www.rashlanut-refuit.org

העדר רשומה רפואית במהלך טיפול לאבחון גידול סרטני

העדר רשומה רפואית במהלך טיפול לאבחון גידול סרטני

האם רופאי העור, אשר העניקו טיפול לתובע באבחון כתם שמש באפו, שגו כאשר לא ערכו מעקב מפורט ורשום של תסמיני התופעה? האם היו הרופאים רשאים להסתפק ברישום שתי מילים בודדות ברשומה הרפואית, מבלי להעניק תשומת לב מפורטת לתסמינים עליהם מדווח המטופל? כמו כן, האם מדובר במקרה של העדר רשומה רפואית העומד לרועץ לנתבעים?

 

זהו עניינה של התביעה שלפנינו, כאשר מצד אחד המטופל מלין על רישום רפואי לוקה בחסר, ומן העבר השני הרופאים טוענים שמדובר באבחנה שגרתית, אשר אין צורך לפרט עליה ביתר שאת שכן היא תופעה שכיחה.  

 

הרופאים התעלמו מתלונותיו של המטופל

 

התובע הגיע לבדיקה בקופת חולים, כאשר רופאי העור אשר בדקו אותו קבעו שהנגע באפו הינו כתם שמש. אי לכך, קיבל "הנגע" את הטיפול המתאים, ורק בשלב מאוחר יותר עבר התובע שני ניתוחים מקומיים על ידי רופאה כירורגית פלסטית. הביופסיה של הניתוח השני הראתה כי הנגע באף הינו גידול סרטני, בעקבותיו עבר התובע ניתוח נוסף וטיפולים כימותרפיים בבית חולים אחר.

התובע טען בכתב תביעתו, שהוא מייחס את הרשלנות לקופת חולים, וכן לרופאי העור, בכך שלא ביצעו לו ביופסיה של האף, כבר בביקורו הראשון. התובע טען כי ביצוע הביופסיה היה מגלה שמדובר בגידול סרטני, וכריתתו במועד הייתה מביאה לריפוי מלא.

 

עוד טען המטופל כי רופאי קופת החולים התעלמו מתלונותיו ומהסימפטומים המאפיינים גידול סרטני. אי לכך, כתוצאה מהתרשלותם, הגידול גדל עם השנים ונזקיו, במועד גילויו, היו עצומים, כולל הנזקים הנובעים מהוצאת גידול בגודל שבו הוצא.

הנתבעים טענו בכל תוקף כי עם כל הצער שיש בליבם על כך שהתובע חלה בסרטן העור, לא היה בכך להצדיק את הגשת התביעה. הנתבעים הוסיפו בביטחון רב כי אין הם אחראים לכך שהיה איחור באבחון סרטן אשר פשה בגופו של התובע, וסברו שלא ניתן היה לאבחן את דבר קיומו מוקדם משאובחן בפועל.

 

הרישום הרפואי לוקה בחסר, כיצד ניתן לבדוק את התפתחות המחלה?

במהלך שלב הדיון בבית המשפט, ובעת שהוצגו המסמכים הרפואיים הרלבנטיים בתיק, נוכח השופט לדעת כי מרבית הגיליון הרפואי לוקה בחסר. השופט העיר לרופאים כי לא מצויה כל אינפורמציה על הנושאים המהותיים הקשורים לנגע - מתי החל (לפי דברי המטופל), מהו צבעו, מהו גודלו המדויק, האם הוא כואב, וכדומה.

 

השופט מתח ביקורת על התנהלות הרופאים ואמר שרופא עור, אשר בא אליו מטופל בפעם השנייה או השלישית, ואין לו נתונים ופרטים קודמים לגבי הנגע, יטפל באותו מטופל באיכות ירודה יותר.


גישת רופאי העור הייתה כי לא היה צורך לרשום את תלונות המטופל, בעקבות הממצאים שהתגלו, בשל האבחנה ובגלל הטיפול. לדידם, ניתן היה לקצר את הדברים, שכן מדובר במקרים שגרתיים של אבחנה - שאליה ניתן להגיע תוך זמן קצר ביותר – ועל כן די לרשום את המילים, "סולר קרוטוזיס".

 

עבירה על חוק זכויות חולה, האמנם?

 


למעשה, לא הייתה מחלוקת שרופאי העור, במהלך הטיפולים השונים, לא שאלו את התובע שאלות בדבר מצב הנגע, מתי התחיל, צבעו, היקפו וכדו’. כמו כן, הצדדים לא היו חלוקים על כי הרופאים לא סימנו את גודלו של הנגע (שכן ממילא לא יכלו הם לדעת האם מביקור לביקור הנגע גדל, או קטן, או נשאר כמות שהוא).

המומחה הרפואי מטעם ההגנה לא הכחיש בעלותו לדוכן העדים כי בנוהלי קופת החולים קיימת חובה לפרט ולתאר בפרטי פרטים פריחה או תופעות אחרות. המומחה אף אישר שכאשר מדובר במחלות אחרות, יש חובה לפרט את הסימפטומים ואת ההיסטוריה של המחלה, כדי שהטיפול יהיה הולם.

 

עם זאת, לטענתו של המומחה, קיים שוני בין מחלות רגילות לבין תופעת הסולר קרטוזיס, אשר לגביה אין חובת רישום כאמור. "כשאני כותב סולר קרטוזיס", אמר המומחה בבית המשפט, "כל רופא בעולם מהקוטב הצפוני לקוטב הדרומי מבין טוב מאוד למה אני מתכוון, כי לזה יש הגדרה מדויקת".

עורך הדין מטעם התובע שאל את המומחה האם יש באפשרותו להראות לבית המשפט הוראה מפורשת בחוק, המאפשרת לו לסטות מהוראות משרד הבריאות לגבי התופעה. מכיוון שמדובר היה בעבירה על חוק זכויות החולה וחובת הרישום הרפואי, מילא האחרון פיו במים.

אי לכך, קבע בית המשפט כי עלה בידיו של התובע להוכיח שרופאי העור אשר טיפלו בו, נהגו ברשלנות בניהול הרשומה הרפואית ועל כן עבר נטל ההוכחה על אי רשלנותם לכתפיהם. בהמשך הדיון לא עלה בידיהם של הרופאים להוכיח כי לא הייתה כל רשלנות באבחון הגידול הסרטני באפו של התובע, והרופא קבע כי עליהם לפצותו בגין הנזקים שנגרמו לו.

השופט פסק פיצויים באופן הבא:

 

  • כאב וסבל, אובדן הנאות החיים 250,000 שקלים.
  • עזרה לזולת בעבר 25,000 שקלים.
  • פסד השתכרויות בעבר 20,000 שקלים.
  • ניידות בעבר 8,000 שקלים.

 

סה"כ – 303,000 שקלים.


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן
שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

התובעת הייתה אמורה לעבור ניתוח קיסרי. זריקת האפידורל אשר ניתנה לה על ידי מתמחה הסבה נזקים למוח. אי לכך, האם מדובר ברשלנות רפואית כלפיה? 

במהלך ניתוח שבוצע במרכז הרפואי חורב כאשר התובע שוכב מורדם על מיטת הניתוחים, פרצה שריפה והאש אחזה בסדין עליו שכב התובע. האש גרמה לתובע כוויה בעכוזו. 

האם נפגע מחוסר הכרה, אשר סובל בגין רשלנות רפואית, יזכה לפיצויים במסגרת תשלום עיתי? 

האם פרוטוקול ועדה רפואית יכול לשמש בתור ראיה במסגרת תביעה בגין רשלנות רפואית בניתוח לקיצור קיבה? 

בית החולים לא הציג בבית המשפט רשומה רפואית מסודרת - האם רשלנות רפואית במסגרת טיפול בפג? 

האם העותרים יקבלו צו אנטון פילר המורה על כינוס מסמכים רפואיים במסגרת תביעה שהגישו האחרונים בגין רשלנות רפואית? 

פסק דין העוסק בבקשה לתיקון כתבי בי דין בעקבות מציאת תיק רפואי לאחר הגשת כתב התביעה... 

האם תביעה בגין רשלנות רפואית תידחה על הסף בעקבות אובדן צילומי רנטגן בבית החולים? 

ישנם מקרים בהם ליקויים שנתגלו ברישומים הרפואיים יכולים להעביר את נטל הראיה לנתבעים. המעקב והרישום אחרי הניתוח הקיסרי לוקים בחסר. האם נטל הראיה יעבור? 

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

חישוב פיצויים בעקבות רשלנות רפואית. אתר "רשלנות רפואית" מציג מידע עדכני הכולל מאמרים, מדריכים, דוגמאות וכדומה... 

הלכה פסוקה היא כי גרימת נזק ראייתי לנפגע, במסגרת תביעות רשלנות רפואית, הינה עילה להעברת נטל ההוכחה לכתפי הנתבעים. נטל זה עלול להיות כבד ביותר, קל וחומר כאשר עסקינן בתביעה לגבי אירועים שקראו למעלה מ-18 שנה לפני הגשת התביעה... 

האם במקרים בהם סיבת המוות איננה ידועה, חייבים הרופאים להציע ביצוע ניתוח לאחר המוות? דוגמא לפסק דין... 

האם ניתן להעביר את נטל ההוכחה לכתפי בית החולים, במקום בו מוגשת תביעה בעניין רשלנות רפואית לאחר 20 שנה? 

האם רופא ועורך דין אשר השחיתו רשומה רפואית, על מנת לגלות שורה מחוקה בטיפקס, יהיו אשמים ברשלנות רפואית בגין השחתת ראייה והאם יועבר לכתפיהם נטל ההוכחה? 

מן הפסיקה ידוע כי ישנה חשיבות ממדרגה ראשונה לרישומים הרפואיים הנעשים על ידי רופאים המטפלים בחוליהם, בעת הטיפול או סמוך לאחריו... 

האם בית החולים התרשל במהלך ניתוח לכריתת רחם, והאם הניתוח התארך מעבר לרגיל? מהו נטל הראייה והאם יונח על כתפי הנתבעים? 

האם התנהלותם של רופאי העור, אשר לא הקפידו על רישום רפואי הולם בעת הטיפול, הייתה רשלנית? האם עקב רשלנות זו התפתח הגידול הסרטני באפו של התובע?  

התובע לא זכה כי הנתבע יערוך אחריו מעקב רפואי מדויק. אי לכך, והיות ולא מולאו כל הרשומות הרפואיות כנדרש, סובל התובע כיום משיתוק. הרופא הפר את החובה המוטלת עליו... 

כיצד ניתן להגיש לבית-משפט ולהוכיח את תוכנו של תיק רפואי המנוהל במוסד רפואי מוכר, במסגרת תביעת רשלנות רפואית , מבחינת סדרי הדין ודיני הראיות...