www.rashlanut-refuit.org

דחיית תביעה בגין התיישנות - רשלנות במחלקה לבריאות הנפש

עא 8143/06 אברהם שלומוב נ' בית חולים ע"ש הרצוג (עזרת נשים)

 

 

בית המשפט העליון הורה על דחיית ערעור לגבי דחיית תביעת רשלנות רפואית כנגד מחלקה לבריאות הנפש. מדובר בערעור אשר הוגש על ידי מטופל שטוען כי בגין רשלנות רפואית במחלקה לבריאות הנפש, נגרמו לו נזקים רבים. לטענת המערער, בית משפט קמא שגה כאשר דחה את תביעתו על הסף מחמת התיישנות.


מדובר במקרה אשר ראשיתו בשנת 1983, עת החל המערער לקבל טיפול במרפאה לבריאות הנפש המנוהלת על ידי בית החולים ע"ש הרצוג. לטענת המערער, במשך חצי שנה, בין מרץ לספטמבר 1985, הופסק הטיפול התרופתי אשר קיבל. המערער טען כי התנגד להפסקת הטיפול אך הטיפול הופסק חרף התנגדותו. לדבריו, רשלנות רפואית זו הביאה לכך ששנה לאחר מכן איבד את עבודתו ואף איבד עשתונותיו במקרה אחר תוך שהוא שופך על אשתו מים רותחים. בשנת 2004, הגישו בני הזוג תביעה לפיצויים בגין רשלנות רפואית של פסיכיאטר נגד המחלקה לבריאות הנפש בבית החולים.

 

עוד פסקי דין בנושא:
המדינה בקשה לדחות תביעה לרשלנות רפואית בגין טיפול בגזזת, מחמת התיישנות
דחיית תביעה על הסף בגין התיישנות עילת הולדה בעוולה
רשלנות בהריון והתיישנות בעקבות פסק דין המר - החלטה של השופטת דורנר
רשלנות בניתוחים אורטופדיים וטענות בדבר התיישנות התביעה
התיישנות בהליך בגין רשלנות רפואית בטיפול לאחר תאונת עבודה


לדאבונם של התובעים, בית המשפט המחוזי קבע כי יש לדחות את תביעתם על הסף מחמת התיישנות. בפסק הדין נעתר בית המשפט לבקשת בית החולים לדחות את התביעה משום שלא קמה עילה להאריך במקרה דנן את מרוץ ההתיישנות. המעשים והמחדלים אשר יוחסו לבית החולים, בכתב התביעה, אירעו כ-19 שנים לפני הגשת התביעה לבית המשפט. עם זאת, המערער ואשתו לא השכילו להוכיח שהעיכוב המשמעותי בהגשת התביעה נבע מכך שהמערער לא היה מסוגל לדאוג לענייניו מחמת ליקוי שכלי או נפשי.

 

הוגשה בעבר תביעה באותו נושא לבית המשפט לתביעות קטנות

 

השופטים בבית המשפט המחוזי גרסו כי המערער היה אמור לגלות את עילת התובענה כבר במהלך תקופת ההתיישנות ואין הוא יכול "ליהנות" מהארכת תקופה זו על בסיס סעיף 11 לחוק ההתיישנות. בית המשפט הוסיף כי לא נעלמו מן המערער במקרה דנן העובדות אשר מהוות את עילת תביעתו. אי לכך, המערער אינו רשאי להאריך את מרוץ ההתיישנות, גם לא מכוח סעיף 8 לחוק ההתיישנות. השופטים דחו את טענתו של המערער על כך שגילה קשר סיבתי בין הרשלנות הרפואית הנטענת לבין הנזק אשר נגרם לו רק בשנת 2004.


עוד מאמרים בנושא:
חוק ההתיישנות, תשי"ח - 1958
התיישנות תביעות רשלנות רפואית


בפסק הדין צוין כי בשנת 1998 הגיש התובע תביעה לבית המשפט לתביעות קטנות באותו נושא בדיוק. לפיכך, ניכר כי התובע ידע על אפשרות של קשר סיבתי, רפואי ומשפטי, בין הרשלנות הרפואית לנזקיו, 6 שנים לפני הגשת תביעתו ו-13 שנה לאחר האירועים המדוברים. לדאבונו של המערער, בית המשפט העליון קבע כי יש לדחות את הערעור, ולקבל את החלטתו של בית המשפט המחוזי.
 


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן

שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

חוות דעת רפואית רק לאחר 19 שנה, האם התיישנות?

האם תביעה בעניין רשלנות רפואית במחלקת בריאות הנפש בבית החולים תידחה מחמת התיישנות? 

פסק דין בעניין הארכת מועד הגשת חוות דעת בתביעת רשלנות רפואית

התובע הגיש נגד הנתבעים תביעה בגין נזקי גוף, שנגרמו לו, לטענתו, עקב רשלנות הנתבעים בטיפול הרפואי שהעניקו לו. התובע מבקש להתיר לו להגיש באיחור חוות דעת רפואית... 

פסק דין העוסק במרוץ ההתיישנות במסגרת תביעת רשלנות רפואית - אבחון שבר

התובעת החליקה על ריצפת בית-החולים וכתוצאה מכך סבלה משבר. עם זאת השבר אובחן רק לאחר תשע שנים. מהו מרוץ התיישנות בתביעות רשלנות רפואית? 

התיישנות בתביעת רשלנות רפואית של קטין - פסק דין

האירועים בגינם מוגשת תביעת הרשלנות הרפואית ארעו אמנם במהלך חודש 11/1992, אך בעת שהתובעת היתה עדיין קטינה... 

מהם התחומים הנפוצים של רשלנות רפואית בסוגית התיישנות

תחום ההיריון והמיילדות הוא התחום שבו הוגשו התביעות הרבות ביותר לאחר תום תקופת ההתיישנות הרגילה 

מהם עיקרי דין ההתיישנות?

דין ההתיישנות מושתת על איזון בין מספר רציונאלים המכונים "טעמי ההתיישנות". 

מהי תקופת ההתיישנות הכללית?

תקופת ההתיישנות הכללית בתביעות נזיקין עומדת על 7 שנים 

פער גדול בין מועד קרות האירוע לבין תחילת מרוץ ההתיישנות

מרוץ ההתיישנות מתחיל ביום שבו נוצרה התביעה 

האם ישנה תקרת התיישנות על תביעות שיפוי או השבה?

תביעות לשיפוי או השבה נוצרות במצבים של ביטוחי כפל או כאשר מי שמיטיב את נזקו של הניזוק אינו המזיק  

פסק דין בנוגע לדחיית תביעת רשלנות רפואית בגין התיישנות לאחר אי צירוף חוו"ד

התובע הגיש תביעה שעילתה רשלנות רפואית כנגד הנתבעים אך לא צירף לתביעה חוות דעת רפואית כנדרש... האם התיישנות? 

תביעה בגין רשלנות רפואית נדחית בטענת התיישנות, אימתי?

בחישוב תקופת ההתיישנות לא יבוא במנין הזמן שבו עדיין לא מלאו לתובע שמונה עשרה שנה... 

פסק דין בגין הגשת תביעת רשלנות רפואית באיחור ניכר - התיישנות

בתביעות שעילתן רשלנות רפואית, המועד הרלוונטי לקביעת תחילת מרוץ ההתיישנות, הוא מועד ביצוע הפעולה הרפואית בעטיה טוען התובע כי נפגע 

משך הזמן מיום המעשה הרשלני ועד התביעה

בבתי המשפט המחוזיים ובבתי משפט השלום, רוב התיקים הוגשו בתוך תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק  

האם נתנה תרופה במהלך ההריון, הילדה סובלת ממום

האם תחול התיישנות על תביעה של אישה שנפגעה עקב נטילת תרופה על ידי אמה במהלך ההיריון? מהן "בנות דס" ומה הדין החל עליהן? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

דחיית תביעה בגין רשלנות רפואית בעקבות התיישנות

סעיף 6 לאותו חוק קובע, כי תקופת ההתיישנות מתחילה ביום שבו נולדה עילת התובענה. השאלה המתבקשת היא, מתי נולדה עילת התביעה?