www.rashlanut-refuit.org

פסקי דין אחרונים - הסכמה מדעת

עקב טיפול רשלני בדימום מהנחיר התפתח נמק באף

אשה בהריון ראשון עם תאומים סבלה מדימום עיקש מהנחיר, ולאחר שארבעה ניסיונות בחדר מיון להפסקת הדימום לא צלחו, בוצעה לה טמפונדה אחורית עם קטטר פולי, אולם היא נותרה עם נכות צמיתה.  


פגיעה באוטונומיה עקב צירוף לניסוי ללא הסכמה מדעת

המטופלת שהשתתפה בניסוי רפואי לתרופה חדשה נפטרה בבית חולים. ילדיה טענו כי כאשר הגיעה לבית החולים, היא היתה מבולבלת ולא הבינה על מה היא חותמת, ולכן צורפה לניסוי ללא הסכמה מדעת. 


המטופל לא נתן את הסכמתו לכריתת בסיס מסרק כף היד

התובע נכנס לניתוח לאיחוי העצם במסרק האצבעות, ובמהלך הניתוח התגלה שבר בשארית המסרק, על כן הרופאים כרתו את שארית העצם, מבלי לקבל את הסכמתו של המטופל.  


האם ניתנה הסכמה מדעת לטיפול חדשני בשיטת המכלב?

שיטת המכלב הינה שיטה ניתוחית לטיפול בכריתת טחורים. מטרתה של שיטה זו הינה להחליף את השיטה הישנה והקלאסית, וזאת משום שזמן ההחלמה לאחריה קצר באופן משמעותי, וכן משום שהיא כרוכה בפחות כאבים. האם רשלנות רפואית בניתוח כריתת טחורים ופוליפ בשיטת מכלב, תזכה את המטופל בפיצויים במקום שלא הוסבר לאחרון כי מדובר בשיטה חדשה?


האם אי ציון סיכון נדיר לפני ניתוח הוא העדר הסכמה מדעת?
האם רופאים אשר לא הזהירו מטופל לפני ניתוח, לגבי סיכון נדיר אשר ממנו הוא עלול לסבול, ומאפיין כל פעולה כירורגית אפשרית (לאו דווקא הניתוח נשוא התובענה), אשמים כלפי המטופל ברשלנות רפואית בביצוע הניתוח?

פסק דין בעניין העדר הסכמה מדעת לביצוע בדיקת מיפוי לב, האם רשלנות?

נטען כי המנוחה אסתר רובינפלד ז"ל נפטרה כתוצאה מהתרשלות הצוות הרפואי במחלקה לרפואה גרעינית בבית החולים רמב"ם בחיפה, בעת ביצוע בדיקת מיפוי לב במהלכה איבדה המנוחה את הכרתה ולמעשה לא שבה להכרתה עד פטירתה ביום 5.1.02 מדלקת ריאות...


פסק דין העוסק בהעדר הסכמה והעדר רשומה רפואית - ניתוח לטיפול באגודל קופץ

התובעת פנתה לטיפול רפואי עקב תחושות שחשה בכף ידה הימנית והופנתה למומחה בתחום, אורטופד בהכשרתו המקצועית...


פסק דין העוסק באי מתן הסבר לגבי אפשרויות טיפול נוספות - האם רשלנות?

אשת התובע נפטרה במהלך הריונה עקב זיהום בגופה. התובע טוען כי המוות נגרם כתוצאה מרשלנות הרופאים שטיפלו בה בבית החולים לניאדו...


פסק דין בעניין העדר הסכמה מדעת לניתוח - החולה מטושטש בעקבות נטילת תרופה

הצורך בניתוח בכתף הוסבר למערערת כשהיתה על שולחן הניתוחים, ותחת השפעת תרופות מטשטשות, ובאותה סיטואציה (על שולחן הניתוחים וכשהיא מטושטשת) גם הוחתמה על טופס הסכמה לניתוח בכתף...


1