www.rashlanut-refuit.org

הפרת חובת הגילוי, באילו מקרים תוגש תביעת רשלנות רפואית?

הפרת חובת הגילוי, באילו מקרים תוגש תביעת רשלנות רפואית?

האוטונומיה של האדם, המבטאת את כבודו כאדם, נמנית על הערכים היסודיים במשפט הישראלי. מהזכות לאוטונומיה נגזרת זכותו של החולה לחירות ההחלטה בנוגע לגופו, לבריאותו ולקבלת הטיפול הרפואי.

 

החולה נושא בתוצאות הסיכון והסיכוי של הטיפול הרפואי, לכן עומדת לו זכות יסוד להחליט מדעת אם להסכים לטיפול הרפואי המוצע לו. פגיעה באוטונומיה היא ראש נזק בתביעת רשלנות רפואית, הקובע פיצויים בגין עוגמת הנפש עקב שלילת האפשרות לבחור.

 

כנגד זכות החולה עומדת חובת הרופא למסור לחולה מידע בדבר הטיפול הרפואי שהוא מציע לו. מגמת הפסיקה היא לצמצם את עילת התקיפה למקרים מיוחדים שבהם ניתן טיפול רפואי מבלי לקבל כלל את הסכמת החולה לטיפול, או כשלא נמסר לו מידע כלשהו על סוג הטיפול הצפוי לו, או אם לא נמסר מידע על תוצאתו הבלתי נמנעת.

 

פיצויים בגין אי קבלת הסכמה להליך רפואי

 

בתביעות רשלנות רפואית, שבהן מדובר במצב של היעדר הסכמה מדעת, בהבדל מהיעדר כל הסכמה לטיפול רפואי, עובר מרכז הכובד של בחינת האחריות בנזיקין לעוולת הרשלנות. בשיטת המשפט הישראלי אומצה גישת המשפט האמריקאי, ובתי המשפט קבעו כי רצונו של החולה, לבצע את הטיפול או לסרב לו, לא יהיה מושכל אלא אם יבוסס על המידע החיוני לקבלת החלטתו.

 

במקום שהחולה אינו מודע לסיכונים, הסיכויים וההשלכות של הטיפול, קיומן של חלופות טיפוליות והשלכותיהן וכיוצא באלה פרטים על הטיפול אותו הוא עומד לקבל, לא ניתן לקבוע כי בחירתו באה מרצון והסכמה המושכלת ומודעת.

 

היקף המידע הנמסר לחולה צריך לבטא את האיזון הראוי בין שני אינטרסים: מצד אחד, האינטרס של החולה לקבל את מלוא האינפורמציה כדי להגיע להחלטה מושכלת, ומצד שני, מניעת מצב שבו הנטל המוטל על הרופאים לשתף את החולה בכל דבר מקצועי יחרוג מגבולות סבירים ויפגע בעבודת הרופאים ובסופו של דבר גם בשיקול דעתו של החולה.

 

מציאת האיזון הנאות תאפשר לחולה להגיע להחלטה מושכלת ותמנע מצב בו יוטל נטל כבד על ציבור הרופאים אשר לא יוכל לעמוד בו ויפגע בסופו של דבר בחולים. מצב זה עלול להביא לרפואה מתגוננת, אשר תפגע ביחסי רופא חולה בכלל ובאוטונומיה של החולה בפרט.

 

אי מסירת מידע רלוונטי ומפורט לידי המטופל

 

היקף המידע שעל הרופא למסור לחולה מורכב מנדבכים רבים: טיב הטיפול, מצבו הרפואי לפני מתן הטיפול ולאחריו, מצבו הרפואי אם לא יעבור את הטיפול, סיכונים וסיכויים בהצלחת הטיפול, אלטרנטיבות וכדומה.

 

היקף החובה המוטלת על הרופא, יישקל במהלך התביעה בהתאם לנסיבות המיוחדות של כל מקרה. בהחלט ייתכן מקרה שבו ייווצרו נסיבות מיוחדות, שבהן חובת הגילוי והיקפו תהיה מוגברת. כך לדוגמה, ככל שהניתוח או הטיפול אינו מיועד למנוע סכנה מידית וככל שניתן לדחות את הטיפול, חובת הגילוי המוטלת על הרופא, תהיה מוגברת.

 

סעיף 13 לחוק זכויות החולה, קובע את הנתונים הנדרשים לקבלת הסכמה מדעת לטיפול הרפואי, וקובע כי לא יינתן טיפול רפואי, אלא אם נתן המטופל את הסכמתו. בחינת ההיקף הראוי של המידע שיש למסור לחולה, תעשה בזהירות ואסור שהבחינה תעשה בראיה למפרע.

 

לשם קבלת הסכמה מדעת, ימסור המטפל למטופל מידע רפואי הדרוש לו, באורח סביר, כדי לאפשר לו להחליט אם להסכים לטיפול המוצע, כולל: אבחנה של מצבו הרפואי, תיאור המהות, ההליך, המטרה, התועלת הצפויה והסיכויים של הטיפול המוצע, הסיכונים הכרוכים בו, לרבות תופעות לוואי, כאב ואי נוחות, וסיכויים וסיכונים של טיפולים רפואיים חלופיים או של היעדר טיפול רפואי. 


 

יש לך שאלה בנושא? מלא/י פרטיך כאן

שלח

מאמרים ופסקי דין נוספים בתחום

פיצויים בגין פגיעה באוטונומיה במהלך ניתוח - הרחבת ניתוח ללא הסכמה

הרחבת ניתוח ללא הסכמה , פגיעה באוטונומיה - התובע החל לסבול מתסמונת אפיקונדליטיס במרפק ימין אשר מכונה גם TENNIS ELBOW. התובע עסק בפעילות ספורטיבית ענפה ונהג לשחק טניס, כדור סל, ג’ודו ולשחות.  

פיצוי בגין רשלנות רפואית בטיפול פוריות

התובעים אשר סבלו שניהם מבעיות פוריות, הגיעו לנתבע לביצוע טיפולי פוריות והפרייה חוץ גופית. לתובעים נולדו שתי תאומות אולם אחת מהן סובלת משיתוק 

דחיית תביעת רשלנות רפואית בטיפול אורולוגיפיצויים בגין כאב וסבל

לטענת התובע, מיד עם סיום מתן שתן, החלו טפטופים. לפיכך פנה התובע לאורולוג קופ"ח כללית, שהפנה אותו לבדיקות אולטרה סאונד ול-סי.טי.  

פסק דין בעניין רשלנות רפואית בברית מילה - תביעה נגד מוהל

בעקבות ברית מילה רשלנית, התפתח באיבר מינו של התינוק נמק. האם ניתן להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית נגד מוהל? 

פסק דין העוסק ברשלנות רפואית - שבירת שן לפני ניתוח בצוואר במהלך אינטובציה

בעקבות ביצוע אינטובציה לפני ניתוח בצוואר, נשברה שן מספר 11 של התובע. האם מדובר ברשלנות רפואית המזכה בפיצויים? 

שיתוק בעקבות רשלנות רפואית במתן זריקת אפידורלית בצוואר - פסק דין

התובעת קיבלה הזרקה אפידורלית באזור הצוואר במטרה לשיכוך כאבים אך נגרם לה שיתוק בידה השמאלית. 

פסק דין העוסק ברשלנות רפואית בגין תוצאות ניתוח גב שבוצע כיאות

פסק דין העוסק ברשלנות רפואית, לכאורה, בגין נזקים שנגרמו לאחר ביצוע ניתוח גב כיאות. האם כל נזק מהווה עילה להגשת תביעה שעניינה רשלנות רפואית? 

פסק דין העוסק ברשלנות רפואית במתן סטוראידים לצורך טיפול בפריצת דיסק

המטופלת טופלה בידי רופא אורטופד בעקבות בעיות פריצת דיסק ולטענתה גרם לה נזקים גופניים. האם הטיפול בסטרואידים הינו רשלנות רפואית? 

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

רשלנות רפואית - סוגיית חישוב הפיצויים

חישוב פיצויים בעקבות רשלנות רפואית. אתר "רשלנות רפואית" מציג מידע עדכני הכולל מאמרים, מדריכים, דוגמאות וכדומה... 

האם אי ציון משקל עובר בגיליון לידה הוא רשלנות רפואית?

העדר רשומה רפואית במהלך ניהול לידה והעברת נטל ההוכחה בתביעה שעניינה רשלנות רפואית במהלך לידה. אירוע פרע כתפיים שהביא לשיתוק בידו של התינוק... 

פסק דין העוסק בהעדר הסכמה והעדר רשומה רפואית - ניתוח לטיפול באגודל קופץ

האם העדר הסכמה מדעת והעדר רשומה רפואית, עולים כדי רשלנות רפואית במהלך ניתוח לטיפול באגודל קופץ? 

פסק דין העוסק באי מתן הסבר לגבי אפשרויות טיפול נוספות - האם רשלנות?

האם אי מתן הסבר לגבי אפשרויות טיפול נוספות הינו רשלנות רפואית? האם מדובר בעילה להגשת תביעה כנגד רופא אשר טיפל באישה בהריון? 

פסק דין בעניין העדר הסכמה מדעת לניתוח - החולה מטושטש בעקבות נטילת תרופה

האם ניתן להשיג הסכמה מדעת מחולה השוכב על שולחן הניתוחים ונמצא תחת השפעתן של תרופות טשטוש? האם מדובר ברשלנות רפואית? תגיות: תופעות לוואי,