www.rashlanut-refuit.org

הוספת חוות דעת רפואית במהלך תביעת רשלנות רפואית לאחר החלפת עו``ד

הוספת חוות דעת רפואית במהלך תביעת רשלנות רפואית לאחר החלפת עו``ד

תביעות רשלנות רפואית נשענות על פי רוב על חוות דעת רפואיות מטעם בעלי הדין ו\או בית המשפט. המערכת המשפטית אינה רואה בעין יפה בקשות לביטול מינויו של מומחה מטעם בית המשפט, אך ישנה ליברליות מסוימת כלפי הוספת חוות דעת רפואיות נוספות במהלך הדיונים.

בקשה בעניין זה אושרה על ידי בית המשפט העליון, למרות דחייתה בערכאות השלום והמחוזי. בית המשפט השלום דחה את בקשתה של התובעת להציג חוות דעת רפואית נוספת במהלך הדיון, וקבע כי אין לקבל את טענותיה שחוות-הדעת הראשונה לא נדרשה לכל פרטי הרשלנות. בית המשפט דחה את הבקשה משום שלדידו היה מדובר ב"מקצה שיפורים" ולא ניתן להחזיר את הגלגל אחור. השופט הדגיש שלא מדובר בחוות-דעת "נוספת", בתחום רפואי אחר, אלא בחוות-דעת "משפרת", שנתבקשה לאחר שחל שינוי בייצוגה של המבקשת.


המבקשת ערערה על החלטת בית משפט השלום לבית המשפט המחוזי, שדחה אף הוא את בקשתה. בית המשפט המחוזי קבע כי אין מקום להתערב בהחלטת בית משפט קמא וניכר שהחלפת עורך דינה של המבקשת הינו הבסיס לבקשתה. התובעת לא התייאשה והגישה ערעור נוסף לבית המשפט העליון.


בית המשפט העליון הופך את ההחלטה


לשמחתה של התובעת, בית המשפט העליון הפך את החלטות הערכאות הנמוכות וקבע כי יש להתיר לה להציג חוות דעת רפואית נוספת בעניינה. השופטים בערכאה העליונה כתבו בפסק הדין כי למרות שעל פי רוב בית המשפט העליון לא מתערב בהחלטות שעניינן ניהול הליך, יש לנהוג בעניינה של התובעת דנא בגמישות. 

 

השופטים קבעו כי למרות שייתכן ומדובר ב"מקצה שיפורים", ניסיון משפטי זה אינו פסול מניה וביה. בעלי דין חותרים כל הזמן לשפר את בסיס תביעתם, ולא בהכרח מהלך זה הינו מוקצה בטרם נעשה. בית המשפט העליון סבר כי ישנם מקרים בהם "מקצה שיפורים" זה יכול להביא לשיפור ההליך המשפטי, תוך פילוס דרכו של בית המשפט אל האמת, בין סבך חוות הדעת הרפואיות הסותרות.

השופטים סיכמו את פסק הדין באופן הבא – "בסופו של יום, האיזון הוא בין שיקולים מתחרים ובכללם תום-ליבו של מבקש התיקון, האינטרס בדבר בירור השאלות האמיתיות שבמחלוקת והצורך בשמירה על יעילות הדיון ועל ניהול מושכל של ההליך. כך בכלל, וכך גם בכל הנוגע לתיקון כתב תביעה המתבטא בצירוף חוות-דעת רפואית".


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן

שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

פסק דין בעניין תביעת רשלנות רפואית - פטור מתשלום שכרו של המומחה מטעם ביהמ"ש

ככלל, שכרו של המומחה הרפואי הממונה מטעמו של ביהמ"ש משולם ע"י הצדדים. האם לאחד הצדדים ינתן פטור מתשלום שכרו של המומחה? 

פסק דין בעניין אי צירוף חוות דעת רפואית לתביעה למרות הארכת מועד הגשתה

בקשה למחיקת תביעה על הסף יכולה להתקבל במספר מקרים. האם תימחק התביעה במקום בו חוות הדעת הרפואית לא צורפה, למרות הארכת המועד? 

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

חישוב פיצויים בעקבות רשלנות רפואית. אתר "רשלנות רפואית" מציג מידע עדכני הכולל מאמרים, מדריכים, דוגמאות וכדומה... 

האם מסמך פנייה לחדר מיון יכול להיות "חוות דעת רפואית"?

האם מכתב הפנייה לחדר מיון יכול לשמש כראייה קבילה בבית המשפט, בתביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

האם בית החולים סורוקה התרשל בטיפול במחלת כליה נדירה?

האם בית החולים סורוקה בב"ש התנהל ברשלנות רפואית כאשר בחן את התובעת ולא זיהה שהיא סובלת ממחלה נדירה? קראו עוד... 

הוספת חוות דעת רפואית במהלך תביעת רשלנות רפואית לאחר החלפת עו"ד

האם בית המשפט יתיר הוספת חוות דעת רפואית משפטית לאחר החלפת עורך דין במסגרת תביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

אישור חוות דעת רפואית למרות ניגוד עניינים קטן

בעקבות פערים בין חוות הדעת המומחים מטעם הצדדים, מינה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו אשר בחן את התובעת והעמיד נכותה על 10% באופן זמני ו-5% לצמיתות... 

ניגוד עניינים בין שני מומחים במהלך תביעה

האם ניגוד עניינים בין שני מומחים מטעם בעלי דין שונים במסגרת תביעה, מהווה עילה לביטול חוות הדעת של אחד מהם? 

האם יותר לרופא עובד מדינה להגיש חוות דעת רפואית נגד המדינה?

האם רופא עובד מדינה רשאי להגיש חוות דעת רפואית נגד המדינה במסגרת תביעת רשלנות רפואית? 

חוות דעת מקצועית של רופא נתבע במסגרת תצהיר עדות, האמנם?

האם רופא אשר נתבע במסגרת תביעה בגין רשלנות רפואית, רשאי להציג את גרסתו המקצועית בתוך תצהיר עדותו הראשי? 

אובייקטיביות מומחה רפואי במסגרת תביעה ייצוגית נגד חברת תרופות

דיון בבית המשפט העליון בנוגע לפסילת מומחה רפואי במסגרת תביעת רשלנות רפואית העוסקת בייצוגית נגד חברת תרופות... 

האם ניתן להציג חוות דעת רפואית הסותרת את קביעותיו של מומחה מטעם בית המשפט?

תביעות העוסקות ברשלנות רפואית נתמכות בחוות דעת רפואיות של מומחים מטעם בעלי הדין ומטעם בית המשפט בעצמו. מומחים מאת בית המשפט מתמנים על פי רוב במקום בו קיימת מחלוקת בין מומחי הצדדים ועל בית המשפט להכריע בסוגיה רפואית... 

רשלנות רפואית - פסילת חוות דעת רפואית

ככלל לא יפעל רופא נגד מי שנמצא בטיפולו ולא יעשה שימוש לרעה במידע הרפואי הנמצא ברשותו", וכפועל יוצא לא יערוך חוות דעת העלולה לפגוע במטופל שלו, אלא אם כן חוייב לעשות כן על ידי בית המשפט... 

דחיית בקשה לפסילת מומחה שמונה מטעם בית המשפט

באשר לטענה שיש לפסול את חוות דעת המומחה, מאחר והוא עבד עבור הנתבעת בעבר, לא מצאתי שיש בה לבסס את הבקשה וכדי להקים את הטענה של חשש ממשי למשוא פנים... 

דחיית תביעה על הסף בהיעדר חוות דעת רפואית

האם ניתן להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית ללא תמיכת חוות דעת רפואית מטעם התביעה? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

המומחה שחתם על חוות הדעת נפטר

מהו הדין במידה והרופא המומחה אשר חתום על חוות הדעת הרפואית נפטר במהלך המשפט? כיצד יש להתייחס לחוות דעתו? האם יש להמציא חוות דעת חדשה? בתוך כמה זמן? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

רשלנות רפואית - הנתבע לא יממן חוות דעת מומחה לתובעת

מתי ימנה בית המשפט מומחה רפואי מטעמו? מתי יטיל בית המשפט את מימון חוות הדעת הרפואית על הנתבעים? קראו עוד בפורטל רשלנות רפואית... 

פסק דין - פטור מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של נזק מיוחד

בבקשה נטען, כי עסקינן בנזק מיוחד ולא בנזק כללי ועל כן מבקשת התובעת מבית המשפט כי יפטור אותה מהגשת חוות דעת רפואית  

פסק דין - בקשה למינוי מומחה מטעם ביהמ"ש במקום מומחה מטעם התביעה

האם בית המשפט יפטור תובע מהגשת חוות דעת רפואית במקרה של מצב כלכלי קשה? האם ימונה מומחה רפואי מטעם בית המשפט במקום מומחה מטעם התובע? 

פסק דין בעניין רשלנות רפואית בניתוח - חוות דעת רפואית מטעם קופה"ח

האם קופת החולים התרשלה באי העברת מידע מלא בדבר מצבה הרפואי לאורטופד אשר טיפל בה?