www.rashlanut-refuit.org

פסקי דין אחרונים - חישוב פיצויים

תביעה להגדלת תשלומים עיתיים שנפסקו לנפגע רשלנות רפואית

תשלום מיידי משולם לתובע ב"מכה אחת" בגין נזקיו. במסגרת קביעת הסכום הנ"ל, בית המשפט עומד גם על התפתחויות האפשריות במצבו הבריאותי של הנפגע. לעומתו, תשלום עיתי משולם על בסיס סכום חודשי הנקבע על ידי בית המשפט...


תשלום חלק מן הפיצויים בעוד תביעת רשלנות רפואית נמצאת בהליכים

האם ניתן לחייב נתבעים ב"תשלום תכוף", או ב"תשלום ביניים" במסגרת תביעת רשלנות רפואית? ואם כן, מהם השיקולים להפעלת סמכות זו על ידי בית המשפט? האם יש מקום לחייב נתבעים בתשלום של 1.5 מליון ₪, למימון הוצאות ניתוח בחו"ל ולכיסוי חלקי של חובות עבר?


פיצויים מתוקף חוק הגזזת בגין רשלנות רפואית
האם הגידול בראשה של התובעת (מנינגיומה) נגרם עקב ההקרנות שקיבלה נגד מחלת הגזזת? האם ניתן היה לגלות את הגידול בראשה של התובעת בשלב מוקדם יחסית אילו התובעת היתה עורכת בדיקות הדמיה תקופתיות? האם גילוי מוקדם של הגידול היה מונע, או למצער מקטין, הנזק שנגרם לתובעת?

פיצויים בגין רשלנות רפואית - החדרת קטטר אפידורלי וזיהום
בעקבות קטטר אפידורלי שהוכנס לגבו ותהליך זיהומי שהלך והתפתח, מצא עצמו התובע מרותק לכסא גלגלים.

פיצויים בגין רשלנות רפואית שהביאה לתרדמת של המטופל
התובע,כבן 65 לפני קרות האירוע, יצא לגימלאות משרות במשטרת ישראל ולאחר מכן עבד כקצין בטחון בחברת אבטחה. לטענת התובעים, פגש לראשונה את ד"ר גאנדין בסניף קופת חולים כללית בשכונת גונן בירושלים, עת התלונן על כאבי בטן, קיבל הפניה לביצוע בדיקת אולטרסאונד.

פיצויים בגין רשלנות רפואית במתן אופטלגין - רגישות לתרופה
התביעה היא בגין טענת התובעים כי הנתבעים גרמו לכך שקרוב משפחתם המנוח קיבל בשתי הזדמנויות שונות תרופה מסוג אופטלגין אף שהיה רגיש לה ותוך כדי התעלמות מרגישותו לתרופה זו.

פיצויים בגין טיפול ומעקב רשלני במחלת הסכרת
התובע אובחן כחולה במחלת סוכרת מסוג 2 בשנת 1993. עד שנת 1999 תפקד התובע באופן עצמאי לחלוטין וללא מגבלות, עבד במשרה מלאה בחברת "בזק", לרבות בעבודות פיזיות קשות.

פסק דין בעניין אובדן כושר השתכרות במסגרת תביעה נזיקית

התובע נפצע בידו בעת שביצע תיקון ברכבו רכב. על-פי חוות-דעתו של מומחה מטעם בית-המשפט, הותירה הפגיעה בתובע נכות של 5%...


פסק דין - פיצויים בגין נזק נפשי לאחר רשלנות רפואית חרף החלמה פיסית

בעת הכנת התובע לניתוח הוחדר קטטר (מתקן אשר באמצעותו מוחדרת לוריד צנורית פלסטיק המשמשת להוצאת דם לבדיקות או להחדרת עירויים) לזרועו של התובע. תוך פעולת ההחדרה ארעה תקלה, ניתק חלק מן הצינורית שכבר היה מוחדר לוריד והוא נסחף אל תוך הוריד ונתקע...


פסק דין בעניין חישוב פיצויים בגין נזקי גוף - נכות תפקודית והקשר לנכות רפואית

התובעת נפגעה בתאונת דרכים, ונותרה נכה במרפק ידה השמאלית ובברך רגלה. מומחה רפואי שמינה בית-המשפט המחוזי קצב לה נכות רפואית של 23.5%, ונכות תפקודית בשיעור 15%...


פסק דין בנוגע לפיצויי בעבור נזק כלכלי עקיף למשפחה לאחר רשלנות רפואית

תביעתו של התובע היא על הנזק הכלכי העקיף שנגרם לו כתוצאה מהרשלנות הרפואית בטיפול שניתן לאישת...


פסק דין - תשלום פיצויים לאחר רשלנות רפואית בגין נזק נפשי לקרוב משפחה

כתוצאה מרשלנות רפואית לא אותר גידול סרטני בשדה של המנוחה, אשר הביא לפטירתה. התובעות הינן בנות הנפטרת ותביעתן הינה תביעת רשלנות רפואית לפיצויים בגין הנזק שנגרם להן...


פסק דין העוסק בחישוב פיצויים לאחר גרימת נזק לא ממוני בגין רשלנות רפואית

הנתבעים גרמו ברשלנותם להפסקת הריונה של התובעת ללא הצדקה. בית-המשפט המחוזי פסק לתובעת ולבעלה פיצויים בגין נזק לא ממוני...


1