www.rashlanut-refuit.org

פסקי דין אחרונים - משרד הבריאות

קמפיין הסברה לנושא שיקום רפואי לקשישים
מטרת הקמפיין להביא לידיעת אוכלוסיית הקשישים ובני משפחותיהם את הזכויות המגיעות להם בתחום השיקום הרפואי...

משרד הבריאות מזהיר - משחות שיניים מזויפות
משרד הבריאות מזהיר את הציבור כי נמצאו בשווקים משחות שיניים הנחזות להיות קולגייט בצבע אדום מסוג "הגנה מקסימלית מפני עששת - Maximum Cavity Protection", החשודות כמזויפות...

באילו מקרים ניתן להפסיק את ההריון?
הפסקת הריון מותרת על פי חוק שנתקבל בכנסת בשנת 1977. החוק מפרט את המצבים בהם מותר לבצע הפסקת הריון...

משרד הבריאות מזהיר מפני הסיגריות האלקטרוניות
בעקבות אזהרה שהוציאה רשות המזון והתרופות של ארה"ב (ה-FDA) מפני שימוש ב"סיגריות אלקטרוניות", החליט משרד הבריאות שלא לאשר יותר יבוא של סיגריות אלקטרונית, גם כאלה שאינן מכילות ניקוטין...

הערכות משרדי החינוך והבריאות בעקבות שפעת החזירים
לקראת פתיחת שנת הלימודים, התקיימה הערכת מצב בהשתתפות סגן שר הבריאות, הרב יעקב ליצמן, שר החינוך גדעון סער ונציגי המשרדים...

משרד הבריאות משנה את תנאי שיווק ושימוש בתרופות נגד צינון לילדים

משרד הבריאות מזהיר את הציבור מרכישה ושימוש בתוסף תזונה בשם "הרבא גרא"
משרד הבריאות מזהיר את הציבור מרכישה ושימוש בתוסף תזונה בשם "הרבא גרא" 100% צמחים סיניים טבעיים...

משרד הבריאות מגיב לפרסומים בתקשורת בנוגע לחיסונים
משרד הבריאות רואה בחומרה את הפרסומים לאור העובדה, כי הם מתפרסמים על ידי אנשים המזדהים כמומחים לנושא בעוד שאין להם תוקף מקצועי הנשען על עובדות ומדע...

1