www.rashlanut-refuit.org

מאמרים אחרונים - הסכמה מדעת

הפרת חובת הגילוי, באילו מקרים תוגש תביעת רשלנות רפואית?
טיפול רפואי שניתן ללא הסכמה מפורשת וללא ידיעת כל העובדות הקשורות לסיכונים ולסיכויים, עשוי להוות בנסיבות מסוימות עוולת תקיפה או עוולת רשלנות, ויכולה לזכות את הנפגע בפיצויים בגין נזק לא ממוני.

פגיעה באוטונמיה בניתוח עיניים רשלני
בית המשפט המחוזי החליט להגדיל את סכום הפיצויים שנפסקו לטובתו של אדם שנפגע בעיניו בעקבות ניתוח לייזר רשלני...

פיצויים בגין העדר הסכמה מדעת לצנתור
בית המשפט העליון קבע כי מטופל אשר עבר צנתור ללא מתן הסכמה מדעת יקבל פיצויים בסך 150,000 שקלים...

חתימה על טופס הסכמה מדעת אך פיצויים בגין פגיעה באוטונומיה
אישה אשר ביקשה לעבור ניתוח אלקטיבי לתיקון ראיה חתמה על טופס הסכמה מדעת. למרות חתימתה, בית המשפט קבע כי הניתוח נעשה ללא קבלת הסכמה מדעת. מדוע?

הסכמתו של חולה אשר הושגה כאשר הוא נתון תחת טשטוש
אחד ההליכים המקדימים החשובים ביותר בטיפול רפואי הוא קבלת הסכמה מדעת של החולה לטיפול. האם ניתן להשיג הסכמה זו תחת טשטוש?

טיפול ללא הסכמה מדעת מחמת מצב חירום רפואי

האם טיפול רפואי לאחר תאונת דרכים נעשה ללא הסכמה מדעת?
בית המשפט קבע כי יש לדחות תביעה בגין רשלנות רפואית אשר הוגשה על ידי תובעת בעקבות טיפול רפואי שניתן לה לאחר תאונת דרכים...

הסכמה מדעת מעולה חדש מאתיופיה - האם רשלנות רפואית?
חובת קבלת ההסכמה מדעת מעולה חדש מאתיופיה. האם רשלנות רפואית מצידם של הרופאים המטפלים?

חובת הגילוי המוטלת על רופא לגבי בדיקה ללא סימנים חיצוניים לעריכתה?
מהי חובת הגילוי המוטלת על חולה, במסגרת דוקטרנית ההסכמה מדעת, בקשר לבדיקה כאשר אין סממנים חיצוניים לעריכתה...

האם רופאים מוכרחים לידע את החולה לגבי אופציות על ניתוחים בחו"ל?
האם אופציית ניתוח בחו"ל חייבת להגיע לבחינת המטופל? האם במידה ומטופל לא ידע על אפשרות לבצע את הניתוח במקום אחר חוץ מישראל, קיימת כנגד הרופאים עילה להגשת תביעה בגין רשלנות רפואית בניתוח?

נזקים בעקבות ביצוע ניתוח אלקטיבי ללא הסכמה מדעת - האם רשלנות?
התביעה הוגשה על ידי מטופל אשר ידו נקטעה בבית החולים, ולטענתו ההתדרדרות במצבה של היד נבע בגין הרדמה מקומית רשלנית... האם ביצוע ההרדמה לצורך הניתוח נעשה ללא קבלת הסכמה מדעת?

רשלנות רפואית במתן זריקת אפידורל ללא הסכמה מדעת
האם אי מתן הסבר מפורט על הסיכונים הכרוכים במתן הזריקה, בהתאם לנסיבות המקרה, עולה כדי רשלנות רפואית בטיפול ללא הסכמה מדעת?

רשלנות רפואית - האם שתיקה מפורשת כהסכמה מדעת?
בית המשפט אמנם קיבל את טענותיהם של המערערים על כך שהיו מעוניינים להיוועץ עם רב, אך תשובתו של הרב בוששה להגיע והזמן החל לדחוק. אי לכך, הוכח בבית המשפט כי המערערת לא הביעה כל התנגדות...

הסכמה מדעת לביצוע הרדמה מקומית ולא הרדמה כללית - האם רשלנות?
האם קיבל הרופא את הסכמתו מדעת של המטופל לביצוע הניתוח בהרדמה מקומית? תביעה שעניינה רשלנות רפואית הוגשה לבית המשפט...

פיצויים בגין ניתוח לתיקון רוחק ראיה ללא הסכמה מדעת
בית המשפט פסק פיצויים בעקבות נזקים אשר נגרמו למטופל לאחר ניתוח לתיקון רוחק ראיה. הפיצויים נבעו מהעדר הסכמה מדעת ולא בגין רשלנות רפואית...

תביעה בגין רשלנות רפואית של ועדה להפסקת הריון אשר לא המליצה על הפלה
האם הועדה להפסקת הריון בבית החולים מאיר ביצעה עבודתה נאמנה, או שמא מדובר ברשלנות רפואית?

הולדה בעוולה בבית החולים "רבקה זיו" בצפת, האמנם?
האם בית החולים רבקה זיו בצפת הביא ללידתו בעוולה של תינוק במשקל 633 ג', למרות שבעיות בהריון אובחנו כבר בשבוע ה-30 באופן ודאי...

האם אי ציון משקל עובר בגיליון לידה הוא רשלנות רפואית?
העדר רשומה רפואית במהלך ניהול לידה והעברת נטל ההוכחה בתביעה שעניינה רשלנות רפואית במהלך לידה. אירוע פרע כתפיים שהביא לשיתוק בידו של התינוק...

פסק דין העוסק בנזק בלתי הפיך שנגרם בגין רשלנות רפואית בניתוח לייזר
פסק דין העוסק ברשלנות רפואית בביצוע ניתוח לייזר לתיקון ראיה, LASIK, הניתוח גרם לנזק בלתי הפיך...

פסק דין בעניין הסכמה מדעת לניתוח קטקרט בעין - רשלנות רפואית
הרופאים ביצעו ניתוח קטרקט בעינו הימנית של המטופל אשר טוען כי לא הוסברו לו כל הסיכונים הכרוכים בניתוח...

1  2  3  לעמוד הבא   >>