www.rashlanut-refuit.org

תקנות בריאות העם (הפריה חוץ גופית), התשמ``ז-1987

תקנות בריאות העם נועדו להסדיר את הכללים בנוגע להפריה חוץ גופית של ביצית מופרית המושתלת בגופה של אשה. התקנות קובעות כי תרומת הביצית והזרע חייבות להיעשות בהסכמתם של התורמים, תחת פיקוח רפואי של משרד הבריאות וזהותם של התורמים נשארת חסויה.

 

הגדרות החוק

 

לפי הגדרות חוק זה, הפריה חוץ גופית היא הפריית ביצית של אשה בזרע של גבר מחוץ לגופה. הקפאת ביצית היא שמירת הביצית בתנאים של טמפרטורה נמוכה, על מנת לעצור את התהליכים הביולוגים המתרחשים בה. נטילת ביצית היא הוצאת הביצית משחלות האשה לצורך הפרייתה. תרומת ביצית היא נטילת ביצית מאשה אחת, במטרה להחדיר אותה אצל אשה אחרת, שאינה יכולה להפרות ביציות בכוחות עצמה.

 

הפריה במחלקה מוכרת בלבד

 

הפריה חוץ גופית יכולה להתבצע אך ורק במחלקות מוכרות בבתי חולים, או במרפאות להפריה המאושרות כדין. כלומר, אדם אינו רשאי לקחת ביצית מגופה של אשה, להקפיא אותה ולשתול בגופה של אשה אחרת, אלא אם ההליך מתבצע במחלקה רפואית מתאימה תחת פיקוח.

 

ביצית שניטלה מתורמת והופרתה מחוץ לשטחי ישראל, יכולה לשמש להשתלה בגוף אשה, במחלקה רפואית מוכרת, לאחר שבוצעו הבדיקות הבאות: טיי-זקס, ספירת דם ותפקודי כבד וכליה, בדיקות שתן לכללית ותרבית, בדיקות סרולוגיות, בדיקת סוג דם וRh- .
וכן, לאחר שבוצעו לתורמת בדיקות גופניות לפני שנשאבה ממנה הביצית, ובפני המנהל והרופא המטפל הוצגו כל המסמכים הרפואיים המעידים על ביצוע הבדיקות והוגש אישור הסכמתה בכתב של התורמת, כי היא מוכנה לתרום שלוש ביציות לפחות, על מנת להגדיל את הסיכויים להפריה והיא מסכימה לעבור בעתיד בדיקה גנטית.

 

מטרת נטילת הביצית

 

ניתן ליטול ביצית למטרת הפריית חוץ גופית ולצורך השתלתה בלבד. כמו כן, ניתן לקחת ביצית מאשה שנמצאת בטיפול עקב ליקויי פוריות והרופא המטפל בה קבע כי נטילת הביצית עשויה לקדם את הטיפול הרפואי.

 

זרע להפריית ביצית

 

לצורך הפריית הביצית ניתן להשתמש בזרע שהגיע מתורם, מבנק הזרע, או מבעלה של האשה והוא יועד מראש לצורך הפריה. אשה נשואה התורמת ביצית נדרשת להציג הסכמה בכתב מבעלה המאשר את תרומת הביצית לצורת הפריה.

אשה רווקה רשאית לעבור השתלה רק אם הביצית המופרית היא שלה, אלא אם התקבל אישור מיוחד מעובד סוציאלי התומך בבקשתה להשתלת ביצית מאשה אחרת.
אלמנה רשאית לעבור השתלה, לאחר שעברה לפחות שנה ממועד נטילת הביצית והיא קיבלה את אישורו של עובד סוציאלי.
גרושה המעוניינת לעבור השתלת ביצית שהופרתה בזרעו של בעלה לפני שהתגרשו, צריכה לקבל את הסכמתו של בעלה לשעבר.

 

הקפאת ביצית וביצית מופרית

 

ניתן להקפיא ביצית וביצית מופרית, לתקופה של עד חמש שנים בלבד. מעבר לתקופה זו נדרשים הסכמת תורמת הביצית ואישור בית החולים, והן ניתנות להקפאה לתקופה של חמש שנים נוספות.

 

ביציות של נפטרות ואיסורי השתלות


לא ניתן להשתמש בביצית שניטלה מאשה נשואה שנפטרה. ניתן להשתמש בביצית של אשה נשואה שבעלה נפטר, לאחר שניתנה הסכמתה. הפריית ביצית של אשה רווקה שנפטרה יכולה להתבצע, רק בתנאי שתורמת נתנה את הסכמתה, טרם היא נפטרה.

 

אסור לבצע השתלה של ביצית מופרית באשה שלא תהיה אם הילוד. וכן, אסור לבצע השתלה באשה שהיא קרובת משפחה של התורמת. כל ביצוע השתלה אחרת נעשה אך ורק בהסכמת התורמת. אשה נשואה נדרשת לקבל גם את הסכמת בעלה, טרם בוצעה ההשתלה.
זהות תורמת הביצית ותורם הזרע היא חסויה ומחלקה מוכרת המבצעת את פעולות הפריה חוץ גופית, אינה רשאית למסור מידע בנוגע לזהותם.


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן
שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

חוק יסוד כבוד האדם וחירותו - נוסח החוק בישראל, קראו עוד על חוקים, פסקי דין, מאמרים ופניות לעורכי דין באתר רשלנות רפואית...