www.rashlanut-refuit.org

הגיעה לבית החולים אחרי ניסיון התאבדות - והציתה עצמה בבית החולים, האם רשלנות רפואית?

הגיעה לבית החולים אחרי ניסיון התאבדות - והציתה עצמה בבית החולים, האם רשלנות רפואית?

על מנת לזכות בפיצויים בגין רשלנות, בין אם מדובר ברשלנות רפואית ובין אם לא, התובע נדרש להוכיח שהתקיימו היסודות המרכיבים את העוולה. כלומר, קיומם של התנאים המהווים את עוולת הרשלנות. במידה שאחד מהתנאים לא מתקיים, התביעה תדחה. דוגמא לכך, בפסק הדין דנא.

 

במקרה זה, הוגשה לבית המשפט תביעה לפיצוי בגין נזקים שנגרמו לתובעים, עיזבון המנוחה ושני ילדיה, עקב מות האם בשל טיפול רפואי רשלני. על פי עובדות המקרה, המנוחה אושפזה ביום ה-8.10.92 במרכז הרפואי לבריאות הנפש, בסטאטוס של "הסתכלות מיוחדת" בעקבות ניסיון התאבדות. ארבעה ימים לאחר מכן, המנוחה הציתה את עצמה באמצעות מצית ונכוותה בפלג גופה העליון. כעבור שבועיים, המנוחה נפטרה עקב כשל רב מערכתי שנגרם בעקבות ההצתה.

 

בין הצדדים לא הייתה מחלוקת בדבר העובדה שהמנוחה ניסתה להתאבד מספר פעמים בעבר, והיא אושפזה וטופלה בעבר בבתי חולים לבריאות הנפש בשל ניסיונות אלו. כאשר המנוחה ובעלה הגיעו ביום ה-8.10.92 לבית החולים, הם הסכימו לאשפוז ולקבלת הטיפול, אך התנגדו להפניית הראשונה למחלקה סגורה. מיד לאחר האשפוז, המנוחה נבדקה על ידי רופא במחלקה ונערכה ישיבה קלינית באשר לאופן הטיפול. לאחר הישיבה, הוחלט שלא להעביר את המנוחה למסגרת סגורה. זאת מאחר והיא שיתפה פעולה עם הרופאים, הגיבה בצורה חיובית לטיפול מסוג זה בעבר והכירה את הצוות הרפואי במקום וכן לאור התנגדות החולה ובעלה למחלקה סגורה.

 

טיעוני הצדדים

 

לטענת התובעים, כאשר המנוחה אושפזה בבית החולים, בעלה ביקש מהצוות הרפואי שישגיחו עליה במשנה זהירות. אולם, המנוחה לא קיבלה השגחה זו ולא טופלה כראוי. שכן, היה על הצוות הרפואי לאשפז את המנוחה במחלקה סגורה לאור ההיסטוריה הרפואית שלה וניסיונות ההתאבדות. אולם, כאמור, לא כך היה הדבר ורשלנות בטיפול פסיכיאטרי היא שגרמה למות המנוחה. יש לציין שהתובעים תמכו טענותיהם בחוות דעת רפואית של רופא מומחה.

 

עוד מאמרים בנושא:
מאבק איגוד הפסיכיאטרים כנגד תביעות רשלנות לאחר התאבדות מטופלים
רשלנות רפואית של פסיכיאטר - סירוב לעבור בדיקה על ידי מומחה ההגנה
לא הייתה השגחה על יולדת במחלקה פסיכיאטרית - האם רשלנות רפואית?
פסיכיאטר, פסיכולוג - רשלנות רפואית, אימתי?

 

עוד נטען שבבית החולים לא היו אמצעי כיבוי ולכן, לקח זמן רב לכבות את האש שאחזה במנוחה לאחר שהציתה את עצמה. כתוצאה מכך, למנוחה נגרמו כווית בדרגות גבוהות ונזק בלתי הפיך. לא זו אף זו, רשלנות בית החולים באה לידי ביטוי בכך שלא מנע נוכחות של מצית או אש במוסד ולא עשה שימוש באמצעי בטיחות נאותים למניעת תאונות מהסוג הנידון.

 

מצד שני, הנתבעת הכחישה את הרשלנות שיוחסה לבית החולים וטענה שהטיפול שניתן למנוחה תאם את מצבה והיה סביר ומקובל בנסיבות העניין, למרות התוצאה הקטלנית. בנוסף, הנתבעת טענה שלא התרשלה בכך שלא מנעה נוכחות מצית במחלקה הפתוחה או בדרך כיבוי האש שדלקה במנוחה. לא זו אף זו, לאחר ההצתה, עובדי הנתבעת פעלו במהירות ובסבירות על מנת לכבות את האש.

 

האם הייתה רשלנות?

 

לפי סעיף 35 לפקודת הנזיקין, ישנם ארבעה תנאים מצטברים לקיומה של עוול הרשלנות, כאשר נטל ההוכחה הוא על התובע. התנאי הראשון הוא חובת זהירות. השני, הפרת החובה. התנאי השלישי הוא קיומו של נזק והתנאי הרביעי נוגע לקיומו של קשר סיבתי בין ההפרה לנזק.

 

חובת זהירות והפרתה

 

במערכת היחסים שבין מטופל לבית החולים, קיימת חובת זהירות מושגית. זאת מעצם העובדה שמדובר ביחסי רופא חולה. משמעות החובה היא שעל בית החולים לנקוט באמצעים סבירים על מנת להבטיח שמטופליו יקבלו טיפול רפואי ברמה סבירה ומקובלת.

 

באשר לקיומה של חובת זהירות קונקרטית, השאלה היא האם ניתן היה לצפות את הנזק עקב אי מתן טיפול רפואי. במקרה זה, נוכח ההיסטוריה של המנוחה, נסיבות האשפוז ומטרתו, בית החולים יכול היה לצפות את הסיכון של ניסיון התאבדות נוסף. על כן, חלה עליו חובה למנוע אותו. כאמור, התובעים טענו שבית החולים לא מנע סיכון זה מאחר ולא אשפז את המנוחה במחלקה סגורה ולא השגיח עליה כראוי. מנגד, הנתבעת הכחישה את הרשלנות ואת הפרת חובת הזהירות.


בעניין זה, הוחלט לאמץ את טענותיה של הנתבעת. נקבע שבית החולים הפעיל שיקול דעת רחב באשר לאופן הטיפול במנוחה, תוך שקילת נסיבות העניין, לרבות האפשרות לאירועים אובדניים נוספים. כמו כן, נקבע שהטיפול שניתן למנוחה אפשר אשפוז במחלקה פתוחה, תחת פיקוח מיוחד וביקור מידי חצי שעה, תוך מעקב רפואי הדוק ואיזון תרופתי.

 

הודגש שבפרקטיקה הרפואית שהייתה מקובלת אותה עת, הטיפול שניתן למנוחה היה סביר, חרף התוצאות הטראגיות וההבנה שהיקף הפיקוח היה פחות מידי ושגוי. עם זאת, הבנה זו התקבלה בדיעבד ולא היה בכך על מנת להוכיח שבית החולים הפר את חובת הזהירות שהוטלה עליו, לטפל במנוחה באמצעים סבירים.

 

בנוסף, טענות התובעים באשר לרשלנות באי שימוש באמצעי בטיחות שנדרשו למניעת תאונות כגון דא, והיעדר איסור על שימוש במצית במחלקה, נדחו. בסופו של דבר, נקבע שחובת הזהירות לא הופרה על ידי בית החולים ולכן לא התקיים יסוד מעוולת הרשלנות. קביעה זו ייתרה את הצורך בבחינת יתר יסודות העוולה והובילה לבסוף לדחיית התביעה בכללותה.
 


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן

שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

פיצויים בגין רשלנות רפואית בניתוח כריתת רחם - פגיעה בעצב

פגיעה בעצב עקב ניתוח כריתת רחם רשלני - התובעת עברה ניתוח לכריתת רחם וטפולות בבית חולים ע"ש קפלן ברחובות שנמצא תחת ניהולה ו/או בבעלותה של הנתבעת, קופת חולים של ההסתדרות הכללית.  

פסק דין בנוגע לזריקת אפידורל רשלנית - התפתחות תסמונת Drop Foot

האם בעקבות זריקת אפידורל שנעשתה תוך רשלנות רפואית - נגרמה לתובעת תופעת Drop Foot 

פיצויים לאחר רשלנות רפואית בביצוע ניתוח למטופל הסובל מאיטמות במעי הגס

התובע נולד סובל מתסמונת רשלנות רפואית vater. התובע נזקק ובין היתר לניתוחים לתיקון מום בוושת ובקנה הנשימה ולקיבוע אבי העורקים. לאחר מכן נותח התובע בשיטת פניה לפתיחת איטמות המעי הגס... 

רשלנות רפואית בטיפול על ידי מתמחה - לידה תוך מתן פטוצין

האם ביצוע הלידה על ידי רופא מתמחה, ולא רופא מומחה, למרות מצבה הפתולוגי המורכב של האישה, מהווה רשלנות רפואית של בית החולים? האם מתן פטוצין לזירוז הלידה מחייב השגחה של רופא מומחה? קראו עוד... 

האם מתמחה אשר לא אבחן מחלה ולא התייעץ עם רופא מומחה התרשל?

האם רופא מתמחה חייב להתייעץ עם רופא בכיר ממנו במקום בו הוא אינו משכיל לאבחן את המחלה ממנה סובל המטופל? 

רשלנות רפואית בגין אי שמירה על חולה סכיזופרניה ומניעת התאבדותו

בית המשפט קבע, תוך הסתמכות על דו"ח ועדה מיוחדת מטעם משרד הבריאות, כי בית החולים תל השומר אשם ברשלנות רפואית כלפי מטופלת שאושפזה במחלקה הפנימית במוסד... 

אבחון מאוחר של גידול סרטני בשלפוחית השתן, האם רשלנות רפואית?

האם אורולוג איחר באבחון הגידול הסרטני ואי לכך חשוף הוא לתביעה בעניין רשלנות רפואית? קראו עוד... 

רשלנות רפואית - מעקב אחרי טיפול

האם מדובר ברשלנות רפואית במקום שבו רופא לא עורך מעקב כנדרש אחרי ביצוע ההוראות הרפואיות (תרופות, המנעות מפעילות, צילומי רנטגן, צום לפני ניתוח ועוד)... 

חוות דעת רפואית רק לאחר 19 שנה, האם התיישנות?

האם תביעה בעניין רשלנות רפואית במחלקת בריאות הנפש בבית החולים תידחה מחמת התיישנות? 

בקשה להוסיף את בית החולים "אסף הרופא" לכתב תביעה

אסף הרופא - האם ניתן להוסיף את בית החולים "אסף הרופא" כצד בתביעה שעניינה רשלנות רפואית בבדיקת אולטראסאונד והולדה בעוולה של תינוקת הסובל משיתוק מוחין? 

תביעה בגין רשלנות רפואית בבית חולים והפעלת חוק חקירת סיבות מוות

האם ניתן להפעיל את סעיף 19 לחוק חקירת סיבות מוות כאשר מדובר בהליך בגין רשלנות רפואית? 

תביעת רשלנות בהריון לאחר אי הפניה לדיקור מי שפיר למרות כליות עובר גדולות

האם הרופאים היו צריכים להפנות אישה לדיקור מי שפיר לאחר שאובחנו אצל העובר כליות גדולות, בגבול העליון של הנורמה? האם רשלנות באבחון תסמונת דאון? 

תביעה נגד בית אבות בגין רשלנות לאחר נפילת קשישה במסיבת פורים

קשישה נפלה בבית אבות. האם מדובר בנפילה שהתרחשה בגין רשלנות הצוות הרפואי? 

אבנדיה ורשלנות רפואית - תביעה ייצוגית והסדר פשרה על סך 12 מיליון ש"ח

בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר הסדר פשרה על סך 12 מיליון שקלים בגין רשלנות רפואית במתן תרופה בנוגע לאבנדיה... 

מטופל נפל בבית חולים בגין רשלנות רפואית בהשגחה עליו

בית המשפט פסק פיצויים עבור בני משפחתו של אדם שנפל בבית חולים בגין רשלנות בהשגחה עליו... 

רשלנות בבית החולים אסף הרופא ופיצויים בגין אובדן שיניים תותבות

הצוות הרפואי בבית החולים אסף הרופא, בעת העברת מטופלת מחדר לחדר, גרם לאובדן שיניים תותבות...  

התחשבות בנסיבות אישיות בפסיקת הוצאות לאחר דחיית תביעת רשלנות

המערערת ניהלה הליך משפטי ארוך ומתיש בבית המשפט המחוזי במסגרת תביעת רשלנות רפואית. האם בית המשפט יתחשב בנסיבותיה האישיות בבואו לפסוק כנגדה הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין? 

בית המשפט דחה תביעת רשלנות רפואית שהוגשה נגד וטרינר סוסים

מהי רשלנות רפואית של וטרינר? האם וטרינר סוסים התרשל ועל כן מתה סייחה? האם היה ניתן להעניק לסייחה טיפול אנטיביוטי קודם לכן? 

חיסיון דו"ח בדיקה פנימי בבית החולים בתביעת רשלנות

הוגשה תביעת רשלנות רפואית בגין אירוע אשר נערכה לגביו בדיקה פנימית בבית החולים. האם בית החולים יחשוף את המסמך בפני המשפחה? 

תביעה בגין רשלנות רפואית בבחירת אופן טיפול בשבר בזרת

האם הרופאים אשר טיפלו בשבר בזרת בחרו בטיפול השמרני במקום לנתח את התובע? האם מדובר ברשלנות רפואית? תגיות: ניתוח mmk, בדיקת מי שפיר, לוקמיה, גניקולוג, מנח עובר, טיפול נמרץ לבבי, אגודל קופץ, שיטת P.H.R,