www.rashlanut-refuit.org

פסקי דין אחרונים - העדר רשומה רפואית

האם יש לאפשר לתובע להציג בפני המומחה את פרוטוקול חקירת המנתח?

בעת הדיון המשפטי התגלה מידע חדש על אופן ביצוע הניתוח להסרת לחץ מעמוד השדרה, אשר לא תועד במסמכים הרפואיים. התובע ביקש להציג בפני המומחה הרפואי את פרוטוקול חקירת המנתח. 


מינון יתר של תרופת קומדין והקשר לאירוע מוחי

האם תיק רפואי מזויף אשר אבד יביא לדחיית תביעה בגין רשלנות רפואית?

זוג הורים אשר הגישו תביעה בגין רשלנות רפואית בלידה כנגד בית חולים, בעקבות הולדת בתם לפני כעשר שנים ומותה לאחר שנתיים, נאלצו להתמודד עם גורם מפתיע. לאחר דיונים ארוכים שנמשכו מספר שנים, ורגע לפני מתן פסק הדין, אבד חלק ניכר מהחומר המשפטי בתיק...


התיק הרפואי נמצא לאחר הגשת כתב תביעה - האם יתקבל?

התיק הרפואי נמצא לאחר הגשת כתב התביעה...


השחתת ראייה, מה המשמעות המשפטית בתביעת רשלנות רפואית
התובע ואשתו טענו כנגד הראייה החדשה כי מדובר בזיוף, תרמית ומרמה. התובעים אף הביאו מומחית גרפולוגית אשר תבחן את הרשומה הכתובה, ומחוות דעתה עלה כי מדובר בשורה שלא נכתבה באותו היום בו נכתבו השורות האחרות בכרטיס...

פסק דין - האם יהיה ניתן לתקן כתב תביעה לאחר מציאת תיק רפואי בבית החולים?

המבקשים הגישו תביעה נזיקית בבית-המשפט המחוזי מחוז מרכז כנגד המשיבה בגין רשלנות רפואית שלטענתם גרמה למבקש 1 נזק בעת הלידה. עוד קודם להגשת כתב התביעה פנו המבקשים בעתירה על דרך המרצת פתיחה לבית המשפט המחוזי בירושלים - על מנת לקבל מן המשיבה העתק של הרשומות הרפואיות הנוגעות ללידה. המשיבה הגישה תצהיר למשיבים ובו נאמר כי לא נמצא התיק הרפואי. על סמך האמור הגישו המבקשים את תביעתם האמורה, כשהם מצרפים לכתב התביעה חוות דעת של מומחים שניתנו על בסיס המסמכים הרפואיים שהיו ברשותם.


פסק דין בעניין אי ניהול רשומה רפואית מסודרת - רשלנות רפואית בטיפול בפג

התובע נולד כשהוא פג בבית החולים "כרמל" בחיפה. הטענה היא כי בית החולים אחראי לנזקיו של התובע שנגרמו לו כתוצאה מטיפול רפואי רשלני...


פסק דין בעניין פרוטוקול ועדה רפואית בתפקיד ראיה במסגרת תביעת רשלנות

התובעת המנוחה חנה-רחל מנסדורף (ושדי) ז"ל נותחה נתוח לקצור הקיבה, לפי הנטען בכתב התביעה נתוח זה הוא הרביעי במספר שעברה המנוחה, כאשר הקודמים לא עלו יפה...


פסק דין בעקבות אי ביצוע מעקב אחרי חולה וגרימת שיתוק

התובע קיבל טיפולים רפואיים על ידי הנתבע, שלא ניהל רישומים רפואיים, עקב כאבים ברגלו. כשבוע לאחר הטיפולים הועבר התובע במצב קשה לניתוח דחוף בעמוד השדרה שלאחרי החל התובע לסבול משיתוק ברגליו.


עיוורון לאחר טיפול רפואי, האם רשלנות רפואית?

כיצד ניתן להגיש לבית-משפט ולהוכיח את תוכנו של תיק רפואי המנוהל במוסד רפואי מוכר, במסגרת תביעת רשלנות רפואית , מבחינת סדרי הדין ודיני הראיות...


1