניזוק ויש לבחון את התנהגותו בהתאם לפרטי המקרה נשוא התובענה. כמו כן, יצוין כי במקרים שמדובר בנזקים גופניים ונפשיים קשים וחמורים, מצופה מהאדם הסביר שיפנה לבחון מה היה מהות הטיפול ומהן זכויותיו המשפטיות.

 

הבעל גילה על עילת התביעה לאחר שנה כאשר פנה לעורך דין

במקרה דנן, בית המשפט קבע כי בעלה של המנוחה לא יכול היה לדעת כי הרופאה אשר טיפלה באשתו הייתה רופאה צעירה וחסרת ניסיון. כמו כן, הבעל גילה כי הרופאה הצעירה לא התייעצה עם רופא בכיר בזמן הטיפול רק במועד מאוחר הרבה יותר. בית המשפט ציין כי כשנה וחצי לאחר מותה של אשתו, העלה הבעל לראשונה את החשד בליבו שמדובר ברשלנות רפואית. או אז, פנה האחרון לעורך דין על מנת לקבל ייעוץ משפטי. בפגישה עם עורך הדין נוצרה לראשונה עילת התביעה. אי לכך, בית המשפט קבע כי התביעה לא התיישנה ויש לדון בה.

בסופו של היום, הוכח שהרופאה אשר טיפלה במנוחה לא העניקה לאחרונה את הטיפול הנכון והראוי ביותר. אי לכך, מצבה של המנוחה התדרדר בבית החולים והיא נפטרה. כמו כן, הוכח שהרופאה הייתה בתקופה נשוא התובענה, רופאה צעירה בשנת התמחותה הראשונה. עילת רשלנות נוספת אשר קמה כנגדה בעקבות כך הייתה אי התייעצותה עם רופא בכיר ממנה בנוגע לטיפול המתאים ביותר.
 


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן
שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

האם תביעה בעניין רשלנות רפואית במחלקת בריאות הנפש בבית החולים תידחה מחמת התיישנות? 

כתב התביעה בגין הרשלנות הרפואית הוגש כשבועיים לפני תום ההתיישנות, חוות הדעת הרפואית הוגשה אחרי, האם התביעה תתיישן? 

בית החולים טען כי תביעה בגין רשלנות רפואית אשר הוגשה כנגדו, הוגשה באיחור, 8 שנים אחרי האירוע... 

התובע הגיש נגד הנתבעים תביעה בגין נזקי גוף, שנגרמו לו, לטענתו, עקב רשלנות הנתבעים בטיפול הרפואי שהעניקו לו. התובע מבקש להתיר לו להגיש באיחור חוות דעת רפואית... 

התובעת החליקה על ריצפת בית-החולים וכתוצאה מכך סבלה משבר. עם זאת השבר אובחן רק לאחר תשע שנים. מהו מרוץ התיישנות בתביעות רשלנות רפואית? 

האירועים בגינם מוגשת תביעת הרשלנות הרפואית ארעו אמנם במהלך חודש 11/1992, אך בעת שהתובעת היתה עדיין קטינה... 

תחום ההיריון והמיילדות הוא התחום שבו הוגשו התביעות הרבות ביותר לאחר תום תקופת ההתיישנות הרגילה 

דין ההתיישנות מושתת על איזון בין מספר רציונאלים המכונים "טעמי ההתיישנות". 

תקופת ההתיישנות הכללית בתביעות נזיקין עומדת על 7 שנים 

מרוץ ההתיישנות מתחיל ביום שבו נוצרה התביעה 

בעקבות אירועים אלה, טופלה התובעת במשך ארבע שנים במכון הפריה חוץ גופית. התובעת טענה כי שנתיים לאחר סיום הטיפולים (אשר העלו חרס), פנתה היא לייעוץ אצל פרופסור מומחה במכון. לטענתה, האחרון אמר לה כי טיפולי הפוריות אינם מצליחים, וזאת גם בגין הטיפול הרשלני לו זכתה בבית החולים בהריונותיה... 

בחישוב תקופת ההתיישנות לא יבוא במנין הזמן שבו עדיין לא מלאו לתובע שמונה עשרה שנה... 

בתביעות שעילתן רשלנות רפואית, המועד הרלוונטי לקביעת תחילת מרוץ ההתיישנות, הוא מועד ביצוע הפעולה הרפואית בעטיה טוען התובע כי נפגע 

התובע הגיש תביעה שעילתה רשלנות רפואית כנגד הנתבעים אך לא צירף לתביעה חוות דעת רפואית כנדרש... האם התיישנות? 

תביעות לשיפוי או השבה נוצרות במצבים של ביטוחי כפל או כאשר מי שמיטיב את נזקו של הניזוק אינו המזיק  

בבתי המשפט המחוזיים ובבתי משפט השלום, רוב התיקים הוגשו בתוך תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק  

האם תחול התיישנות על תביעה של אישה שנפגעה עקב נטילת תרופה על ידי אמה במהלך ההיריון? מהן "בנות דס" ומה הדין החל עליהן? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

סעיף 6 לאותו חוק קובע, כי תקופת ההתיישנות מתחילה ביום שבו נולדה עילת התובענה. השאלה המתבקשת היא, מתי נולדה עילת התביעה?