www.rashlanut-refuit.org

פסקי דין אחרונים - אשם תורם

אשם תורם בעקבות אי הליכה לבדיקה במהלך הריון
האם אישה אשר לא הלכה לבצע דיקור מי שפיר, לצורך ייעוץ גנטי, למרות שקיבלה המלצה על כך מרופא חיצוני, אשמה ברשלנות תורמת לגבי נזקיו של בנה הסובל מתסמונת דאון?

אשם תורם - מטופל אשר אדיש לגורלו
לאור היות המשיב "אדיש" לגורלו, כאשר זה כלל לא התעניין אצל רופאיו לפשר אי ביצוע הניתוח והפסקת הטיפול בקומדין, כמו גם לאור אי נטילת הקומדין על ידי המשיב סמוך לאירוע המוחי חרף הנחייתו של ד"ר רוזנפלד, ייחס לו בית המשפט המחוזי אשם תורם בשיעור של 25%...

1