www.rashlanut-refuit.org

רשלנות בנתיחה שלאחר המוות

רשלנות בנתיחה שלאחר המוות

בשנת 2000, התפרצה סערה ציבורית ותקשורתית רחבה עקב חשיפת אופן התנהלות המרכז הלאומי לרפואה משפטית. במרכז זה מבוצעות נתיחות של גופות ואותה עת, נהגו לשמור חלקי רקמות ודגימות מהגופות לצרכי מחקר, ללא קבלת אישור מבני משפחת הנפטר. בעקבות חשיפת הפרשה, מנהלי המחקר נחקרו ובנוסף, הוגשו מספר תביעות מצד בני משפחות הנפטרים, בעילה של רשלנות רפואית. לדוגמא, ראה התביעה להלן.

 

במקרה זה, בית המשפט דן בתביעת רשלנות רפואית שהתרחשה בעת נתיחת גופתו של המנוח, שבנותיו, אלמנתו ועזבונו היו התובעים. על פי הנטען בכתב התביעה, המנוח נרצח על ידי פועל שהעסיק במפעל, אשר הפליא בו מכות קשות שהובילו למותו.

 

לאחר הרצח, גופת המנוח הועברה למכרז הלאומי לרפואה משפטית, שם בוצעה נתיחה לגופה. הנתיחה כללה הסרה של כיפת הגולגולת ונטילת דגימת רקמות מאברי הגוף. הן כיפת הגולגולת והן הרקמות נותרו במכון למשך תקופה ארוכה ולא נקברו עם הגופה.

 

טיעוני התובעים

 

לטענת התובעים, על פי חוק האנטומיה והפתולוגיה, יש לקבל את הסכמת בן זוג הנפטר, או ילדיו, על מנת לבצע נתיחת גופה. בנוסף, נדרשת הסכמה של שלושה רופאים מוסמכים המאשרים שהנתיחה דרושה לשם בדיקת המוות. במקרה זה, התובעים טענו שהמרכז הלאומי לא ביקש את אישורם לשם ביצוע הנתיחה ובכל מקרה, לא הוסבר להם שהליך זה כלל נטילת חלקים מהגופה. כמו כן, לא התקבלה הסכמה של שלושה רופאים מוסמכים.

 

למעשה, נטען שההסכמה היחידה לנתיחת המנוח ניתנה על ידי האלמנה, שחתמה על הצהרה בפני חוקר משטרתי בה הביעה הסכמתה שהמשטרה תערוך נתיחה בגופה או כל פעולה אחרת. לטענת התובעים, שהאלמנה חתמה מבלי שניתן לה הסבר מקיף אודות אופי הנתיחה והאפשרות לנטילת חלקים מהגופה. לא זו אף זו, התובעים טענו שהאלמנה נתנה הסכמתה לניתוח לאחר שנאמר לה שבהיעדרו, לא יוצא רישיון לקבורת המנוח.

 

לבסוף, התובעים טענו שהתנהלות המרכז, אשר ביצע את הנתיחה ללא הסכמה כדין, שמר ברשותו חלקים מהגופה במשך שנים רבות והסתיר זאת מבני המשפחה, פגעה בזכותם ובזכות הנפטר לכבוד, גרמה להם סבל ועלתה לכדי רשלנות והפרת חובה חקוקה.

 

טיעוני הנתבעים

 

מנגד, הנתבעים – המכון ורופאיו, טענו שהנתיחה נערכה כדין לאחר שאלמנתו של המנוח נתנה הסכמתה בפני השוטר. לשיטתם, די היה בהסכמה זו, למרות שלאלמנה לא ניתן הסבר מקיף אודות מהות הנתיחה, מאחר וחוק האוטונומיה והפתולוגיה אינו דורש הסכמה מדעת. קרי, לא הייתה חובה להסביר לאלמנה את מהות הנתיחה והצהרתה במשטרה הייתה מספקת, על סמך הפרקטיקה שהייתה נהוגה בתקופה.

 

עוד מאמרים בנושא:
פגיעה באוטונומיה בגין ניתוח לאחר המוות ללא הסכמה מדעת
סיבת המוות לא ידועה - האם היה סירוב לניתוח לאחר המוות?
ניתוח לאחר המוות - ראיה בבית המשפט?

 

בנוסף, הנתיחה נערכה בהתאם לסטנדרטיים מקצועיים שהיו נהוגים אותה עת בארץ ושמירת הדגימות מגוף המנוח הייתה נחוצה לצורך ראיות במשפט, שמועד קיומו לא היה ידוע אותה עת. לבסוף, הנתבעים טענו שניתוח גופת הנפטר לא גרמה לפגיעה בכבודו ולהפך – המטרה הייתה לסייע בחקירת נסיבות המוות, על מנת לשרת את כבוד המת.

 

התנהלות הנתבעים בביצוע הנתיחה

 

על סמך חוק האנטומיה והפתולוגיה, נקבע שלצורך נתיחת גופה למטרת בירור סיבת המוות, על המרכז הרפואי לקבל אישור משלושה רופאים מוסמכים ומבן הזוג של הנפטר או ילדיו, בהיעדר אישור שניתן על ידי המנוח עצמו בעודו בחיים. במקרים מסוימים, ניתן לפנות לבית המשפט על מנת שיורה על ביצוע הנתיחה גם בהיעדר הסכמת בני המשפחה. אולם, כאמור, במצב זה, הנתיחה בוצעה לא מכוח החלטת בית המשפט ולכן, היה על המרכז הרפואי לבצעה בכפוף לדרישות החוק. קרי, אישור רופאים ובני משפחה.

 

מהחומר שהוצג בפני בית המשפט עלה שהנתבעים לא עמדו בדרישות החוק ולא היה להם אישור חתום על ידי שלושה רופאים מוסמכים. בנוסף, לא ניתן אישור כדין מטעם התובעים. שכן, הסכמת האלמנה לנתיחה התקבלה רק לאחר שהופעל עליה לחץ מטעם חוקרי המשטרה ומבלי שניתן לה הסבר אודות מהות הנתיחה, מטרתה והפרוצדורות שנכללו בה. על כן, ההסכמה לא הייתה חופשית ולא עמדה בדרישות החוק.

לאור האמור לעיל, נקבע שהנתבעים הפרו את חוק האנטומיה והפתולוגיה בכך שניתחו את גופת המנוח ללא הסכמה כדין מהמשפחה ומרופאים. אך האם הפרה זו עלתה לכדי הפרת חובה חקוקה?

 

הפרת חובה חקוקה

 

עוולה זו קבועה בסעיף 63 לפקודת הנזיקין והיא כוללת חמישה יסודות מצטברים: חובה המוטלת על המזיק מכוח החיקוק; חיקוק נועד לטובת הניזוק; המזיק הפר את החובה; ההפרה גרמה לנזק והנזק שנגרם הוא מהסוג אליו התכוון המחוקק בעת חיקוק החוק.

 

במקרה זה, נפסק שיסודות העוולה התקיימו: לפי חוק האנטומיה, על מבצע הנתיחה חובה לקבל את הסכמת בני המשפחה והרופאים טרם ההליך. המרכז הפר חובה זו, אשר נועדה לטובת בני משפחת הנפטר – שמחויבים לתת הסכמתם לביצוע הנתיחה ועלולים לסרב מטעמי דת ומצפון.

 

באשר לקשר בין ההפרה לנזק, נקבע שלו המרכז היה פונה לתובעים ומבקש הסכמתם, הם היו מתנגדים ומונעים את ביצוע הנתיחה, לאור אמונתם הדתית. על כן, נקבע שהיה קשר סיבתי בין ההפרה לנזק שנגרם לתובעים – פגיעה בכבוד, עוגמת נפש ועוד. לבסוף, נקבע שהנזק שנגרם לתובעים היה מהסוג אליו התכוון המחוקק. שכן, מטרתו של חוק האנטומיה היא למנוע מצב בו מבוצעת נתיחה ללא הסכמה ועל ידי כך לפגוע ברגשות בני משפחת הנפטר. כאמור, פגיעה זו התרחשה במקרה דנן. לסיכום, התביעה התקבלה והתובעים פוצו בסכום של 300 אלף ₪ בגין נזקם.


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן

שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

פיצויים בגין רשלנות רפואית בניתוח כריתת רחם - פגיעה בעצב

פגיעה בעצב עקב ניתוח כריתת רחם רשלני - התובעת עברה ניתוח לכריתת רחם וטפולות בבית חולים ע"ש קפלן ברחובות שנמצא תחת ניהולה ו/או בבעלותה של הנתבעת, קופת חולים של ההסתדרות הכללית.  

פסק דין בנוגע לזריקת אפידורל רשלנית - התפתחות תסמונת Drop Foot

האם בעקבות זריקת אפידורל שנעשתה תוך רשלנות רפואית - נגרמה לתובעת תופעת Drop Foot 

פיצויים לאחר רשלנות רפואית בביצוע ניתוח למטופל הסובל מאיטמות במעי הגס

התובע נולד סובל מתסמונת רשלנות רפואית vater. התובע נזקק ובין היתר לניתוחים לתיקון מום בוושת ובקנה הנשימה ולקיבוע אבי העורקים. לאחר מכן נותח התובע בשיטת פניה לפתיחת איטמות המעי הגס... 

רשלנות רפואית בטיפול על ידי מתמחה - לידה תוך מתן פטוצין

האם ביצוע הלידה על ידי רופא מתמחה, ולא רופא מומחה, למרות מצבה הפתולוגי המורכב של האישה, מהווה רשלנות רפואית של בית החולים? האם מתן פטוצין לזירוז הלידה מחייב השגחה של רופא מומחה? קראו עוד... 

האם מתמחה אשר לא אבחן מחלה ולא התייעץ עם רופא מומחה התרשל?

האם רופא מתמחה חייב להתייעץ עם רופא בכיר ממנו במקום בו הוא אינו משכיל לאבחן את המחלה ממנה סובל המטופל? 

רשלנות רפואית בגין אי שמירה על חולה סכיזופרניה ומניעת התאבדותו

בית המשפט קבע, תוך הסתמכות על דו"ח ועדה מיוחדת מטעם משרד הבריאות, כי בית החולים תל השומר אשם ברשלנות רפואית כלפי מטופלת שאושפזה במחלקה הפנימית במוסד... 

אבחון מאוחר של גידול סרטני בשלפוחית השתן, האם רשלנות רפואית?

האם אורולוג איחר באבחון הגידול הסרטני ואי לכך חשוף הוא לתביעה בעניין רשלנות רפואית? קראו עוד... 

רשלנות רפואית - מעקב אחרי טיפול

האם מדובר ברשלנות רפואית במקום שבו רופא לא עורך מעקב כנדרש אחרי ביצוע ההוראות הרפואיות (תרופות, המנעות מפעילות, צילומי רנטגן, צום לפני ניתוח ועוד)... 

חוות דעת רפואית רק לאחר 19 שנה, האם התיישנות?

האם תביעה בעניין רשלנות רפואית במחלקת בריאות הנפש בבית החולים תידחה מחמת התיישנות? 

בקשה להוסיף את בית החולים "אסף הרופא" לכתב תביעה

אסף הרופא - האם ניתן להוסיף את בית החולים "אסף הרופא" כצד בתביעה שעניינה רשלנות רפואית בבדיקת אולטראסאונד והולדה בעוולה של תינוקת הסובל משיתוק מוחין? 

תביעה בגין רשלנות רפואית בבית חולים והפעלת חוק חקירת סיבות מוות

האם ניתן להפעיל את סעיף 19 לחוק חקירת סיבות מוות כאשר מדובר בהליך בגין רשלנות רפואית? 

תביעת רשלנות בהריון לאחר אי הפניה לדיקור מי שפיר למרות כליות עובר גדולות

האם הרופאים היו צריכים להפנות אישה לדיקור מי שפיר לאחר שאובחנו אצל העובר כליות גדולות, בגבול העליון של הנורמה? האם רשלנות באבחון תסמונת דאון? 

תביעה נגד בית אבות בגין רשלנות לאחר נפילת קשישה במסיבת פורים

קשישה נפלה בבית אבות. האם מדובר בנפילה שהתרחשה בגין רשלנות הצוות הרפואי? 

אבנדיה ורשלנות רפואית - תביעה ייצוגית והסדר פשרה על סך 12 מיליון ש"ח

בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר הסדר פשרה על סך 12 מיליון שקלים בגין רשלנות רפואית במתן תרופה בנוגע לאבנדיה... 

מטופל נפל בבית חולים בגין רשלנות רפואית בהשגחה עליו

בית המשפט פסק פיצויים עבור בני משפחתו של אדם שנפל בבית חולים בגין רשלנות בהשגחה עליו... 

רשלנות בבית החולים אסף הרופא ופיצויים בגין אובדן שיניים תותבות

הצוות הרפואי בבית החולים אסף הרופא, בעת העברת מטופלת מחדר לחדר, גרם לאובדן שיניים תותבות...  

התחשבות בנסיבות אישיות בפסיקת הוצאות לאחר דחיית תביעת רשלנות

המערערת ניהלה הליך משפטי ארוך ומתיש בבית המשפט המחוזי במסגרת תביעת רשלנות רפואית. האם בית המשפט יתחשב בנסיבותיה האישיות בבואו לפסוק כנגדה הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין? 

בית המשפט דחה תביעת רשלנות רפואית שהוגשה נגד וטרינר סוסים

מהי רשלנות רפואית של וטרינר? האם וטרינר סוסים התרשל ועל כן מתה סייחה? האם היה ניתן להעניק לסייחה טיפול אנטיביוטי קודם לכן? 

חיסיון דו"ח בדיקה פנימי בבית החולים בתביעת רשלנות

הוגשה תביעת רשלנות רפואית בגין אירוע אשר נערכה לגביו בדיקה פנימית בבית החולים. האם בית החולים יחשוף את המסמך בפני המשפחה? 

תביעה בגין רשלנות רפואית בבחירת אופן טיפול בשבר בזרת

האם הרופאים אשר טיפלו בשבר בזרת בחרו בטיפול השמרני במקום לנתח את התובע? האם מדובר ברשלנות רפואית? תגיות: אין אונות, המטומה, מילוי בתמיסת מלח פזיולוגית, ניאו וסקולריזציה, תעלת הכפית, דימום ברשתית, סינוסיטיס, תקדים,