www.rashlanut-refuit.org

האם דין רשומה מצומצמת כדין העדר רשומה רפואית?

האם דין רשומה מצומצמת כדין העדר רשומה רפואית?

בית המשפט המחוזי בתל אביב נדרש לדון בתביעה שעניינה רשלנות רפואית, אשר הוגשה כנגד רופא שיניים בגין דלקת שהתפתחה אצל המטופל בעקבות עקירת שן בינה. התובע הציג טענה של העדר רשומה רפואית וזאת משום שהגיליונות הרפואיים הרלבנטיים לעניינו נכתבו בצמצום רב. לדברי התובע, היה על בית המשפט להעביר את נטל ההוכחה לכתפיו של הרופא וזאת בשל החוסר בגיליונות הרפואיים.


מהי חשיבותה של הרשומה הרפואית כראיה משפטית?


מן הפסיקה ידוע כי ישנה חשיבות ממדרגה ראשונה לרישומים הרפואיים הנעשים על ידי רופאים המטפלים בחוליהם, בעת הטיפול או סמוך לאחריו. מדובר בשגרת עבודתם של הרופאים, במיוחד במרפאות ובבתי חולים.

 

זאת ועוד, רישומים אלה הינם בעלי חשיבות רבה גם כראיה אותנטית ובעלת משקל באשר לאירועים שקרו ולהתפתחויות שהתרחשו במועד כלשהו בעבר. בתי המשפט קבעו בעבר כי במקום שצריך היה לעשות רישום רפואי ראוי והרישום לא נעשה, אין ספק שנגרם נזק ראייתי לתובע (הוא אינו יכול להוכיח את הרשלנות שכן אין רישום לגבי אופן הטיפול). במידה ולא יוכל הרופא להסביר את המחדל בבית המשפט יועבר נטל ההוכחה בדבר העובדות השנויות במחלוקת לכתפיו.

 

 רישומים רפואיים חסרים, האם רשלנות רפואית?


במקרה דנן, הוצגו בבית המשפט הרישומים הרפואיים הרלבנטיים, אך לא הייתה מחלוקת (גם בעמדת הרופאים) כי מדובר ברישומים חסרים. עם זאת, לא היה בכך די בכדי לקבל את טענת התובעים בנוגע ל-העדר רשומה רפואית ולהעברת נטל הראייה. בית המשפט הטיל על כתפי הרופאים את הנטל להוכיח שהרישום החסר אינו מחדל רפואי. עם זאת, הרופאים השכילו לשכנע את בית המשפט כי מדובר בהתנהלות רפואית סבירה, ומן הראיות שהובאו על ידם קבע השופט שהרישומים תאמו את הסטנדרט הרפואי אותה עת.

 

כמו כן, הדגיש בית המשפט, לא היה מדובר בהיעדר רישומים, אלא בצמצום הפרטים המופיעים ברישום. רופא השיניים העיד כי עקר הוא במהלך השנים אלפי שיניים, ולא היה מקובל בתקופה נשוא התובענה (לפני עשר שנים) לרשום את כל הפרטים הקטנים בנוגע לכל שן ושן. דבריו של הרופא הנתבע נתמכו גם בחוות דעת רפואית מטעם ההגנה אשר קבעה כי זוהי שיטת הרישום, בעיקר אצל בני הדור המבוגר כמו הרופאים הנתבעים (שני רופאים מבוגרים על סף פרישה).

 

השופט קובע - הסבר הרופאים "מניח את הדעת"


השופט קיבל טענותיהם של הרופאים וקבע כי אכן מדובר בנוהג שהיה אופן התנהגותם של הרופאים הנתבעים במשך כ-20 שנה. מכל האמור לעיל קבע השופט שניתן להכיר בהיעדר סטנדרט בתקופה הרלבנטית. זאת ועוד, השופט הסכים עם המומחה מטעם ההגנה שהרישום המצומצם היה דרך הפעולה הנהוגה בשגרה בכלל, ובמרפאת השיניים שניהלו הרופאים ועמיתים בני גילם בפרט. השופט סבר כי הרופאים הנתבעים השכילו להציג "הסבר מניח את הדעת" להיעדר פירוט ביחס לטיפולים שעבר המטופל, ועל כן לא יועבר לכתפיהם נטל הראייה.


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן
שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

התובעת הייתה אמורה לעבור ניתוח קיסרי. זריקת האפידורל אשר ניתנה לה על ידי מתמחה הסבה נזקים למוח. אי לכך, האם מדובר ברשלנות רפואית כלפיה? 

במהלך ניתוח שבוצע במרכז הרפואי חורב כאשר התובע שוכב מורדם על מיטת הניתוחים, פרצה שריפה והאש אחזה בסדין עליו שכב התובע. האש גרמה לתובע כוויה בעכוזו. 

האם נפגע מחוסר הכרה, אשר סובל בגין רשלנות רפואית, יזכה לפיצויים במסגרת תשלום עיתי? 

האם פרוטוקול ועדה רפואית יכול לשמש בתור ראיה במסגרת תביעה בגין רשלנות רפואית בניתוח לקיצור קיבה? 

בית החולים לא הציג בבית המשפט רשומה רפואית מסודרת - האם רשלנות רפואית במסגרת טיפול בפג? 

האם העותרים יקבלו צו אנטון פילר המורה על כינוס מסמכים רפואיים במסגרת תביעה שהגישו האחרונים בגין רשלנות רפואית? 

פסק דין העוסק בבקשה לתיקון כתבי בי דין בעקבות מציאת תיק רפואי לאחר הגשת כתב התביעה... 

האם תביעה בגין רשלנות רפואית תידחה על הסף בעקבות אובדן צילומי רנטגן בבית החולים? 

ישנם מקרים בהם ליקויים שנתגלו ברישומים הרפואיים יכולים להעביר את נטל הראיה לנתבעים. המעקב והרישום אחרי הניתוח הקיסרי לוקים בחסר. האם נטל הראיה יעבור? 

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

חישוב פיצויים בעקבות רשלנות רפואית. אתר "רשלנות רפואית" מציג מידע עדכני הכולל מאמרים, מדריכים, דוגמאות וכדומה... 

הלכה פסוקה היא כי גרימת נזק ראייתי לנפגע, במסגרת תביעות רשלנות רפואית, הינה עילה להעברת נטל ההוכחה לכתפי הנתבעים. נטל זה עלול להיות כבד ביותר, קל וחומר כאשר עסקינן בתביעה לגבי אירועים שקראו למעלה מ-18 שנה לפני הגשת התביעה... 

האם במקרים בהם סיבת המוות איננה ידועה, חייבים הרופאים להציע ביצוע ניתוח לאחר המוות? דוגמא לפסק דין... 

האם ניתן להעביר את נטל ההוכחה לכתפי בית החולים, במקום בו מוגשת תביעה בעניין רשלנות רפואית לאחר 20 שנה? 

האם רופא ועורך דין אשר השחיתו רשומה רפואית, על מנת לגלות שורה מחוקה בטיפקס, יהיו אשמים ברשלנות רפואית בגין השחתת ראייה והאם יועבר לכתפיהם נטל ההוכחה? 

מן הפסיקה ידוע כי ישנה חשיבות ממדרגה ראשונה לרישומים הרפואיים הנעשים על ידי רופאים המטפלים בחוליהם, בעת הטיפול או סמוך לאחריו... 

האם בית החולים התרשל במהלך ניתוח לכריתת רחם, והאם הניתוח התארך מעבר לרגיל? מהו נטל הראייה והאם יונח על כתפי הנתבעים? 

האם התנהלותם של רופאי העור, אשר לא הקפידו על רישום רפואי הולם בעת הטיפול, הייתה רשלנית? האם עקב רשלנות זו התפתח הגידול הסרטני באפו של התובע?  

התובע לא זכה כי הנתבע יערוך אחריו מעקב רפואי מדויק. אי לכך, והיות ולא מולאו כל הרשומות הרפואיות כנדרש, סובל התובע כיום משיתוק. הרופא הפר את החובה המוטלת עליו... 

כיצד ניתן להגיש לבית-משפט ולהוכיח את תוכנו של תיק רפואי המנוהל במוסד רפואי מוכר, במסגרת תביעת רשלנות רפואית , מבחינת סדרי הדין ודיני הראיות...