www.rashlanut-refuit.org

נטל הראייה בעקבות העדר רשומה רפואית - ניתוח כריתת גידול בצוואר הרחם

נטל הראייה בעקבות העדר רשומה רפואית - ניתוח כריתת גידול בצוואר הרחם

בית המשפט השלום בתל אביב נדרש לדון בתביעה שהגישה מטופלת אשר רחמה נכרת, נגד רופאיה המנתחים בעקבות רשלנות רפואית בניתוח. התובעת הגיעה לבית החולים לצורך ניתוח לכריתת גידול סרטני בצוואר הרחם. יש לציין כי התובעת הושכבה במהלך הניתוח בתנוחה מיוחדת, הנקראת "תנוחת טרנדלבורג" (תנוחה בה חלקו העליון של גוף המיטה מוטה כלפי מטה והידיים מונחות בזוית של 80-70 מעלות לגוף).


לאחר הניתוח, שארך כחמש שעות, אושפזה התובעת במשך עשרה ימים בבית החולים. לטענתה, כבר שלושה ימים לאחר הניתוח הלינה בפני הרופאים כי היא סובלת מאובדן תחושה ביד שמאל. עם זאת, לדבריה, הרופאים פטרו אותה בהינף יד ואמרו לי כי מדובר בתופעה שכיחה וחולפת. לאחר שהמשיכה התובעת להתלונן, נשלחה היא למספר בדיקות אשר גילו כי מדובר בנזק עצבי.

 

בחוות הדעת הרפואית מטעם התביעה הפנה המומחה את תשומת ליבו של בית המשפט לכך כי העדר רשומה רפואית אינו מאפשרת להתחקות אחר אופן התנהלות הניתוח. המומחה טען שלא ניתן ללמוד מהגיליון הרפואי דבר על נקיטת כל הפעולות הנדרשות והסידורים נאותים בהשכבת המטופלת לצורך ביצוע הניתוח. עוד טען המומחה הרפואי מטעם התובעת, כי נזקים נוירולוגים במקלעת הברכיאלית יכולים לקרות בניתוחים ממושכים כתוצאה ממתיחה או לחץ על עצבים או כלי דם.

 

לטענתו, השכיחות לנזקים נוירולוגים מאי השכבה נכונה קטנה מ- 0.02% על-פי הספרות הרפואית ועוד ירדה בעשור האחרון, עם זאת, אם ארע נזק כזה - סביר מאוד להניח שהדבר גובל בתת טיפול או רשלנות, מאחר שהיה ניתן למנעו.


מהי המשמעות של העברת נטל הראייה?


כמו בכל הליך משפטי, גם תביעות אשר עוסקות ברשלנות רפואית מטילות את נטל ההוכחה על התובע לקיום הרשלנות. עם זאת, ובשל הפערים הקיימים בין בעלי הדין, מעביר לעיתים בית המשפט את נטל ההוכחה ל"אי-רשלנות" לכתפיהם של הרופאים. משמעותו של נטל זה היא שעל הרופא להוכיח הסבר המעלה את הסיבה המדויקת שגרמה לתאונה, ושסיבה זו אין בינה לבין רשלנות מצידו ולא כלום. גם אם אין בכוחו של הרופא להצביע על הסיבה המדויקת לתאונה, מחובתו להוכיח שהוא נהג בזהירות סבירה כדי למנוע את הסכנה.

 

סעיף 41 מעמיד שלוש דרישות אשר רק בהתקיימן מועבר נטל השכנוע על כתבי הנתבע להוכיח שלא היה במעשיו ו/או מחדליו התרשלות שיחויב בגינה:

 

  • לתובע לא הייתה ידיעה או לא הייתה לו יכולת לדעת מה היו למעשה הנסיבות שגרמו למקרה אשר הביא לידי הנזק.
  • הנזק נגרם על ידי נכס שלנתבע הייתה שליטה מלאה עליו ונראה לבית המשפט שאירוע המקרה שגרם לנזק מתיישב יותר עם המסקנה.
  • הנתבע לא נקט זהירות סבירה כלפי המטופל.


האם יש להעביר את נטל הראייה?

 

בית המשפט נדרש לקבוע במקרה דנן, האם נקטו הרופאים זהירות סבירה כלפי המטופלת והאם לא יכלו הם למנוע את נזקיה. אשר לתנאי הראשון - לתובעת לא הייתה ידיעה ולא יכולת לדעת מה גרם לפגיעה בידה כתוצאה מהניתוח האונקולוגי שעברה ברחמה והתובעת לא יכלה לדעת כיצד הושכבה לכל אורך הניתוח. לגבי התנאי השני - ברי כי השליטה האפקטיבית על הנעשה בחדר הניתוח הייתה בידי הרופאים ובידיהם בלבד. מהו אם כן דינו של תנאי – "הזהירות הסבירה"?

 

מתוך העדויות שהוצגו בבית המשפט עלה כי מדובר בסיבוך מוכר אך נדיר בניתוחים ארוכים. הסיבות שעשויות להביא לפגיעה עצבית היו מוכרות לרופאים המרדימים ועל כן קבע בית המשפט שהיו הם צריכים לתת דעתם לכך בעת השכבת החולה ותוך כדי הניתוח.

 

בית המשפט קבע כי יש להעביר את נטל ההוכחה לכתפי הרופאים. העובדה שהתובעת סבלה נזק עצבי כתוצאה מהניתוח מחד-גיסא, והעובדה שהסיבות לנזק זה ידועות ויכולות להצביע על התרשלות בנקיטת אמצעי זהירות מאידך, הביאו את בית המשפט להעביר את נטל הראייה.


האם בית החולים עמד בנטל?

 

השופטים קבעו כי בית החולים והרופאים לא השכילו לעמוד בנטל ההוכחה ולא שכנעו את בית המשפט כי לא הייתה כל רשלנות בהתנהלותם. דבר ראשון, בית החולים לא השכיל להביא לעדות אף אחד מן הרופאים המנתחים על מנת למסור גרסתו מול השופטים. מן ההלכה ידוע שהימנעות מהבאת ראיה או מהבאת עד, עומדת לרועץ לצד שאינו מביא אותו.

 

הימנעות זו, כמוה כראיה נסיבתית שעשויה להקים לחובתו של אותו צד חזקה כי אילו הובאה אותה ראיה או אותו עד היה בהם כדי לפגוע בגרסת אותו צד.

 

כמו כן, המומחה מטעם ההגנה העיד בעצמו כי ניתוח מסוג זה אורך בד"כ 3-4 שעות, אי לכך, מקרים בהם הניתוח מתארך הינם מקרים בהם מתרחשות התרחשויות בלתי צפויות. במהלך הניתוח קיבלה התובעת חמש מנות דם, דבר אשר איננו שגרתי בניתוחים מסוג זה. בנוסף, בביצוע הניתוח עסקו חמישה רופאים, דבר שאינו רגיל כלל ועיקר.


לא זו אף זו – בבואו של בית המשפט לבחון את התנהלות הניתוח, גילו השופטים להפתעתם כי הגיליון הרפואי חסר, כאילו היה זה ניתוח רגיל ושגרתי. מכל האמור לעיל, אורכו של הניתוח, גודלו של הצוות ומנות הדם הרבות, ברור שהניתוח לא היה שגרתי. במידה ומדובר בהליך מיוחד, מדוע לא נרשם מהלכו באופן מסודר בגיליון הרפואי?


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן
שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

התובעת הייתה אמורה לעבור ניתוח קיסרי. זריקת האפידורל אשר ניתנה לה על ידי מתמחה הסבה נזקים למוח. אי לכך, האם מדובר ברשלנות רפואית כלפיה? 

במהלך ניתוח שבוצע במרכז הרפואי חורב כאשר התובע שוכב מורדם על מיטת הניתוחים, פרצה שריפה והאש אחזה בסדין עליו שכב התובע. האש גרמה לתובע כוויה בעכוזו. 

האם נפגע מחוסר הכרה, אשר סובל בגין רשלנות רפואית, יזכה לפיצויים במסגרת תשלום עיתי? 

האם פרוטוקול ועדה רפואית יכול לשמש בתור ראיה במסגרת תביעה בגין רשלנות רפואית בניתוח לקיצור קיבה? 

בית החולים לא הציג בבית המשפט רשומה רפואית מסודרת - האם רשלנות רפואית במסגרת טיפול בפג? 

האם העותרים יקבלו צו אנטון פילר המורה על כינוס מסמכים רפואיים במסגרת תביעה שהגישו האחרונים בגין רשלנות רפואית? 

פסק דין העוסק בבקשה לתיקון כתבי בי דין בעקבות מציאת תיק רפואי לאחר הגשת כתב התביעה... 

האם תביעה בגין רשלנות רפואית תידחה על הסף בעקבות אובדן צילומי רנטגן בבית החולים? 

ישנם מקרים בהם ליקויים שנתגלו ברישומים הרפואיים יכולים להעביר את נטל הראיה לנתבעים. המעקב והרישום אחרי הניתוח הקיסרי לוקים בחסר. האם נטל הראיה יעבור? 

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

חישוב פיצויים בעקבות רשלנות רפואית. אתר "רשלנות רפואית" מציג מידע עדכני הכולל מאמרים, מדריכים, דוגמאות וכדומה... 

הלכה פסוקה היא כי גרימת נזק ראייתי לנפגע, במסגרת תביעות רשלנות רפואית, הינה עילה להעברת נטל ההוכחה לכתפי הנתבעים. נטל זה עלול להיות כבד ביותר, קל וחומר כאשר עסקינן בתביעה לגבי אירועים שקראו למעלה מ-18 שנה לפני הגשת התביעה... 

האם במקרים בהם סיבת המוות איננה ידועה, חייבים הרופאים להציע ביצוע ניתוח לאחר המוות? דוגמא לפסק דין... 

האם ניתן להעביר את נטל ההוכחה לכתפי בית החולים, במקום בו מוגשת תביעה בעניין רשלנות רפואית לאחר 20 שנה? 

האם רופא ועורך דין אשר השחיתו רשומה רפואית, על מנת לגלות שורה מחוקה בטיפקס, יהיו אשמים ברשלנות רפואית בגין השחתת ראייה והאם יועבר לכתפיהם נטל ההוכחה? 

מן הפסיקה ידוע כי ישנה חשיבות ממדרגה ראשונה לרישומים הרפואיים הנעשים על ידי רופאים המטפלים בחוליהם, בעת הטיפול או סמוך לאחריו... 

האם בית החולים התרשל במהלך ניתוח לכריתת רחם, והאם הניתוח התארך מעבר לרגיל? מהו נטל הראייה והאם יונח על כתפי הנתבעים? 

האם התנהלותם של רופאי העור, אשר לא הקפידו על רישום רפואי הולם בעת הטיפול, הייתה רשלנית? האם עקב רשלנות זו התפתח הגידול הסרטני באפו של התובע?  

התובע לא זכה כי הנתבע יערוך אחריו מעקב רפואי מדויק. אי לכך, והיות ולא מולאו כל הרשומות הרפואיות כנדרש, סובל התובע כיום משיתוק. הרופא הפר את החובה המוטלת עליו... 

כיצד ניתן להגיש לבית-משפט ולהוכיח את תוכנו של תיק רפואי המנוהל במוסד רפואי מוכר, במסגרת תביעת רשלנות רפואית , מבחינת סדרי הדין ודיני הראיות...