www.rashlanut-refuit.org

תיקון כתב תביעה בעקבות רשלנות רפואית

תיקון כתב תביעה בעקבות רשלנות רפואית

ככלל, לבית המשפט סמכות להתיר לכל אחד מבעלי הדין לתקן את כתב הטענות, בכל אחד משלבי ההליך, ובלבד שהדבר דרוש לשם הכרעה במחלוקות שבין הצדדים. סמכות זו עוגנה בתקנה 92 לתקנות סדר הדין האזרחי, ונידונה רבות בפסיקה. על פי ההלכה המשפטית, התיקון מסייע בייעול ההליך המשפטי, מאחר והוא מאפשר לבעלי הדין לדון בשאלות האמיתיות שנמצאות במחלוקת. על כן, בתי המשפט נוטים לקבל את בקשות התיקון, לא משנה מהי עילת התביעה. דוגמא לכך, במקרה הבא.


במקרה זה, הוגשה לבית המשפט בקשה לתיקון כתב תביעה בנזיקין. עילת התביעה הייתה רשלנות רפואית באבחון מחלה. על פי הנטען בבקשה, המבקשת עברה אצל המשיבה בדיקות ממוגרפיות, שפורשו על ידי הרופאים כתקינות. אולם, לאחר זמן מה, בגופה של המבקשת התגלה גילוי ממאיר וחודרני בשד. לטענת האחרונה, לו מחלתה הייתה מאובחנת בשלב מוקדם יותר, היה ניתן להימנע מהטיפול הקשה שנאלצה לעבור. למעשה, המבקשת טענה שמחלתה לא אובחנה מוקדם יותר עקב רשלנות עובדי המשיבה.


טיעוני הצדדים


בהליך זה, המבקשת פנתה לבית המשפט בבקשה לתיקון כתב התביעה, כך שיתאפשר לה להוסיף חוות דעת רפואית של רופאים מומחים מטעמה. היא הדגישה את החשיבות שבהגשת חוות הדעת בחלוף פרק זמן ארוך דיו - על מנת להבטיח שהמחלה לא חזרה לגופה ושעילת התביעה הייתה פגיעה בסיכוי החלמה בלבד.

 

עוד מאמרים בנושא:
רשלנות רפואית סרטן ריאות
אבחון גידול סרטני באיחור בגין רשלנות רפואית
רשלנות רופא משפחה באבחון סרטן בעקבות אי הפנייה לקולנוסקופיה
האם כריתת רחם במקום הקרנות, בטיפול בסרטן, היא רשלנות רפואית?
ניתוח מיותר בגין אבחון שגוי של סרטן בעמוד השדרה


לא זו אף זו, המבקשת הייתה במקצועה רופאה מומחית. על כן, היא התלבטה רבות טרם הגשת התביעה, בשל החשש מהמחיר החברתי הכרוך בניהול ההליך המשפטי. בסופו של דבר, היא החליטה להגיש את התביעה תוך צירוף כל חוות הדעת שהיו עשויות להיות רלוונטיות.


יתרה מזאת, במקרה זה, תיקון כתב התביעה בא לידי ביטוי בהוספת חוות הדעת בלבד ולא היה שינוי מהותי. לפיכך, תיקון כתב התביעה לא היה עתיד לגרום נזק למשיבה, בפרט מאחר והמבקשת טרם נבדקה על ידי רופא מומחה מטעם הראשונה.


מנגד, המשיבה התנגדה לבקשה וביקשה לדחות את התביעה כולה מחמת התיישנות. זאת מאחר ובדיקות הממוגרפיה שבוצעו למבקשת נערכו בשנת 1998 ובשנת 2000, אך התביעה הוגשה בחלוף שבע שנים. כלומר, לאחר המועד המותר בחוק. יתרה מזאת, הבקשה לצירוף חוות הדעת הוגשה לאחר שנה מיום הגשת התביעה עצמה. על כן, היעתרות לבקשה הייתה עלולה לפגוע בזכויות מהותיות של המשיבה, לטענתה. עוד נטען שמאחר והמבקשת לא צירפה חוות דעת רפואית לכתב התביעה המקורי, לא הוכחו טענות שברפואה ודין התביעה היה להימחק.


דיון ומסקנות


לאחר שקילת מכלול טענות הצדדים, השופטת קיבלה את הבקשה. היא פסקה שעל המקרה דנן, לא חלה התיישנות מאחר והמבקשת גילתה אודות העובדות שהווה את עילת התביעה רק ביוני 2001, אז אובחן הגוש בשד שמאל. לפי סעיף 8 לחוק ההתיישנות, מניין תקופת ההתיישנות החל ביום בו נודעו למבקשת עובדות אלו ולכן, התביעה לא התיישנה. קרי, לא חלפו שבע שנים עד להגשתה.

 

עוד פסקי דין בנושא:
חולה סרטן התאבד לאחר שקרא את פענוח הבדיקות שנשלח אליו בדואר
רשלנות במעקב אחר נקודת חן מסרטנת ותביעה כנגד איכילוב
רשלנות רפואית באבחון סרטן - תביעה לביטול הסכם פשרה
תביעה על סך 3.8 מיליון שקלים בגין רשלנות באבחון סרטן הערמונית
ביטול פסק דין של בית המשפט המחוזי - לא הייתה רשלנות בסרטן


לגופו של עניין, השופטת נדרשה לבחון האם לאחר תיקון כתב התביעה, כל העובדות הרלוונטיות היו עתידות להיפרש בבית המשפט, באופן שיוכל לדון במחלוקות. קרי, האם התיקון היה חיוני לשם ההכרעה. בנוסף, השופטת נדרשה לבחון האם בקשת התיקון הוגשה בשיהוי ניכר.


במקרה זה, נקבע שחרף העובדה שהבקשה לתיקון הוגשה בחלוף עשרה חודשים ממועד הגשת התביעה המקורית, לא היה מדובר בסיבה שהצדיקה את דחיית הבקשה. כמו כן, השופטת לא שוכנעה שתיקון כתב התביעה היה עתיד לגרום למשיבה נזק בלתי הפיך. זאת בפרט לאור העובדה שהמבקשת עצמה טרם נבדקה על ידי רופא מומחה מטעם הראשונה, והתיקון לא הצריך שינוי מהותי של כתב ההגנה. לאור האמור לעיל, השופטת קיבלה את בקשת התיקון, על מנת שלבית המשפט תהיה אפשרות להיחשף לכלל המידע הרלוונטי טרם הכרעה במחלוקות.
 


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן

שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

פסק דין בעניין אי אבחון סרטן השד ואי מניעת התפשטות המחלה - רשלנות רפואית

התובעת סובלת ממחלת סרטן השד, זאת משום שקופת החולים ובית החולים לא השכילו לאבחן את הסרטן במועד. אי לכך, התפשטה המחלה בגופה של התובעת... 

פסק דין בגין רשלנות רפואית באבחון סרטן השד - איחור בביצוע ממוגרפיה

התובעת טוענת כי איחור בביצוע ממוגרפיה גרם לאבחון מאוחר של סרטן השד. אי לכך, תובעת היא פיצויים בגין רשלנות רפואית... 

פסק דין בעניין אי ביצוע בדיקת קולונסקופה - רשלנות באבחון סרטן המעי הגס

המנוחה לא הופנתה על ידי הרופאים לביצוע בדיקת קולונסקופיה ועל כן לא אובחן סרטן המעי הגס ממנו סבלה. האם מדובר ברשלנות רפואית? 

פסק דין בעניין מתן טיפול כימותרפי בגין איבחון לימופמה שגוי - האם רשלנות?

האם הרופאים היו אמורים לזהות כי מדובר בזיהום ולא בלימפומה? האם מדובר באבחון שגוי העולה כדי רשלנות רפואית במתן טיפול כימותרפי? 

רשלנות בניתוח הסרת גידול שפיר בראש

לתובע, נער צעיר, התגלה גידול שפיר בראשו. בסמוך לאחר גילויו, הוסר רובו של הגידול בהליך ניתוחי, אולם לתובע נגרמו בעטיו של הגידול ושל הניתוח נזקים רבים. 

אבחון מקרה פסיכיאטרי במקום סרטן - פיצויים בגין רשלנות רפואית

התובעת נבדקה על-ידי רופא כאשר היתה חולה בסרטן. הרופא טעה באבחנה בסוברו כי מדבר במקרה פסיכיאטרי ועל יסוד אבחנתו נשלחה התובעת לביתה ללא טיפול במחלתה.  

פיצויים בגין איחור באבחון סרטן השד - כריתת שד ללא צורך

התובעת סובלת ממחלת הסרטן. לטענתה, הרופאה שטיפלה בה במסגרת עבודתה בקופ"ח הכללית התרשלה בגילוי סרטן השד, וכתוצאה מכך הטיפול המאוחר - לרבות כריתת השד. 

פיצויים בשל רשלנות רפואית - באי ביצוע בדיקת ממוגרפיה - סירוב לבדיקה

התובעת פנתה באוקטובר 1994, בגיל 34, לרופא המשפחה שלה, בבקשה שיפנה אותה לבדיקת ממוגרפיה של השד. הרופא סרב לבקשתה. לאחר מספר פניות נוספות לרופא נבדקה התובעת והתגלה אצל התובעת סרטן שד גרורתי 

פיצוי בגין רשלנות רפואית בטיפול בסרטן שגרמה לדלקת קרום המוח

התובע חש בהפרעה בראיה בעינו השמאלית. הוא הופנה לבדיקות, ונערכה לו בדיקה בתהודה מגנטית – MRI, אשר ממצאיה העידו על גידול בבלוטת יותרת המוח שפגע בעצב הראיה השמאלי. התובע עבר ניתוח להסרת הגידול. לטענתו הרופאים התרשלו כלפיו בביצוע הניתוח הראשון ובמעקב אחר דליפת נוזל ה-CSF לאחר הניתוח הראשון ולאחר הניתוח השני. רשלנות זו גרמה לכך שהוא לקה פעמיים בדלקת קרום המוח ונותר עם פגיעות נוירולוגיות ופסיכיאטריות קשות בגינן הוא תובע פיצוי מהנתבעים.  

פיצויים בשל רשלנות רפואית בטיפול בסרטן צוואר הרחם

המנוחה עברה טיפולים קרינתיים וכימוטרפיים שלא הועילו. המחלה התפשטה במהירות לאיברים הפנימיים בבטנה. בחודש דצמבר 1995 הגידול הסרטני גרם לחסימת הפרשת השתן מהכליות 

פסק דין העוסק בערעור על גובה פיצויים - רשלנות רפואית באבחון גידול באונה

לאחר שהתגלה גידול בראשו של המטופל, הגידול הוסר, אך נגרמו נזקים ובהם פגיעה עצבית במוח 

פסק דין בנוגע לאיחור באבחון סרטן בגין רשלנות בבדיקת ממוגרפיה

התובעת טוענת כי עברה אצל קופת החולים בדיקות ממוגרפיה אשר בתחילה פורשו כתקינות 

פסק דין העוסק בטיפול בסרטן ריאות מתקדם - תביעת רשלנות רפואית בגינו

פסק דין העוסק ברשלנות רפואית בטיפול בסרטן ריאות מתקדם, האם ההחלטה על ביצוע ניתוח הייתה במקום? 

פסק דין העוסק ברשלנות רפואית באבחון גידול בראש

האם קיימת רשלנות רפואית במקרה בו גידול בראשו של המטופל אובחן באיחור? 

פסק דין העוסק ברשלנות רפואית - ניתוח להסרת גידול בבלוטת יותרת המוח

התובע סובל מנזקים נוירולוגים בגין ניתוח רשלני על ידי מתמחה להוצאת גידול מבלוטת יותרת המוח... 

פסק דין בעניין רשלנות רפואית באבחון מחלת הסרטן - אובדן סיכויי החלמה

בית המשפט קבע כי קיים סיכוי סטטיסטי של 60% כי מותה של המנוחה נגרם בשל רשלנותה של קופת החולים... רשלנות רפואית במהלך אבחון מחלת הסרטן... 

פסק דין העוסק ברשלנות רפואית במתן הקרנות נגד גזזת - התפתחות סרטן

חוק הגזזת נחקק על מנת להעניק פיצוי לפנים משורת הדין לחולי גזזת אשר עברו הקרנות על ידי המדינה.. האם התפתחות סרטן הינו רשלנות רפואית?. 

רשלנות רפואית באבחון גידול מסוג Cavetnous Hemangioma - פיצויים

פיצויים בעקבות רשלנות רפואית של אורטופד באבחון גידול מסוג Cavetnous Hemangioma ... 

רשלנות רפואית באבחון סרטן המעי הגס לאחר אי ביצוע בדיקת קולונסקופיה

הרופאים לא ביצוע בדיקת קולונסקופיה ולא אבחנו את סרטן המעי הגס, יורשי המנוחה יקבלו פיצויים... 

פיצויים בגין רשלנות רופא עור בהסרת מלנומה שהביאה לחזרת הגידול

פיצויים בגין התרשלות שגרמה לחזרה מקומית של הגידול מלונמה ופיזור גרורתי נרחב לבלוטות הלימפה...