www.rashlanut-refuit.org

גישור בתביעות בגין רשלנות רפואית

גישור הינה דרך באמצעותה ניתן ליישב סכסוכים בין צדדים על ידי הסכמה הדדית. מדובר בהליך וונלטרי המערב צד שלישי ניטראלי, שתפקידו לסייע לצדדים למצוא פיתרון מוסכם לסכסוך באמצעות ניהול משא ומתן ישיר ביניהם. הניסיון מלמד כי הליכי גישור משמשים לא אחת כפלטפורמה עבור בעלי הדין להביע דעותיהם ולהציע שלל פיתרונות יצירתיים אשר יביאו לסיום הסכסוך במינימום חיכוכים. כמו כן, הסדרי גישור מאפשרים קיצור הליכים והימנעות מהתכתשות ארוכה ומתישה בערכאות המשפטיות.


מדי שנה מוגשת בישראל אלפי תביעות בגין רשלנות רפואית. תביעות אלו הינן תביעות נזיקין מורכבות המשלבות בין המשפט לרפואה. אדם אשר נפגע בגין רשלנות רפואית צריך להוכיח שורה של היבטים בנוגע לטענותיו כגון קשר סיבתי, רשלנות בפועל, נזק וכדומה. גם מבחינת הנתבע הסוגיה קשה ואיננה פשוטה. הנתבע נדרש להוכיח כי הוא פעל כרופא סביר ומילא אחר מחויבותיו כרופא ומטפל במאת האחוזים. לעיתים, תקלות קטנות כגון הסכמה מדעת שלא הושגה במלואה, או חוסר בתיעוד רפואי, עלולים להביא לקבלת תביעה בגין רשלנות רפואית, גם כאשר הרשלנות איננה מובהקת. אי לכך, פעמים רבות כדאי לצדדים לבחון אפשרות לפנות להליכי גישור במקרים אלו.

 

מהו הליך גישור?


סעיף 79ג(א) לחוק בתי המשפט, התשמ"ד-1984 קובע כי גישור הינו הליך בו מגשר נועד עם בעלי הדין ומביא אותם לכדי הסכמה ליישוב הסכסוך ביניהם, וזאת מבלי שיש בידיו את הסמכות להכריע. הצדדים יכולים לפנות לגישור בעקבות יוזמה משותפת, או לאחר הפנייתם לגישור ביוזמת בית המשפט. סעיף 79ג(ב) לחוק קובע כי בית המשפט רשאי להעביר תובענה לגישור בהסכמת בעלי הדין. כמו כן, בסמכותו של בית המשפט לעכב את ההליכים בין הצדדים, לתקופה אשר ייקבע, וכן הוא רשאי להאריך תקופה זו.

 


סמכויותיו של המגשר שונות מסמכויותיו של שופט בהליך משפטי. לדוגמא, הוא פטור מחובת שמיעת הצדדים ביחד והוא רשאי לשמוע כל צד בנפרד. כמו כן, הוא רשאי להיפגש עם הצדדים, ביחד עם לחוד, גם ללא עורכי דינם. בסעיף 79ג(ד) באה לידי ביטוי ההפרדה בין הליכי גישור להליכים משפטיים. דברים אשר נמסרים על ידי הצדדים במסגרת הליכי גישור אינם משמשים כראייה במשפט אזרחי. מטרת סעיף זה הינה לסייע להליכי הגישור להצליח וזאת כאשר בעלי הדין יודעים שדברים שנאמרים על ידם בגישור מוגנים מפני ניסיון לעשות בהם שימוש כנגדם.


סיומו של הליך גישור מוצלח מגיע לכדי שלמות בהסדר גישור בין הצדדים. המגשר מודיע לבית המשפט על השגת הסדר הגישור בין הצדדים, ובית המשפט רשאי לתת להסדר תוקף של פסק דין. מרגע זה ואילך, הסדר הגישור הינו כפסק דין חלוט וערעור עליו יונח לפתחה של הערכאה אשר אישרה אותו.


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן
שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

המבחן לקיום התרשלות בתביעות רשלנות רפואית הוא קנה המידה של הרופא הסביר, הבוחן כיצד רופא סביר היה נוהג בנסיבות העניין במקום המזיק-הנתבע 

כדי שתקום אחריות נזיקית צריך שיהיה קשר סיבתי בין הפרת האחריות של הרופא לנזק שנגרם לחולה 

התביעה הינה תביעת פיצויים בגין רשלנות רפואית שנגרמה לטענת התובע בניתוח שבוצע בסלובניה. עקב גידול שנתגלה בגופו, בירר התובע ומצא... 

האם סעיף 76 לפקודת הנזיקין חוסם בפני התובע את דרכו להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית לאחר תאונת דרכים? 

יש לבחון את סבירות התנהגותו של הרופא שלגביה נטען כי היא מהווה התרשלות  

רפואה איננה מדע מדויק וייתכנו דרכים שונות לטפל באותה מחלה או לבצע את אותו ניתוח. 

אין די בכך שהרופא נהג לפי פרקטיקה מקצועית מקובלת ובכך שבחר בטיפול מסוים מבין מספר אפשרויות שעמדו בפניו 

כאשר מאמץ הרופא פרקטיקה חדשה, אין הוא משתחרר מהחובה לשקול את מכלול השיקולים המקצועיים העומדים לרשותו 

לפני מתן טיפול חלה על הרופא חובה לחקור ולבדוק על סיכונים הידועים בספרות המקצועית 

אין הרופא יוצע ידי חובתו בכך בלבד שהוא מקבל את ההחלטה ההולמת את הממצאים הגלויים 

בני זוג הגישו תביעת רשלנות רפואית. לטענת בן הזוג, בת זוגתו נפטרה כתוצאה מרשלנות רפואית 

התובעים עותרים להתיר להם למחוק את התביעה ללא צו להוצאות וזאת בשל מצוקתם הכלכלית הנטענת והקושי הנפשי הרב הכרוך בניהול התיק עד תומו...  

השאלה היא האם סכום פיצויים שנפסק במסגרת תביעת רשלנות רפואית בעילת הולדה בעוולה כולל את שכר טרחת עורך הדין ... 

נטען בבקשה כי כתב הערעור מתפרש על פני 48 עמודים. נימוקי הערעור אף כוללים סיפורים ארוכים ולא ענייניים, תוך הטחת עלבונות במשיבים... 

נזקו של המערער, המתבטא בשיתוק ובעיוות בידו השמאלית, נובע מפגיעה עצבית שארעה במהלך ניתוח לתיקון היצרות באבי העורקים. האם התובע יזכה לפיצויים עונשיים... 

פסק דין הדוחה מתן פטור בגין מצב כלכלי קשה. התובע לא הציג מצב כלכלי נטען, ובעל דין המבקש פטור חייב בכך. סוגיה בעניין רשלנות רפואית בניתוח אלקטיבי... 

בפסק הדין נקבע כי המבקשים נהגו ברשלנות עת ניתחו את המשיב בשני ניתוחים לתיקון רוחק ראייה – ניתוחי לייזר... 

התובעים בתביעת רשלנות רפואית במהלך לידה מבקשים לפטור עצמם מהפקדת עירבון לאור מצבם הכלכלי הקשה... 

הנתבעים המבקשים לשנות את סוג הערובה שעליהם להפקיד, חויבו בבית המשפט לתשלום פיצויים בגין נזקי רשלנות רפואית שגרמו לתובע 

המערערים בעילה של רשלנות רפואית במהלך בדיקות היריון שבוצעו, מבקשים פטור מתשלום אגרה שכן תביעתם נדחתה