www.rashlanut-refuit.org

תשלום חלק מן הפיצויים בעוד תביעת רשלנות רפואית נמצאת בהליכים

תשלום חלק מן הפיצויים בעוד תביעת רשלנות רפואית נמצאת בהליכים

לבית המשפט ישנה סמכות לפסוק לתובעים סעד זמני כספי. סכום זה הינו חלק מהפיצוי שנפסק בסיום ההליך המשפטי, אך הוא משולם טרם מתן פסק הדין, ומהווה מקדמה. אולם, על מנת לזכות בסעד זמני זה, על התובעים המבקשים לעמוד במספר תנאי סף. דוגמא לדיון בעניין ניתן למצוא בפסק דין דנא, בו נפסק לתובעים סעד זמני בסך מיליון ש"ח.


במקרה זה, הגישו התובעים תובענה בגין הולדה בעוולה נגד הנתבעים. זאת עקב לידת התובע עם מום גופני, אשר לא התגלה על ידי הנתבעים במהלך הבדיקות שנערכו בזמן ההיריון. במסגרת הסדר דיוני אליו הגיעו הצדדים, המשיבים הסכימו לשאת במחצית מנזקי הנתבעים. ההסדר קיבל תוקף משפטי של החלטה. לאחר מכן, התגלתה אפשרות לניתוח אפשרי של התובע בעל המום, אשר היה עתיד להקל על חייו.

 

בא כוחם של התובעים ציין כי הניתוח לא היה צפוי להיות פשוט והיה עתיד להיערך בבית חולים בארצות הברית. לטענתו, העלות הוערכה בסך של 150 אלף דולר. בנוסף, בא כוחם של התובעים ביקש מבית המשפט למנות מומחים רפואיים מטעמו בתחום האורולוגיה והפסיכיאטריה לשאלת הנזק.

 

עוד מאמרים בנושא:
האם במקום תביעות הולדה בעוולה יוכלו הורים ליהנות מהסדר תגמולים?
חסר באצבעות ברגל - האם הולדה בעוולה?
אי אבחון חוסר אצבעות בבדיקת אולטרסאונד - האם הולדה בעוולה?
הולדה בעוולה, האם רשלנות רפואית?


לאור ההסכמה אליה הגיעו הצדדים, השופט הציע לצדדים כי הנתבעים ישלמו מיליון ש"ח על חשבון הפיצויים, לשם עריכת הניתוח. בנוסף, הוצע לדחות את שאלת מינוי המומחים עד לאחר סיום הניתוח וחשיפת תוצאותיו. התובעים הסכימו להצעה זו. הם טענו כי מצבם הכלכלי קשה, והם נקלעו אליו לאחר ובעקבות לידת בנם והטיפול בו. מצב זה הוא שמנע מהם לספק את צרכיו הרפואיים של בנם, לרבות מימון הניתוח המיוחד בארצות הברית. לכן, הם פנו בבקשה לבית המשפט לפסוק להם סך של מיליון וחצי ₪ כתשלום מקדים. כלומר, תשלום תכוף.


מנגד, הנתבעים התנגדו לקבלת הבקשה וטענו כי התובעים לא הוכיחו את טענתם בדבר הקשיים הכלכלים בבית המשפט. בנוסף, הנתבעים התנגדו למינוי מומחים מטעמו של בית המשפט בתחומים שהתבקשו. זאת לאור העובדה שהדבר לא היה מקובל בתיקי רשלנות רפואית ולא עלה בקנה אחד עם פסיקות בית המשפט. כמו כן, התובעים לא הציגו בפני בית המשפט ראיות לכך שהתובע טופל באותם תחומים בהם התבקש למנות מומחים.


דיון והחלטה


בפתח הדיון שנערך בבית המשפט, השופט הבהיר כי בסמכות בית המשפט להעניק סעד זמני מכוח סעיף 75 לחוק בתי המשפט. עם זאת, על מנת למנוע ניצול סמכות זו על ידי בעלי דין, הוגדרו בפסיקה ארבעה תנאים מצטברים שנדרשים להתקיים מקום בו מתבקש סעד כספי זמני: על פי התנאי הראשון, נדרש כי אחריות הנתבע לא תהיה שנויה במחלוקת. לדעת השופט, במקרה זה, הצדדים הסכימו שהנתבעים יישאו במחצית מנזקי התובעים במסגרת החלטה משפטית. לכן, ניתן היה להסיק כי אחריות הנתבעים מוסכמת.

 

התנאי השני דורש סבירות גבוהה לזכיית התובע במשפט וקבלת סכום כסף משמעותי, העולה על הסכום המתבקש בסעד הזמני. השופט קבע כי תנאי זה התקיים אף הוא. זאת למרות טענת הנתבעים באשר להיעדר הוכחות מצד התובעים ואי ודאות לגבי זכייתם. השופט קבע כי חוות הדעת הרפואית שהוגשה מטעם התובעים והעדויות השונות לימדו על כך שהתובע סבל מנכות משמעותית שהובילה לפגיעה בתפקודו היומיומי וביכולת השתכרותו העתידית. הנכות הצדיקה אף מתן פיצוי על נזק לא ממוני. לכן, השופט פסק כי היה ניתן להניח שהפיצוי שייפסק יהיה גבוה מהסעד הכספי הזמני שהתבקש.

 

עוד פסקי דין בנושא:
תביעה בגין הולדה בעוולה בשל מיקרוצפליה של התינוק
דחיית תביעה על הסף בגין התיישנות עילת הולדה בעוולה
תביעת רשלנות בהריון והולדה בעוולה כנגד בית חולים
בקשה לדחיית תביעה בגין הולדה בעוולה על הסף בגין רמת מום נמוכה
הולדה בעוולה בגין רשלנות בהריון - מהו מום המצדיק תביעה מסוג זה?

 

התנאי השלישי קובע כי קיים צורך לפסוק סכומים מסוימים בשלב מוקדם, ולאור מכלול הנתונים, הדבר נדרש מן הצדק. השופט קבע כי גם אם התובעים לא הרימו את נטל ההוכחה באשר להוצאות השונות שהוצאו בעבר עקב הנכות, היה ניתן להניח כי אכן הוצאו סכומים נכבדים אשר הקשו כלכלית על התובעים. משכך, השופט קבע כי היה צורך במתן הסעד הזמני לשם מימון ראשוני של ניתוח התובע בארצות הברית. את המימון היה ראוי להטיל על כתפי הנתבעים. עם זאת, השופט קבע כי די היה בפיצוי בסך של מיליון ש"ח ולא מעבר.

 

על פי התנאי הרביעי, נדרש כי מאזן הנוחות יטה לעבר התובע כך שהנזק שיגרם למבקש באי נתינת הסעד עולה במידה ניכרת על הנזק שיגרם לנתבע עם קבלת הבקשה. השופט הבהיר כי בנוסף לתנאים אלו, על התובעים להיות תמי לב בעת הגשת הבקשה ולהוכיח כי מדובר בסעד צודק וראוי בנסיבות. לדעת השופט, התנאי הרביעי התקיים, וכך גם דרישות הצדק. לכן, הוחלט לקבל את בקשת התובעים ולהורות על מתן סעד כספי זמני בסך של מיליון ש"ח.


לבסוף, השופט קיבל את בקשת התובעים למינוי מומחים רפואיים לשם הערכת נזקו של התובע.
 


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן

שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

פסק דין - האם אי גילוי מום מולד בדרכי השתן הוא רשלנות רפואית?

הרופאים התרשלו בכך שלא ביצעו בדיקות נחוצות, פעולות שהיה בהן להוביל לגילוי מום מולד בדרכי השתן בשלב מוקדם יותר... פיצויים על סך כשניים וחצי מיליון שקלים נפסקו על ידי בית המשפט... 

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

חישוב פיצויים בעקבות רשלנות רפואית. אתר "רשלנות רפואית" מציג מידע עדכני הכולל מאמרים, מדריכים, דוגמאות וכדומה... 

פיצויים לאחר אי אבחון תסמונת נונאן - רשלנות שגרמה לקיצור תוחלת חיים

כיצד יש לחשב פיצויים בעקבות קיצור תוחלת חיים לאחר רשלנות רפואית במסגרת אבחון תסמונת נונאן... 

פיצויים בעקבות שחרור מטופל במקום ביצוע צנתור - רשלנות רפואית

בית המשפט קבע כי בית החולים בילינסון התרשל בטיפול בחולה שהגיע בשעריו, והיה זקוק לצנתור דחוף... 

האם ערעור על פסק דין בגין רשלנות רפואית יביא לעיכוב תשלום פיצויים?

האם ניתן לעכב תשלום פיצויים בגין רשלנות רפואית לאחר הגשת ערעור על פסק הדין? 

פסק דין בעניין רשלנות בהסרת קעקוע שהותירה צלקות

התובע עתר לפצותו בגין רשלנות רפואית בהסרת קעקוע שהותירה צלקות בגופו... התובע התאבד בגין הצלקות המכוערות שנותרו לאחר הטיפולים... 

פסק דין - ניתוח לכריתת טחול על ידי מכשור רפואי שאיננו מתאים

התובעת עברה ניתוח להסרת טחול ע"י מכשור רפואי לא מתאים אשר גרם לה לזיהום תוך ביטני שהצריך ניתוח נוסף. 

שיתוק בעקבות רשלנות רפואית במתן זריקת אפידורלית בצוואר - פסק דין

התובעת קיבלה הזרקה אפידורלית באזור הצוואר במטרה לשיכוך כאבים אך נגרם לה שיתוק בידה השמאלית. 

פסק דין העוסק ברשלנות רפואית בהוצאת תפרים לאחר ניתוח

פסק דין זה עוסק ברשלנות רפואית של אחות במהלך טיפול להוצאת תפרים. התובעת נפלה במהלך הוצאת התפרים באופן בו נגרמו לה נזקים בפניה והיא נדרשה לעבור טיפולים נוספים... 

פסק דין בעניין רשלנות רפואית במהלך עקירת שן בינה - התעלפות מטופל

פסק דין העוסק ברשלנות רפואית ואחריות רופא בגין נזק נדיר. המטופל התעלף במהלך ניסיונו לקום לאחר טיפול עקירת שן בינה... 

פיצויים בגין טיפול ומעקב רשלני במחלת הסכרת

התובע אובחן כחולה במחלת סוכרת מסוג 2 בשנת 1993. עד שנת 1999 תפקד התובע באופן עצמאי לחלוטין וללא מגבלות, עבד במשרה מלאה בחברת "בזק", לרבות בעבודות פיזיות קשות. 

פסק דין בעניין אובדן כושר השתכרות במסגרת תביעה נזיקית

התובע נפצע בידו בעת שביצע תיקון ברכבו רכב. על-פי חוות-דעתו של מומחה מטעם בית-המשפט, הותירה הפגיעה בתובע נכות של 5%. האם האחרון יפוצה בגין אובדת כושר השתכרות?  

פסק דין - פיצויים בגין נזק נפשי לאחר רשלנות רפואית חרף החלמה פיסית

האם התובע זכאי לפיצויים בגין נזקים נפשיים אשר נגרמו לו, למרות החלמתו הפיסית לאחר הרשלנות הרפואית? 

פסק דין בעניין חישוב פיצויים בגין נזקי גוף - נכות תפקודית והקשר לנכות רפואית

התובעת נפגעה בתאונת דרכים, ונותרה נכה במרפק ידה השמאלית ובברך רגלה. מומחה רפואי שמינה בית-המשפט המחוזי קצב לה נכות רפואית של 23.5%, ונכות תפקודית בשיעור 15%... 

פסק דין בנוגע לפיצויי בעבור נזק כלכלי עקיף למשפחה לאחר רשלנות רפואית

האם התובע, אשר איבד את פרנסתו בגין רשלנות רפואית, יזכה לפיצויים בגין נזק כלכלי עקיף? 

פסק דין - תשלום פיצויים לאחר רשלנות רפואית בגין נזק נפשי לקרוב משפחה

האם בעקבות רשלנות רפואית שהביא לנזקים רבים, ניתן לפסוק גם פיצויים בגין נזק נפשי שנגרם לקרוב משפחה? 

פסק דין העוסק בחישוב פיצויים לאחר גרימת נזק לא ממוני בגין רשלנות רפואית

כיצד יש לחשב פיצויים בעבור בני זוג שהריונם הופסק ללא סיבה. מהו נזק לא ממוני ומתי פוסקים אותו במסגרת רשלנות רפואית?